Araş.Gör. PAPATYA SEVGİN BIÇAKCI

İşletme ProgramıTel : 0312 2466666 - 2116
E-Posta : papatyas[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Başkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2014), Başkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2008), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İŞLETME

 • ÜRETİM YÖNETİMİ

Makaleler


 • Bıçakcı PS, Üreten S. ;Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Zincir Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017; 19(1):367-386.

Bildiriler


 • Kızrak M, Bıçakcı PS, Basım HN. ;PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖZ LİDERLİK BECERİLERİNE ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA. 25. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ: ANKARA; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Bıçakcı PS, İlter HK, Üreten S. ;SEÇİLMİŞ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ FARKLI ÖZELLİKLER TAŞIYAN ZİNCİR PERFORMANSINA ETKİLERİ DEĞİŞİR Mİ?. 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: İSTANBUL; 12/10/2016 - 14/10/2016

 • Derya T, Kara İ, Biçakci PS, Keçeci B. ;NEW FORMULATIONS FOR THE TEAM ORIENTEERING PROBLEM. 5th WORLD CONFERENCE OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT: ANTALYA TURKEY; 12/05/2016 - 14/05/2016

 • Kara İ, Biçakci PS, Derya T, Keçeci B. ;TAKIM ORIENTEERING PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR KARAR MODELİ. 35. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU: ANKARA; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Kara İ, Biçakci PS, Derya T. ;NEW FORMULATIONS FOR THE ORIENTEERING PROBLEM. 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM: PRAGUE, CZECH REPUBLIC; 30/10/2014 - 31/10/2014

 • Yalçin PS, Kara İ, Derya T. ;SEÇİCİ GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN YENİ KARAR MODELİ. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: İSTANBUL; 03/09/2014 - 05/09/2014

 • Yalçin PS. ;TALEP YÖNETİMİ DAĞITIM YÖNETİMİ VE TEDARİK TABANI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. ÜRETİM EKONOMİSİ KONGRESİ: İSTANBUL; 21/03/2014 - 22/03/2014