BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Kurullar

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. H Nejat BASIM            

Dekan

 

Prof. Dr. Menderes ÇINAR

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Uğur EMEK

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. H. Okan YELOĞLU

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Mehmet ÇAKAR

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Soner GÖKTEN

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi S. Sezgin MERCAN     

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

 

 

Fakülte Kurulu

    Prof. Dr. H. Nejat BASIM

    Dekan

 

 Prof. Dr. Uğur EMEK

 İktisat Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

 İşletme Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Yelda H. ONGUN

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. H. Okan YELOĞLU

 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU

 Profesör Temsilcisi

 Prof. Dr. İsmail AYDINGÜN

 Profesör Temsilcisi

 Prof. Dr. Bahar IŞIN

 Profesör Temsilcisi

 Doç. Dr. Mehmet ÇAKAR

 Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Soner GÖKTEN

Doçent Temsilcisi

 Dr. Öğr. Üyesi. S. Sezgin MERCAN

 Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi