Öğr.Gör. SENEM OĞUZ BALIKTAY

İktisat ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1033
E-Posta : soguz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Ankara Üniversitesi, İktisat
 • Yüksek Lisans (2011), Hacettepe Üniversitesi, İktisat
 • Lisans (2008), Hacettepe Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • MAKRO İKTİSAT

Kitaplar


 • Kalaycı TE, Oğuz S. Ümit AKıncı editors. Dijital Emek ve Karl Marx. Ankara: Notabene; 2015

 • Oğuz S. Sermaye Birikimi ve Teknolojik Gelişme: Uzun Dalgalar Teorileri. In:Hakan Mıhçı editors. Finansallaşma Devlet ve Politik İktisat. Ankara: Notabene; 2015. p.279-304.

 • Yeloğlu HO, Oğuz S. Mustafa Sağsan editors. Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları (Kamu Kurumlarından Örneklerle). Ankara: Siyasal; 2010

Makaleler


 • Oğuz S. Marx Yeniden: Yedek İşgücü Ordusunu İncelemek Üzerine Kısa Bir Not. Mülkiye Dergisi, 2018; 42(1):171-173.

 • Oğuz S. İşgücü İstatistiklerinden Yedek İşgücü Ordusuna Nüfusu Yeniden Sınıflandırmak. Mülkiye Dergisi, 2016; 40(4):31-68.

Bildiriler


 • Oğuz S. Kriz ve Kadın İstihdamında Eğilimler. III. Ankara Ekonomi Politik Kongresi: Ankara; 20/04/2019

 • Oğuz S, Mirza A. Nüfus, Doğurganlık ve Toplumsal Cinsiyet. CUDES 2017, 6. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi: İstanbul; 14/12/2017 - 16/12/2017

 • Oğuz S. İşsizlik ve Ücret. Akademik Staff Semineri: Ankara; 06/04/2017

 • Oğuz S. Dijital Emek. Başkent Üniversitesi İİBF Çarşamba Seminerleri: Ankara; 29/03/2017

 • Oğuz S. Nispi Artı Nüfus: İşgücü İstatistiklerine Yeniden Bakmak. 7. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: İstanbul; 28/06/2016 - 30/06/2016

 • Oğuz S. Bilişimin Ekonomi Politiği. 9. Karaburun Bilim Kongresi: İzmir; 03/09/2014 - 07/09/2014

 • Kalaycı TE, Oğuz S, Akıncı Ü. Dijital Emek Tartışmalarına Bir Bakış. 9. Karaburun Bilim Kongresi: İzmir; 03/09/2014 - 07/09/2014

 • Oğuz S. Bilişim ve Emek Süreci. LabourComm 2014 5. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı: Ankara; 03/05/2014 - 05/05/2014

 • Oğuz S. Bilgi Ekonomisinde Verimlilik Paradoksu. Üretim Ekonomisi Kongresi: İstanbul; 21/03/2014 - 22/03/2014

 • Oğuz S. Sermaye Birikimi ve Teknolojik Gelişme: Uzun Dalgalar Teorileri. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013

 • Oğuz S. Bilgi Ekonomisi ve Kapitalizm: Eleştirel Bir Yaklaşım. İnet-tr'12 Türkiye'de İnternet Konferansı: Eskişehir; 07/11/2012 - 09/11/2012