Prof. Dr. MEHMET ABDÜLKADİR VAROĞLU

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6791
E-Posta : kvaroglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1992), Ankara Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (1985), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1979), Kara Harp Okulu Komutanliği, İşletme

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Varoğlu A, Gökten S, Özdoğan B. Digital Corporate Governance: Inevitable Transformation. In:Umit Hacioglu ve Tamer Aksoy editors. Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era. : Springer; 2021. p.219-236.

 • Varoğlu K. The Impact of Asymmetric Warfare on the Military Profession and Structure: Lessons Learned from the Ottoman Military. In:C.Z. Jobbagy, M.V.A. Szeghy, F. Erikson ve P.A. Kiss editors. The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War. Hungary: Hungarian Defence Forces Scientific Research Centre; 2020. p.245-260.

 • Varoğlu AK, Ercil Y. Yeni Dönem Dinamikleri Işığında Strateji Oluşturma ve Yönetim. In:Melisa E. Karabay ve İrge Şener editors. İşletmelerde Güncel Yaklaşımlar Pandemi Sonrası Örgütlerin Geleceği. : Nobel; 2020. p.3-35.

 • Varoğlu K, Ağlargöz O. Globalization and International Business. In:Ozan Ağlargöz editors. International Business. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını; 2020. p.3-28.

 • Varoğlu K. Foreword. In:Yavuz Ercil and Cıgdem Baskıcı editors. Systems and Systems Thinking. USA: Trafford Publishing; 2020. p.1-3.

 • Doğan A, Varoğlu A. Eşitlik Kuramı. In:Senay Yürür editors. Örgütsel Davranış Kuramları. İstanbul: Beta Yayınevi; 2019. p.23-44.

 • Varoğlu A. The Impact of Asymmetric Warfare on the Military Profession and Structure: Lessons Learned from the Ottoman Military. In:Mesut Uyar editors. Observing and Writing Wars-Selected Works of A Soldier-Scholar. Turkey: The ISIS Press İstanbul; 2019. p.95-104.

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Genç S, Varoğlu D. Turkey's Role In The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). In:Elena AOUN editors. The United Nations Interim Force in Lebanon: Multiple Perspectives On A Multinational Peace Operation. Germany: Peter Lang; 2018

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Başar U, Varoğlu D. Information Sharing in Multinational Peacekeeping Operations. In:Irina Goldenberg, Joseph Soeters, and Waylon H. Dean editors. Information Sharing in Military Operations. Switzerland: Springer; 2017. p.183-200.

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Başar U. Recruits? Satisfaction with Basic Military Training. In:Hedlund, E., Tresch, T.S. editors. Motivation to be Soldier: A Comparison of Eight Nations. : Swedish National Defence Collage Press; 2017

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Başar U. Managerial Capacity in Peacekeeping Operations: The Case of EUFOR. In:Abu Bakarr Bah editors. International Security and Peacebuilding. : Indiana University Press; 2017

 • Sığrı Ü, Varoğlu MA, Başar U. Managerial Capacity in Peacekeeping Operations: The Case of EUFOR. In:Abu Bakarr Bah editors. International Security and Peacebuilding. : ; 2016

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Başar U. SIĞRI, Ünsal, Varoğlu, A. Kadir, Başar, U. editors. Individual Capacity Building Role of ?Experiential Learning in Peacekeeping Operations?: An Outlook to Managerial Skills within EUFOR. : Indiana University Press; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu A. An Outlook on Turkish Contribution to Asymmetric Warfare. In:Kummel, G editors. RC 01 2013 Meeting Proceedings. : ; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Dağlı B. Building a Hybrid Culture in Multinational Military Operations: The Perceptions of EUFOR Peacekeepers on Collaboration and Negotiation for Better Information Sharing. In:Joseph Soeters & Irina Goldenberg editors. Information Sharing in Multinational Military Operations. : Routledge; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Genç S. The Turkish Role in UNIFIL. In:Aoun, Elena editors. UNIFIL Book. : IPI-International Peacekeeping Instıtute; 2015

