Prof. Dr. MEHMET ABDÜLKADİR VAROĞLU

İşletme Programı



Tel : 0312 246 6790
E-Posta : kvaroglu[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~kvaroglu/

 • Doktora (1992), Ankara Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (1985), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1979), Kara Harp Okulu Komutanliği, İşletme

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Genç S, Varoğlu D. ;Turkey's Role In The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). In:Elena AOUN editors. The United Nations Interim Force in Lebanon: Multiple Perspectives On A Multinational Peace Operation. Germany: Peter Lang; 2018

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Başar U. ;Recruits? Satisfaction with Basic Military Training. In:Hedlund, E., Tresch, T.S. editors. Motivation to be Soldier: A Comparison of Eight Nations. : Swedish National Defence Collage Press; 2017

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Başar U, Varoğlu D. ;Information Sharing in Multinational Peacekeeping Operations. In:Irina Goldenberg, Joseph Soeters, and Waylon H. Dean editors. Information Sharing in Military Operations. Switzerland: Springer; 2017. p.183-200.

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Başar U. ;Managerial Capacity in Peacekeeping Operations: The Case of EUFOR. In:Abu Bakarr Bah editors. International Security and Peacebuilding. : Indiana University Press; 2017

 • Sığrı Ü, Varoğlu MA, Başar U. ;Managerial Capacity in Peacekeeping Operations: The Case of EUFOR. In:Abu Bakarr Bah editors. International Security and Peacebuilding. : ; 2016

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Başar U. ;A Comparison of Countries on Recruits? Satisfaction with Military Basic Training. In:Military Basic Training Book Volume:2. : Swedish National Defence College Press; 2015

 • Varoğlu K, Ercil Y, Sığrı Ü. ;Family support systems in the Turkish military. In:Moelker, R., Andres, M editors. Military Families and War in the21st Century: Comparative Perspectives. : Routledge Taylor and Francis; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Başar U. ;SIĞRI, Ünsal, Varoğlu, A. Kadir, Başar, U. editors. Individual Capacity Building Role of ?Experiential Learning in Peacekeeping Operations?: An Outlook to Managerial Skills within EUFOR. : Indiana University Press; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Dağlı B. ;Building a Hybrid Culture in Multinational Military Operations: The Perceptions of EUFOR Peacekeepers on Collaboration and Negotiation for Better Information Sharing. In:Joseph Soeters & Irina Goldenberg editors. Information Sharing in Multinational Military Operations. : Routledge; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Genç S. ;The Turkish Role in UNIFIL. In:Aoun, Elena editors. UNIFIL Book. : IPI-International Peacekeeping Instıtute; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu A. ;An Outlook on Turkish Contribution to Asymmetric Warfare. In:Kummel, G editors. RC 01 2013 Meeting Proceedings. : ; 2015

 • Varoğlu A. ;Kamu Diplomasisinde Kavramsal ve Kuramsal Süreç. In:Ahmet Yalçınkaya ve Yeşim Özgen editors. Kamu Diplomasisi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları; 2013. p.1-30.

 • Varoğlu A. ;Kamu Diplomasisinde İkna ve Karar Süreçleri. In:Ahmet Yalçınkaya ve Yeşim Özgen editors. Kamu Diplomasisi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları; 2013. p.51-66.

 • Sözen C, Varoğlu D, Yeloğlu O, Basım N, Varoğlu A, Ersoy K. ;Türkiye'de İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2012

 • Korkmazyürek H, Varoğlu AK. ;Kriz ve Kriz Yönetiminde Askeri Güç Kullanımı. In:Haldun Yalçınkaya editors. Savaş: Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2010. p.75-89.

 • Sözen C, Varoğlu A. ;Chaos and Complexity Theories for Management and Organization Studies. In:Cengiz Demir editors. Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications. Türkiye: Etkin Basım Yayın Dağıtım; 2010. p.65-84.

 • Varoğlu A, Basım HN. ;Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2009

 • Varoğlu A. ;A.Kadir Varoğlu (Ed.) editors. Örgütsel Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009

 • Varoğlu AK, Köker AR. ;The Relationship Between the Degree of innovation and the development Level of a Country. In:Neslihan Aydoğan editors. Innovation Policies, Business Creation and Economic Development: A Comparative Approach (International Studies in Entrepreneurship). : Springer; 2009. p.51-62.

