Öğr.Gör. BUKET ATALAY

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1243
E-Posta : buketatalay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finansman
 • Yüksek Lisans (2008), Ankara Üniversitesi, Finans
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • İŞLETME

 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Atalay B, Gokten S, Turkcan M. An Overview of Measuring and Reporting Intellectual Capital. In:Hasan Dincer, Ümit Hacioglu, Serhat Yüksel editors. Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance. Switzerland: Springer; 2018. p.369-388.

Makaleler


 • Atalay KD, Atalay B, Işın FB. FIPIA with Information Entropy: A New Hybrid Method to Assess Airline Service Quality. Journal of Air Transport Management, 2019; 76:67-77. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gökten S, Atalay B. Bilanço Dışı Varlıkların Muhasebe Bilgisinin Değer İlgililiği Üzerindeki Etkisi: Türkiye?ye Özgü Bulgular. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2019; 12(2):271-288. ( EBSCO )

 • Gökten S, Tanyolaç C, Atalay B. Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MODAV), 2018; (20):939-962. ( EBSCO )

 • Atalay B, Gökten PO, Gökten S. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi Ve Raporlanması Üzerine Eleştirel Ve Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MODAV), 2018; (20):923-936. ( EBSCO )

 • Akdoğan N, Aktaş M, Anaforoğlu P, Atalay B, Keren K, Özdemir C. Ulusal ve Gözaltı Pazarında İşlem Gören Şirketlerin TFRS 5 Kapsamında Satış Amaçlı Duran Varlık Grubunu Kullanım Eğilimlerinin 2009-2014 Dönemi Finansal Tablolarında İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2015; 8(3):153-200. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Atalay B. Finansal Raporlamanın Başarısızlığı: İşletme İçi Yaratılan Marka Değeri. International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP'18: İstanbul; 01/12/2018 - 02/12/2018

 • Atalay B. Hisse Senedi Fiyatı ile Finansal Oranlar Arasındaki İlişki: BİST 30 Entelektüel Sermaye Değeri Pozitif Olan İşletmeler. International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP'18: İstanbul; 01/12/2018 - 02/12/2018

 • Atalay B. Value Relevance of Intangibles of the Firms with High Brand Values. Istanbul Finance Congress (IFC-2018): İstanbul; 01/11/2018 - 02/11/2018

 • Atalay B, Okan Gökten P, Gökten S. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve Raporlanması Üzerine Eleştirel ve Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesi. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Gökten S, Tanyolaç C, Atalay B. Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Atalay B, Gökten S. Modifiye Edilmiş Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Türkiye'deki Bankaların Entelektüel Sermaye Performanslarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Atalay B, Küçükkocaoğlu G. Pasif Portföy Yönetimiyle Uzun Dönemli Yatırım Stratejisi. Uluslararası Katılımlı 21. Finans Sempozyumu: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Türkcan M, Atalay B, Gökten S. Impact of New IFRS 9 Standard on Bank Audits. 14th International Conference on Accounting: Tiran-Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017