 • Varoğlu K, Ercil Y, Sığrı Ü. Family support systems in the Turkish military. In:Moelker, R., Andres, M editors. Military Families and War in the21st Century: Comparative Perspectives. : Routledge Taylor and Francis; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Başar U. A Comparison of Countries on Recruits? Satisfaction with Military Basic Training. In:Military Basic Training Book Volume:2. : Swedish National Defence College Press; 2015

 • Sığrı Ü, Varoğlu AK. Müzakere ve Arabuluculuk. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2013

 • Varoğlu A. Kamu Diplomasisinde İkna ve Karar Süreçleri. In:Ahmet Yalçınkaya ve Yeşim Özgen editors. Kamu Diplomasisi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları; 2013. p.51-66.

 • Varoğlu A. Kamu Diplomasisinde Kavramsal ve Kuramsal Süreç. In:Ahmet Yalçınkaya ve Yeşim Özgen editors. Kamu Diplomasisi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları; 2013. p.1-30.

 • Sözen C, Varoğlu D, Yeloğlu O, Basım N, Varoğlu A, Ersoy K. Türkiye'de İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2012

 • Korkmazyürek H, Varoğlu AK. Kriz ve Kriz Yönetiminde Askeri Güç Kullanımı. In:Haldun Yalçınkaya editors. Savaş: Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2010. p.75-89.

 • Sözen C, Varoğlu A. Chaos and Complexity Theories for Management and Organization Studies. In:Cengiz Demir editors. Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications. Türkiye: Etkin Basım Yayın Dağıtım; 2010. p.65-84.

 • Varoğlu A, Basım HN. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2009

 • Varoğlu A. A.Kadir Varoğlu (Ed.) editors. Örgütsel Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009

 • Varoğlu AK, Köker AR. The Relationship Between the Degree of innovation and the development Level of a Country. In:Neslihan Aydoğan editors. Innovation Policies, Business Creation and Economic Development: A Comparative Approach (International Studies in Entrepreneurship). : Springer; 2009. p.51-62.

 • Varoğlu AK, Uyar M. The Impact of Asymmetric Warfare on the Military Profession and Structure: Lessons Learned from the Otoman Military. In:G. Cafario, G. Kümmel ve B. Purkayastha editors. Armed Forces and Conflict Resolution: Sociological Perspectives. : Emerald; 2008. p.49-60.

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. A.Kadir Varoğlu ve Ünsal Sığrı editors. İş, Yönetim ve Diplomasi Dünyasında Müzakere. Ankara: Siyasal; 2008

 • Varoğlu A, Çakar M, Basım N. Unusual Bi-National Military Cooperation: The Case of Turkish-Gambian Relations. In:Joseph Soeters ve Phlippe Manigart editors. Military Cooperation in Multinational Peace Operations. : Routledge Taylor and Francis Group; 2008

 • Aksit B, Kalaycıoğlu S, Varoğlu A, Çakar M. A Comparison of Civil-Military Attitudes: The Case of Turkey. In:Caforio, G editors. Cultural Differences Between the Military and Parent Society in Democratic Countries. Amsterdam: Elsevier; 2007

 • Varoğlu AK, Sığrı Ü, Işın E. Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the Turkish National Culture. In:Giuseppe Caforio ve Gerhard Kümmel editors. Military Missions and Their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th. : Elsevier; 2005. p.439-444.

 • Varoğlu AK. Turkish Armed Forces in Transition: Introduction. In:Giuseppe Caforio ve Gerhard Kümmel editors. Military Missions and Their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th. : Elsevier Publishing Company; 2005. p.437-439.

 • Varoğlu A, Ercil Y. Mental Models and Learning Processes. In:Heinz Florian editors. Military Pedagogy: An International Survey. : Lang Publications; 2002. p.211-226.

