Prof. Dr. UĞUR EMEK

İktisat ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1694
E-Posta : uemek[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2005), Ankara Üniversitesi, Ekonomi
 • Yüksek Lisans (1997), Northeastern University, Ekonomi
 • Lisans (1985), Ankara Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • MİKRO İKTİSAT

Kitaplar


 • Emek U. ;Kamu Düzenlemeleri. In:İbrahim Enes Özkan editors. Türkiye'de Ekonomik Özgürlükler. Ankara: Özgürlük Araştırmaları Derneği; 2018. p.62-75.

 • Emek U. ;Bankacılık Sisteminde Rekabet ve İstikrar İkilemi ve Devletin Bankacılık Piyasalarındaki Rolü. In:Erdal Türkkan editors. Ticari Kredi Piyasalarında Rekabet. Ankara: Rekabet Derneği&Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü; 2018. p.66-82.

 • Emek U. ;Şehir Hastanelerinde Paranın Değeri Yaklaşımı. In:Kayıhan Pala editors. Türkiye'de Kamu Özel Ortaklığı:Şehir Hastaneleri. İstanbul: İletişim; 2018. p.71-98.

 • Emek U. ;Public-Private Partnerships in the Turkish Healthcare Sector:Policy, Procedure and Practice. In:Nikolai Mouraviev, Nada Kakabadse editors. Public-Private Partnerships in Transitional Nations:Policy, Governance and Praxis. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing; 2017. p.86-108.

 • Emek U, Acar M. ;Public Procurement in Infrastructure: The Case of Turkey. In:Alina Mungiu-Pippidi editors. Government Favouritism in Europe. Opladen&Berlin& Toronto: Barbara Budrich Publishers; 2015. p.84-96.

 • Emek U. ;Altyapıda Kamu Özel İşbirlikleri. İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı; 2010

 • Acar M, Emek U. ;Preventing Corruption in Turkey: Issues, Instruments, and Institutions. In:T.Gong&S.K.Ma editors. Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity. USA &Canada: Routledge; 2009. p.164-188.

 • Emek U. ;Rekabetçi Piyasa Ekonomisi: Kavramlar, Kurallar, Kurumlar. Ankara: Nobel; 2009

 • Emek U. ;Uğur Emek editors. Bankacılık Sisteminde Rekabet ve İstikrar İkileminin Analizi: Türkiye Örneği. Ankara: Mükiyeliler Birliği; 2007

 • Emek U, Acar M. ;Düzenleyici Reformlar ve Kurumlar. In:Muhittin Acar&Hüzeyin ÖZgür editors. Çağdaş Kamu Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları; 2004. p.91-127.

Makaleler


 • Emek U. ;Sağlık Sektöründe Kamu-Özel İşbirliği Sözleşmeleri: Beklenti ve Gerçekleşme. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017; 7(1):141-168. ( EBSCO )

 • Emek U. ;Investigating the Winner's Curse in the Turkish Spectrum Auction. The Empirical Economics Letters, 2016; 15(9):851-858. ( EconLit )

 • Emek U, Esiyok B. ;Testing Competition in the Turkish Loan Market in the Shadow of Restructuring, Global Crisis and Collusion. The Empirical Economics Letters, 2016; 15(1):91-100. ( EconLit )

 • Emek U. ;Turkish experience with public-private partnerships in infrastructures: opportunities and challenges. Utlities Policy, 2015; 37:120-129. ( scopus )

 • Emek U. ;Kamu-Özel İşbirliklerinin Devlet Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Önemi. İktisat, İşletme ve Finans, 2014; 29(337):9-38. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Emek U. ;Postal Services Liberalization in Turkey: Observations and Reflections. Competition and Regulation in Network Industries, 2014; (1):58-77. ( EconLit )

 • Emek U. ;Türkiye'de altyapı hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi: Neden, ne zaman, nasıl?. İktisat, İşletme ve Finans, 2009; 24(284):9-45. ( Uluslararası Hakemli dergi )

 • Emek U. ;Karşılaştırmalı Perspektiften Kamu Özel İşbirlikleri: Avrupa Topluluğu ve Türkiye. Rekabet Dergisi, 2009; 10(1):7-53.

 • Acar M, Emek U. ;Building a Clean Government in Turkey: Pillars, Perils, and Prospects. Crime, Law, and Social Change, 2008; 49(3):185-203. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Emek U, Acar M. ;Yolsuzlukla Mücadelede Bir Temel Soru(n): Kurumsal Tekelcilik mi, Çoğulculuk mu?. İktisat, İşletme ve Finans, 2008; 23(270):64-89.

Bildiriler


 • Emek U. ; Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projelerinde Etkinlik Analizi: Şehir Hastanesi Örneği. International Conferenceon Emprical Economics and Social Science (ICEESS? 18): Bandırma-Türkiye; 27/06/2018 - 28/06/2018

 • Emek U. ;Military Coups And Financial Markets. 3rd International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF 2017): Cyprus; 06/12/2017 - 07/12/2017

 • Emek U. ;SAĞLIK TESİSLERİNİN YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ YOL: KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ. ECONANADOLU 2017: Eskişehir; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Emek U. ; Why The Turkish PPP Contracts in Healthcare Face Difficulty to Achieve Private Finance. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE on Applied Economics and Finance: Girne-Kıbrıs; 05/12/2016 - 06/12/2016

 • Emek U. ;Kamu Yönetişiminde Yeniden Yapılanmanın Etik Temelleri. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Friedrich-Ebert Vakfı ve Türkiye Etik Değerleri Merkezi (TEDMER) ile ortaklaşa olarak düzenlenen workshop: ; 18/06/2005