Doç. Dr. HALUK KARADAĞ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1677
E-Posta : hkaradag[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Gazi Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler
 • Yüksek Lisans (2007), Atilim Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler
 • Yüksek Lisans (2002), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Modelleme Ve Simülasyon
 • Lisans (1993), Kara Harp Okulu, Sistem Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Kitaplar


 • Karadağ H. Bölgesel Barış ve İşbirliği Dinamiklerinde Filipinler Cumhuriyeti'nin Rolü. In:Ali Merthan Dündar, Ömer Faruk Çıngır editors. Türkiye'de Filipinler Çalışmaları-I. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları; 2023. p.149-159.

 • Karadağ H. Türkiye and India Military Cooperation Opportunities and Challenges. In:Omair Anas ve Yalçın Kayalı editors. Türkiye-India Historical and Contemporary Relations. Ankara: APAM; 2023. p.19-27.

 • Karadağ H. Barış Operasyonları ve Uluslararası Güvenlik: Meşruiyeti, Arka Planı, Etkinliği. In:Arif Bağbaşlıoğlu editors. Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası Örgütler: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Kurumlar. Ankara: Nobel Akademik yayıncılık; 2022. p.139-150.

 • Karadağ H. Asya Pasifik Bölgesi Özelinde Türkiyenin Kamu Diplomasisi Mimarisi. In:Ali Merthan Dündar; Mehmet Özay editors. Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar. İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları; 2022. p.227-237.

 • Karadağ H. Tarih boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının stratejik önemini gösteren büyük olaylar nelerdir?. In:Erdem Denk editors. 50 Soruda Boğazlar Rejimi. İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Yayınları; 2022. p.10-16.

 • Karadağ H. Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Harekatları ve NATO Kapsamında Moğolistan'ın Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkıları. In:Şaban Doğan editors. 21. Yüzyılda Türkiye Moğolistan İlişkileri. İzmir: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayınları; 2021. p.123-130.

 • Karadağ H. Güneydoğu Asya Güvenlik Denkleminde Vietnam Silahlı Kuvvetlerinin Rolü. In:Ali Merthan Dündar editors. Türkiye'de Vietnam Çalışmaları-I. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi; 2021. p.203-213.

 • Karadağ H. The People's Republic of China in Africa. In:Alpaslan Özerdem, Sinem Akgül Açıkmeşe, Ian Liebenberg editors. Routledge Handbook of Conflict Response and Leadership in Africa. New York & London: Routledge; 2021. p.186-199.

 • Yalçınkaya H, Karadağ H. Türkiye Askeri Yükseköğretimine Strateji ve Güvenlik Çalışmalarındaki Değişimin Yansımaları: Harp Okulu Örneği. In:Ali L. Karaosmanoğlu, Ersel Aydınlı editors. Strateji Düşüncesi: Kuram, Paradoks, Uygulama. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2020. p.313-334.

 • Karadağ H, Bilgin KR. Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik. In:M.Cem Oğultürk, Güngör Şahin editors. Jeopolitik Düşünce: Büyük Güçler ve Türkiye. İstanbul: Yeditepe Yayınevi; 2020. p.159-182.

 • Karadağ H. Uluslararası İlişkilerde Kriz Yönetimi. In:F. Senem Güngör, Kıvılcım Romya Bilgin editors. Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak. Ankara: Gazi Kitabevi; 2020. p.39-48.

 • Karadağ H. Kamu Diplomasisi ve Türk Dış Politikası. In:Tarık Oğuzlu, Yelda Ongun editors. Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019. p.321-328.

 • Karadağ H. Turkey and UN Peacekeeping Missions. In:Alpaslan Ozerdem Matthew Whiting editors. The Routledge Handbook of Turkish Politics. London: Routledge; 2019. p.459-469.

 • Karadağ H. Birleşmiş Milletler ve Tayvan'ın Tanınma Sorunsalı. In:A.Merthan Dündar editors. Türkiye'de Tayvan Çalışmaları-I: Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi; 2018. p.47-53.

