Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL AK

İngilizce İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1253
E-Posta : aysegulak[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2003), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2001), Hacettepe Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Şengör ZG, Ak A. Dijitalleşme ve Dijital Dönüşümün Ekonomik Kalkınmaya Katkısının Nedensellik Analizi ile İncelenmesi. In:Doç.Dr. Ahmet Arif Eren editors. Dünden Bugüne İktisadi ve Finansal Konular Üzerine Tartışmalar. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022

 • Ak A. Pandemi Sürecinde Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisinde Nedenselliğin Yönü. In:Münyas, Turgay editors. Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye. Ankara: Nobel; 2021

 • Ak A. İlk Halka Arzların 2001 Krizi Öncesi Dönemde Asimetrik Bilgi Hipotezi Açısından Analizi. In:Mete Mustafa, Karakan Halil İbrahim, Toptaş Aytaş editors. İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-II. Ankara: Gece Kitaplığı; 2021

 • Ak A. Sustainability, Circular Economy. In:Dikmen, Fatih Hakan; Eren, Ahmet Arif editors. Contemporary Issues in Economics, Public and Business Research. Ankara: Gazi Kitabevi; 2021

 • Ak A. A Minimum Variance Portfolio Aproach to 2001 Financial Crisis. In::JAMİL SIDRA TARIQ, DİKMEN FATİH HAKAN, KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT editors. Economic Social and Business Issues: Evidence From Developing World. Londra: IJOPEC; 2021

 • Ak A. Bir Sıcak Piyasa Örneği Olarak 2001 Krizi Öncesi Dönemde İlk Halka Arzların Analizi. In:Çelebi Furkan editors. İşletme Bilimi Özgün Çalışmaları. İzmir: Duvar Yayınevi; 2021

Makaleler


 • Ak A. 2001 Krizinin Dolarizasyon Boyutunda VAR Analiziyle Değerlendirilmesi. , 2021; (116):155-170. ( TR Dizin )

 • Sun Y, Ak A, Serener B, Xiong D. Natural resource abundance and financial development: A case study of emerging seven (E-7) economies. Resources Policy, 2020; 67:-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Wang L, Vo XV, Shahbaz M, Ak A. Globalization and carbon emissions: Is there any role of agriculture value-added, financial development, and natural resource rent in the aftermath of COP21?. Journal of Environmental Management, 2020; 268:-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Işın B, Atalay D, Alagöz A, Sevindik İ. An Aproximation of Trade Show Exhibitors' Behavioral Intensions in Fuzzy Environment. International Journal of Health Management and Tourism, 2019; 4:-. ( SCOPUS )

 • Ak A. Yabancı Para Cinsinden Borcu Olanların Bağımsız Dış Denetim ve Bildirim Zorunluluğunun Nedeni Olarak Kredi Dolarizasyonunun Tarihi Boyutları. Muhasebe ve Bilim Dünyası, 2019; 21(1):121-139.

 • Kurtulmuşoğlu FB, Atalay D, Alagöz A. Factors Determining Trade Show Exhibitors' Satisfaction and Behavioral Intentions. International Journal of Health Management and Tourism, 2017; 2(3):53-74. ( DRJI )

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009; 24(2):65-86.

 • Alagöz A. Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Etkinliği Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Bilim Dünyası (MÖDAV), 2006; 8(2):-.

 • Alagöz A. 1997-2004 Yılları Arasında Gerçekleşen İlk Halka Arzlarda Düşük Fiyatlandırma Olgusu ve Sektörel Analizi. Muhasebe ve Bilim Dünyası (MÖDAV), 2005; 7(4):-.

Bildiriler


 • Ak A. Are Interest Rate and Inflation Primary Importance in the Foreign Currency Substitution Process?. International Conference on Social Sciences and Economics: Singapure; 20/12/2019 - 21/12/2019

 • Ak A. Katma Değerli Üretim ve İhracat Politikaları Çerçevesinde Orta Gelir Tuzağından Çıkış Tartışmaları. International Economics Research and Financial Markets Research Congress: ; 07/11/2019 - 09/11/2019

 • Alagöz A. Türkiye Örneğinde Dolarizasyon Sürecinin Geri Döndürülebilirliği Üzerine Bir Tartışma. V. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences (ICOAEF'19): Girne; 09/04/2019 - 11/04/2019

 • Alagöz A. Kredi Dolarizasyonunun Boyutları ve Oluşturduğu Riskler. International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP): İstanbul; 01/12/2018 - 02/12/2018

 • Alagöz A. İnovatif Yatırımların Ekonomik Kalkınmadaki Rolü. 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS): İzmir; 05/10/2018 - 07/10/2018