BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Duyurular
Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

Sevgili Öğrencilerimiz;

Başkent Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı yaz dönemi Eğitim –Öğretim Uygulama Esasları

Başkent Üniversitesinde 2020-2021 Akademik Yılı Yaz döneminde küresel salgın nedeniyle “Uzaktan Eğitim ve Çevrimiçi Destekli aynı zamanda akademik birimlerin (Fakülte ve Meslek Yüksek Okulu – Bölüm / Program) gereksinimlere uygun seyreltilmiş yüz yüze eğitimden oluşan Hibrit Öğretim Modeli” uygulanacaktır. Bu kapsamda;

1. Akademik birimlerde yaz döneminde eğitim-öğretim, 2 Eylül 2020 tarih ve 873 sayılı (22. Madde) Senato kararı ile tüm dersler için %40-%60 esasına dayalı olarak seyreltilmiş zaman-mekan dönüşümlü yüz yüze eğitim-öğretim tercih edilecektir.

2. 15 Mart 2021 tarihinde TSE uzmanlarınca yapılan incelemelerin ardından “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” alan Üniversitemizde; öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yüz yüze derslere katılımında gerekli sağlık kurallarına uymaları esastır.

3. Ara sınavlar ve final sınavları “yüz yüze” gerçekleştirilecektir. Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklanan biçimde rapora bağlanmış bir hastalığı yüzünden veya ilgili öğretim elemanı ve bölüm ya da program başkanı tarafından geçerli bulunan başka bir zorunlu nedenle sınava girememiş öğrenciler, talep etmeleri halinde, mazeret sınavına girebilirler.

Yaz okulu ders kayıtları, 15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Rektörlük Makamının belirttiği esaslar kapsamında Fakültemiz Bölümlerinde açılacak tüm derslerde aşağıda belirtilen takvimin esas alınacaktır.

 

Haftalar

İçerik

Derslerin İşleniş Şekli

21-27 Haziran 2021 (1. Hafta)

Ders

Yüz Yüze (Bağlıca Kampüsü)

28 Haziran – 4 Temmuz (2. Hafta)

Ders

Yüz Yüze (Bağlıca Kampüsü)

5 – 11 Temmuz 2021 (3. Hafta)

Ders

Yüz Yüze (Bağlıca Kampüsü)

12 – 18 Temmuz 2021 (4. Hafta)

Ders

            Çevrimiçi

19 – 25 Temmuz 2021

Bayram Tatili

26 – 31 Temmuz 2021 (5. Hafta)

Ara Sınav* + Ders

              Çevrimiçi

2 – 8 Ağustos (6. Hafta)

Ders

              Çevrimiçi

9 – 13 Ağustos 2021 (7. Hafta)

Ders + Final Sınavı*

              Çevrimiçi

 

 

 

  • Ara Sınav ve Final Sınavları yüzyüze olarak gerçekleştirilecektir.