Öğr.Gör. AHMET ZEKİ BULUNÇ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1804
E-Posta : bulunc[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2000), Uludağ Üniversitesi, Ekonomi
 • Yüksek Lisans (1996), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ekonomi
 • Lisans (1971), Ankara Üniversitesi, Ekonomi

Çalışma Alanları


 • MAKRO İKTİSAT

Kitaplar


 • Bulunç AZ. Süleyman Şahin, Mahmut Özkarataşlıoğlu editors. Jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik Açıdan Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor?. İstanbul: Ravza Yayınları ve Matbaacılık; 2022

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Vakıflarının Türk Halkının Milli Mücadelesinde Siyasal, Ekonomik, Sosyal Gelişmesindeki Önemi ve Yeri. In:Derya Önder editors. Kıbrıs ve Diplomasi Bir Büyükelçinin Gözünden (1987-1991). İstanbul: Türkiye İş Bankası; 2022. p.210-229.

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Türklüğünün Mücadeleleri. In:Terken Hacaloğlu editors. Türk Dünyasının Kanayan Yaraları. İstanbul: Ofset Yayın Matbaacılık; 2022. p.137-232.

 • Sabit :A. Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ editors. Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı. Ankara: Motif Matbaacılık Ltd. Şti.; 2017

 • Sabit HA. Ahmet Zeki Bulunç editors. Kıbrıs'ta Erenköy Savaşı. Ankara: Motif Matbaacılık Ltd. Şti.; 2017

 • Avcı F, Doğan Z, Akın AF. Ahmet Zeki Bulunç editors. Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı ve Rauf. R. Denktaş. Ankara: Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkez Yayını; 2016

Makaleler


 • Bulunç AZ. Kıbrıs'ta Son Gelişmeler, BM Süreci ve Tehlikeler. Milli Düşünce Merkezi Dergisi, 2019; :-.

 • Bulunç AZ. Rum-Yunan İkilisinin Enosis Soykırımı ve Türk Halkının Varoluş Savaşımı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2019; (478):23-79.

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığında ve Türkiye-Yuıanistan İlişkilerinde Yeni Bir Boyut:Doğu Akdeniz Sorunu. Aventem, 2018; 00(15):16-.

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığını Hazırlayan Siyasi Gelişmeler ve KKTC İlanının Siyasal Dayanakları. Yeni Türkiye Dergisi, 2013; Özel Sayı-II(54):1906-1924.

Bildiriler


 • Bulunç AZ. 1963 Kıbrıs Katliamları ve BM Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 Tarihli ve 186 Sayılı Kararı, Etkileri ve Yarattığı Sonuçlar. Kıbrıs'ın Fethi'nin 450. Yılı: Antalya; 22/11/2021 - 24/11/2021

 • Bulunç AZ. Alman ? Türk Güvenlik Politikaları Diyaloğu 2016 ?Soğuk Savaşın Dönüşü ? Vekaleten Savaş Dönemi? ve ?Iran Örneği?. Başkent-SAM ve Konrad Adenauer Stiftung (KAS): Ankara; 29/06/2016 - 30/06/2016

 • Bulunç AZ. Kıbrıs. Türk Dünyası Buluşuyor: ; 24/05/2016

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Türk Halkının Siyasal Mücadelesinde Sanatın Etkileri. : II. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı: İzmir; 12/05/2016 - 13/05/2016

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Antlaşmaları ve 1974 Barış Harekarı'nın Dayanakları. Saadet partisi Fatih İlçe Başkanlığı: İstanbul; 05/05/2016

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığının Siyasal ve Hukuki Temelleri ve Uyuşmazlığın Çözümü. Saadet partisi Fatih İlçe Başkanlığı: İstanbul; 05/05/2016

 • Bulunç AZ. Kıbrıs'ta Yeni Görüşme Süreci ve Türkiye-AB Görüşmelerinin Bu Sürece Etkileri. Saadet partisi Fatih İlçe Başkanlığı: İstanbul; 05/05/2016

 • Bulunç AZ. Afganistan. Başkent-SAM ve Konrad Adenauer Stiftung (KAS: Ankara; 05/05/2016

