Araş.Gör. BUKET ATALAY

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1243
E-Posta : buketatalay[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2018), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finansman
  • Yüksek Lisans (2008), Ankara Üniversitesi, Finans
  • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


  • İŞLETME

  • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


  • Akdoğan N, Aktaş M, Anaforoğlu P, Atalay B, Eren K, Özdemir C. ;Ulusal ve Gözaltı Pazarında İşlem Gören Şirketlerin TFRS 5 Kapsamında Satış Amaçlı Duran Varlık Grubunu Kullanım Eğilimlerinin 2009-2014 Dönemi Finansal Tablolarında İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2015; 8(3):153-200.

Bildiriler


  • Atalay B, Gökten S. ;Modifiye Edilmiş Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Türkiye?deki Bankaların Entelektüel Sermaye Performanslarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

  • Atalay B, Küçükkocaoğlu G. ;Pasif Portföy Yönetimiyle Uzun Dönemli Yatırım Stratejisi. Uluslararası Katılımlı 21. Finans Sempozyumu: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

  • Türkcan M, Atalay B, Gökten S. ;Impact of New IFRS 9 Standard on Bank Audits. 14th International Conference on Accounting: Tiran-Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017