 • Varoğlu AK, Uyar M. ;The Impact of Asymmetric Warfare on the Military Profession and Structure: Lessons Learned from the Otoman Military. In:G. Cafario, G. Kümmel ve B. Purkayastha editors. Armed Forces and Conflict Resolution: Sociological Perspectives. : Emerald; 2008. p.49-60.

 • Varoğlu A, Çakar M, Basım N. ;Unusual Bi-National Military Cooperation: The Case of Turkish-Gambian Relations. In:Joseph Soeters ve Phlippe Manigart editors. Military Cooperation in Multinational Peace Operations. : Routledge Taylor and Francis Group; 2008

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. ;A.Kadir Varoğlu ve Ünsal Sığrı editors. İş, Yönetim ve Diplomasi Dünyasında Müzakere. Ankara: Siyasal; 2008

 • Aksit B, Kalaycıoğlu S, Varoğlu A, Çakar M. ;A Comparison of Civil-Military Attitudes: The Case of Turkey. In:Caforio, G editors. Cultural Differences Between the Military and Parent Society in Democratic Countries. Amsterdam: Elsevier; 2007

 • Varoğlu AK, Sığrı Ü, Işın E. ;Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the Turkish National Culture. In:Giuseppe Caforio ve Gerhard Kümmel editors. Military Missions and Their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th. : Elsevier; 2005. p.439-444.

 • Varoğlu AK. ;Turkish Armed Forces in Transition: Introduction. In:Giuseppe Caforio ve Gerhard Kümmel editors. Military Missions and Their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th. : Elsevier Publishing Company; 2005. p.437-439.

 • Varoğlu A, Ercil Y. ;Mental Models and Learning Processes. In:Heinz Florian editors. Military Pedagogy: An International Survey. : Lang Publications; 2002. p.211-226.

 • Varoğlu AK, Ercil Y. ;The Impact of National Culture on Military Pedagogy. In:Heinz Florian editors. Military Pedagogy: An International Survey. : Lang Publications; 2002. p.101-116.

 • Varoğlu A. ;A. Kadir Varoğlu editors. Eğitimde Toplam Kalite Yönetim Panelleri. Ankara: Kara Harp Okulu Toplam Kalite Yönetimi Koordinasyon Merkezi Yayını; 1998

 • Varoğlu A. ;Problem Çözme ve Karar Verme. In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları. : Kara Harp Okulu Yayınları; 1997. p.3-42.

 • Varoğlu AK. ;Organizasyonlarda Yapılanmayı Etkileyen Faktörler ve Silahlı Kuvvetler. In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları. : Kara Harp Okulu Yayınları; 1997. p.6-53.

 • Varoğlu A. ;Sistem MÜhendisliğinin Temel Esasları. In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları. : Kara Harp Okulu Yayınları; 1997. p.1-16.

 • Varoğlu A. ;Organizasyon Tasarım Yöntemleri, Çatışma ve Stres Yönetimi. In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları. : Kara Harp Okulu Yayınları; 1997. p.2-72.

 • Varoğlu A. ;A.Kadir Varoğlu editors. 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu Paneller Kitabı. : Kara Harp Okulu Matbaası; 1996

Makaleler


 • Başar U, Varoğlu A. ;Örgütsel Politika Algısının İhmalkarlık Üzerindeki Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rolü. Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016; 23(3):753-767.

 • Bilgen Hİ, Varoğlu A. ;Methodology research of competitiveness and sample application for Turkey?s defense industry. Competitiveness Review, 2016; 5:537-558. ( EconLit )

 • Çetin F, Varoğlu A. ;Psikolojik Sermaye, Performans, Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi: Cinsiyetin Düzenleyici Rolü. İş ve İnsan Dergisi, 2015; 2(2):105-113. ( DOAJ )

 • Kozan K, Ergin C, Varoğlu AK. ;Bases of Power and Conflict Intervention Strategy: A Study on Turkish Managers. International Journal of Conflict Management, 2014; 25(1):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yeloğlu HO, Varoğlu A. ;Interactions Among Populations and Effects on Founding Rates: The Case of Financial Intermediary Institutions in Turkey: 1986-2005. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2013; 14(2):267-281. ( ECONLIT )

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Ercil Y. ;Dynamics of Organizational Behaviour: The Case of the Turkish Military in the Korean War. Res Militaris, 2010; 1(1):-.

