Araş.Gör. FIRAT KONUŞLU

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1665
E-Posta : fkonuslu[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2012), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Medya Ve Kültürel Çalişmalar
 • Lisans (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Çalışma Alanları


 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

 • SOSYOLOJİ

Kitaplar


 • Konuşlu F. ;Doksanlardan İkibinlere Yeni Bir Müzikal Birleşim: Külterel Politik Eksende Arabesk Rap. In:Funda Barbaros-Erik Jan Zürcher editors. Modernizmin Yansımaları: 90lı Yıllarda Türkiye. İstanbul: Efil; 2017. p.312-328.

 • Konuşlu F. ;Seksenler Yeşilçam Güldürülerinde Düzenbazlık Şans ve Delirme. In:Funda Barbaros-Erich Jan Zürcher editors. Modernizmin Yansımaları: 80li Yıllarda Türkiye. Ankara: Efil Yayınevi; 2017. p.348-364.

Makaleler


 • Konuşlu F. ;Bir Mücadele Alanı Olarak "Otonomi": Türkiye'de Dizi Üretim Süreçleri Üzerinden Sömürü-Tahakküm İlişkilerini ve Siyasal Özneyi Tartışmak. Modus Operandi, 2015; (3):75-110.

 • Konuşlu F. ;Bakış-Merkezli Türkiye Sineması?nın Bir Örneği Olarak Yozgat Blues/ Fırat Konuşlu. Kampfplatz, 2014; 2(6):-.

 • Konuşlu F. ;İslami Burjuvazi'nin İktisadi, Kültürel ve İdeolojik Varlığı. 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler, 2013; 2(5):1-.

 • Konuşlu F. ;Emek Süreci Analizinden Sınıf Tartışmasına Bir Yol Denemesi:Türkiye Özel Televizyon Dizilerinin Üretim ve Emek Sürecinde Sınıfsal İlişkiler. Praksis Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 2(32):165-189.

Bildiriler


 • Konuşlu F. ;Aleviliğin Yerel Mekânları Bağlamında Cemevleri: Ankara Mamak Örneği. 8.Ulusal Sosyoloji Kongresi: Ankara; 01/12/2016 - 03/12/2016

 • Konuşlu F. ;Türkiye?de Hakim Film Üretim / Dağıtım Biçimleri ve Emek Süreçlerinin Sınıfsal Eleştirisi Üzerinden Eşitlikçi Bir Üretim Biçiminin Yollarını Sorgulamak. 13.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013