Prof. Dr. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6649
E-Posta : gurayk[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/

 • Doktora (2003), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (1999), Central Missouri State University, Mba-Finance
 • Lisans (1998), Central Missouri State University, Finance

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Gokten S, Kucukkocaoglu G. ;Soner Gokten, Guray Kücukkocaoglu editors. Energy Management for Sustainable Development. London: Intech; 2018

 • Küçükkocaoğlu G, Gökten S. ;Güray Küçükkocaoğlu, Soner Gökten editors. Financial Management from an Emerging Market Perspective. Hırvatistan: Intech; 2018

 • Küçükkocaoğlu G. ;Baskent Logistics: Delivering More, Further. In:Brealey, Myers, Marcus editors. Fundamentals of Corporate Finance. İngiltere: Mcgraw-Hill; 2012. p.710.

 • Küçükkocaoğlu G, Küçüksözen C. ;Turkish Capital Market Regulation. In:Tamer Çetin, Fuat Oğuz editors. Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets. USA: Nova Publishing; 2011

 • Küçükkocaoğlu G. ;GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU editors. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA GÜN İÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE KAPANIŞ FİYATI MANİPÜLASYONU. ANKARA: SPK YAYINLARI; 2005

Makaleler


 • Çakır N, Kapucu H, Küçükkocaoğlu G. ;Halka Arzda Aracılık Kuruluş İtibarının Etkisi 2: Kuramsal Değerlendirme. MÖDAV, 2019; :-. ( ULAKBİM )

 • Daver G, Küçükkocaoğlu G. ;Türk Bankacılık sistemi Performans Analizleri. Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 2019; :-. ( ULAKBİM )

 • Daver G, Küçükkocaoğlu G. ;ON DIMENSION REDUCTIONS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS WITH AN ILLUSTRATIVE APPLICATION TO TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2019; :-. ( ULAKBİM )

 • Kulaksız S, Küçükkocaoğlu G. ;KAMU HİZMET TEDARİK YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİNDE YATIRIMIN DEĞERİ ANALİZİ: BİR HASTANE PROJESİ ÜZERİNDE UYGULANMASI. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2019; 21(1):197-227. ( ULAKBİM )

 • Canbaloglu B, Alp OS, Küçükkocaoğlu G. ;Are Emerging Market Economies Subject to Credit Rating Bias?: Evidence from South Africa, Hungary and Turkey Cases. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019; :-. ( ULAKBİM )

 • Sultanoğlu B, Küçükkocaoğlu G, Alp ÖS. ;Match-fixing in Turkish Football Super League: Fenerbahçe Case. Journal of Business Research-Turk, 2018; 10(4):646-660. ( ULAKBİM )

 • Aysoy D, Kucukkocaoglu G. ;Döviz Müdahalelerinin Kur Üzerindeki Etkisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 2018; 10(1):65-94. ( EBSCO )

 • Çakır N, Küçükkocaoğlu G. ;HALKA ARZDA ARACI KURULUŞ İTİBARININ ETKİSİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2018; 20(4):924-955. ( ULAKBİM )

 • Kucukkocaoglu G, Aktas Bozkurt M. ;Identifying the Effects of Mergers and Acquisitions on Turkish Banks Performances. Asian Journal of Economic Modelling, 2018; 6(3):235-244. ( EconLit )

 • Çakır N, Küçükkocaoğlu G, Kapucu H. ;İLK HALKA ARZDA SICAK VE SOĞUK PİYASALAR. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; (16):695-708. ( EconLit )

 • Canbaloglu B, Küçükkocaoğlu G. ;THE RESPONSES OF ASSET PRICES TO MONETARY POLICIES OF FEDERAL RESERVE AND EUROPEAN CENTRAL BANK: EVIDENCE FROM TURKEY. International Journal of Economic Perspectives, 2017; 11(3):-. ( Scopus )

 • Başer F, Gökten S, Küçükkocaoğlu G, Türe H. ;Liquidity-profitability Tradeoff Existence in Turkey: an Empirical Investigation under Structural Equation Modeling.. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2017; 5(2):27-44. ( Index Copernicus )

