BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Duyurular
Ara Sınavlar Hakkında Duyuru

Rektörlük Makamı tarafından  Pandemi koşullarındaki değişiklikler hakkında yapılan ve 22 Mart 2021 tarihinde Dekanlığımıza bildirilen değerlendirmeler doğrultusunda; Fakültemizdeki tüm derslerin ara sınavları çevrim içi ve/veya ödev, rapor, proje, gibi  yöntemlerle gerçekleştirilecektir.