Dr. Öğr. Üyesi HALUK KARADAĞ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1677
E-Posta : hkaradag[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Gazi Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler
 • Yüksek Lisans (2007), Atilim Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler
 • Yüksek Lisans (2002), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Modelleme Ve Simülasyon
 • Lisans (1993), Kara Harp Okulu, Sistem Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Kitaplar


 • Karadağ H. ;Geleneksel Diplomasinin Değişen Boyutu ve Türk Dış Politikası. In:Ümit Özdağ, Yelda Demirağ editors. Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?. Ankara: Kripto; 2017. p.401-428.

 • Karadağ H, Özçelik AO. ;Dış Yardım Diplomasisi: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Örneği. In:Erman Akıllı editors. Türkiye'de ve Dünyada Dış Yardımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2016. p.626-641.

 • Karadağ H. ;Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2016

Makaleler


 • Karadağ H. ;Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkıları. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, 2018; 1(1):55-74. ( ISSN )

 • Karadağ H. ;Forcing the Common Good: The Significance of Public Diplomacy in Military Affairs. Armed Forces and Society, 2017; 43(1):72-91. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karadağ H. ;Çin Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çin'in Askeri Gücü Üzerine Bir Değerlendirme. TYB Akademi, 2017; 20(1):163-177. ( ulusal dergi )

 • Karadağ H. ;Afghanistan: A Subaltern State Suffering from Terrorism. E-International Relations, 2017; :-.

 • Karadağ H, Altınbaş AK. ;İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye ve Güney Kore Kara Harp Okulları Örneği. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; 15(2):137-156. ( ASOS, DOAJ, EBSCO )

 • Woods P, Karadağ H. ;Rights or Riots? Regional Institutional and Cultural Legacies in the MENA Region, and the Case of Turkey. Journal of Power, Politics & Governance, 2015; 3(1):63-79. ( CrossRef )

 • Karadağ H, Woods P. ;Default Power in the MENA Region: Turkey as a Pragmatic Solution to the Post-Arab Spring Era. Journal of International Relations and Foreign Policy, 2015; 3(2):1-11. ( EBSCO )

 • Karadağ H. ;Turkey and Georgia: Beyond Traditional Diplomacy. Public Policy Institute (PPI-Online), 2015; :-.

 • Karadağ H. ;Çin'in Afrika Siyaseti: Idealizm mi, Realizm mi?. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015; 34(2):115-129. ( DBLP, ESCI, EBSCO, INSPEC, Proquest Summon, Google Scholar )

 • Taşdemir H, Karadağ H. ;Birincil ve İkincil Kaynaklar Bakımından AB Topluluk Hukukunun Önceliği ve Uluslarüstü Niteliği. Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, 2007; 11(1):20-208. ( Ulusal Hakemli Dergi )

Bildiriler


 • Karadağ H. ;Forcing the Common Good: The Significance of Public Diplomacy in Military Affairs. 25th IPSA World Congress of Political Science: Brisbane AUSTRALIA; 21/07/2018 - 25/07/2018

 • Karadağ H. ;Türkiye'nin Dış Politikası: Güncel Durum ve Gelecek. Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi: Ankara; 24/05/2018

 • Karadağ H. ;Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Güvenlik. VIII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: Antalya; 03/05/2018 - 06/05/2018

 • Karadağ H. ;Tayvan'ın Tanınma Sorunsalı ve Birleşmiş Milletler. Türkiye'de Tayvan Çalışmaları (I): Ankara; 03/04/2018

 • Karadağ H. ;Politics Beyond Borders of Turkey: A Critical Analysis. Changing International Situation: Perspectives From Japan and Turkey: Ankara; 07/03/2018

 • Karadağ H. ;Refugee Problem: A Threat on Turkey's National Security. Exchange of Experiences For the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid & Support Activities in Conflict Zones: Ankara Üniversitesi; 19/02/2018

 • Karadağ H. ;Public Diplomacy and Turkey's Practices. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Sudan Stratejik Vizyon Geliştirme Çerçeve Programı: İstanbul; 04/01/2018

 • Karadağ H. ;Turkey's Perspectives and Policies on Security Situation in the Middle East. National Chengchi University: Taipei TAYVAN; 02/11/2017 - 03/11/2017

 • Karadağ H. ;Strategic Workshop on Shared Responsibility and Comprehensive Security in the MENA Region. College of International and Security Studies at George C. Marshall European Center: Roma İTALYA; 26/09/2017 - 28/09/2018

 • Karadağ H. ;Dış Politika ve Diplomasi. Antalya Bilim Üniversitesi: Antalya; 08/04/2017

 • Karadağ H. ;Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi. TOBB ETÜ: Ankara; 25/11/2016

 • Karadağ H. ;Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalara Kapsamlı Bir Yaklaşım: Kara Harp Okulu Örneği. VII. UİK Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: İzmir; 28/04/2016 - 01/05/2016

 • Karadağ H. ;The Role of Diplomacy in Counter-Terrorism. Centre of Excellence Defence Against Terrorism: Ankara; 14/04/2016

 • Karadağ H. ;Şehir Çatışmaları ve Mikro Güvenlik Anlayışı. Kara Harp Okulu Bilgilendirme Seminerleri: Ankara; 20/01/2016

 • Özçelik AO, Karadağ H. ;Changing Dynamics of Turkish Regional Policy: Resistance for Multi-Level Governance?. International Conference on Eurasian Politics & Society (II): Konya; 22/05/2015 - 23/05/2015

 • Karadağ H. ;Public Diplomacy in Crisis Management. Partnership for Peace Training Center: Ankara; 22/05/2015

 • Karadağ H. ;A Strategic Military Assessment on Middle East. Slovenia The Center of the Military Schools: Maribor SLOVENIA; 25/03/2015

 • Karadağ H. ;Strategic Discourse Analysis. Partnership for Peace Training Center: Ankara; 26/02/2015

 • Karadağ H. ;Savaş Kuramları ve Terminolojisi. Anadolu Ajansı (AA) Savaş Muhabirliği Kursu: Ankara; 18/11/2014