 • Karadağ H, Türkeş KT. Devlet Dışı Silahlı Aktörler ve Düzensiz Savaş. In:Murat Yeşltaş, Burhanettin Duran editors. Ortadoğu'da Devlet Dışı Silahlı Aktörler. Ankara: Seta; 2018. p.143-170.

 • Karadağ H. Refugee Problem: Is It a Threat on Turkey's National Security?. In:A.Merthan Dündar editors. Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid and Support Activities in Conflict Zones. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi; 2018. p.140-146.

 • Karadağ H. Geleneksel Diplomasinin Değişen Boyutu ve Türk Dış Politikası. In:Ümit Özdağ, Yelda Demirağ editors. Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?. Ankara: Kripto; 2017. p.401-428.

 • Karadağ H, Özçelik AO. Dış Yardım Diplomasisi: ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Örneği. In:Erman Akıllı editors. Türkiye'de ve Dünyada Dış Yardımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2016. p.626-641.

 • Karadağ H. Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2016

Makaleler


 • Karadağ H. Kamu Diplomasisi ve Siyasi Propaganda: Kavramsal Bir Tartışma. Türk Savaş Çalışmaları Dergisi, 2023; 4(1):65-76.

 • Mercan SS, Romya Bilgin K, Karadağ H, Ongun Y. Academic Trends in European Union Studies in Turkey within the Framework of Turkey-EU Relations. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 2022; 19(76):1-16. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karadağ H, Sıkı İ. Divergent Nature of Terrorism: A Comparative Analysis on PKK and ISIS/ISIL. Akademik Hassasiyetler, 2021; 8(15):341-360.

 • Karadağ H. Enhancing Economic Security of China Thorough The Strategic Cooperation In The Arctic: The Polar Silk Road Initiative. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, 2021; 4(8):15-27.

 • Karadağ H. Küresel Rekabetin Bölgesel Güvenliğe Yansımaları: Çin Denizi'nde ABD-Çin Mücadelesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021; 30(1):166-174.

 • Karadağ H, Sıkı İ. Terörizmle Mücadele Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi ve İkna Süreçlerinin Uygulamadaki Rolü. Journal of Diplomatic Research, 2020; 1(2):39-76.

 • Karadağ H. Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkıları. Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, 2018; 1(1):55-74. ( ISSN )

 • Karadağ H. Forcing the Common Good: The Significance of Public Diplomacy in Military Affairs. Armed Forces and Society, 2017; 43(1):72-91. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karadağ H. Afghanistan: A Subaltern State Suffering from Terrorism. E-International Relations, 2017; :-.

 • Karadağ H. Çin Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çin'in Askeri Gücü Üzerine Bir Değerlendirme. TYB Akademi, 2017; 20(1):163-177. ( ulusal dergi )

 • Karadağ H, Altınbaş AK. İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz: Türkiye ve Güney Kore Kara Harp Okulları Örneği. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; 15(2):137-156. ( ASOS, DOAJ, EBSCO )

 • Karadağ H, Woods P. Default Power in the MENA Region: Turkey as a Pragmatic Solution to the Post-Arab Spring Era. Journal of International Relations and Foreign Policy, 2015; 3(2):1-11. ( EBSCO )

 • Woods P, Karadağ H. Rights or Riots? Regional Institutional and Cultural Legacies in the MENA Region, and the Case of Turkey. Journal of Power, Politics & Governance, 2015; 3(1):63-79. ( CrossRef )

 • Karadağ H. Çin'in Afrika Siyaseti: Idealizm mi, Realizm mi?. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015; 34(2):115-129. ( DBLP, ESCI, EBSCO, INSPEC, Proquest Summon, Google Scholar )

 • Karadağ H. Turkey and Georgia: Beyond Traditional Diplomacy. Public Policy Institute (PPI-Online), 2015; :-.

