Dr. Öğr. Üyesi MEHMET ÇAKAR

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1664
E-Posta : mcakar[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2010), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2007), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji
 • Yüksek Lisans (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi
 • Lisans (2001), Başkent Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ödüller


 • Şengün E, Çakar M. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü Yarışması. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi danışma Kurulu", Antalya", 18/05/2008.

Projeler


 • Varoğlu K, Özen Ş, Sözen C, Öğütveren Ö, Çakar M, Aslan Z. Türkiye'deki Büyük Girişimci Profilindeki Değişim. ", Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü", TÜBİTAK", 01/08/2008.

 • Özen Ş, Erol Işık N, Özmen Uysal Ö, Şengün AE, Aksoy B, Çakar M. İş Kültürü ve Örgütlerarası İlişkilerin Örgütsel performansa Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği. ", ", TUBİTAK", 01/06/2007.

Kitaplar


 • Çakar M, Danışman A. Kurumsal Kuram. In:Cenk Sözen Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2017. p.257-287.

 • Çakar M. The Arrangement of Reporting Relationships. In:Understanding the Theory & Design of Organizations. Ankara: Nobel; 2015. p.54-99.

 • Çakar M, Danışman A. Kurumsal Kuram. In:Cenk Sözen, Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2012. p.241-271.

 • Çakar M, Danışman A. Kurumsal Kuram. In:Cenk Sözen ve Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2012. p.241-271.

 • Varoğlu K, Çakar M, Basım N. Unusual Military Co-Operation:The Case of Turkish-Gambian relations. In:Joseph ASooters ve Philippe Manidart editors. Cooperation in Multinational Peace Operations. : Routledge; 2008

 • Akşit B, Kalaycıoğlu S, Varoğlu K, Çakar M. The Civil-Military Gap: The Country Paper of Turkey. In:Geuseppe Caforio editors. Cultural Difefrences Between the Military and Parent Society in Democratic Countries. : Elsevier; 2007

 • Beksaç S, Çakar M, Akipek Öcal Ş, Katoğlu T, Şuğle MA. Embriyo ve Fetus; Etik ve Yasal Boyut. In:Beksaç, M. S., Öcal, S, A., Katoğlu, T., Şuğle, M. A. editors. Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıpta Etik ve Yasal Boyut. Ankara: Medikal Ntework; 2004

 • Beksaç S, Çakar M, Erdinç S, Şenocak Z. Gebelik Takibinde Prenatal Tarama ve Antenatal Bakım: Etik ve Yasal Boyut. In:Sinan Beksaç editors. Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıpta Etik ve Yasal Boyut. Ankara: Medikal Network; 2004

Makaleler


 • Ökem ZG, Örgül G, Tari B, Çakar M. Economic Analysis of Prenatal Screening Strategies for Down Syndrome in Singleton Pregnancies in Turkey. · European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eşiyok B, Çakar M, Kurtulmuşoğlu FB. The effect of cultural distance on medical tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özen Ş, Uysal ÖÖ, Çakar M. Seemingly embedded but obviously exploitative relations: Organizational contingencies of mutual dependence, power imbalance and embedded relations. European Management Review, 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çakar M, Tari Kasnakoğlu B, Ökem G, Okuducu Ü, Beksaç MS. The Effect of Different Information Sources on the Anxiety Level of Pregnant Women who Underwent Invasive Prenatal Testing. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal, 2016; 1:1-5. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökem ZG, Çakar M. What have Health Care Reforms Achieved in Turkey? An Appraisal of the "Health Transformation Programme".. Health Policy, 2015; 119:1153-1163. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eser Z, Mutlu S, Çakar M. Changing Environment and Consumer in Turkey. The Journal of Euromarketing, 2007; :-. ( ABI/INFORM(PROQUEST) )

 • Duman ŞA, Kalemci A, Çakar M. Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2005; :-.

 • Eser Z, Çakar M. Modernden Postmoderne: Turizm Pazarlamasında Yeni Anlayışlar ve Yeni Yaklaşımlar. Seyahat ve Otel İşletmeciliğ Dergisi, 2005; :-.

Bildiriler


 • Taşdemir B, Çakar M. Algılanan Stratejik Liderlik Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü. International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences: Bandırma Türkiye; 27/06/2018 - 28/06/2018

 • Gönlüaçık N, Çakar M. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMAYI (MOBBİNG) YORDAYICI DEĞİŞKENLER: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ETKİSİ. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Sargut AS, Çakar M, Sözen C. ;Örgütlerde Sosyal Zaman Algısı: Statüye Göre Zamana Yüklenen Değer Nasıl Farklılaşır?. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KOngresi: ; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Çakar M, Sözen C. Türk Savunma Sanayiinde Firmalar Arası İlişkiler. 7. Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Özen Ş, Uysal ÖÖ, Çakar M. Firmalararası Bağımlılığın ve Güç Eşitsizliğinin Yerleşik İlişkilere Etkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesi Üzerine Bir Araştırma. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Şengün AE, Çakar M. Trust, Knowledge Sharing,and Innovationin Horizontal Inter-firm Exchanges: Evidence from an Indsutrial District Context. 25th EGOS Colloqium: Barselona İspanya; 02/07/2009 - 04/09/2009

 • Çakar M. Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi: ; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Çakar M, Yoğurtçuoğlu G. The Symbolic Expression of Consumption with Pride: The Car in the Turkish Popular Media. 21st European Business Ethics Annual Conference: Antalya; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Özen Ş, Çakar M, Kalemci A. Developing and Testing a Work Ethics Typology for Turkish Context. 21st European Business Ethics Annual Conference: Antalya; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Şengün AE, Çakar M. Endüstriyel Bölgelerde Güven, Bilgi Paylaşımı ve Yenilikçilik İlişkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesinde Karşılaştırmalı Nicel Bir Çalışma. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Uysal ÖÖ, Çakar M. Ankara Mobilyacılar Sitesindeki Örgüt Topluluğunda ilişki Ağları ve Yerleşiklik Olgusu. 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sakarya; 25/05/2007 - 27/07/2007

 • Çakar M. Yapısal Nedenlerden Bireysel Farklılılara Anomi Kavramsallaştırmaları: Sosyal Sapma Davranışının Nedenleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi: Ankara; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Varoğlu K, Basım N, Çakar M. An Unusual Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction. World Congress of Sociology: Durban, Güney Afrika Cumhuriyeti; 01/07/2006 - 05/07/2006

 • Kalemci A, Duman ŞA, Çakar M, Paşamehmetoğlu A. Definition Construction For Strategic Management: Text Analysis Conducted on Turkish Literature. 2nd International Strategic Conference: Istanbul; 08/06/2006 - 10/08/2006

 • Özen Ş, Çakar M, Kalemci A. Türkiye'de Çalışma Ahlakı: Bir Tipoloji Önerisi. 14. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 27/06/2006

 • Varoğlu K, Çakar M. The Sources and Outcomes of Trust: The Case of Turkish Armed Forces. Biennial International 45th Anniversary Conference on Armed Forces and Society: Chicago, ABD; 21/10/2005 - 23/10/2005

 • Ilgaz S, Çakar M. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Turim Eğitimi Konferansı: Ankara; 11/12/2002 - 13/12/2002

 • Çakar M. Kurumsal Etkiler Mi Yoksa Popülasyon Dinamikleri Mi?:Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşması. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Adana; 20/05/1010 - 22/05/2010