 • Kucukkocaoglu G, Altıntaş MA. ;Using non-performing loan ratios as default rates in the estimation of credit losses and macroeconomic credit risk stress testing: A case from Turkey. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions Journal, 2016; 6(1):52-63. ( EconLit )

 • Alp ÖS, Gökgöz F, Küçükkocaoğlu G. ;ESTIMATING TURKISH STOCK MARKET RETURNS WITH APT MODEL: COINTEGRATION AND VECTOR ERROR CORRECTION APPROACHES. Economic Review - Journal of Economics and Business, 2016; 1(14):-. ( EconLit )

 • Göksu G, Kadıoğlu E, Küçükkocaoğlu G. ;Predicting Crises in Turkey Using an Exchange Market Pressure Model and Four-Way Decomposition Analysis of Gross Capital Flows. International Business Research, 2015; 8(11):-. ( EconLit )

 • Kadioğlu E, Küçükkocaoğlu G. ;Borsa İstanbul'da Gün İçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 2015; 9(1):103-126. ( EconLit )

 • Kadioğlu E, Küçükkocaoğlu G, Kiliç S. ;Closing Price Manipulation in Borsa Istanbul and the Impact of Call Auction Sessions. Borsa Istanbul Review, 2015; :1-9. ( ECONLIT )

 • Erol T, Küçükkocaoğlu G, Algüner A. ;Diversities of Exchange Rate Exposure in Emerging Markets. Journal of Finance and Accounting, 2013; 1(1):1-12.

 • Küçükkocaoğlu G, Ünalmış D, Ünalmış I. ;How do Banks' Stock Returns Respond to Monetary Policy Committee Announcements in Turkey? Evidence from Traditional versus New Monetary Policy Episodes. Economic Modelling, 2013; (35):536-545. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. ;İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010; 24(2):-.

 • Küçükkocaoğlu G, Sezgin Ö. ;IPO Mechanism Selection by Using Classification and Regression Trees (CART). Quantity and Quality, 2012; 46(3):873-888. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Dikmen B, Küçükkocaoğlu G. ;The detection of earnings manipulation: The three-phase cutting plane algorithm using mathematical programming. Journal of Forecasting, 2010; 29(5):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Küçükkocaoğlu G, Küçüksözen C. ;Açılış Seansı Uygulamasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Mikroyapısı Üzerine Etkileri. Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, 2009; (564):78-83.

 • Küçükkocaoğlu G. ;INTRADAY STOCK RETURNS AND CLOSE END PRICE MANIPULATION IN THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. FRONTIERS IN FINANCE AND ECONOMICS, 2008; 5(1):-. ( EconLit )

 • Küçükkocaoğlu G. ;UNDERPRICING IN TURKEY: A COMPARISON OF THE IPO METHODS. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS, 2008; 13:-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G, Keskin Benli Y, Küçüksözen C. ;DETECTING THE MANIPULATION OF FINANCIAL INFORMATION BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS. ISE REVIEW, 2007; (36):-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G, Keskin Benli Y, Küçüksözen C. ;FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI. İMKB DERGİSİ, 2007; (36):-. ( ECONLIT )

 • Sayilgan G, Karabacak H, Küçükkocaoğlu G. ;THE FIRM-SPECIFIC DETERMINANTS OF CORPORATE CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM TURKISH DYNAMIC PANEL DATA. INTERNATIONAL JOURNAL OF INVESTMENT MANAGEMENT AND FINANCIAL INNOVATIONS, 2006; 3:-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. ;HALKA ARZLARDA FİYAT İSTİKRARI SAĞLAYICI İŞLEMLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. MUHASEBE VE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2006; 8(2):-.

 • Küçükkocaoğlu G. ;BİREYSEL EMEKLİLİK BAĞLANTILI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ. ACTİVE-BANKACILIK VE FİNANS DERGİSİ, 2006; (4):-.