 • Bulunç AZ. Avrasya Çalışmalarında Strateji ve Yöntem Yaklaşımı. ESAM-Konferans: ; 06/01/2016

 • Bulunç AZ. Geçmişten Günümüze Kıbrıs Uyuşmazlığı. ESAM-Konferans: ; 06/01/2016

 • Bulunç AZ. Ortadoğu'daki Değişen Dengelerde Kıbrıs'ın Rolü. ESAM-Konferans: ; 06/01/2016

 • Bulunç AZ. Ege Denizi Yetki Alanları Sorununun Doğu Akdeniz'e Yansıyan Kısmı. İstanbul Maltepe Türk Ocakları: İstanbul; 27/12/2015

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi. Maltepe Üniversitesi Fotoğraf Sergisi ve Konferans: İstanbul; 24/12/2015

 • Bulunç AZ. Kanlı Noelin 52.Yılında Kıbrıs Uyuşmazlığı. TESUD-KTKD: Ankara; 22/12/2015

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Dışında yaşayan Türklerin Anayasal Hakları Çalıştayı. Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu: KKTC; 20/12/2015 - 22/12/2015

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığını Yaratan Siyasal Gelişmeler ve Günümüzdeki Durum. Kavaklı On Koleji: Ankara; 17/12/2015

 • Bulunç AZ. Özgürlük İçin Basın. Gazeteciler Cemiyeti 2.Ulusal Konferansı: ; 07/12/2015

 • Bulunç AZ. Doğu Akdeniz'in Değişen Jeopolitiği, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Müzakerelere Etkili. Milli Düşünce Merkezi: İstanbul; 04/12/2015

 • Bulunç AZ. Ege Sorunları Bağlantılı Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Jeopolitik Etkileri. Milli Düşünce Merkezi: İstanbul; 27/10/2015

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığının Tarihsel Gelişimi ve Türk Devletleri ile İlişkiler. 2. Maturidi Yesevi Otağı Kurultayı: Safranbolu; 31/08/2015 - 02/09/2015

 • Bulunç AZ. 11 Şubat 2014 Mutabakat Belgesi Işığında Kıbrıs Müzakereleri ve Değişen Doğu Akdeniz Jeopolitiği. Kıbrıs Uyuşmazlığı: Ankara-Başkent Üniversitesi; 26/03/2015 - 27/03/2015

 • Bulunç AZ. Doğu Akdeniz'de Hidrokarbon Araştırmaları ve Kıbrıs Müzakerelerine Etkisi. Kıbrıs Meselesi ve Türk Dış Politikasında Yeri: Ankara; 03/03/2015 - 04/03/2015

 • Bulunç AZ. Doğu Akdeniz Sorunu ve Kıbrıs Uyuşmazlığı. Kıbrıs'ın Dünü ve Bugünü: Ankara; 10/02/2015 - 11/02/2015

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Denktaş'ın Yeri. Dentaş'ı Anma Paneli: İstanbul; 26/01/2015 - 27/01/2015

 • Bulunç AZ. Bir Devletin Yaratılması Mücadelesi ve Rauf R. Denktaş. 3. Ölüm Yıldönümünde Denktaş'ı Anma Paneli: Lefke Üniversitesi-KKTC; 15/01/2015 - 16/01/2015

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığının tarihsel Boyutu Kapsamında Siyasi ve Hukuki Temelleri ve Uyuşmazlığın Türkiye-AB İlişkilerine Yansıması. Uluslararası Kıbrıs Meselesi Sempozyumu: Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC; 16/12/2014 - 18/12/2014

 • Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığının Tarihsel Boyutu Kapsamında Siyasi ve Hukuki Temelleri. Uluslararası Kıbrıs Meselesi Sempozyumu: Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC; 16/12/2014 - 18/12/2014

 • Bulunç AZ. Uluslararası Hukuk, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve 1959-60 Kıbrıs Antlaşmaları Bağlamında KKTC'nin Hakları. IV. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu: Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC; 16/10/2014 - 18/10/2014