Doç. Dr. SELAY ILGAZ SÜMER

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1686
E-Posta : silgaz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2011), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2004), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2001), Başkent Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • PAZARLAMA

Kitaplar


 • Ilgaz Sümer S, Sümer E. Selay Ilgaz Sümer, Emre Sümer editors. Dijital Çağda İşletme Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022

 • Ilgaz Sümer S. İşletme Yönetiminde Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları. In:Selay Ilgaz Sümer, Emre Sümer editors. Dijital Çağda İşletme Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022. p.111-127.

 • Ilgaz Sümer S. Veriye Dayalı Pazarlama ve Satış Yönetimi. In:Nermin Kişi editors. Veriye Dayalı İşletme Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2021. p.133-152.

 • Ilgaz Sümer S. The Effect of the Brain on Consumer Behavior: Placebo Effect. In:Hatice Aydın & Aysel Kurnaz editors. Current Perspectives on Consumer Psychology. Berlin: Peter Lang; 2020. p.15-24.

 • Khan SA, Ilgaz Sümer S. Syed Abdul Rehman Khan, Selay Ilgaz Sümer editors. Modern Perspectives in Business Applications. London: IntechOpen; 2020

 • Ilgaz Sümer S. Girişimcilikte Elektronik Ticaret. In:Ceyda Kuloğlu editors. Girişimci Kadın: Girişimcilik İçin Kavramlar, Stratejiler ve Uygulamalar. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2020. p.129-140.

 • Ilgaz Sümer S. Marketing in the Modern Age. In:Syed Abdul Rehman Khan, Selay Ilgaz Sümer editors. Modern Perspectives in Business Applications. London: IntechOpen; 2020. p.65-68.

 • Ilgaz Sümer S. A Disease of the Digital Age: FOMO. In:Hatice Aydın editors. Digital Marketing Applications. Berlin: Peter Lang; 2019. p.205-215.

 • Ilgaz Sümer S. Uluslararası Pazarlamada Örgütlenme ve Denetim. In:Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı , Doç. Dr. Sabiha Kılıç editors. Uluslararası Pazarlama. İstanbul: Lisans Yayıncılık; 2014. p.357-370.

 • Ilgaz Sümer S. Stratejik Pazarlama Planlaması - Pazarlama Yönetimi Süreci. In:Prof. Dr. İ. Kırcova, Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli editors. Pazarlama Yönetimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık; 2013. p.43-62.

Makaleler


 • Kalay G, Ilgaz Sümer S. Restoran İşletmelerinde Duyusal Pazarlamanın Tüketici Tercihleri ve Demografik Değişkenler İle İlişkisinin İncelenmesi: Samsun İli Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2019; 54(3):1547-1567.

 • Sümer E, Ilgaz Sümer S, Oğul H. A Novel Computer Vision-Based Advertisement System for Individual Marketing. Technical Gazette, 2018; 25(5):1485-1491. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ilgaz Sümer S. A Brief Assessment of Tourism Related Studies: An Example of ICSER Conferences. Journal of Tourism Theory and Research, 2018; 4(1):16-20. ( ISI International Scientific Indexing )

 • Korkmaz Devrani T, Ilgaz Sümer S. The Effect of Commercial and Social Entrepreneurship Motives on Entrepreneurial Intention. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2018; 4(3):447-454. ( ISI International Scientific Indexing )

 • Ilgaz Sümer S. A Brief Perspective on Emoji Marketing. International Journal of New Technology and Research, 2017; 3(9):-. ( Index Copernicus )

 • Ilgaz Sümer S, Sümer E, Banaz B, Işık C. İnteraktif Pazarlamada Sanal Ayna Kullanımı: Mobil Cihazlara Yönelik Bir Uygulama. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2017; 2(1):38-49.

 • Eser Z, Kurtulmuşoğlu B, Bıçaksız A, Ilgaz Sümer S. Counterfeit Supply Chains. Procedia Economics and Finance, 2015; 23:412-421. ( EBSCO )

 • Ilgaz Sümer S, Sümer E, Atasever H. Promoting development through a geographic information system-based Lodging Property Query System (LPQS) for Antalya, Turkey. Information Development, 2016; 32(4):1055-1067. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ilgaz Sümer S, Üner MM. Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Psikolojik Mesafe. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2014; (69):239-262. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ilgaz Sümer S, Üner MM. Uluslararası Pazarlamada Psikolojik Mesafe İle Ürün Stratejileri Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012; 14(1):1-28.

 • Ilgaz Sümer S, Eser Z. Pazarlama Karması Elemanlarının Evrimi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006; 8(1):165-186.

 • Eser Z, Ilgaz Sümer S. Pazarlama Karması Mal ve Hizmetler için Tüketiciler Tarafından Nasıl Değerlendirilir? Betimleyici Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006; 8(3):111-132.

