Araş.Gör. BUKET ATALAY

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1243
E-Posta : buketatalay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finansman
 • Yüksek Lisans (2008), Ankara Üniversitesi, Finans
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • İŞLETME

 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Atalay B, Gokten S, Turkcan M. ;An Overview of Measuring and Reporting Intellectual Capital. In:Hasan Dincer, Ümit Hacioglu, Serhat Yüksel editors. Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance. Switzerland: Springer; 2018. p.369-388.

Makaleler


 • Akdoğan N, Aktaş M, Anaforoğlu P, Atalay B, Eren K, Özdemir C. ;Ulusal ve Gözaltı Pazarında İşlem Gören Şirketlerin TFRS 5 Kapsamında Satış Amaçlı Duran Varlık Grubunu Kullanım Eğilimlerinin 2009-2014 Dönemi Finansal Tablolarında İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2015; 8(3):153-200.

Bildiriler


 • Gökten S, Tanyolaç C, Atalay B. ;Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Atalay B, Okan Gökten P, Gökten S. ;Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve Raporlanması Üzerine Eleştirel ve Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesi. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Atalay B, Gökten S. ;Modifiye Edilmiş Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Türkiye?deki Bankaların Entelektüel Sermaye Performanslarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Atalay B, Küçükkocaoğlu G. ;Pasif Portföy Yönetimiyle Uzun Dönemli Yatırım Stratejisi. Uluslararası Katılımlı 21. Finans Sempozyumu: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Türkcan M, Atalay B, Gökten S. ;Impact of New IFRS 9 Standard on Bank Audits. 14th International Conference on Accounting: Tiran-Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017