Prof. Dr. UĞUR EMEK

İktisat ProgramıTel : 0312 246 6648
E-Posta : uemek[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2005), Ankara Üniversitesi, Ekonomi
 • Yüksek Lisans (1997), Northeastern University, Ekonomi
 • Lisans (1985), Ankara Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • MİKRO İKTİSAT

Ödüller


 • Emek U. Kamu İhalelerinde Adil Rekabete Katkı Ödülü. Rekabet Derneği", Ankara", 24/04/2019.

Kitaplar


 • Acar M, Emek U. Türkiye'de Yasa Dışı Ticaretle Mücadele. İstanbul: Uluslararası Şeffaflık Derneği; 2022

 • Cangöz C, Emek U, Karaca NU. TEPAV editors. Türkiye'de Kamu-Özel-İşbirliği Uygulaması: Etkin Risk Paylaşımına Yönelik bir Model Önerisi. Ankara: TEPAV; 2022

 • Emek U. Public?Private Partnerships in Turkey. In:Muzaffer Eroğlu&Mathias Finger editors. The Regulation of Turkish Network Industries. Switzerland: Springer; 2021. p.459-476.

 • Emek U, Pekkurnaz D. Kamu Düzenlemeleri. In:Enes Özkan editors. Türkiye'de Ekonomik Özgürlükler. Ankara: Özgürlük Araştırmaları Derneği; 2021. p.78-88.

 • Emek U. Yerli Üretimin Desteklenmesinde Sanayi ve Rekabet Politikalarının Rolü. In:Murat Tiryakioğlu editors. Türkiye?nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2021. p.121-130.

 • Emek U. Uğur Emek editors. Kamu Özel İşbirliklerinde Fırsatlar ve Tehditler. Ankara: TÜRMOB; 2021

 • Emek U. KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ. In:İrfan Kalaycı editors. Türkiye Ekonomisi Kuram - Tarih - Politika. İstanbul: Divan; 2020

 • Emek U. Uğur Emek editors. Vergi Düzenlemelerinin Rekabet Süreçlerine Etkileri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2020

 • Emek U. Gümrük Vergilerinin Ürün Piyasalarında Rekabet ve Refah Etkileri. In:Uğur Emek editors. Vergi Düzenlemelerinin Rekabet Süreçlerine Etkileri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2020. p.17-34.

 • Emek U. Kamu Özel İşbirliği Projelerinin Yönetişim Yapısı. In:Uğur Emek editors. Kamu Özel İşbirlikleri ve Rekabet. Ankara: Orion; 2019. p.21-35.

 • Emek U. Uğur Emek editors. Kamu Özel İşbirlikleri ve Rekabet. Ankara: Orion; 2019

 • Emek U, Sevindik İ. Şehir Hastanelerinde Yap-Kirala Devret Modeli. In:Uğur Emek ve Güray Küçükkocaoğlu editors. Teoriden Uygulamaya Türkiye'de Kamu Özel İşbirlikleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2019. p.125-144.

 • Emek U, Küçükkocaoğlu G. Uğur Emek ve Güray Küçükkocaoğlu editors. Teoriden Uygulamaya Kamu Özel İşbirlikleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2019

 • Emek U. Şehir Hastanelerinde Paranın Değeri Yaklaşımı. In:Kayıhan Pala editors. Türkiye'de Kamu Özel Ortaklığı:Şehir Hastaneleri. İstanbul: İletişim; 2018. p.71-98.

 • Emek U. Kamu Düzenlemeleri. In:İbrahim Enes Özkan editors. Türkiye'de Ekonomik Özgürlükler. Ankara: Özgürlük Araştırmaları Derneği; 2018. p.62-75.

 • Emek U. Bankacılık Sisteminde Rekabet ve İstikrar İkilemi ve Devletin Bankacılık Piyasalarındaki Rolü. In:Erdal Türkkan editors. Ticari Kredi Piyasalarında Rekabet. Ankara: Rekabet Derneği&Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü; 2018. p.66-82.

 • Emek U. Public-Private Partnerships in the Turkish Healthcare Sector:Policy, Procedure and Practice. In:Nikolai Mouraviev, Nada Kakabadse editors. Public-Private Partnerships in Transitional Nations:Policy, Governance and Praxis. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing; 2017. p.86-108.

 • Emek U, Acar M. Public Procurement in Infrastructure: The Case of Turkey. In:Alina Mungiu-Pippidi editors. Government Favouritism in Europe. Opladen&Berlin& Toronto: Barbara Budrich Publishers; 2015. p.84-96.

 • Emek U. Altyapıda Kamu Özel İşbirlikleri. İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı; 2010

 • Acar M, Emek U. Preventing Corruption in Turkey: Issues, Instruments, and Institutions. In:T.Gong&S.K.Ma editors. Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity. USA &Canada: Routledge; 2009. p.164-188.

