Öğr.Gör. AYŞEGÜL AK

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1253
E-Posta : aysegulak[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2003), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2001), Hacettepe Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009; 24(2):65-86.

 • Alagöz A. Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Bilim Dünyası (MÖDAV), 2006; 8(2):-.

 • Alagöz A. 1997-2004 Yılları Arasında Gerçekleşen İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Olgusu ve Sektörel Analizi. Muhasebe ve Bilim Dünyası (MÖDAV), 2005; 7(4):-.

Bildiriler


 • Alagöz A. Türkiye Örneğinde Dolarizasyon Sürecinin Geri Döndürülebilirliği Üzerine Bir Tartışma. V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences (ICOAEF'19): Girne; 09/04/2019 - 11/04/2019

 • Alagöz A. Kredi Dolarizasyonunun Boyutları ve Oluşturduğu Riskler. International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP): İstanbul; 01/12/2018 - 02/12/2018

 • Alagöz A. İnovatif Yatırımların Ekonomik Kalkınmadaki Rolü. 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS): İzmir; 05/10/2018 - 07/10/2018

 • Alagöz A. İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. 10. Ulusal Finans Sempozyumu: İzmir; 01/11/2006 - 04/11/2006

 • Alagöz A. Book Building vs. Fixed Price Offer: Evidence From ISE. Emerging Markets Finance and Economics Conference: İstanbul; 05/09/2006 - 08/09/2006