 • Çetin F, Varoğlu AK. ;Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü. Savunma Bilimleri Dergisi, 2009; 8(2):51-66.

 • Varoğlu A, Uyar M. ;In Search of Modernity and Rationality: The Evolution of Turkish Military Academy Currricula in a Historical Perspective. Armed Forces and Society, 2008; (35):180-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Soeters J, Van Den Berg C, Varoğlu A, Sığrı Ü. ;Accepting death in military: Turkish-Dutch comparison. International Journal of Intercultural Relations, 2007; 31(3):299-315. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Varoğlu A, Bıçaksız A. ;Volunteering for Risk: the Culture of Turkish Armed Forces. Armed Forces and Society, 2005; 31(4):583-599. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu A, Sığrı Ü. ;Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması. Savunma Bilimleri Dergisi, 2005; 4(1):160-188.

 • ;Turkish Armed Forces in Transition: Introduction. , ; :-.

 • ;Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the Turkish National Culture. , ; :-.

 • Varoğlu A, Soeters J, Tanercan E, Sığrı Ü. ;Working with the Turkish Army: Dutch-Turkish Encounters. International Peacekeeping, 2004; 11(2):354-368. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Sığrı Ü, Varoğlu A. ;Professionalism Journey of the Turkish Military before and after the July 15 Attempted Coup. XIX ISA World Congress of Sociology: Toronto, Canada; 15/07/2018 - 21/07/2018

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. ;Civil Military Relations in Turkey before and after the July 15 Failed Coup Attempt. XIX ISA World Congress of Sociology: Toronto, Canada; 15/07/2018 - 21/07/2018

 • Doğan A, Gürbüz S, Varoğlu A. ;Doğan A, Gürbüz S, Varoğlu A. ;Kamu Performans Yönetimi Üzerine Eleştirel Bir Çalışma: Sağlık Sektörü Örneklemi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi: İzmir, Çeşme; 26/04/2018 - 28/04/2018

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. ;An Outlook of the Turkish Military after the July 15, 2016 Attempted Coup. The Biennial International Conference for Inter University Conference on Armed Forces and Society: Washington, DC, USA; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Uyar M. ;The Impact of Asymmetric Warfare on the Reconfiguration of Military Education: Turkey's Case. The Biennial International Conference of the Inter-university Seminar on Armed Forces and Society: Washington, DC, USA; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Varoğlu A, Çakar M. ;The Sources and Outcomes of Trust: The Case of Turkish Armed Forces. The Biennial International Conference for Inter University Conference on Armed Forces and Society: Washington, DC, USA; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Varoğlu A, Sığrı Ü, Başar U. ;A Comparison of Countries on Recruits? Satisfaction with Military Basic Training. International Conference on Transformations of the Military Profession: Brezilya, Rio de Janeiro; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Sığrı Ü, Başar U, Varoğlu A. ;The Role of Cultural Awareness in Cross Cultural Contexts: A Case of Turkish Peacekeepers. International Conference on Transformations of the Military Profession - Program: Brezilya, Rio de Janeiro; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Öztürk A, Varoğlu A. ;An Alternative View to the Relationship Between Leadership, National Culture and Implicit Leadership Theory. 4th International Conferences on New Challenges in Management and Business: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Doğan A, Varoğlu A. ;YÖNETİM KURULLARINDAKİ ÇEŞİTLİLİĞİN KARAR VERME. 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. ;Assessment of managerial skills in a PSO: The eufor case and its capacity building role. Armed Forces and Conflict Resolution: Germany; 14/07/2014 - 18/07/2014

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Dağlı B. ;Building a hybrid culture in multinational military operations: The perceptions of eufor peacekeepers on collaboration and negotittion for a better information sharing. Armed Forces and Conflict Resolution: Germany; 14/07/2014 - 18/07/2014

 • Sözen C, Varoğlu AK, Şener İ. ;A Typology to Explain the Emergence and Characteristics of Organizational Networks in Different Economics. 27th Standing Conference on Organizational Symbolism: Copenhagen; 08/07/2009 - 11/07/2009

