Prof. Dr. HAKKI OKAN YELOĞLU

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6817
E-Posta : okany[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2002), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Lisans (2000), Anadolu Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Projeler


 • Sargut S, Özen Ş, Varoğlu AK, Sözen C. ;Ulusal İş Sistemi ve Örgüt Ağları: Devlete Bağımlılık ve Merkez Çevre İkililiğinin Örgütler Arası İlişkilere Etkisi. ", Başkent Üniversitesi", TÜBİTAK", 31/12/2007.

 • Atatüre S, Sezen M, Hasanoğlu E. ;2015 Yılında Dünya ve Türkiye. Başkent Üniversitesi ", Başkent Üniversitesi", ", 31/12/2005.

 • Ersoy K, Kısa A, Kavuncubaşı Ş, Özcan C, Akgün S. ;Türkiye Ulusal Hastalık Yükü Çalışması. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ", Başkent Üniversitesi", T.C. Sağlık Bakanlığı", 31/12/2005.

Kitaplar


 • Yeloğlu HO. ;Yenilik Yönetimi. In:Senem Besler, Hatice Zümrüt Tonus editors. Yönetimde Güncel Yaklaşımlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2017. p.47-61.

 • Yeloğlu HO. ;Örgütsel Ekoloji. In:H.Cenk Sözen, H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2017. p.205-236.

 • Paşamehmetoğlu A, Yeloğlu HO. ;Motivasyon. In:Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta; 2017. p.140-164.

 • Yeloğlu HO, Alkış N. ;Teknoloji Yönetimi. In:Doç.Dr. Sait Gürbüz - Doç. Dr. Harun Şeşen editors. Yönetimde Güncel Konular. İstanbul: Beta; 2016. p.292-308.

 • Yeloğlu HO. ;Bilgi ve Kontrol Süreçleri. In:Ömür Timurcanday özmen editors. Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak. Ankara: Nobel; 2015. p.416-449.

 • Yeloğlu HO. ;Örgütsel Ekoloji. In:Cenk Sözen, Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2015. p.205-236.

 • Yeloğlu HO, Paşamehmetoğlu A. ;Motivasyon. In:Ünsal Sığrı / Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. Istanbul: Beta; 2014. p.137-175.

 • Sözen C, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım N, Varoğlu MA, Ersoy K. ;Cenk Sözen Nejat Basım editors. Türkiye'de İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Siyasal Kitabevi: Siyasal; 2012

 • Yeloğlu HO. ;Örgütsel Ekoloji. In:H.Cenk Sözen H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2012. p.189-220.

 • Yeloğlu HO. ;Yenilik Yönetimi. In:Senem Besler H. Zümrüt Tonus editors. Yönetimde Güncel Yaklaşımlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2012. p.46-68.

 • Yeloğlu HO. ;Hakkı Okan Yeloğlu editors. Yeniliklerin Yayılımı: Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar. Siyasal Kitabevi: Siyasal; 2011

 • Yeloğlu HO, Oğuz S. ;Kamu Kurumlarında Yeniliğin Yayılımı Uygulamaları. In:Mustafa Sağsan editors. Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2010. p.95-112.

 • Yeloğlu HO, Sözen C. ;Bilgi Toplumu ve Teknoloji Kullanımı. In:Adnan Çelik / Tahir Akgemci editors. Yönetim Bilişim Sistemleri. Ankara: Gazi Kitabevi; 2010. p.21-41.

 • Yeloğlu HO. ;Örgütlerde yeniliklerin yayılımı ve öğrenme süreçleri. In:A. Kadir Varoğlu, Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal; 2009. p.77-92.

Makaleler


 • Aşkun D, Yeloğlu HO, Yıldırım OB. ;Are Self-Efficacious Individuals more Are Self-Efficacious Individuals more Sensitive to Organizational Justice Issues? The Influence of Self-Efficacy on the Relationship between Justice Perceptions and Turnover. European Management Review, 2017; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tas M, Yeloğlu HO. ;The Need for Technology Management Education for Undergraduate Programs: A Conceptual Framework. Universal Journal of Educational Research, 2017; :-. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Yeloğlu HO, Karahan G. ;Mobbing Probleminin Akademik Çalışanlar ve Sosyal Hayatları Üzerindeki Etkileri: Sözleşme Sorunu. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; 15(2):45-69.

 • Yürür S, Sayilar Y, Yeloğlu HO, Sözen HC. ;Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Sessizliğin Önlenmesindeki Rolü. GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, 2016; 2(3):1-26.

