Araş.Gör. BUKET ATALAY

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1243
E-Posta : buketatalay[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2018), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finansman
  • Yüksek Lisans (2008), Ankara Üniversitesi, Finans
  • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


  • İŞLETME

  • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


  • Akdoğan N, Aktaş M, Anaforoğlu P, Atalay B, Eren K, Özdemir C. ;Ulusal ve Gözaltı Pazarında İşlem Gören Şirketlerin TFRS 5 Kapsamında Satış Amaçlı Duran Varlık Grubunu Kullanım Eğilimlerinin 2009-2014 Dönemi Finansal Tablolarında İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2015; 8(3):153-200.