 • Varoğlu A. ;Türk İş Hayatının Eski ve Yeni Aktörleri: TÜSİAD, MÜSİAD ve Uluslararası Firmalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Varoğlu A. ;Potansiyel Üst Yöneticileri Teşhis ve Yetiştirme Sanatı İle Örgütsel Sonuçlar Arasındaki İlişki: Kaynak Temelli stratejik İnsan Kaynağı Modeli (KTSİKM). 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Varoğlu A, Yaman M, Aslan Z. ;Internet İş Modellerinin Stratejik Açıdan Önemi: Bu Modellerin Türkiye Örneklemesi. 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Kocaeli; 03/11/2006 - 05/11/2006

 • Varoğlu A, Sığrı Ü, Ercil Y. ;The cultural profile of military leadership: an outlook to military peacekeeping operations from cultural aspects of six dıfferent Armed Forces. GBATA Readings: Moskova; 05/10/2006 - 07/10/2006

 • Varoğlu A, Basım N, Çakar M. ;An Unusual International Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction. World Congress of Sociology: Durban, South Africa; 09/06/2006 - 12/06/2006

 • Varoğlu A, Uyar M. ;The Impact Of Asymmetric Warfare On The Military Profession And Educational Requirements: Experiences From Turkish Case. International Sociological Association ISA Congress Proceedings: Durban, Güney Afrika; 09/06/2006 - 12/06/2006

 • Varoğlu A, Bıçaksız A. ;Değersel ve Dışavurumsal Boyutlarda Kültür Farkları ve Yakınlaşmalarına İlişkin bir Araştırma: Askeri Kültür Ulusal Kültürlerin Ötesinde Etkili mi?. 14. Yönetim Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 27/05/2006

 • Varoğlu A. ;The Sources and Outcomes of Trust: The case od Turkish Armed Forces. The InterUniversity Seminar on Armed Forces and Society Biennial Meeting: Chicago, U.S.A.; 20/12/2005 - 23/12/2005

 • Varoğlu A, Korkmazyürek H. ;The strategies for managing cross-cultural diversities in international military operations. International Strategic Management Conference, Proceedings: ; 23/06/2005 - 25/06/2005

 • Varoğlu A, Korkmazyürek H. ;The defense planning for Turkey and lessons learned for developing corporate strategies. International Conference on Business, Management and Economics in a Changing World: ; 16/06/2005 - 19/06/2005

 • Varoğlu A. ;Kültür-Yönetim ve Halkla İlişkiler. Jandarmanın Halkla İlişkilerde Etkin İletişimi Semineri: Jandarma Okullar Komutanlığı; 26/05/2005 - 27/05/2005

 • Varoğlu A. ;Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişen görev - ortam koşulları ve yüksek performanslı takımlara ilişkin sinerji sorunları. Uluslararası Yönetim ve Askerlik Sempozyumu: Ankara, Kara Harp Okulu; 26/05/2005 - 27/05/2005

 • Varoğlu A. ;Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişen görev - ortam koşulları ve yüksek performanslı takımlara ilişkin sinerji sorunları. Uluslar arası Yönetim ve Askerlik Sempozyumu Bildiriler: ; 26/05/2005 - 27/05/2005

 • Varoğlu A. ;Military attitudes and values of the Turkish Army: an evaluation from I/O perspective. ERGOMAS 2004 Biennial conference: Paris; 09/12/2004 - 12/12/2004

 • ;In Search of Modernity and Rationality : The Case of Turkish Military Academy?,. In Search of Modernity and Rationality : The Case of Turkish Military Academy?,: Ankara, ODTÜ; 07/07/2004 - 09/07/2004

 • ;Leadership Training in Military Settings.. Leadership Training in Military Settings.: Stocholm, İsveç; 12/05/2002 - 17/05/2002

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. ;The Leadership Training and Development System in the Turkish Army?.. The Leadership Training and Development System in the Turkish Army?.: Almanya; 14/03/2000 - 16/03/2000

 • ;Systems Dynamics in Education. Systems Dynamics in Education: Bonn, Almanya; 05/10/1998 - 11/10/1998

 • Varoğlu A. ;Student-Centered Learning. Bireysel Eğitim Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı (NTG/WG IT & ED) Türkiye delegesi: Washington A.B.D.; 01/10/1997 - 07/10/1997