 • Sayılar Y, Yürür S, Yeloğlu HO. ;Why Do Employees Remain Silent? The Effects of Organizational Justice Perceptions. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016; 35(1):119-144. ( ASOS, EBSCOHOST, MLA, DRJI )

 • Sözen HC, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım HN. ;Human or Social Resources Management: Which Conditions Force HR Departments to Select the Right. European Management Review, 2016; 13(1):3-18. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yeloğlu HO, Yumak C. ;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi?nin Uygulanabilirliği Sorunu: Gönüllülük mü? Zorunluluk mu?. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2016; 2(1):2149-4924.

 • Çetin F, Yeloğlu HO, Basım HN. ;Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki Analizi. Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):81-92. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ateş MF, Sözen HC, Yeloğlu HO. ;Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalıların Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(2):106-124.

 • Yeloğlu HO, Varoğlu A. ;Interactions Among Populations and Effects on Founding Rates: the Case of Financial Intermediary Institutions in Turkey: 1986-2005. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2013; 14(2):267-281. ( ECONLIT )

 • Fidanboy CÖ, Yeloğlu HO, Alan H. ;The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application of It Sector. International Journal of Business and Management, 2013; 5(1):113-119. ( ECONLIT )

 • Tarkan Yeloğlu Y, Seferoğlu G, Yeloğlu HO. ;A Case Study on Instructors? Perceptions of Writing Exam Grading Criteria. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 28(1):369-381. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alan H, Yeloglu HO. ;Markalaşma ve Yenilikçilik. Iktisadi Yenilik Dergisi, 2013; 1(1):13-26.

 • Fidanboy CÖ, Alan H, Yeloğlu HO. ;Performans Değerlendirmelerine paradigmatik Bakış: Yönetici ve Çalışan İlişkileri Açısından Epistemolojik Bir Bakış. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2012; 1(1):75-90.

 • Yeloğlu HO. ;Türk Toplumsal Kültürünün Örgüt Yapılarına Olan Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Ordu Üniver. SBE Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2011; 2(4):153-170.

 • Telci D, Doğan A, Özbek E, Polat E, Şimsek A, Çakır S, Yeloglu H, Şahin F. ;KLOTHO Gene Polymorphism of G395A Is Associated with Kidney Stones. American Journal of Nephrology, 2011; 33(1):337-343. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sözen C, Yeloğlu HO, Ateş F. ;Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 22(2):395-408. ( Index Copernicus )

 • Yeloğlu HO, Sağsan M. ;The diffusion of e-government innovations in Turkey: A conceptual framework. Journal of US-China Public Administration, 2009; 6(7):17-23.

 • Yeloğlu HO. ;Bilgi Ekonomisine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye OECD Karşılaştırmaları. Bilgi Dünyası, 2009; 10(2):245-260.

 • Sözen C, Yeloğlu HO. ;Interorganizational and interdepartmental resource dependency of e-government applications. International Journal Of Ebusiness And Egovernment Studies, 2009; 1(1):15-26. ( ECONLIT )

 • Selçuk H, Korkmaz M, Kanbay M, Töre E, Sümer H, Ünal H, Hakkı Okan Y, Gür G, Bilezikçi B, Demirhan B, Yılmaz U, Boyacıoğlu S. ;Total colonic polyp diameter: A marker for the risk of malignancy. Hepato-gastroenterology, 2008; 55(84):936-939. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yeloğlu HO. ;Örgütlerde Yapısal-Stratejik Konfigürasyonlar: Koşulbağımlılık Kuramı, Konfigürasyon Yaklaşımı Bağlamında Örgüt Yapıları Üzerine Önermeler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2008; 3(2):155-170.

 • Yeloğlu HO. ;ÖRGÜT, BİREY, GRUP BAĞLAMINDA YENİLİK ve YARATICILIK TARTIŞMALARI. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2007; 7(1):133-152.

 • Özen Ş, Yeloğlu HO. ;Bir Örgüt Kimliği Olarak "Holding" adının İnşası ve Aşınması: Eşanlı Kurumsallaşma ve Çözülme Üzerine Bir Model Önerisi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2007; 7(1):45-84.

 • Yeloğlu HO. ;İŞE ELEMAN SEÇME YÖNTEMLERİNDE ÖRGÜTSEL FARKLILIKLAR ve ÖZGÜNLÜK TARTIŞMALARI. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2004; 4(1):121-130.