 • Emek U. Rekabetçi Piyasa Ekonomisi: Kavramlar, Kurallar, Kurumlar. Ankara: Nobel; 2009

 • Emek U. Uğur Emek editors. Bankacılık Sisteminde Rekabet ve İstikrar İkileminin Analizi: Türkiye Örneği. Ankara: Mükiyeliler Birliği; 2007

 • Emek U, Acar M. Düzenleyici Reformlar ve Kurumlar. In:Muhittin Acar&Hüzeyin ÖZgür editors. Çağdaş Kamu Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları; 2004. p.91-127.

Makaleler


 • Emek U. Sağlık Sektöründe Kamu-Özel İşbirliği Sözleşmeleri: Beklenti ve Gerçekleşme. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017; 7(1):141-168. ( Tübitak ULakbilim )

 • Emek U. Investigating the Winner's Curse in the Turkish Spectrum Auction. The Empirical Economics Letters, 2016; 15(9):851-858. ( EconLit )

 • Emek U, Esiyok B. Testing Competition in the Turkish Loan Market in the Shadow of Restructuring, Global Crisis and Collusion. The Empirical Economics Letters, 2016; 15(1):91-100. ( EconLit )

 • Emek U. Turkish experience with public-private partnerships in infrastructures: opportunities and challenges. Utlities Policy, 2015; 37:120-129. ( Scopus )

 • Emek U. Postal Services Liberalization in Turkey: Observations and Reflections. Competition and Regulation in Network Industries, 2014; (1):58-77. ( EconLit )

 • Emek U. Kamu-Özel İşbirliklerinin Devlet Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Önemi. İktisat, İşletme ve Finans, 2014; 29(337):9-38. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Emek U. Türkiye'de altyapı hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi: Neden, ne zaman, nasıl?. İktisat, İşletme ve Finans, 2009; 24(284):9-45. ( Diğer Index )

 • Emek U. Karşılaştırmalı Perspektiften Kamu Özel İşbirlikleri: Avrupa Topluluğu ve Türkiye. Rekabet Dergisi, 2009; 10(1):7-53.

 • Emek U, Acar M. Yolsuzlukla Mücadelede Bir Temel Soru(n): Kurumsal Tekelcilik mi, Çoğulculuk mu?. İktisat, İşletme ve Finans, 2008; 23(270):64-89.

 • Acar M, Emek U. Building a Clean Government in Turkey: Pillars, Perils, and Prospects. Crime, Law, and Social Change, 2008; 49(3):185-203. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Emek U, Acar M. Yasa Dışı Ticaretle Mücadele. EconAnadolu 2022: Eskişehir; 13/05/2022 - 15/05/2022

 • Emek U. Kanal İstanbul. "21. Ulusal İktisat Kongresi" EKON-TEK 2021: Eskişehir; 05/11/2021 - 07/11/2021

 • Emek U. Kamu Özel İşbirliği sözleşmelerinde değişiklikler. EconTR2021 International Conference on Economics: ZOOM; 02/09/2021 - 04/09/2021

 • Emek U. Rekabet ve Sanayi Politikaları. Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi: Çevrimiçi; 09/12/2020

 • Şener TC, Emek U, Pekkurnaz D. Türkiye Doğal Gaz Piyasasında Konutlarda Doğal Gaz Talebinin Fiyat Esnekliği: Panel Veri Uygulaması. EconTR2020 International Conference on Economics: Eskişehir; 10/09/2020 - 12/09/2020

 • Emek U. Şehir Hastanlerinin Finansal Yükü. 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 26/11/2019 - 28/11/2019

 • Emek U. Mega Projeleri Anlamak: Nerede, Neden, Nasıl?. econTR International Conference on Economics: Ankara; 05/09/2019 - 07/09/2019

 • Emek U. Türkiye Ulaştırma Sektöründe Kamu-Özel İşbirlikleri. ICOAEF'19 V. International Conference on Applied Economics and Finance: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; 09/04/2019 - 11/04/2019

 • Emek U. Public-Private Partnerships in Road Transport: the Case of Turkey. International Conference on Economics Turkish Economic Association: Antalya; 01/11/2018 - 03/11/2018

 • Emek U. SAĞLIK TESİSLERİNİN YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ YOL: KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ. ECONANADOLU 2017: Eskişehir; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Emek U. Why The Turkish PPP Contracts in Healthcare Face Difficulty to Achieve Private Finance. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE on Applied Economics and Finance: Girne-Kıbrıs; 05/12/2016 - 06/12/2016

 • Emek U. Kamu Yönetişiminde Yeniden Yapılanmanın Etik Temelleri. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Friedrich-Ebert Vakfı ve Türkiye Etik Değerleri Merkezi (TEDMER) ile ortaklaşa olarak düzenlenen workshop: ; 18/06/2005