Araş.Gör. CANSU TANYOLAÇ

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2148
E-Posta : ctanyolac[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2019), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2015), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2011), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • İŞLETME

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Makaleler


 • Gökten S, Tanyolaç C, Atalay B. ;Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MODAV), 2018; (20):939-962. ( EBSCO )

 • Tanyolac C, Karan MB. ;Analyzing Demographic Characteristics of the Security Investors: An Application to Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2015; 2(4):680-703. ( SCOPUS, EBSCO, ULAKBİM )

Bildiriler


 • Tanyolaç C, Azizoğlu Ö. ;İzlenim Yönetimi Konusuna Yeni Bir Bakış Açısı: Örgüt Düzeyinde Uygulanan İzlenim Yönetimi Stratejileri. International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP'18: İstanbul; 01/12/2018 - 02/12/2018

 • Çakar M, Tanyolaç C. ;Türkiye'de 2008-2018 Yılları Arasında Yapılan Mobbing Çalışmaları Üzerine Bir Literatür İncelemesi: Mevcut Durumun Tespiti ve Gelecekteki Çalışmalar İçin Öneriler. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences ICOAEF'18: Kuşadası; 28/11/2018 - 30/11/2018

 • Gökten S, Tanyolaç C, Atalay B. ;Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Tanyolaç C, Yeloğlu HO. ;Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmininin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Sektörlere Göre Farklılık Gösterir Mi? Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir Çalışma. 5.Örgütsel Davranış Kongresi: Antalya; 03/11/2017 - 04/11/2017

 • Tanyolaç C, Karan MB. ;Menkul Kıymet Yatırımcılarının Demografik Özelliklerinin İncelenmesi: Türkiye Üzerinde Bir Uygulama. 19. Finans Sempozyumu: Çorum; 21/10/2015 - 24/10/2015