Bildiriler


 • Fidanboy CÖ, Yeloğlu HO. ;BiLişiM SEKTORUNDE TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJiLER: CMMI MODELi ÇERÇEVESİNDE BiR DEĞERLENDİRME. 34. Ulusal Bilişim Kurultayı: Ankara; 20/12/2017 - 21/12/2018

 • Yeloğlu HO. ;Kalite Güvence Sistemlerinin Türkiye?deki Yayılımının Matematiksel Yöntemlerle İncelenmesi. 34. Ulusal Bilişim Kurultayı: Ankara; 20/12/2017 - 21/12/2018

 • Yeloğlu HO, Hizal SG, Işikman NG, Demir E. ;Phases of University Industry Interaction:An Example from Creative Cultural Industries Perspective. 4th International Conference on Business and Economics Studies: Istanbul; 08/12/2017 - 10/12/2017

 • Tanyolaç C, Yeloğlu HO. ;Örgütsel bağlılık ve iş tatmininin işten ayrılma niyetine etkisi sektörlere göre farklılık gösterir mi? Y kuşağı örneklemi üzerine bir çalışma. 5. örgütsel Davranış Kongresi: İstanbul; 03/11/2017 - 04/11/2017

 • Yeloğlu HO. ;Yaratıcı Endüstriler İçin Yükseköğretim Sektör Etkileşimi: Ne Yapıldı, Ne Yapılıyor ve Ne yapılmalı. Seminar on Creative Cultural Industries and Higher Education: Ankara; 05/10/2017 - 06/10/2017

 • Yeloğlu HO. ;Does Gender Matter? The Inconsistent Mediating Effects of Organizational Commitment and Job Satisfaction. Annual Tokyo Business Research Conference: ; 03/04/2017 - 05/04/2017

 • Tas M, Yeloglu HO. ;TECHNOLOGY MANAGEMENT EDUCATION IN UNDERGRADUATE PROGRAMS:A CONCEPTUAL FRAMEWORK. International Conference on Humanities and Educational Research: Houston, Texas, USA; 23/03/2017 - 26/03/2017

 • Kızrak M, Yeloğlu HO. ;ÖĞRENMEYE ADANMIŞLIK VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK DEĞİŞKENLERİ İLE PROSOSYAL SES VE SESSİZLİK ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ. 4. Örgütsel Davranış Kongresi: Adana; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Çelik DA, Yeloğlu HO, Yıldırım OB. ;The Moderating Role of Self Efficacy on the Perceptions of Justice and Turnover Intentions. 12th International Strategic Management Conference: Antalya; 28/10/2016 - 30/10/2016

 • Yürür S, Yeloglu HO, Sayılar Y, Sözen HC. ;Çalışanlar Neden Sessiz Kalır? : Örgütsel Adalet Algısının Etkileri. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Roma-İtalya; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Yeloğlu HO, Fidanboy CÖ, Serpoush M, Öztürk A. ;The effects of organızatıonal sılence on organızatıonal learnıng: The medıatıng effect of organızatıonal support. EURAM 2016: Paris-Fransa; 01/06/2016 - 03/06/2016

 • Serpoush M, Fidanboy CÖ, Yeloğlu HO. ;Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Ses: Çalışanların Örgütsel Destek Algısı Açısından Bir İnceleme. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Fidanboy CÖ, Serpoush M, Yeloğlu HO. ;Örgütsel Sessizlik Davranışının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. 2. Örgütsel Davranış Kongresi: Kayseri; 07/11/2014 - 08/11/2014

 • Hale A, Ateş FM, Sözen C, Fidanboy CÖ, Yeloğlu HO, Hakkı Okan Y. ;Örgütsel Değişimin Koşulbağımlılık Faktörleri Algısına etkisi: Bilişim Sektörü Örneği. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Marmaris; 01/06/2013 - 10/06/2013

 • Fidanboy Ö , Alan H, Yeloğlu HO. ;The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application Of It Sector. International Conference on Business and Management: Kuşadası/Aydın; 15/05/2013 - 20/05/2013

 • Fidanboy CÖ, Şahin S, Yeloğlu HO. ;Yazılım Geliştirme Sektöründe Takım Güçlendirmenin Takım Bağlılığıyla İlişkisi. 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu: Ankara; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Sözen HC, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım HN. ;Social Network Analysis of the Organizations in İstanbul Stock Exchange ISE100 Index. World Conference on Financial Crisis: Ankara; 28/09/2011 - 02/10/2011

