Prof. Dr. SERVET MUTLU

İktisat ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1676
E-Posta : mservet[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~mservet/

 • Doktora (1979), University Of California, Berkeley, Planlama
 • Yüksek Lisans (1977), University Of California, Berkeley, İktisat
 • Yüksek Lisans (1970), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat
 • Lisans (1968), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlik

Çalışma Alanları


 • İKTİSADİ BÜYÜME VE GELİŞME, BÖLGESEL GELİŞME VE PLANLAMA

 • ULUSLARARASI İKTİSAT VE GELİŞME İKTİSADI

Ödüller


 • Mutlu S. İktisat Eğitimine ve Bilgi Birikimine Yapılan Katkı. Türkiye Ekonomi Kurumu", Ankara", 17/10/2016.

Kitaplar


 • Mutlu S. Son Dönem Osmanlu Nüfusu ve Dağılımı. In:Mehmet Emin Hülagü editors. Tarihte Türkler ve Ermeniler. Ankara: Türk Tarih Kurumu; 2014. p.33-74.

 • Mutlu S. Son Dönem Osmanlı Nüfusu ve Etnik Dağılımı. In:TTK editors. Tarihte Türkler ve Ermeniler. Ankara: Türk Tarih Kurumu; 2014. p.33-74.

 • Mutlu S. "Türkiye Üniversitesini Ararken Bir Hatırlatma: Humboldt Üniversitesi. In:Zuhal Güler, Aytül Kasapoğlu, Aylin Görgün (ed.) editors. Sosyolojinin Yaşam Dansı: Prof. Dr. Birsen Gökçe'ye Armağan. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları; 2013. p.625-636.

 • Mutlu S. Political Economy of Water Regulation and the Environment in Turkey. In:Tamer Çetin, Fuat Oğuz editors. The Political Economy of Regulation in Turkey. : Springer Science & Business Media; 2011. p.215-245.

 • Mutlu S. Türkiye'nin Bölge Planlama Deneyiminin ve Mevcut Bölge Planlarının Genel Değerlendirmesi. In:Servet Mutlu editors. Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Politikalar Merkezi; 2010. p.26-61.

 • Mutlu S. Osmanlı Nüfusu. In:TBMM editors. Türk Ermeni İhtilafı: Makaleler. Ankara: TBMM; 2007. p.351-398.

 • Mutlu S. Servet Mutlu editors. Doğu Sorunun Kökenleri: Ekonomik Açıdan. İstanbul: Ötüken; 2003

 • Mutlu S. Servet Mutlu editors. Regional Income Inequality and Industry in Japan: A Study of Patterns. Tokyo: Institute of Developing Economies; 2000

 • Mutlu S. Recent Socio Economic Developments in the Southeastern Anatolia Project (GAP) Region. In:Tokyo IDE editors. Emerging Changes in Turkish Politics and Society. Tokyo: Institute of Developing Economics; 2000

 • Mutlu S. Servet Mutlu editors. Japonya'da Endüstrinin Yapısı, İşletmelerin Ölçeği, Verimlilik ve Ücretler. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi; 1990

 • Mutlu S, J. Dorling M. Servet Mutlu, Micheal J. Dorling editors. Commercialization of New Indigenous Technology in Jordanian Agriculture. Geneva: International Labour Office; 1986

 • Mutlu S, Tumbul M. Servet Mutlu, Mete Tumbul editors. Türkiye'de Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi ve Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi. Ankara: DPT; 1982

 • Mutlu S. Servet Mutlu editors. Planlama, Bölgesel Planlama ve Gelişme: Türkiye Deneyimi ve Bazı Yeni Öneriler. Anakara: DPT; 1981

 • Mutlu S. Servet Mutlu editors. Dışsal Ekonomiler ve Endüstriyel Konum. Ankara: DPT; 1975

 • Mutlu S, Çınar N, Karakuşçu M. Servet Mutlu, Nihal Çınar ve Murat Karakuşçu editors. Güneydoğu Anadolu'da Kuraklığa Karşı Duyarlılığı Azaltma. Ankara: DPT; 1974

Makaleler


 • Mutlu S. The Southeastern Anatolia Project: Its Historical Context, Objectives and Prospects. Orient, ; (1996):-.

 • Mutlu S. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği: Görüşler, Tahminler ve Politika İmlemeleri. Türkiye Günlüğü, 2018; (135):87-100.

 • Servet M. Üniversitelerde Üst Yönetim: Görüşler, Uygulamalar ve Sorunlar. Türkiye Günlüğü, 2016; (126):75-95.

 • Mutlu S. The Economic Cost of Civil Conflict in Turkey. Middle Eastern Studies, 2011; 47(1):63-80. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S. Düşünce ve Uygulamada Devletçilik. Türk Yurdu, 2011; 31(291):123-140.

 • Mutlu S. Ayrılıkçı PKK Teörünün Ekonomik Maliyeti. 21 Yüzyıl, 2008; 2(5):63-88.

 • Mutlu S. Late Ottoman Population and its Ethnic Distrubition. The Turkish Journal of Population Studies, 2007; 25(1):3-38.

 • Eser Z, Mutlu S, Çakar M. Cahnging Environment and Consumer in Turkey. Journal of Euromarketing, 2007; 14(5):67-79. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S. Türkiye Ekonomisi ve IMF Politikaları. İşletme ve Finans, 2003; 18(207):-.

 • Mutlu S. Economic Basis of Ethnic Seperatism in Turkey: An Evolution of Claims and Counterclaims. Middle Eastern Studies, 2001; 37(4):101-135. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S. Devlet ve Doğu. Yeni Türkiye, 1999; (28):-.

