Araş.Gör. CANSU TANYOLAÇ

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ProgramıTel : 0312 2466666 - 1167
E-Posta : ctanyolac[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2019), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
  • Yüksek Lisans (2015), Hacettepe Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (2011), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


  • İŞLETME

Makaleler


  • Tanyolac C, Karan MB. ;Analyzing Demographic Characteristics of the Security Investors: An Application to Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting, 2015; 2(4):680-703.

Bildiriler


  • Tanyolaç C, Karan MB. ;Menkul Kıymet Yatırımcılarının Demografik Özelliklerinin İncelenmesi: Türkiye Üzerinde Bir Uygulama. 19. Finans Sempozyumu: Çorum; 21/10/2015 - 24/10/2015