Bildiriler


 • Toktaş P, Ilgaz Sümer S. Identification of Factors Influencing Consumers' Online Shopping Intention. First International Social Sciences Congress: Ankara; 08/02/2021 - 14/02/2021

 • Mamak Ekinci EB, Ilgaz Sümer S. The Relationship Between Nomophobia Levels of Consumers' and Compulsive Buying Behavior: A Research on University Students. First International Social Sciences Congress: Ankara; 08/02/2021 - 14/02/2021

 • Ilgaz Sümer S, Toktaş P. A Study on Forecasting Yearly Production Quantity of Organic Farming in Turkey. II. Business & Organization Research Conference: İzmir; 04/09/2019 - 06/09/2019

 • Ilgaz Sümer S, Mamak Ekinci EB. A Study on the Investigation of Online Buying Behaviors by Gender Factor. II. Business & Organization Research Conference: İzmir; 04/09/2019 - 06/09/2019

 • Ilgaz Sümer S. A New Trend of the Digital World: Mobile Cocooning. 6th International Multidisciplinary Studies Congress: Gaziantep; 26/04/2019 - 27/04/2019

 • Ilgaz Sümer S. Literature Review on Conspicuous Consumption. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research: Antalya; 20/04/2018 - 22/04/2018

 • Korkmaz Devrani T, Ilgaz Sümer S. A Research on Commercial and Social Entrepreneurship of University Students. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research: Antalya; 20/04/2018 - 22/04/2018

 • Ilgaz Sümer S. A Study on Examining the Tourism Related Conference Proceedings. 4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research: ; 08/09/2017 - 10/09/2017

 • Ilgaz Sümer S, Özgürbüz G, Sümer E. Extraction of Customer Demographic Characteristics in Supermarkets Based on Image Processing Techniques. International Science and Technology Conference: ; 17/07/2017 - 19/07/2017

 • Ilgaz Sümer S, Sümer E. Recent Computer Applications in Marketing. The Asian Conference on Social Sciences: ; 08/06/2017 - 11/06/2017

 • Kalay G, Ilgaz Sümer S. A Study on Examining the Public Service Announcements within the Framework of Sustainable Consumption. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research: ; 27/04/2017 - 29/04/2017

 • Ilgaz Sümer S, Özdemir MC, Turakan CB, Sümer E. Customer Satisfaction in Mobile Services Marketing: A Mobile Appointment System for Barber Shops. 4th International Conference on New Challenges in Management and Business: İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Ilgaz Sümer S. An Anatomy of a Game In the Extent of Marketing: Pokemon Go. 4th International Conference on New Challenges in Management and Business: İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Koral G, Ilgaz Sümer S. Product Strategies in International Marketing: A Study on the Turkish Apparel Store. 4th International Conference on New Challenges in Management and Business: İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Ilgaz Sümer S. The Effects Of Social Marketing Efforts On Consumers: The Ice Bucket Challenge. International Science and Technology Conference: ; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Ilgaz Sümer S, Uğur M, Sümer E. Turizm Pazarlamasında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı: Akıllı Otel Odası Otomasyon Sistemi. International Science and Technology Conference: ; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Özüdoğru D, Arıkan E, Ilgaz Sümer S, Sümer E. Augmented Reality As An Experiential Marketing Tool: A Virtual Mirror System For Eyewear. The 4th International Conference on Marketing (ICOM-2016): Bangkok, Thailand; 26/05/2016 - 27/05/2016

 • Ilgaz Sümer S, Sümer E, Çetiner CY. A New Approach in Individual Marketing: Design of Personalized Smart Billboard System. International Conference on Social Sciences and Education Research: Antalya; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Eser Z, Kurtulmuşoğlu B, Bıçaksız A, Ilgaz Sümer S. Counterfeit Supply Chains. 2nd Global Conference on Business, Economics, Management & Tourism: Prague, Czech Republic; 30/10/2014 - 31/10/2014

 • Ilgaz Sümer S. A New Technological Trend in International Marketing Decision Making Process: Geographic Information System. Twenty Third Annual World Business Congress: Ankara; 24/06/2014 - 28/06/2014

 • Atasever H, Ilgaz Sümer S, Sümer E. Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Konaklama İşletmesi Sorgulama Sistemi. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi; 11/11/2013 - 13/11/2013

 • Eser Z, Ilgaz Sümer S. Managers' Concerns To Use Blue Flag As A Marketing Tool In Tourism Industry In Turkey. American Society of Business and Behavioral Sciences 20th Annual Conference: Las Vegas; 21/02/2013 - 24/02/2013

 • Ilgaz Sümer S, Hasanov V. Franchising Sistemine Göre İşleyen Fast Food Restoranların Tüketiciler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği. 1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi: Bakü; 23/11/2012 - 25/11/2012

 • Ilgaz Sümer S. Değer Odaklı Pazarlama Kapsamında Pazarlama Karması Elemanları: Tüketici Boyutunda Bir Değerlendirme. 7. Anadolu İşletmecilik Kongresi: ÇORUM; 08/05/2008 - 10/05/2008

 • Ilgaz S, Çakar M. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Turizm Eğitimi Konferans - Workshop: ANKARA; 11/12/2002 - 13/12/2002