 • Küçükkocaoğlu G. ;SINGLE PRICE AUCTION SYSTEM FOR THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. ISE REVIEW, 2005; (29):-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G, Küçüksözen C. ;GERÇEĞE AYKIRI FİNANSAL TABLOLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2005; (28):-.

 • Küçükkocaoğlu G. ;ELEKTRONİK EMİR İLETİM SİSTEMİNİN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI?NIN MİKROYAPISI ÜZERİNE ETKİSİ. İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2005; (232):-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G. ;İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA TEK FİYAT SİSTEMİ. İMKB DERGİSİ, 2005; (29):-. ( ECONLIT )

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. ;KURUMSAL ŞİRKET YÖNETİMİNDE FİNANSAL TABLOLARIN ROLÜ. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2005; (16):-.

 • Küçükkocaoğlu G. ;ALFA, BETA, STANDARD HATA VE PORTFÖY SEÇİMİ. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2004; (13):-.

 • Küçükkocaoğlu G, Kiraci A. ;GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ (Mödav), 2003; 5(4):-.

 • Küçükkocaoğlu G. ;OPTİMAL PORTFÖYÜN SEÇİMİ VE İMKB ULUSAL-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. ACTIVE-BANKACILIK VE FİNANS DERGİSİ, 2002; (26):-.

Bildiriler


 • Gökten S, Basım N, Sözen C, Küçükkocaoğlu G. ;DOES THE REALITY OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP MATCH WITH THE IDEA?. International Conferences on Economics and Management of Networks - EMNet: Küba; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Kulaksız S, Küçükkocaoğlu G. ;Public Private Partnership in Healthcare Investments : Value for Money Analysis of a Public Hospital Project in Turkey. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NETWORKS: Küba; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Aktas Bozkurt M, Kucukkocaoglu G. ;Bankacılık Sektörü Açısından Piyasa Disiplini : Türkiye Uygulaması. I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: Ankara; 05/04/2018 - 05/05/2018

 • Gulhan O, Kucukkocaoglu G. ;Bankacılıkta Likidite Riski ve Likidite Düzenlemeleri: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Uygulamalar. I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: Ankara; 05/04/2018 - 05/05/2018

 • Kuzu DA, Kucukkocaoglu G. ;Kredi Hacmini Belirleyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması. I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: Ankara; 05/04/2018 - 05/05/2018

 • Atalay B, Küçükkocaoğlu G. ;PASİF PORTFÖY YÖNETİMİYLE UZUN DÖNEMLİ YATIRIM STRATEJİSİ. Uluslararası Katılımlı 21. FİNANS SEMPOZYUMU: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Kucukkocaoglu G. ;The Political Economics of Credit Rating Agencies: The Case of Turkey Under Coup Attempt. 9th Annual American Business Research Conference: New York - ABD; 10/07/2017 - 12/07/2017

 • Çakır N, Küçükkocaoğlu G, Kapucu H. ;İlk Halka Arzda Sıcak ve Soğuk Piyasalar. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Ege Üniversitesi İİBF; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Küçükkocaoğlu G, Gökten S. ;Multiple Mediator Analysis of Capital Structure Decisions: An Investigation for Turkish Manufacturing Firms. Annual Tokyo Business Research Conference, Tokyo: Japonya - Tokyo; 03/05/2017 - 05/05/2017

 • Önkol G, Küçükkocaoğlu G. ;Türkiye'deki Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin Kefalet Hacminin ve İşlerliğinin Arttırılabilmesi İçin Yapılabilecekler. 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı: İzmir - Türkiye; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Daver G, Küçükkocaoğlu G. ;Turkish Banking Sector Performance Analyses. 5th International Business and Finance Conference: Sydney-Avustralya; 02/06/2016 - 03/06/2016

 • Bakın B, Küçükkocaoğlu G. ;THE RESPONSES OF ASSET PRICES TO MONETARY POLICIES OF FEDERAL. Euroconference 2016: Portekiz; 28/05/2016 - 03/06/2016