 • Varoğlu AK, Ercil Y. The Impact of National Culture on Military Pedagogy. In:Heinz Florian editors. Military Pedagogy: An International Survey. : Lang Publications; 2002. p.101-116.

 • Varoğlu A. A. Kadir Varoğlu editors. Eğitimde Toplam Kalite Yönetim Panelleri. Ankara: Kara Harp Okulu Toplam Kalite Yönetimi Koordinasyon Merkezi Yayını; 1998

 • Varoğlu A. Problem Çözme ve Karar Verme. In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları. : Kara Harp Okulu Yayınları; 1997. p.3-42.

 • Varoğlu A. Organizasyon Tasarım Yöntemleri, Çatışma ve Stres Yönetimi. In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları. : Kara Harp Okulu Yayınları; 1997. p.2-72.

 • Varoğlu A. Sistem MÜhendisliğinin Temel Esasları. In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları. : Kara Harp Okulu Yayınları; 1997. p.1-16.

 • Varoğlu AK. Organizasyonlarda Yapılanmayı Etkileyen Faktörler ve Silahlı Kuvvetler. In:Askeri Yönetim Kursu Ders Notları. : Kara Harp Okulu Yayınları; 1997. p.6-53.

 • Varoğlu A. A.Kadir Varoğlu editors. 1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu Paneller Kitabı. : Kara Harp Okulu Matbaası; 1996

Makaleler


 • Çetin F, Güler M, Varoğlu MA, Basım HN. Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akış Deneyimi Boyutlarının Gelişimsel Süreci. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2022; 16(1):6-21.

 • Gürbüz S, Varoğlu MA. Gelişime Açıklık Kişilik Özelliğinin Örgüt Kültürü Eğilimleri ve Örgütsel Değişim Algısı Arasındaki İlişkide Düzenleyici Rolü. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021; 2(2):137-154.

 • Gürbüz S, Varoğlu MA. Örgüt Kültürü Eğilimlerinin Örgütsel Değişim Algısı Üzerindeki Etkisi. Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi, 2021; 31(1):145-178.

 • Ali M, Varoğlu MA. Revisiting The Mintzberg, Lawrence and Lorsch Theories About Organizatıonal Structure, Strategy and Environmental Dynamism from the Perspective of Small Firms. Technology Analysis & Strategic Management, 2021; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Korkmazyürek Y, Varoğlu A. Örgütsel Güven ve Psikolojik Sözleşme İlişkisinde Profesyonel Bürokrasi Etkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2020; 5(1):18-32.

 • Öztürk A, Varoğlu K, Varoğlu D. A Critical Review of Implicit Leadership Theory on the Validity of Organizational Actor-National Culture Fitness. International Journal of Organizational Leadership, 2017; 6(4):456-469. ( Web of Science )

 • Bilgen Hİ, Varoğlu A. Methodology research of competitiveness and sample application for Turkey?s defense industry. Competitiveness Review, 2016; 5:537-558. ( EconLit )

 • Başar U, Varoğlu A. Örgütsel Politika Algısının İhmalkarlık Üzerindeki Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rolü. Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016; 23(3):753-767.

 • Şener İ, Varoğlu K, Karapolatgil AA. Sustainability reports disclosures: Who are the most salient stakeholders?. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2016; 235:84-92. ( elsevier )

 • Çetin F, Varoğlu A. Psikolojik Sermaye, Performans, Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi: Cinsiyetin Düzenleyici Rolü. İş ve İnsan Dergisi, 2015; 2(2):105-113. ( DOAJ )

 • Kozan K, Ergin C, Varoğlu AK. Bases of Power and Conflict Intervention Strategy: A Study on Turkish Managers. International Journal of Conflict Management, 2014; 25(1):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Berk AA, Varoğlu AK. İş Modeli Kavramını Tanımlama ve Strateji Kavramı ile Farklılıklarına Yönelik Bir Araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 2013; (2):95-118.

