Doç. Dr. EBRU ERTUGAL ÖZVEREN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2173
E-Posta : ertugal[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2005), Katholieke Universiteit Leuven, Institute For International And European Policy
 • Yüksek Lisans (1996), University Of Warwick, Uluslararasi Politik Ekonomi
 • Yüksek Lisans (1995), Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği İlişkileri
 • Lisans (1993), Marmara Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler

Çalışma Alanları


 • AVRUPA BİRLİĞİ

 • SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Ödüller


 • Ertugal E. ;Jean Monnet Chair. Avrupa Komisyonu, AB", Brüksel", 15/07/2011.

Projeler


 • Ertugal E. ;Avrupa birliği ve siyasa ve yönetişimde dönüşüm: üç siyasa alanında Türkiye örneği. ", Bilkent Üniversitesi", ", 01/06/2013.

 • Ege A, Ertugal E, Akşit S. ;Aday ülkelerin Avrupa Birliği bölgesel fonlarını emilim performansı: Türkiye örneği. ", ", TÜBİTAK", 15/10/2007.

Kitaplar


 • Bölükbaşı T, Ertugal E, Özçürümez S. ;Europeanization of Policymaking in Turkey and Its Limits. In:Caner Bakır, Güneş Ertan editors. Policy Analysis in Turkey. Bristol: Policy Press; 2017

 • Balkir C, Bolukbasi T, Ertugal E. ;Canan Balkir, Tolga Bolukbasi, Ebru Ertugal editors. Europeanisation of Public Policy in Southern Europe. Comparative Political Economy From the 2000s to the Crisis. Londra ve New York: Routledge; 2014

 • Ertugal E. ;Ebru Ertugal editors. Regional Governance in Turkey on the Road to EU Membership. Comparison of Three Regions. Saarbrücken: VDM Verlag; 2009

 • Ertugal E. ;Conflicts and Contradictions in Turkey?s adaptation to Multi-level Governance in the EU: The Role of the Ottoman Legacy on Turkey?s Present-day Regional Governance. In:R. Detrez ve B. Segaert editors. Europe and the Historical Legacies in the Balkans. Brüksel: P.I.E. Peter Lang; 2008. p.157-171.

 • Ertugal E. ;EU Regional Policy and Its Implications for Domestic Governance. In:Dimitris Tsarouhas, Ebru Ertugal ve A. İdil Aybars editors. Bridging the Real Divide: Social and Regional Policy in Turkey?s EU Accession Process. Ankara: Middle East Technical University Press; 2007. p.44-72.

 • Tsarouhas D, Ertugal E, Aybars Aİ. ;Dimitris Tsarouhas, Ebru Ertugal ve A. İdil Aybars editors. Bridging the Real Divide: Social and Regional Policy in Turkey?s EU Accession Process. Ankara: Middle East Technical University Press; 2007

Makaleler


 • Ertugal E. ;Challenges for regional governance in Turkey: The role of development agencies. METU Journal of Faculty of Architecture, 2017; :-. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Balkir C, Bolukbasi T, Ertugal E. ;Europeanisation and Dynamics of Continuity and Change: Domestic Political Economies in the `Southern Periphery?. South European Society and Politics, 2013; 18(2):121-137. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Balkir C, Bolukbasi T, Ertugal E. ;Europeanisation in the `Southern Periphery?: Comparative Research Findings on the EU?s Impact on Domestic Political Economies. South European Society and Politics, 2013; 18(2):259-280. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bolukbasi T, Ertugal E. ;Europeanisation of Employment Policy in Turkey: Tracing Domestic Change Through Institutions, Ideas and Interests. South European Society and Politics, 2013; 18(2):237-257. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bolukbasi T, Ertugal E, Ozcurumez S. ;Avrupa entegrasyonu kuramlarıyla Türkiye'yi konu alan yazının etkileşimi: Avrupalılaşma araştırma programını Türkiye özelinde yeniden düşünmek. Uluslararası İlişkiler, 2011; 8(30):77-102. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ertugal E, Dobre AM. ;'Institutional Change and Europeanisation: explaining regional policy. Policy&Politics, 2011; 2(39):257-273. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ertugal E. ;Europeanization and Institutional Change: Explaining Regional Policy Reforms in Turkey. Policy and Politics, 2011; 39(2):257-273. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ertugal E. ;Europeanization and multi-level governance in Turkey. Southeast European and Black Sea Studies, 2010; 10(1):97-110. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bolukbasi T, Ertugal E, Ozcurumez S. ;The Impact of the EU on Turkey: Toward Streamlining Europeanisation as a Research Programme?. European Political Science, 2010; 9(4):464-480. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Ertugal E. ;Power of conditionality vs power of ideas: The influence of the EU and OECD on national policymaking compared. Council for European Studies: ; 12/07/2017 - 14/07/2017

 • Ertugal E. ;Un-packing De-Europeanization in new member states and beyond: How EU instruments forge perverse outcomes. Council for European Studies: ; 12/07/2017 - 14/07/2017

 • Ertugal E. ;Learning and Policy Transfer in a Developing Country: the case study of Turkey. Turkish Political Economy Society: Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi; 08/12/2016 - 09/12/2016

 • Ertugal E. ;Towards place-based approaches to crisis and uneven development in Turkey's regions. 10th European Urban and Regional Studies Conference,: Girit, Yunanistan; 14/09/2016 - 16/09/2016

 • Ertugal E. ;Policy Transfer and International Diffusion of Regional Policy: How does EU conditionality matter?. Regional Studies Association (RSA) Workshop on Cross-national Policy transfer in Regional and Urban Policy: Delft, Hollanda; 18/01/2015 - 20/01/2015

 • Ertugal E. ;Paradigm Shift in Turkey?s Regional Policy: Politics of Ideas in a Redistributive Policy Area. Turkish International Political Economy Society Conference, GLODEM, Koç Üniversitesi: GLODEM, Koç Üniversitesi, İstanbul; 12/12/2014

 • Ertugal E. ;The contribution of regional development agencies to regional development: A case study of Turkey. 3rd World Congress of Administrative and Political Sciences, Academic World Education and Research Center: Barselona, İspanya; 28/11/2014 - 29/11/2014

 • Ertugal E. ;AB'de değişen bölgesel gelişme öncelikleri ve çok düzlemli yönetişimin Türkiye için önemi. Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar: Ankara; 19/07/2010 - 20/07/2010

 • Ertugal E. ;AB?nin Üye ve Aday Ülkelere Etkileri. Bölgesel Kalk?nma ve Yönetişim Sempozyumu II, TEPAV: İzmir; 25/10/2007 - 26/10/2007

 • Ertugal E. ;Enlargement and Cohesion: Implications for economic and social development in Turkey. Social Policy and Regional Development, Friedrich Ebert Stiftung and the Institute for Economics: Zagreb, Hırvatistan; 05/03/2007 - 07/03/2007