 • Varoğlu D, Sözen HC, Yeloğlu HO, Basım HN. ;Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 19. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Yeloğlu HO, Şimşek BD. ;Örgütsel Söylem, Toplumsal Bağlam ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Eşbiçimliliği: Türkiye Üzerine Genel Bir Değerlendirme. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Yeloğlu HO. ;İşletme Gruplarının Yönetim Uygulamalarını Kullanma Öncülüğü, 1991?1999 Yılları Arası, Kesitsel Bir Çalışma. 1. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Ankara, başkent üniversitesi; 01/10/2010 - 05/10/2010

 • Sözen C, Yeloğlu HO. ;INTERORGANIZATIONAL AND INTERDEPARTMENTAL RESOURCE DEPENDENCY OF E-GOVERNMENT APPLICATIONS. 2.nd International Conference on E-government & E-governance: Antalya-Belek; 11/03/2010 - 12/03/2010

 • Yeloğlu HO, Sağsan M. ;The Diffusion of E-government Applications in Turkey: Resistance or Rapid Adoption. 2nd International Conference on E-government & E-governance, Ankara: Antalya; 10/03/2010 - 12/03/2010

 • Yeloğlu HO, Sözen C. ;Örgütsel Ekoloji Kuramı, Yerleşiklik Kavramı, ve Kapanma Oranlarına Yönelik Önermeler. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Erdem İ, Yeloğlu HO. ;Zaman Serisi Verilerine Bootstraping Metodu Uygulaması. 6. İstatistik Kongresi: Antalya; 20/05/2007 - 24/05/2007

 • Yeloğlu HO, Erdem İ. ;Combining Forecasting Techniques in Organizational Ecology: An Application on Travel Agencies in Turkey. Second International Conference on Business, Management and Economics: İzmir; 15/06/2006 - 18/06/2006

 • Yeloğlu HO, Arslan G. ;Örgütsel Ekolojide Model Birleştirme Yaklaşımları; Türkiye'deki Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Uygulama. 14. Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 27/05/2006

 • Selçuk, H, Cambaz H, Gülşener P, Yeloğlu HO, Gür G, Yılmaz U, Boyacıoğlu S. ;Nutrisyon Desteği Verilen Hastalarda Enfeksiyon Gelişimine Katkıda Bulunan İkincil Hastalıklar. 22. Ulusal Gastroentroloji Haftası: Malatya; 30/08/2005 - 04/09/2005

 • Selçuk H, Töre E, Sümer H, Ünal H, Yeloğlu HO, Bilezikçi B, Demirhan B, Gür G, Yılmaz U, Boyacıoğlu S. ;Multipl Poliplerin Total Büyüklüğünün Yüksek Riskli Histolojiye Etkisi. 22. Ulusal Gastroentoloji Haftası: Malatya; 30/08/2005 - 04/09/2005

 • Yeloğlu HO. ;Ulusal İş Sistemlerinde ?Devlete Bağımlılık? Yaklaşımı, Türk Ulusal İş Sistemleri Üzerine Makro Kurumsal Bir Değerlendirme. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İstanbul; 12/05/2005 - 14/05/2005

 • Yeloğlu HO, Erdem İ. ;IMKB 100 Endeksinin Teknik Analiz ve Zaman Serileri Yöntemi ile Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. 4. İstatistik Kongresi: Antalya; 08/05/2005 - 12/05/2005

 • Yeloğlu HO, Keskinkaya S, Kaya Ç, Şendil H. ;Avrupa Birliği ve Resmi İstatistikler: Ülkelerin Karşılaştırılmalarına yönelik bir çalışma. 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu: Ankara; 05/05/2005 - 06/05/2005

 • Yeloğlu HO. ;Bilgi Ekonomisi ve Değişkenleri: Türkiye ve OECD Karşılaştırmaları. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Eskişehir; 25/11/2004 - 26/11/2004

 • Yeloğlu HO. ;Riske Maruz Değer Kavramı: Portföy Getirileri ve Varsayımları Üzerine Farklı Yaklaşımlar. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu: Antalya; 20/05/2004 - 21/05/2004

 • Yeloğlu HO. ;Kalite Güvence Sistemlerinin Türkiye'deki Yayılımının Kurumsal ve Matematiksel Modellerle İncelenmesi. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Afyon; 22/05/2003 - 24/05/2003