Araş.Gör. CANSU TANYOLAÇ

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2148
E-Posta : ctanyolac[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2019), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
  • Yüksek Lisans (2015), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (2011), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


  • İŞLETME

  • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Makaleler


  • Tanyolac C, Karan MB. ;Analyzing Demographic Characteristics of the Security Investors: An Application to Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2015; 2(4):680-703. ( SCOPUS, EBSCO, ULAKBİM )

Bildiriler


  • Gökten S, Tanyolaç C, Atalay B. ;Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir; 13/09/2018 - 15/09/2018

  • Tanyolaç C, Yeloğlu HO. ;Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmininin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Sektörlere Göre Farklılık Gösterir Mi? Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir Çalışma. 5.Örgütsel Davranış Kongresi: Antalya; 03/11/2017 - 04/11/2017

  • Tanyolaç C, Karan MB. ;Menkul Kıymet Yatırımcılarının Demografik Özelliklerinin İncelenmesi: Türkiye Üzerinde Bir Uygulama. 19. Finans Sempozyumu: Çorum; 21/10/2015 - 24/10/2015