Prof. Dr. HACI AHMET ŞAHİNÖZ

İktisat ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1749
E-Posta : asahinoz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1979), Aix Marseille Ii, Ekonomi
 • Yüksek Lisans (1976), Aix Marseille Ii, Ekonomi
 • Lisans (1974), Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi

Çalışma Alanları


 • MAKRO İKTİSAT

Kitaplar


 • Şahinöz A. ;Gümrük Birliği: Politik İktisat Sorunsalı. Ankara: Hermes; 2018

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A. ;Çevre Ekonomisi ve Politikaları. Ankara: İmaj; 2016

 • Kalaycıoğlu E. ;Ahmet Şahinöz editors. 7 Haziran - 1 Kasım Seçimleri: Toplumsal Uzlaşı mı Kaosun Kıyısında Türkiye mi?. Ankara: Hermes Ofset; 2016

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A. ;Küresel Krizden Türkiye'nin Krizine. Ankara: İmaj; 2014

 • Şahinöz A. ;Küresel Ekonomiden Küresel Tarım politikalarına. In:Serdar Kayaoğlu editors. Köylülükten Sonra Tarım. Ankara: Epos; 2014

 • Şahinöz A. ;Neolitik'ten günümüze tarım ekonomi ve politikaları. ankara: Turhan Kitabevi Yayınları; 2011

Makaleler


 • Şahinöz A. ;Yerelden Küresele Gıda Güvencesi. Turkish Journal Of Bioethics, 2016; 3(4):184-197. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Şahinöz A, Fotourehchi Z. ;DTÖ Doha Müzakereleri ve Tarım Politikalarında Yeni Yönelimler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(7):-.

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A. ;Çevresel Tahribatın Belirleyicileri: Çevresel Kuznets Eğirisinin Ampirik Bir Analizi. Ekonomik Yaklaşım, 2016; 27(99):-.

 • Sahinoz A. ;?Doha Ticaret ve Çevre Müzakereleri: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Pazara Giriş?. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016; 34(3):-.

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A, Panahi D. ;Patterns of Current Account Imbalances: A Case Study on Iran and Turkey. Journal of Economic Cooperation and Development, 2015; 36(1):1-32. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şahinöz A, Fotourehchi Z. ;Kirlilik Emisyonu ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları. Sosyoekonomi Dergisi, 2014; :-.

 • Şahinöz A, Fotourehchi Z. ;Çevresel Kuznets Eğrisi: İndirgenmiş ve Ayrıştırılmış Modellerle Ampirik Bir Analiz. Hacettepe Üniversaitesi İİBF Dergisi, 2013; 31(1):199-225.

 • Fotourehchi Z, Sahinoz A, Panahi D. ;Comparison of Effective Factors on Current Account: A Case Study on Iran and Turkey. Middle-East Journal of Scientific Research, 2013; 13(1):50-55.

 • Yılmaz T, Şahinöz A. ;Dünya Ve Türkiye Gıda Güvencesi Durumu. Ekonomik Yaklaşım, 2010; 21(76):1-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sahinoz A, Zahoor Hussain J. ;"To Visualize Relationship Between Economic Growth, Goverrnment Spending and Money Supply: Evidence from Turkey.". Journal of Applied Sciences, 2005; 5(3):569-574.

 • Sahinoz A, Javed ZH. ;Interaction of Monetary and Fiscal Policy in Case of Turkey. Journal of Applied Sciences, 2005; 5(2):220-226. ( scopus )

 • Tokgöz E, Gürel ŞS, Uygur E, Şahi?Nöz A. ;Türkiye AB İlişkilerinde Neredeyiz?. işletme, İktisat Ve Finans, 2002; 17(196):13-44. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Şahinöz A. ;Çevre ve Ekonomi: Ekolojik Ekonomi. Economics and Politics of Environment After the United Nations Paris Conference: Ankara; 30/04/2018

 • Şahinöz A. ;Hocam ve Meslektaşım Osman Okyar. Prof. Dr. Osman Okyar 100. Yıl Anma Paneli: Ankara; 22/12/2017

 • Şahinöz A. ;Büyürken Yaratılan Kırılganlıklar: Türkiye Ekonomisi. Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform: Antalya; 19/10/2017 - 21/10/2017

 • Sahioz A. ;Türkiye'nin Güncel Sorunları. Günce Programı: Kanal B; 01/09/2016

 • Sahinoz A. ;DTÖ Doha Müzakereleri ve Tarım Politikalarında Yeni Yönelimler. Scientific Cooperation For Future International Conference-2016: Uşak Üniversitesi,Uşak; 22/06/2016 - 23/06/2016

 • Şahinöz A. ;Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları. Günce Programı: Kanal B, Ankara; 02/06/2016

 • Sahinoz A. ;Türkiye-AB Siyasi İlişkilerinde Mülteci Dönemi. Türkiye'de Mülteciler ve Geri Kabul Anlaşması: Sosyal Demokrasi Derneği,Bursa; 28/05/2016

 • Şahinöz A. ;Avrupa Birliği ve Geri Kabul Anlaşması. Türkiye'de Mülteciler ve Geri Kabul Anlaşması: SDD Bursa Şubesi, Bursa; 28/05/2016

 • Şahinöz A. ;Türkiye'ni Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Sorunları. Türkiye'de Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler: Türkiyem Televizyonu, Ankara; 17/05/2016

 • Sahinoz A. ;1 Kasım Seçimleri Sonrası Türkiye'de Ekonomik Durum. 1 Kasım Seçimleri Sonrası Türkiye?de Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal Durum: Başkent Üniversitesi, Ankara; 19/11/2015

 • Sahinoz A. ; Küreselleşme Çağında Dünya Tarımında Yapısal Sorunlar. 21. Yüzyıl için Planlama, Mülkiyeliler Birliği: Ankara; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Şahinöz A. ;Tarım Politikaları Çerçevesinde Kırsal Kalkınma. Kırsal ve Yerel Kalkınma Sertifikası Sempozyumu: İstanbul; 10/08/2015 - 15/08/2015

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A. ;İktisadi Büyüme ve Çevresel Tahribat İlişkisi. Anadolu International Conference in Economics: Eskişehir; 10/06/2015 - 12/06/2015

 • Şahinöz A. ;Politik İktisat Sorunsalı: Gümrük Birliği. Sosyal Demokrasi Derneği Sempozyumu: Ankara; 29/11/2014

 • Şahinöz A. ;Dünya Gıda Krizi ve Tarım Politikalarında Yeni Perspektifler. Dünya Gıda Günü Sempozyumu: Ankara; 18/10/2014

 • Şahinöz A. ;Gıda Krizi ve DTÖ Kıskacında Tarım Politikaları (Mayıs 2013). 1923 İktisat Kongresi Anısına 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi: İzmir; 29/02/2012 - 02/03/2012