BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Kurullar

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. H. Nejat BASIM

Dekan

Prof. Dr. Menderes ÇINAR

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Zeliha ESER

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Servet MUTLU

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Öznur ÖZKAN KILIÇ

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Funda GENÇOĞLU ONBAŞI

Doçent Temsilcisi

Dr.Öğr. Üyesi  S. Sezgin MERCAN

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

Fakülte Kurulu

    Prof. Dr. H. Nejat BASIM

    Dekan

 Prof. Dr. H. Ahmet ŞAHİNÖZ

 İktisat Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

 İşletme Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. Yelda H. DEMİRAĞ

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. H. Okan YELOĞLU

 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı

 Prof. Dr. M. Abdülkadir VAROĞLU

 Profesör Temsilcisi

 Prof. Dr. Z. Erinç BÖGE

 Profesör Temsilcisi

 Prof. Dr. İsmail AYDINGÜN

 Profesör Temsilcisi

 Doç. Dr. Mehmet ÇAKAR

 Doçent Temsilcisi

 Doç. Dr. F. Bahar KURTULMUŞOĞLU

 Doçent Temsilcisi

 Dr. Öğr. Üyesi. S. Sezgin MERCAN

 Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi