Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ÇAKAR

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1664
E-Posta : mcakar[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2010), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2007), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji
 • Yüksek Lisans (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi
 • Lisans (2001), Başkent Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ödüller


 • Şengün E, Çakar M. ;16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü Yarışması. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi danışma Kurulu", Antalya", 18/05/2008.

Projeler


 • Varoğlu K, Özen Ş, Sözen C, Öğütveren Ö, Çakar M, Aslan Z. ;Türkiye'deki Büyük Girişimci Profilindeki Değişim. ", Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü", TÜBİTAK", 01/08/2008.

 • Özen Ş, Erol Işık N, Özmen Uysal Ö, Şengün AE, Aksoy B, Çakar M. ;İş Kültürü ve Örgütlerarası İlişkilerin Örgütsel performansa Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği. ", ", TUBİTAK", 01/06/2007.

Kitaplar


 • Çakar M, Danışman A. ;Kurumsal Kuram. In:Cenk Sözen Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2017. p.257-287.

 • Çakar M. ;The Arrangement of Reporting Relationships. In:Understanding the Theory & Design of Organizations. Ankara: Nobel; 2015. p.54-99.

 • Çakar M, Danışman A. ;Kurumsal Kuram. In:Cenk Sözen, Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2012. p.241-271.

 • Çakar M, Danışman A. ;Kurumsal Kuram. In:Cenk Sözen ve Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2012. p.241-271.

 • Varoğlu K, Çakar M, Basım N. ;Unusual Military Co-Operation:The Case of Turkish-Gambian relations. In:Joseph ASooters ve Philippe Manidart editors. Cooperation in Multinational Peace Operations. : Routledge; 2008

 • Akşit B, Kalaycıoğlu S, Varoğlu K, Çakar M. ;The Civil-Military Gap: The Country Paper of Turkey. In:Geuseppe Caforio editors. Cultural Difefrences Between the Military and Parent Society in Democratic Countries. : Elsevier; 2007

 • Beksaç S, Çakar M, Akipek Öcal Ş, Katoğlu T, Şuğle MA. ;Embriyo ve Fetus; Etik ve Yasal Boyut. In:Beksaç, M. S., Öcal, S, A., Katoğlu, T., Şuğle, M. A. editors. Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıpta Etik ve Yasal Boyut. Ankara: Medikal Ntework; 2004

 • Beksaç S, Çakar M, Erdinç S, Şenocak Z. ;Gebelik Takibinde Prenatal Tarama ve Antenatal Bakım: Etik ve Yasal Boyut. In:Sinan Beksaç editors. Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıpta Etik ve Yasal Boyut. Ankara: Medikal Network; 2004

Makaleler


 • Ökem ZG, Örgül G, Tari B, Çakar M. ;Economic Analysis of Prenatal Screening Strategies for Down Syndrome in Singleton Pregnancies in Turkey. · European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eşiyok B, Çakar M, Kurtulmuşoğlu FB. ;The effect of cultural distance on medical tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özen Ş, Uysal ÖÖ, Çakar M. ;Seemingly embedded but obviously exploitative relations: Organizational contingencies of mutual dependence, power imbalance and embedded relations. European Management Review, 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çakar M, Tari Kasnakoğlu B, Ökem G, Okuducu Ü, Beksaç MS. ;The Effect of Different Information Sources on the Anxiety Level of Pregnant Women who Underwent Invasive Prenatal Testing. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal, 2016; 1:1-5. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökem ZG, Çakar M. ;What have Health Care Reforms Achieved in Turkey? An Appraisal of the "Health Transformation Programme".. Health Policy, 2015; 119:1153-1163. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eser Z, Mutlu S, Çakar M. ;Changing Environment and Consumer in Turkey. The Journal of Euromarketing, 2007; :-. ( ABI/INFORM(PROQUEST) )

 • Duman ŞA, Kalemci A, Çakar M. ;Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2005; :-.

 • Eser Z, Çakar M. ;Modernden Postmoderne: Turizm Pazarlamasında Yeni Anlayışlar ve Yeni Yaklaşımlar. Seyahat ve Otel İşletmeciliğ Dergisi, 2005; :-.

Bildiriler


 • Taşdemir B, Çakar M. ;Algılanan Stratejik Liderlik Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü. International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences: Bandırma Türkiye; 27/06/2018 - 28/06/2018

 • Gönlüaçık N, Çakar M. ;İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMAYI (MOBBİNG) YORDAYICI DEĞİŞKENLER: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ETKİSİ. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Sargut AS, Çakar M, Sözen C. ;;Örgütlerde Sosyal Zaman Algısı: Statüye Göre Zamana Yüklenen Değer Nasıl Farklılaşır?. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KOngresi: ; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Çakar M, Sözen C. ;Türk Savunma Sanayiinde Firmalar Arası İlişkiler. 7. Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Özen Ş, Uysal ÖÖ, Çakar M. ;Firmalararası Bağımlılığın ve Güç Eşitsizliğinin Yerleşik İlişkilere Etkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesi Üzerine Bir Araştırma. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Şengün AE, Çakar M. ;Trust, Knowledge Sharing,and Innovationin Horizontal Inter-firm Exchanges: Evidence from an Indsutrial District Context. 25th EGOS Colloqium: Barselona İspanya; 02/07/2009 - 04/09/2009

 • Çakar M. ;Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi: ; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Çakar M, Yoğurtçuoğlu G. ;The Symbolic Expression of Consumption with Pride: The Car in the Turkish Popular Media. 21st European Business Ethics Annual Conference: Antalya; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Özen Ş, Çakar M, Kalemci A. ;Developing and Testing a Work Ethics Typology for Turkish Context. 21st European Business Ethics Annual Conference: Antalya; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Şengün AE, Çakar M. ;Endüstriyel Bölgelerde Güven, Bilgi Paylaşımı ve Yenilikçilik İlişkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesinde Karşılaştırmalı Nicel Bir Çalışma. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Uysal ÖÖ, Çakar M. ;Ankara Mobilyacılar Sitesindeki Örgüt Topluluğunda ilişki Ağları ve Yerleşiklik Olgusu. 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sakarya; 25/05/2007 - 27/07/2007

 • Çakar M. ;Yapısal Nedenlerden Bireysel Farklılılara Anomi Kavramsallaştırmaları: Sosyal Sapma Davranışının Nedenleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi: Ankara; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Varoğlu K, Basım N, Çakar M. ;An Unusual Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction. World Congress of Sociology: Durban, Güney Afrika Cumhuriyeti; 01/07/2006 - 05/07/2006

 • Kalemci A, Duman ŞA, Çakar M, Paşamehmetoğlu A. ;Definition Construction For Strategic Management: Text Analysis Conducted on Turkish Literature. 2nd International Strategic Conference: Istanbul; 08/06/2006 - 10/08/2006

 • Özen Ş, Çakar M, Kalemci A. ;Türkiye'de Çalışma Ahlakı: Bir Tipoloji Önerisi. 14. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 27/06/2006

 • Varoğlu K, Çakar M. ;The Sources and Outcomes of Trust: The Case of Turkish Armed Forces. Biennial International 45th Anniversary Conference on Armed Forces and Society: Chicago, ABD; 21/10/2005 - 23/10/2005

 • Ilgaz S, Çakar M. ;Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Turim Eğitimi Konferansı: Ankara; 11/12/2002 - 13/12/2002

 • Çakar M. ;Kurumsal Etkiler Mi Yoksa Popülasyon Dinamikleri Mi?:Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşması. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Adana; 20/05/1010 - 22/05/2010