 • Yeloğlu HO, Varoğlu A. Interactions Among Populations and Effects on Founding Rates: The Case of Financial Intermediary Institutions in Turkey: 1986-2005. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2013; 14(2):267-281. ( ECONLIT )

 • Şener İ, Varoğlu A, Aren S. Board composition and organizational performance: Environmental characteristics matter. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011; 24:1481-1493. ( elsevier )

 • Sığrı Ü, Varoğlu K, Ercil Y. Dynamics of Organizational Behaviour: The Case of the Turkish Military in the Korean War. Res Militaris, 2010; 1(1):-.

 • Çetin F, Varoğlu AK. Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü. Savunma Bilimleri Dergisi, 2009; 8(2):51-66.

 • Varoğlu A, Uyar M. In Search of Modernity and Rationality: The Evolution of Turkish Military Academy Currricula in a Historical Perspective. Armed Forces and Society, 2008; (35):180-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Soeters J, Van Den Berg C, Varoğlu A, Sığrı Ü. Accepting death in military: Turkish-Dutch comparison. International Journal of Intercultural Relations, 2007; 31(3):299-315. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Turkish Armed Forces in Transition: Introduction. , ; :-.

 • Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the Turkish National Culture. , ; :-.

 • Varoğlu A, Bıçaksız A. Volunteering for Risk: the Culture of Turkish Armed Forces. Armed Forces and Society, 2005; 31(4):583-599. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu A, Sığrı Ü. Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması. Savunma Bilimleri Dergisi, 2005; 4(1):160-188.

 • Soeters J, Tanercan E, Varoğlu K, Sığrı Ü. Turkish-Dutch Encounters in Peace Oerations. International peacekeeping, 2004; 11(2):354-368. ( ISSN )

 • Varoğlu A, Soeters J, Tanercan E, Sığrı Ü. Working with the Turkish Army: Dutch-Turkish Encounters. International Peacekeeping, 2004; 11(2):354-368. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Varoğlu A, Gökten S, Özdoğan B, Açıkgöz T. DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATIONS (DAOS) AND GOVERNANCE TOKEN MECHANISM: WHAT CAN WE LEARN FROM DAOS FOR CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES?. Management and Organizational Studies On Blue & Grey Collar Workers International Congress: Başkent Üniversitesi; 10/09/2022 - 12/09/2022

 • Varoğlu A, Gökten S, Özdoğan B, Gökten P. FROM WEB 1.0 TO METAVERSE; A REVIEW FROM WHITE AND GREY COLLAR PERSPECTIVE. Management and Organizational Studies On Blue & Grey Collar Workers International Congress: Başkent Üniversitesi; 10/09/2022 - 12/09/2022

 • Koçak G, Aksu A, Varoğlu A. THE EMERGENCE OF A NEW PROFESSION AT METAVERSE: ORGANIZATION DESIGNER. Management and Organizational Studies On Blue & Grey Collar Workers International Congress: Başkent Üniversitesi; 10/09/2022 - 12/09/2022

 • Varoğlu A. Adapting Military Strategies and Plans After the Extensive use of Armed Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). ISC Workshop 2021 ?Where is the World Heading To??: Ankara; 21/11/2021 - 23/11/2021

 • Çetin F, Güler M, Varoğlu AK, Basım N. Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akışı Deneyimi. 8. Örgütsel Davranış Kongresi: ; 05/11/2021 - 06/11/2021

 • Güngör U, Varoğlu A, Sığrı Ü. An analysis of the education of military officers in the Turkish armed forces. 16th Biennial Conference of ERGOMAS: Kocaeli; 19/07/2021

 • Çetin F, Güler M, Varoğlu A, Basım H. Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akış Deneyimi Boyutlarının Gelişimsel Süreci. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi: Kayseri; 23/09/2020 - 25/09/2020

 • Varoglu A. The Impact of Asymmetric Warfare on the Reconfiguration of Military Education: The Journey of Warfare in Turkish Military. 19th Annual Conference of the Conflict Studies Working Group: Budapest, Hungary; 27/05/2019 - 31/05/2019