 • Taşdemir H, Karadağ H. Birincil ve İkincil Kaynaklar Bakımından AB Topluluk Hukukunun Önceliği ve Uluslarüstü Niteliği. Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, 2007; 11(1):20-208. ( Ulusal Hakemli Dergi )

Bildiriler


 • Karadağ H. Taiwan?s Participation in the International Community and Its Impact on Taiwan?s National Security. Turkey-Taiwan Opprtunities and Challenges Workshop: Ankara; 18/11/2021

 • Karadağ H. 21. Yüzyılın Güvenlik Perspektifinden Değerlendimesi. 2. Uluslararası Güvenlik Kongresi: Ankara; 23/09/2021 - 25/09/2021

 • Karadağ H. Asya Pasifik Bölgesi Özelinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Mimarisi. Asya-Pasifik Çalıştayı Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar: ; 26/05/2021 - 27/05/2021

 • Karadağ H. Uzakdoğu'ya Yakın Olabilmek: Türkiye'de Uzakdoğu Çalışmalarının Bugünü ve Geleceği. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi: Trabzon; 12/09/2019 - 13/09/2019

 • Karadağ H. An Unorthodox Foreign Policy Mechanism: The Role of People's Liberation Army in China's Peaceful Rise Policy. Research Committee on Armed Forces and Society of the International Political Science Association: Santiago ŞİLİ; 24/06/2019 - 28/06/2019

 • Karadağ H. Türkiye'nin Barışı Koruma Harekatlarına Katkıları. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu: ; 06/06/2019

 • Karadağ H. Türkiye'nin Dış Politikası: Güğncel Durum ve Gelecek. Başkent Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi: Ankara; 24/05/2018

 • Karadağ H. Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Güvenlik. VIII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: Antalya; 03/05/2018 - 06/05/2018

 • Karadağ H. Tayvan'ın Tanınma Sorunsalı ve Birleşmiş Milletler. Türkiye'de Tayvan Çalışmaları (I): Ankara; 03/04/2018

 • Karadağ H. Politics Beyond Borders of Turkey: A Critical Analysis. Changing International Situation: Perspectives From Japan and Turkey: Ankara; 07/03/2018

 • Karadağ H. Refugee Problem: A Threat on Turkey's National Security. Exchange of Experiences For the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid & Support Activities in Conflict Zones: Ankara Üniversitesi; 19/02/2018

 • Karadağ H. Public Diplomacy and Turkey's Practices. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Sudan Stratejik Vizyon Geliştirme Çerçeve Programı: İstanbul; 04/01/2018

 • Karadağ H. Güç Kullanımı ve Kamu Diplomasisi. TASAM Sudan Stratejik Vizyon Geliştirme Çerçeve Programı: İstanbul; 04/01/2018

 • Karadağ H. Turkey's Perspectives and Policies on Security Situation in the Middle East. National Chengchi University: Taipei TAYVAN; 02/11/2017 - 03/11/2017

 • Karadağ H. Strategic Workshop on Shared Responsibility and Comprehensive Security in the MENA Region. College of International and Security Studies at George C. Marshall European Center: Roma İTALYA; 26/09/2017 - 28/09/2018

 • Karadağ H. Dış Politika ve Diplomasi. Antalya Bilim Üniversitesi: Antalya; 08/04/2017

 • Karadağ H. Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi. TOBB ETÜ: Ankara; 25/11/2016

 • Karadağ H. Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalara Kapsamlı Bir Yaklaşım: Kara Harp Okulu Örneği. VII. UİK Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: İzmir; 28/04/2016 - 01/05/2016

 • Karadağ H. The Role of Diplomacy in Counter-Terrorism. Centre of Excellence Defence Against Terrorism: Ankara; 14/04/2016

 • Karadağ H. Şehir Çatışmaları ve Mikro Güvenlik Anlayışı. Kara Harp Okulu Bilgilendirme Seminerleri: Ankara; 20/01/2016

 • Karadağ H. Public Diplomacy in Crisis Management. Partnership for Peace Training Center: Ankara; 22/05/2015

 • Özçelik AO, Karadağ H. Changing Dynamics of Turkish Regional Policy: Resistance for Multi-Level Governance?. International Conference on Eurasian Politics & Society (II): Konya; 22/05/2015 - 23/05/2015

 • Karadağ H. A Strategic Military Assessment on Middle East. Slovenia The Center of the Military Schools: Maribor SLOVENIA; 25/03/2015

 • Karadağ H. Strategic Discourse Analysis. Partnership for Peace Training Center: Ankara; 26/02/2015