Dr. Öğr. Üyesi SONER GÖKTEN

İşletme Programı



Tel : 0312 246 6666 / 2150
E-Posta : sgokten[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2014), Gazi Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
 • Yüksek Lisans (2007), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • İKTİSADİ BÜYÜME VE GELİŞME, BÖLGESEL GELİŞME VE PLANLAMA

 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Gokten S, Kucukkocaoglu G. ;Soner Gokten, Guray Kücukkocaoglu editors. Energy Management for Sustainable Development. London: Intech; 2018

 • Atalay B, Gokten S, Turkcan M. ;An Overview of Measuring and Reporting Intellectual Capital. In:Hasan DincerÜmit HaciogluSerhat Yüksel editors. Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance. Switzerland: Springer; 2018. p.369-388.

 • Kucukkocaoglu G, Gokten S. ;Guray Kucukkocaoglu, Soner Gokten editors. Financial Management from an Emerging Market Perspective. Crotia: Intech; 2018

 • Gokten PO, Gokten S. ;Sustainability Reporting and Multilevel Governance. In:T. Uysal & C. Aldemir editors. Multi-Level Governance in Developing Economies. Hershey, PA: IGI Global; 2018. p.140-162.

 • Gokten S, Okan Gokten P. ;Soner Gokten, Pinar Okan Gokten editors. Sustainability Assessment and Reporting. London: Intech; 2018

 • Gokten S, Okan Gokten P. ;Recent Financial Crisis and the Structured Finance: Accounting Perspective for Future. In:Hasan Dincer, Umit Hacioglu editors. Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry. : Springer International Publishing; 2017. p.277-285.

 • Gokten S. ;Soner Gokten editors. Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow. Crotia: Intech; 2017

 • Gökten S. ;Yapılandırılmış Finans. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Nobel Bilimsel Eserler); 2016

 • Gokten S. ;Finansal Yönetime Temel Bakış. In:Nevzat Aypek editors. Finansal Yönetimin Temelleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2014. p.2-25.

 • Gokten S. ;An Overview of Financial Aspect for Thermal Power Plants. In:Mohammad Rasul editors. Thermal Power Plants. Crotia: InTech; 2012. p.179-194.

Makaleler


 • Gokten S. ;Ekonomik Kalkınma Teorisi ile Muhasebedeki Paradigma Kayması Arasındaki Etkileşim: Saptanan Ayak İzleri ve Çıkarımlar. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(3):848-873. ( EBSCO )

 • Gökten S, Başer F, Yalçın İS. ;F-Skor Göstergelerinin Hisse Senedi Değeri Üzerindeki Etkisinin Defter Değerinin Aracılık Rolü Çerçevesinde İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(4):837-857. ( EBSCO )

 • Okan Gokten P, Baser F, Gokten S. ;Using fuzzy c-means clustering algorithm in financial health scoring. Audit Financiar Journal, 2017; 15(147):385-394. ( EBSCO )

 • Gokten S, Okan Gokten P. ;Value Creation Reporting: Answering the Question `Value to Whom? according to the International Integrated Reporting Framework. Theoretical Journal of Accounting-ZTR, 2017; 91(147):145-170. ( index copernicus )

 • Gökten S, Karabudak ÇÖ. ;Uluslararası Vergi Planlaması: Türkiye?nin Merkez Olarak Kullanıldığı Bir Vaka Çalışması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MODAV), 2017; 19(2):547-566. ( EBSCO )

 • Baser F, Gokten S, Kucukkocaoglu G, Ture H. ;Liquidity-profitability tradeoff existence in Turkey: an empirical investigation under structural equation modeling.. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2016; 5(2):27-44. ( Index Copernicus )

 • Gokten S. ;Entegre Raporlama Yaklaşımı İçin Uygulamaya Yönelik Sistematik Bir Öneri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016; 18(4):741-765. ( EBSCO )

 • Türe H, Gökten S, Başer F. ;Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016; 8(4):187-201. ( index copernicus )

 • Gokten S, Karatepe S. ;Electricity consumption and economic growth: A causality analysis for Turkey in the frame of import-based energy consumption and current account deficit. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 2016; 11(4):385-389. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Okan Gokten P, Gokten S. ;Uluslararası Eğitim Standartlarına Genel Bakış: Geçerliğinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016; 3(6):49-66. ( Google Scholar )

 • Gokten S. ;An Audit Gap Problematic In Turkey: The Role Of Turkish Court Of Account For Semi-Public Companies. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 2016; 10(1):230-244. ( Google Scholar )

 • Gokten S, Karatepe S. ;Effects of Match-fixing Related Publications on Football Clubs? Stock Prices: An Example from Turkey. Muhasebe ve Finansman Dergisi(MUFAD), 2015; Ekim(68):169-183. ( Index Copernicus )

 • Uner M, Kose N, Gokten S. ;Leading Indicators of Heating Coal Pricing in Turkey: A Coal Pricing Model (2003-2009). Natural Resources, 2011; 2(2):102-106. ( EBSCO )

 • Cavusoglu T, Gokten S. ;Efficiency and hedging effectiveness in the NYMEX crude oil futures market. IKTISAT ISLETME VE FINANS, 2011; 26(308):29-51. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Okan Gokten P, Gokten S. ;Denetimin Etkinliği Çerçevesinde Analitik İnceleme ve Örnekleme. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2010; 3(1):87-104. ( EBSCO )

 • Gokten S, Okan P, Oner E, Aypek N. ;Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü ? Kırgızistan Örneği. Sosyoekonomi Dergisi, 2008; 4(7):117-133. ( EconLit )

 • Oner E, Okan P, Gokten S, Aypek N. ;Mikrofinans Sistemi ve Ticari Bankaların Mikrofinans Sistemindeki Yeri. Sosyoekonomi Dergisi, 2008; 4(8):55-74. ( EconLit )

