Araş.Gör. TÜRKER AÇIKGÖZ

İngilizce İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1243
E-Posta : tacikgoz[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2022), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
  • Lisans (2019), Atilim Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


  • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


  • Akdoğan N, Küçüktop FB, Açıkgöz T. BORSA İSTANBULDA KAYITLI ŞİRKETLERİN 2015-2019 YILLARINA AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE İNCELENMESİ VE SEKTÖRLERİN NAKİT HAREKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2020; 21(61):1-36. ( EBSCO )