Prof. Dr. SEVİNÇ ÜRETEN

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1668
E-Posta : sureten[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~sureten/

 • Doktora (1987), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (1982), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1979), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • ÜRETİM YÖNETİMİ

Kitaplar


 • Eryılmaz M, Dokur Ş, Kaygusuz SY, Berkman Ü, Üreten S, Taşkın Ç, Sargut S, Koyuncu B, Anbar A. ;Üretim/İşlemler Yönetimi. In:Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz; Prof. Dr. Sait Kaygusuz; Prof. Dr. İsmail Efil editors. İŞLETME Kuram ve Pratik. Bursa: Ekin; 2015. p.173-212.

 • Üreten S. ;Sevinç Üreten editors. Üretim/İşlemler Yönetimi: Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri. Ankara: Gazi Büro; 2005

 • Üreten S. ;J.G. Monks editors. İşlemler Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi; 2002

 • Üreten S. ;Sevinç Üreten editors. Üretim/İşlemler Yönetimi: PLanlama-Denetim Kararları, Karar Modelleri ve İyileştirme Yaklaşımları. Ankara: THK Matbaası; 1998

 • Üreten S. ;Sevinç Üreten editors. Üretim Programlaması ve Denetiminde Uygulanan Modern Sistemler: Analiz, Değerlendirme ve Birleştirme Yaklaşımları. Ankara: ; 1991

 • Üreten S. ;Sevinç Üreten editors. Üretim Sistemlerinin Tasarımı. ANkara: ; 1991

 • Sezgin A, Gölbaşı K, Ada E, Üreten S. ;Elwood S. Buffa editors. Temel Üretem Yönetimi. Ankara: A.İ.T.İ.A Yayını; 1981

Makaleler


 • Bıçakcı PS, Üreten S, İlter HK. ;Verimli ve Tepkisel Tedarik Zincirlerinde Farklı Uygulamaların Zincir Performansına Etkileri. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017; 10(2):141-168.

 • Bıçakcı PS, Üreten S. ;Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Zincir Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017; 19(1):367-386.

 • Üreten S. ;Üretim Stratejisinin Bir Unsuru: Odaklaşma. Kooperatifçilik, 1996; (113):39-50.

 • Üreten S. ;Esnek İmalat Sistemleri. G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 1996; 7(1):305-316.

 • Üreten S. ;İleri Teknolojiye Dayalı Yatırım Projelerini Değerlendirme Teknikleri. G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 1996; 12(1):165-175.

 • Üreten S. ;Technology in the Context of Corporate Strategy. Cooperation in Turkiye, 1991; (14):30-35.

 • Üreten S, Demirci R. ;Karar Teorisi. Kooperatifçilik, 1991; (92):1-22.

 • Üreten S, Soyuer H, Saat M. ;Kapasite Sorunu ve Türk Çimento Sektöründe Kapasite Durumunun Analizi. G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 1990; 6(2):88-95.

 • Üreten S. ;Teknoloji Pazarlaması ve Teknoloji Yaşam Seyri. G.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 1990; 6(2):79-87.

 • Üreten S. ;Tek Makinalı Statik Atölye PRogramlama Probleminin Çözümüne ilişkin Uygulamalı Bir Çalışma. G.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 1990; 6(1):347-362.

 • Üreten S. ;Capacity Determination, Aggregate Planinng and Resource Procurement in Production Systems. Cooperation in Turkey, 1989; (11):42-48.

 • Üreten S. ;Üretim Yönetimi. Kooperatifçilik, 1988; (80):37-58.

Bildiriler


 • Bıçakcı PS, İlter HK, Üreten S. ;SEÇİLMİŞ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ FARKLI ÖZELLİKLER TAŞIYAN ZİNCİR PERFORMANSINA ETKİLERİ DEĞİŞİR Mİ?. 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU: ; 12/10/2016 - 14/10/2016

 • İlter H, Üreten S. ;Tedarik Zincirine İlişkin Kritik Başarı Faktörlerinin İşletme Performansına Etkisi. 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu: İzmir; 14/10/2015 - 16/10/2015

 • İlter H, Üreten S. ;Tadarik Zinciri Perfomansının Ölçümü İçin Kullanılan Yaklaşımlar ve Başarılı Performans Ölçümü. 30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Istanbul; 30/06/2010 - 02/07/2010

 • Üreten S, İlter H. ;Dünya Sınıfı Üretim Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerine Etkileri. 9. Üretim Araştırmaları Sempozyumu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 15/10/2009 - 17/10/2009

 • Üreten S, İlter H. ;Türkiye'de OIuklu Mukavva Sanayi Tedarik Zinciri Yapısı. 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Bilkent Üniversitesi ANKARA; 22/06/2009 - 24/06/2009

 • Üreten S, İlter H. ;Türkiye'de Oluklu Mukavva Sanayi Tedarik Zinciri Yapısı. 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Bilkent Üniversitesi ANKARA; 22/06/2009 - 24/06/2009

 • Üreten S, İlter H. ;Tedarik Zinciri Yönetimine İlişkin Bir Kavramsal Model. 8. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu: İstanbul; 24/10/2008 - 25/10/2008

 • Üreten S, İlter H. ;Supply Chain Management Ontology: Towards an Ontology Based SCM Model. 4th International Logistics and Supply Chain Congress: İzmir; 29/11/2006 - 01/12/2006