Öğr.Gör.Dr. SELDA ATİK

İktisat ProgramıTel : 0312 2466666 - 2150
E-Posta : selda[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Anadolu Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans (1996), Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi
 • Lisans (1988), Gazi Üniversitesi, Ekonomi

Çalışma Alanları


 • MAKRO İKTİSAT

Kitaplar


 • Atik S. ;Orta Asya'da Ekonomik Dönüşüm: Küresel ve Bölgesel Entegrasyonlar Çerçevesinde Bir İnceleme. In:Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin editors. Sosyoloji Yazıları I. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2011. p.19-37.

 • Atik S. ;Le Monde Vit Des jours Difficiles et Nous Des Moments Historiques. In:Dr. Mireille Sadége editors. Ce Que Pensent Les Turcs 2. 75010 Paris: Les éditions CVMag; 2009. p.125-128.

 • Atik S. ;Terör Ekonomisi. In:Haydar Çakmak, Taner Altunok editors. Terörizmin Finansmanı ve Ekonomisi. Ankara: Barış Platin; 2009. p.293-319.

 • Atik S. ;Une Nouvelle Page Dans L'economie Turque, L'inflation Maitrisee. In:Dr. Hussein Latif editors. Ce Que Pensent Les Turcs. Fransa / Paris: CV Mag; 2006. p.127-130.

Makaleler


 • Atik S. ;Structural Reforms and Sustainable Economic Growth: An Emrirical test for Turkey. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 2017; 5(3):49-57. ( Google Scholar )

 • Atik S. ;Inadequacy of Neo-classical Theory and Its Reflection on the Market Economy. Journal of Economics and Finance, 2017; 8(3):56-61. ( CrossRef )

 • Atik S. ;Regional economic Integrations in the Post-Soviet Eurasia: An Analysis on Causes of Inefficiency. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014; 109:1326-1335. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Atik S. ;Neo-Klasik Teoriden Neo-merkantilist Sisteme; Küresel finans Krizi Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Turkish Economic Association 3. International Conference on Economics (Türkiye Ekonomi Kurumu 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı): İzmir; 01/11/2012 - 03/11/2012

 • Atik S. ;Post Otistik İktisat Çerçevesinde Neo-Klasik İktisat ve Küresel Ekonomik Kriz İlişkisi. EconAnadolu 2009: Eskişehir; 17/06/2009 - 19/06/2009

 • Aldemir Ş, Atik S. ;The Export Pricing Strategy and Exchange Rate Dynamics in The Turkish Economy. III. International Strategic Management Conference: Antalya /Turkey; 21/06/2007 - 23/06/2007

 • Seval H, Atik S. ;Kazakistan ve Türkiye Arasındaki Siyasi İlişkilerin Gelişiminde Dini etkilerin Rolü. Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu: Almatı /Kazakistan; 21/05/2007 - 23/05/2007