 • Uner M, Kose N, Gokten S, Okan P. ;Financial and economic factors affecting the lignite prices in Turkey: An analysis of Soma and Can lignites. Resources Policy Journal, 2008; 33(4):230-239. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Uner MM, Kose N, Gokten S. ;An Econometric Model of Tourism Demand and Room Rates: A Study in Belek, Antalya. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2008; 19(1):41-50. ( EconLit )

Bildiriler


 • Okan Gokten P, Marsap B, Gokten S. ;SERA GAZI EMİSYON RAPORLAMASI BİR TERCİH Mİ YOKSA ZORUNLULUK MU? KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir-Türkiye; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Atalay B, Okan Gokten P, Gokten S. ;MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE RAPORLANMASI ÜZERİNE ELEŞTİREL VE KURAMSAL TARTIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir-Türkiye; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Gokten S, Tanyolac C, Atalay B. ;HANGİ TÜRDE BİR LİDER HİLEYİ ÖNLEYEBİLİR? DEĞER İLGİLİLİĞİ TEORİSİ VE HİLE ELMASI MODELİ ÇERÇEVESİNDE KURAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir-Türkiye; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Atalay B, Gökten S. ;Modifiye Edilmiş Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Türkiye'deki Bankaların Entelektüel Sermaye Performanslarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Okan Gokten P, Gokten S. ;Yeni Kurumsal Ekonomi Bakış Açısı Çerçevesinde Güncel Finansal Raporlama Gelişmeleri Üzerine Bİr İrdeleme. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi: Erzurum-Türkiye; 13/12/2017 - 17/12/2017

 • Karabudak CO, Gokten S. ;Auditing of Special Purpose Entities in terms of International Taxation and Black Money. 14th International Conference on Accounting: Tiran-Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Turkcan M, Atalay B, Gokten S. ;Impact of New IFRS 9 Standard on Bank Audits. 14th International Conference on Accounting: Tiran-Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Gökten S. ;Manipülasyonları Engelleme Unsuru Olarak Yeni Raporlama Yaklaşımları. 7. Muhasebe Düşünce Kampı: Manipülatif Davranışlar ve Finansal Bilginin Kalitesi: Eğirdir-Isparta; 09/08/2017 - 13/08/2017

 • Ture H, Gokten S, Baser F. ;Human Development Ranking of Countries by Multimoora Optimization. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences: Belgrade, Serbia; 10/05/2017 - 14/05/2017

 • Gokten S, Okan Gokten P. ;Value Creation in Integrated Reporting: A Comprehensive View to Answer The Question Value to Whom. Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researchers and Academic Staff: Lodz, Poland; 06/04/2017 - 07/04/2017

 • Kucukkocaoglu G, Gokten S. ;Multiple Mediator Analysis of Capital Structure Decisions: An Investigation for Turkish Manufacturing Firms. Annual Tokyo Business Research Conference: Tokyo, Japan; 03/04/2017 - 05/04/2017

 • Gokten S. ;Entegre Raporlama Yaklaşımı İçin Uygulamaya Yönelik Sistematik Bir Öneri. 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı: İzmir, Türkiye; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Gokten S. ;An Audit Gap Problematic in Turkey: The Role of Turkish Court of Account for Semi-Public Companies. 15th International Conference: Economy and Business: Elenite, Bulgaria; 01/09/2016 - 05/09/2016

 • Gokten S. ;Financial Aspects of Turkey's Critical Energy Infrastructure: An Analysis within Geopolitics of Middle East. 6th International Symposium on Energy Challenges and Mechanics - Towards a Big Picture: Inverness-Scotland, UK; 14/08/2016 - 18/08/2016

 • Gokten S, Okan Gokten P. ;Basis Risk Oriented Hedging Education: An Example of Futures Contract as a Teaching Method. 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History: Istanbul; 15/09/2010 - 18/09/2010

 • Cavusoglu T, Gokten S. ;The Hedging Effectiveness in Crude Oil Futures. Second Multinational Energy and Value Conference: Istanbul-Turkey; 02/07/2009 - 05/07/2009

 • Okan P, Gokten S, Uner M. ;Pricing Based on Product Life Cycle Costing Method in the Frame of Cost Approach:Comparison with the Traditional Methods. 8th International Marketing Trends Congress: Paris, France; 17/01/2009 - 19/01/2009

 • Okan P, Gökten S. ;Küreselleşme Sürecinde Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Yöntemi. 7. Anadolu İşletmecilik Kongresi: Çorum-Türkiye; 08/05/2008 - 10/05/2008

 • Karakaya M, Marsap B, Gokten S. ;Yeni Sermaye Uzlaşısı Ve Kobilerin Resmi Kredi Kanallarına Ulaşmasında Kurumsal Yapılanma: Kredi Garanti Fonu Örneği. Birinci Uluslararası Sempozyum: KOBİ'ler ve Basel II: İzmir; 02/05/2008 - 04/05/2008

 • Uner M, Gokten S, Okan P, Kose N. ;Lignite Pricing Strategies in Turkey. 7th International Marketing Trends Congress: Venice, Italy; 17/01/2008 - 19/01/2008

 • Gokten S, Okan P, Oner E, Aypek N. ;Depository Receipt System in International Integration of Capital Markets. Second International Symposium on Public Finance: Bishkek, Kyrgyzstan; 24/10/2007 - 27/10/2007

 • Okan P, Oner E, Gokten S, Aypek N. ;Tax Avoidance and the Role of the Tax in the Selection of the Legal Structure. Second International International Symposium on Public Finance: Bishkek, Kyrgyzstan; 24/10/2007 - 27/10/2007