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. Civil Military Relations in Turkey before and after the July 15 Failed Coup Attempt. XIX ISA World Congress of Sociology: Toronto, Canada; 15/07/2018 - 21/07/2018

 • Sığrı Ü, Varoğlu A. Professionalism Journey of the Turkish Military before and after the July 15 Attempted Coup. XIX ISA World Congress of Sociology: Toronto, Canada; 15/07/2018 - 21/07/2018

 • Varoğlu K, Sığrı Ü, Güngör U. Culture and Interoperability in Joint Missions. Uluslararası 3. Kolordu Konferansı: İstanbul; 01/06/2018

 • Doğan A, Gürbüz S, Varoğlu A. Doğan A, Gürbüz S, Varoğlu A. ;Kamu Performans Yönetimi Üzerine Eleştirel Bir Çalışma: Sağlık Sektörü Örneklemi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi: İzmir, Çeşme; 26/04/2018 - 28/04/2018

 • Varoğlu K, Sığrı Ü, Güngör U. Culture and Interoperability in Joint Missions. PfP Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group 18th Annual Conference: Belgrad; 16/04/2018 - 21/04/2018

 • Varoğlu K, Sığrı Ü, Göngör U. Ad Hoc Coalitions in Peace Operations. PfP Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group 18th Annual Conference: Belgrad; 16/04/2018 - 21/04/2018

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Uyar M. The Impact of Asymmetric Warfare on the Reconfiguration of Military Education: Turkey's Case. The Biennial International Conference of the Inter-university Seminar on Armed Forces and Society: Washington, DC, USA; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. An Outlook of the Turkish Military after the July 15, 2016 Attempted Coup. The Biennial International Conference for Inter University Conference on Armed Forces and Society: Washington, DC, USA; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Varoğlu A, Çakar M. The Sources and Outcomes of Trust: The Case of Turkish Armed Forces. The Biennial International Conference for Inter University Conference on Armed Forces and Society: Washington, DC, USA; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Sığrı Ü, Başar U, Varoğlu A. The Role of Cultural Awareness in Cross Cultural Contexts: A Case of Turkish Peacekeepers. International Conference on Transformations of the Military Profession - Program: Brezilya, Rio de Janeiro; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Varoğlu A, Sığrı Ü, Başar U. A Comparison of Countries on Recruits? Satisfaction with Military Basic Training. International Conference on Transformations of the Military Profession: Brezilya, Rio de Janeiro; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Öztürk A, Varoğlu A. An Alternative View to the Relationship Between Leadership, National Culture and Implicit Leadership Theory. 4th International Conferences on New Challenges in Management and Business: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Doğan A, Varoğlu A. YÖNETİM KURULLARINDAKİ ÇEŞİTLİLİĞİN KARAR VERME. 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Sığrı Ü, Varoğlu A, Dağlı B. Building a hybrid culture in multinational military operations: The perceptions of eufor peacekeepers on collaboration and negotittion for a better information sharing. Armed Forces and Conflict Resolution: Germany; 14/07/2014 - 18/07/2014

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. Assessment of managerial skills in a PSO: The eufor case and its capacity building role. Armed Forces and Conflict Resolution: Germany; 14/07/2014 - 18/07/2014

 • Sözen C, Varoğlu AK, Şener İ. A Typology to Explain the Emergence and Characteristics of Organizational Networks in Different Economics. 27th Standing Conference on Organizational Symbolism: Copenhagen; 08/07/2009 - 11/07/2009

 • Varoğlu A. Türk İş Hayatının Eski ve Yeni Aktörleri: TÜSİAD, MÜSİAD ve Uluslararası Firmalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Varoğlu A. Potansiyel Üst Yöneticileri Teşhis ve Yetiştirme Sanatı İle Örgütsel Sonuçlar Arasındaki İlişki: Kaynak Temelli stratejik İnsan Kaynağı Modeli (KTSİKM). 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Varoğlu A, Yaman M, Aslan Z. Internet İş Modellerinin Stratejik Açıdan Önemi: Bu Modellerin Türkiye Örneklemesi. 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Kocaeli; 03/11/2006 - 05/11/2006

