Araş.Gör. ALPEREN ÖZTÜRK

İngilizce İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2116
E-Posta : alperen[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi

Çalışma Alanları


  • İŞLETME

  • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Makaleler


  • Öztürk A, Varoğlu MA, Varoğlu D. ;A Critical Review of Implicit Leadership Theory on the Validity of Organizational Actor-National Culture Fitness. International Journal of Organizational Leadership, 2017; 6(4):456-469. ( Web of Science )

  • Öztürk A, Sözen HC. ;Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(1):1-22. ( EBSCO )

Bildiriler


  • Şenyuva Z, Öztürk A. ;Yeni Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Kurumsal Sosyal. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Bilkent Otel/Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

  • Öztürk A, Sargut AS. ;Kurumsal Mantıklar, Sosyal Beceriler ve Sosyal Öğrenme İlişkisi. VIII. Örgüt KuramI Sempozyumu: Çankaya Üniversitesi; 02/02/2017 - 03/02/2017

  • Öztürk A, Varoğlu A. ;An Alternative View to the Relationship Between Leadership, National Culture and Implicit Leadership Theory. 4th International Conferences on New Challenges in Management and Business: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

  • Yeloğlu HO, Fidanboy CÖ, Serpoush M, Öztürk A. ;The Effects of Organizational Silence on Organizational Learning:The Mediating Effect of Perceived Organizational Support. Euram 2016: Manageable Cooperation: Fransa/Paris; 31/05/2016 - 04/06/2016