Öğr.Gör. AYŞEGÜL ALAGÖZ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1253
E-Posta : aalagoz[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2009), Ankara Üniversitesi, İşletme
  • Yüksek Lisans (2003), Başkent Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (2001), Hacettepe Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


  • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


  • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009; 24(2):65-86.

  • Alagöz A. Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Bilim Dünyası (MÖDAV), 2006; 8(2):-.

  • Alagöz A. 1997-2004 Yılları Arasında Gerçekleşen İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Olgusu ve Sektörel Analizi. Muhasebe ve Bilim Dünyası (MÖDAV), 2005; 7(4):-.

Bildiriler


  • Alagöz A. İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. 10. Ulusal Finans Sempozyumu: İzmir; 01/11/2006 - 04/11/2006

  • Alagöz A. Book Building vs. Fixed Price Offer: Evidence From ISE. Emerging Markets Finance and Economics Conference: İstanbul; 05/09/2006 - 08/09/2006