 • Varoğlu A, Sığrı Ü, Ercil Y. The cultural profile of military leadership: an outlook to military peacekeeping operations from cultural aspects of six dıfferent Armed Forces. GBATA Readings: Moskova; 05/10/2006 - 07/10/2006

 • Varoğlu A, Basım N, Çakar M. An Unusual International Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction. World Congress of Sociology: Durban, South Africa; 09/06/2006 - 12/06/2006

 • Varoğlu A, Uyar M. The Impact Of Asymmetric Warfare On The Military Profession And Educational Requirements: Experiences From Turkish Case. International Sociological Association ISA Congress Proceedings: Durban, Güney Afrika; 09/06/2006 - 12/06/2006

 • Varoğlu A, Bıçaksız A. Değersel ve Dışavurumsal Boyutlarda Kültür Farkları ve Yakınlaşmalarına İlişkin bir Araştırma: Askeri Kültür Ulusal Kültürlerin Ötesinde Etkili mi?. 14. Yönetim Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 27/05/2006

 • Varoğlu A. The Sources and Outcomes of Trust: The case od Turkish Armed Forces. The InterUniversity Seminar on Armed Forces and Society Biennial Meeting: Chicago, U.S.A.; 20/12/2005 - 23/12/2005

 • Varoğlu A, Korkmazyürek H. The strategies for managing cross-cultural diversities in international military operations. International Strategic Management Conference, Proceedings: ; 23/06/2005 - 25/06/2005

 • Varoğlu A, Korkmazyürek H. The defense planning for Turkey and lessons learned for developing corporate strategies. International Conference on Business, Management and Economics in a Changing World: ; 16/06/2005 - 19/06/2005

 • Varoğlu A. Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişen görev - ortam koşulları ve yüksek performanslı takımlara ilişkin sinerji sorunları. Uluslararası Yönetim ve Askerlik Sempozyumu: Ankara, Kara Harp Okulu; 26/05/2005 - 27/05/2005

 • Varoğlu A. Kültür-Yönetim ve Halkla İlişkiler. Jandarmanın Halkla İlişkilerde Etkin İletişimi Semineri: Jandarma Okullar Komutanlığı; 26/05/2005 - 27/05/2005

 • Varoğlu A. Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişen görev - ortam koşulları ve yüksek performanslı takımlara ilişkin sinerji sorunları. Uluslar arası Yönetim ve Askerlik Sempozyumu Bildiriler: ; 26/05/2005 - 27/05/2005

 • Varoğlu A. Military attitudes and values of the Turkish Army: an evaluation from I/O perspective. ERGOMAS 2004 Biennial conference: Paris; 09/12/2004 - 12/12/2004

 • In Search of Modernity and Rationality : The Case of Turkish Military Academy?,. In Search of Modernity and Rationality : The Case of Turkish Military Academy?,: Ankara, ODTÜ; 07/07/2004 - 09/07/2004

 • Leadership Training in Military Settings.. Leadership Training in Military Settings.: Stocholm, İsveç; 12/05/2002 - 17/05/2002

 • Varoğlu A, Sığrı Ü. The Leadership Training and Development System in the Turkish Army?.. The Leadership Training and Development System in the Turkish Army?.: Almanya; 14/03/2000 - 16/03/2000

 • Systems Dynamics in Education. Systems Dynamics in Education: Bonn, Almanya; 05/10/1998 - 11/10/1998

 • Varoğlu A. Student-Centered Learning. Bireysel Eğitim Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı (NTG/WG IT & ED) Türkiye delegesi: Washington A.B.D.; 01/10/1997 - 07/10/1997