 • Mutlu S. Bir Kitap Üzerine Düşünceler: Emre Kongar'ın 21. Yüzyılda Türkiyesi. Türkiye Günlüğü, 1998; 53:-.

 • Mutlu S. Türkiye'de Mer'alar, Hayvanlar ve İnsanlar. METU Studies in Development, 1998; 25(3):-.

 • Mutlu S. Ethnic Kurds İn Turkey: A democraphic Study. International Journal of Middle East Studies, 1996; 28(4):517-541. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S. Ethnic Kurds in Turkey: A Demographic Study. International Journal of Middle East Studies, 1996; 28(2):517-541. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S. Population of Turkey By Ethnic Groups and Provinces. New Perspectives on Turkey, 1995; 12(1):33-60.

 • Mutlu S. Agricultural Credit in Turkey: Its Quantity, Distrubition and Triple Bias. METU Studies in Development, 1992; 19(3):-.

 • Mutlu S. Bölge Kalkınmasında Temel Etmenler ve Türkiye'de Durum. Amme İdaresi Dergisi, 1992; 25(3):-.

 • Mutlu S. Regional Disparities, Industry and Government Policy in Japan. Development and Change, 1991; 22(2):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S. Kamu Yönetiminde Mekansal Örgütlenmenin Esasları ve Türkiye için Bazı Öneriler. Amme İdaresi Dergisi, 1990; 22(4):-.

 • Mutlu S. Bölgesel İç Ticaret Hadleri, Kırsal Refah ve Kır-Kent Göçleri. Boğaziçi Journal of Economics and Administrative Studies, 1990; 4(1):-.

 • Mutlu S, Mryyan N. Stagnation of Wheat Yields in Jordan: The Factors Behind the Pattern. Abhath al-Yarmouk, 1990; 6(1):-.

 • Mutlu S. The Political Economy of Water Regulation and the Environment in Turkey. Springer, 1990; 17(1):-.

 • Mutlu S. Urban Concentration and Primacy Revisited: An Analysis And Some Policy Conclusions. Economic Development And Cultural Change, 1989; 37(3):611-639. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S. Regional Inequalities inTurkey. Boğaziçi Journal of Economics and Administrative Studies, 1989; 3(1):-.

 • Mutlu S. Japon Tarımındaki Gelişmeler ve Tarımsal Aile Ekonomisi. Verimlilik, 1989; 4:-.

 • Mutlu S. Population and Agglomeration Trends in the Turkish Settlement System: An Empirical Analysis and Some of Its Implications. METU Studies in Development, 1989; 16(1):-.

 • Mutlu S. The Turkish Central Place Hierarchy: Its Structure and Some of its Determinants. Growth and Change, 1988; 19(3):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S. The Spatial Urban Hierarchy in Turkey: Its Structure and Some of Its Determinants. Growth and Change, 1988; 19(3):53-74. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mutlu S, Mryyan N. The Impact of Housing Investment on the Jordanian Economy. Dirasat, 1987; 14(8):-.

 • Mutlu S. City-Forming Propensities in a Central Place Hierarchy. The Annals of Regional Science, 1986; 20(2):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Mutlu S. Yığılma Ekonomileri, Bölgesel Politikalar ve Yokuş Yukarı Koşmak. 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Bildirileri: Malatya; 22/09/2011 - 23/09/2011

 • Mutlu S. Are we rowing against the current? The issue of regional subsidies. Third International Conference on Social Sciences: Kuşadası; 08/10/2010 - 09/10/2010

 • Mutlu S. Türkiye'de terörün yerel ekonomilere etkisi. İkinci Yerel Ekonomiler Kongresi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; 17/06/2010 - 19/06/2010

 • Mutlu S. Türkiye'de Terörün Yerel Ekonomilere Etkisi. 2. Yerel Ekonomiler Kongresi: Sivas; 17/06/2010

 • Mutlu S. Türkiye'nin Bölge Planlama Deneyiminin ve Mevcut Bölge Planlarının Genel Değerlendirmesi. Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar Konferansı: Ankara; 19/06/2009 - 20/06/2009

 • Mutlu S. TÜRKİYE'DE BÖLGE PLANLAMA DENEYİMLERİ: ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM. TEPAV 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu: MERSİN; 27/11/2008 - 28/11/2008

 • Mutlu S. Türkiye'de Bölge Planlama deneyimleri: Eleştirel Bir Yaklaşım. TEPAV 3. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu: MERSİN; 27/11/2008 - 28/11/2008

 • Mutlu S. Türkiye'de Terörle Mücadelede Sosyal, Ekonomik ve Politik Önlemlerin Yeri ve Önemi. Terör ve Türkiye Konferansı: Ankara; 20/12/2006

 • Mutlu S. Son Dönem Osmanlı Nüfusu ve Etnik Dağılımı. Türk Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu: İstanbul; 15/03/2006 - 17/03/2006

 • Mutlu S. Bölgesel Farklılaşmanın Nedenleri ve Türkiye Bağlamında Bölgesel Gelişme Stratejileri. Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisinin Geleceği Sempozyumu: Isparta; 11/10/2004 - 12/10/2004

 • Mutlu S. Bölgesel Gelişme Stratejileri. 4. Türkiye İktisat Kongresi: İzmir; 05/05/2004 - 09/05/2004

 • Mutlu S. Entegre Planlama ve GAP. GAP'ta Teknik Hizmetler Sempozyumu: Şanlıurfa; 10/11/1993 - 12/11/1993

 • Mutlu S. Verimlilik ve Tarımda Verimliliği Etkileyen Etmenler. Marmara Bölgesinde Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu: Bursa; 01/02/1989 - 01/03/1989