Doç. Dr. VOLKAN ÖZDEMİR

ingilizce iktisat programıTel : 0312 246 6666 / 1804
E-Posta : volkanozdemir[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Mgimo (Moskova Devlet U.İ. Üniversitesi), İktisat
 • Yüksek Lisans (2007), Uppsala University, Uluslararasi İlişkiler
 • Lisans (2005), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler

Çalışma Alanları


 • JEOPOLİTİK & BÖLGESEL ÇALIŞMALAR

 • ULUSLARARASI EKONOMİ & ENERJİ PİYASALARI

Kitaplar


 • Özdemir V. Kovid-19?un Dünya Ekonomisine Etkileri. In:Bilgiç, Öcal editors. COVID 19?un Bugünü ve Sonrası. Ankara e-kitap: Memeleket Yayınları; 2020

 • İşeri E, Özdemir V. Geopolitical Economy of Russia's Foreign Policy Duality in the Eurasian Landmass. In:Dal, Erşen editors. Russia in the Changing International System. London: Palgrave Macmillan; 2020

 • Özdemir V. Yenilenen Dünya Eskimeyen Türkiye: Ekonomik Krizler Politik Çözümler. İstanbul: Destek; 2019

 • Özdemir V. Rusya?nın Kodları: Türkiye?de Rusya?yı Ararken Rusya?da Türkiye?yi Bulmak. İstanbul: Destek; 2019

 • Özdemir V. Geostrategic Importance of Energy Trade and Transit and a New Transit Regime under the International Energy Charter. In:Dorsman, Karan editors. Energy, Economy, Finance and Geostrategy,. Londra: Springer; 2018

 • Özdemir V. ) Doğalgaz Piyasaları: Türkiye Enerji Güvenliği Üzerine Tezler. İstanbul: Kaynak; 2017

 • Özdemir V. The Political Economy of the Turkey's Gas Geopolitics. In:Schröder, Bettzüge, Wessels editors. Turkey as an Energy Hub?, Contirbutions on Turkey?s Role in EU Energy Supply. Berlin: Nomos; 2017

Makaleler


 • Özdemir V, Yavuz H. Yeni Uluslararası İktisadi Düzende Dolarsızlaşma Eğilimleri. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021; 5(1):64-76.

 • Özdemir V. Sibirya ve Rus Uzakdog?usu?nun Rusya Federasyonu Açısından Jeoekonomik Potansiyeli.. Journal of Turkish Studies, 2018; 13(3):543-556.

 • Özdemir V, Raszewski S. ). State and Substate Oil Trade: The Turkey-KRG Deal. Middle East Policy, 2016; 23(1):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir V, Karbuz S. A new era in Russian gas market: The diminishing role of Gazprom. Energy Strategy Reviews, 2015; (8):39-44. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özdemir V, Yavuz H, Tokgöz E. The Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) as a unique project in the Eurasian gas network: A comparative analysis. Utilities Policy, 2015; 37:97-103. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir V. Balkan Piyasalarını Hedef Alan Dog?al Gaz Boru Hattı projeleri Arasında Rekabet: Nabucco-Güney Akım ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) Projeleri Örneg?i. Sosyoekonomi, 2014; 22(2):-. ( EconLit )

Bildiriler


 • Özdemir V. Kuşak Yol Girişimi?nin Avrasya İktisadi Güvenliğine Etkileri. Beykent Üniversitesi 4. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı: İstanbul online; 24/12/2020

 • Özdemir V. Avrasya Ekonomik Birlig?i: I?ktisadi Bütünles?me mi Siyasi Öncelik mi?. Mülkiye 2.Uluslararası I?lis?kiler Kongresi: Dönüs?en Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası: Ankara; 30/09/2018

 • Özdemir V. ). Uluslararası Ekonomi Politik Düzende Deg?is?im: Petro-Yuan Sistemi ve Jeopolitik Etkileri. 3rd International Congress on Economics, Finance and Energy: Understanding the Geopolitical Shifts in Real Activities and Finance Sector: Almaty; 20/04/2018

 • Özdemir V. Gas Import Pricing of Turkey: In or out of European Market?. 38th IAEE International Conference: Energy Security, Technology & Sustainability Challenges Across the Globe: ; 15/05/2015