 • Küçükkocaoğlu G, Aktaş M. ;Identifying The Effects Of Mergers And Acquisitions On Turkish Banks? Performances. SSEM International Conference: Budapeşte; 07/06/2014 - 10/06/2015

 • Küçükkocaoğlu G, Ünalmış D, Ünalmış I. ;How do Banks' Stock Returns Respond to Monetary Policy Committee Announcements in Turkey? Evidence from Traditional versus New Monetary Policy Episodes Economic Modelling. 10th Annual NBP-SNB Joint Seminar on Monetary Transmission Mechanism in Transition Countries: Zürih, isviçre; 03/06/2013 - 04/06/2013

 • Altıntaş MA, Küçükkocaoğlu G. ;Using non-performing loan ratios as default rates in the estimation of credit losses and macroeconomic credit risk stress testing: A case from Turkey. 9th EBES Conference: Roma, italya; 10/01/2013 - 15/01/2013

 • Küçükkocaoğlu G. ;Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Finansman Kaynakları. Yenilenebilir Enerji Konferansı: Adana Ticaret Odası; 19/02/2010

 • Küçükocaoğlu G. ;OUTLIERS EFFECT ON PORTFOLIO OPTIMIZATION. ICORS 2008 International Conference on Robust Statistics: Antalya, Türkiye; 08/09/2008 - 12/09/2008

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. ;İMKB'DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. 10.ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, TÜRKİYE; 01/11/2006 - 05/11/2006

 • Küçükkocaoğlu G. ;UNDERPRICING IN TURKEY: A COMPARISON OF THE IPO METHODS. MONEY, MACRO AND FINANCE RESEARCH GROUP 38TH ANNUAL CONFERENCE: UNIVERSITY OF YORK, UNITED KINGDOM; 01/09/2006 - 05/09/2006

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. ;BOOK BUILDING VS. FIXED PRICE OFFER: EVIDENCE FROM THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. EMERGING MARKETS: FINANCE AND ECONOMICS CONFERENCE (EMFE): ISTANBUL BILGI UNIVERSITY, TURKEY; 01/09/2006 - 07/09/2006

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. ;KURUMSAL ŞİRKET YÖNETİMİNDE FİNANSAL TABLOLARIN ROLÜ. 4.ANADOLU İŞLETMECİLİK KONGRESİ: ETÜ-TOBB, ANKARA, TÜRKİYE; 01/05/2005 - 05/05/2005

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. ;DETECTING FALSE FINANCIAL STATEMENTS USING PUBLISHED DATA FROM THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON FINANCIAL REPORTING,: ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY, ISTANBUL; 01/05/2005 - 05/05/2005

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. ;MANIPULATION OF FINANCIAL INFORMATION: AN EMPIRICAL STUDY ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE) FIRMS. 1ST ANNUAL INTERNATIONAL ACCOUNTING CONFERENCE: ISTANBUL, TURKEY; 01/11/2004 - 07/11/2004

 • Erol T, Küçükkocaoğlu G, Algüner A. ;EXCHANGE RATE EXPOSURE OF PRICE-TAKERS: FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM THE TURKISH MANUFACTURING. ?, 4TH ANNUAL CONFERENCE OF INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE SOCIETY: CITY UNIVERSITY, LONDON, UNITED KINGDOM; 01/11/2003 - 07/11/2003

 • Erol T, Küçükkocaoğlu G, Algüner A. ;EXCHANGE RATE EXPOSURE OF PRICE-TAKERS: FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM THE TURKISH MANUFACTURING. 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS, ERC - METU: ANKARA, TURKEY; 01/09/2003 - 07/09/2003

 • Küçükkocaoğlu G, Kiraci A. ;GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. 5. ULUSAL EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK KONFERANSI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA, TÜRKİYE; 01/05/2003 - 05/05/2003

 • Küçükkocaoğlu G. ;INTRADAY STOCK RETURNS AND CLOSE END PRICE MANIPULATION IN THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS, ERC - METU: ANKARA, TURKEY; 01/09/2002 - 07/09/2002