Araş.Gör. PAPATYA SEVGİN BIÇAKCI

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2116
E-Posta : papatyas[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2019), Başkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2014), Başkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2008), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • ÜRETİM YÖNETİMİ

 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Kitaplar


 • Bıçakcı PS, Kara İ. Order Acceptance and Scheduling Problem: A Proposed Formulation and the Comparison with the Literature. In:Production Management and Process Control. Amerika: Springer; 2019

Makaleler


 • Bıçakcı PS, Kara İ. A New Formulation for the Single Machine Order Acceptance and Scheduling with Sequence-Dependent Setup Times. International Journal of Supply and Operations Management, 2019; 6(1):159-167. ( SCOPUS )

 • Bıçakcı PS, Üreten S, İlter HK. Verimli ve Tepkisel Tedarik Zincirlerinde Farklı Uygulamaların Zincir Performansına Etkileri. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017; 10(2):141-168.

 • Kızrak M, Bıçakcı PS, Basım HN. Öz-liderlik Becerilerinde Psikolojik Sermayenin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(4):797-813. ( EBSCO )

 • Bıçakcı PS, Üreten S. Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Zincir Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017; 19(1):367-386.

 • Derya T, Kara İ, Bıçakcı PS, Keçeci B. New Formulations for the Team Orienteering Problem. Global Journal of Business Economics and Management, 2016; 6(2):70-77.

 • Bıçakcı PS, Kara İ, Derya T. New formulations for the orienteering problem. Procedia Economics and Finance, 2016; 39(1):849-854. ( Open Access Journals )

Bildiriler


 • Bıçakcı PS, Kara İ. Order Acceptance and Scheduling Problem: A Proposed Formulation and the Comparison with the Literature. 10.APPLIED HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS: WASHINGTON USA; 24/07/2019 - 28/07/2019

 • Biçakci PS, Kara İ. ÖZDEŞ PARALEL MAKİNELERDE SİPARİŞ KABUL VE ÇİZELGELEME PROBLEMİ. 39. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ: ANKARA; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Biçakci PS, Kara İ. NEW FORMULATION FOR SINGLE MACHINE ORDER ACCEPTANCE AND SCHEDULING PROBLEM WITH SEQUENCE-DEPENDENT SETUP TIMES. 12TH CONFERENCE ON NEW CHALLENGES IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT: ANKARA; 11/09/2018 - 12/09/2018

 • Bıçakcı PS, Kara İ. SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK SÜRELİ SİPARİŞ KABUL VE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN MATEMATİKSEL MODELLERİN ESNEKLİKLERİ. 38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Eskişehir; 26/06/2018 - 29/06/2018

 • Kızrak M, Bıçakcı PS, Basım HN. PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA. 25. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ: ANKARA; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Bıçakcı PS, İlter HK, Üreten S. SEÇİLMİŞ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ FARKLI ÖZELLİKLER TAŞIYAN ZİNCİR PERFORMANSINA ETKİLERİ DEĞİŞİR Mİ?. 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: İSTANBUL; 12/10/2016 - 14/10/2016

 • Derya T, Kara İ, Biçakci PS, Keçeci B. NEW FORMULATIONS FOR THE TEAM ORIENTEERING PROBLEM. 5th WORLD CONFERENCE OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT: ANTALYA TURKEY; 12/05/2016 - 14/05/2016

 • Kara İ, Biçakci PS, Derya T, Keçeci B. TAKIM ORIENTEERING PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR KARAR MODELİ. 35. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ: ANKARA; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Kara İ, Biçakci PS, Derya T. NEW FORMULATIONS FOR THE ORIENTEERING PROBLEM. 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM: PRAGUE, CZECH REPUBLIC; 30/10/2014 - 31/10/2014

 • Yalçin PS, Kara İ, Derya T. SEÇİCİ GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN YENİ KARAR MODELİ. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: İSTANBUL; 03/09/2014 - 05/09/2014

 • Yalçin PS. TALEP YÖNETİMİ DAĞITIM YÖNETİMİ VE TEDARİK TABANI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. ÜRETİM EKONOMİSİ KONGRESİ: İSTANBUL; 21/03/2014 - 22/03/2014