Araş.Gör. ALPEREN ÖZTÜRK

İngilizce İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2116
E-Posta : alperen[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi

Çalışma Alanları


 • İŞLETME

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Makaleler


 • Öztürk A. ;ÖRGÜTSEL YAŞ VE EYLEMSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ, YENİ KURUMSALCILIK, KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ YAKLAŞIMLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2018; 4(19):2460-2474. ( ResearchBib )

 • Ocak M, Öztürk A. ;The Role of Transformational Leadership Behaviours? Effects on Corporate Entrepreneurship Behaviours and Financial Performance of Firms. International Review of Management and Marketing, 2018; 8(4):45-55. ( EBSCO )

 • Öztürk A, Varoğlu MA, Varoğlu D. ;A Critical Review of Implicit Leadership Theory on the Validity of Organizational Actor-National Culture Fitness. International Journal of Organizational Leadership, 2017; 6(4):456-469. ( Web of Science )

 • Öztürk A, Sözen HC. ;Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(1):1-22. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Şenyuva Z, Öztürk A. ;Yeni Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Kurumsal Sosyal. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Bilkent Otel/Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Öztürk A, Sargut AS. ;Kurumsal Mantıklar, Sosyal Beceriler ve Sosyal Öğrenme İlişkisi. VIII. Örgüt KuramI Sempozyumu: Çankaya Üniversitesi; 02/02/2017 - 03/02/2017

 • Öztürk A, Varoğlu A. ;An Alternative View to the Relationship Between Leadership, National Culture and Implicit Leadership Theory. 4th International Conferences on New Challenges in Management and Business: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Yeloğlu HO, Fidanboy CÖ, Serpoush M, Öztürk A. ;The Effects of Organizational Silence on Organizational Learning:The Mediating Effect of Perceived Organizational Support. Euram 2016: Manageable Cooperation: Fransa/Paris; 31/05/2016 - 04/06/2016