Prof. Dr. MEHMET ÇAKAR

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6649
E-Posta : mcakar[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2010), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2007), Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji
 • Yüksek Lisans (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Lisans (2001), Başkent Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ödüller


 • Şengün E, Çakar M. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü Yarışması. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi danışma Kurulu", Antalya", 18/05/2008.

Projeler


 • Varoğlu K, Özen Ş, Sözen C, Öğütveren Ö, Çakar M, Aslan Z. Türkiye'deki Büyük Girişimci Profilindeki Değişim. ", Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü", TÜBİTAK", 01/08/2008.

 • Özen Ş, Erol Işık N, Özmen Uysal Ö, Şengün AE, Aksoy B, Çakar M. İş Kültürü ve Örgütlerarası İlişkilerin Örgütsel performansa Etkileri: Ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği. ", ", TUBİTAK", 01/06/2007.

Kitaplar


 • Çakar M. Stratejik İnsan Kaynakları Sistemi Nasıl Kurulur?. In:Cenk Sözen Nejat Basım editors. Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1. Ankara: Beta; 2022. p.63-64.

 • Öztürk A, Çakar M. Yönetim ve Yönetimin İşlevleri. In:Okan Yeloğlu Serhat Çakır Nihan Yıldırım editors. Teknoloji Yönetimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi; 2022. p.45-81.

 • Çakar M, Danışman A. Kurumsal Kuram. In:Cenk Sözen Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2017. p.257-287.

 • Çakar M. The Arrangement of Reporting Relationships. In:Understanding the Theory & Design of Organizations. Ankara: Nobel; 2015. p.54-99.

 • Çakar M, Danışman A. Kurumsal Kuram. In:Cenk Sözen ve Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2012. p.241-271.

 • Varoğlu K, Çakar M, Basım N. Unusual Military Co-Operation:The Case of Turkish-Gambian relations. In:Joseph ASooters ve Philippe Manidart editors. Cooperation in Multinational Peace Operations. : Routledge; 2008

 • Akşit B, Kalaycıoğlu S, Varoğlu K, Çakar M. The Civil-Military Gap: The Country Paper of Turkey. In:Geuseppe Caforio editors. Cultural Difefrences Between the Military and Parent Society in Democratic Countries. : Elsevier; 2007

 • Beksaç S, Çakar M, Akipek Öcal Ş, Katoğlu T, Şuğle MA. Embriyo ve Fetus; Etik ve Yasal Boyut. In:Beksaç, M. S., Öcal, S, A., Katoğlu, T., Şuğle, M. A. editors. Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıpta Etik ve Yasal Boyut. Ankara: Medikal Ntework; 2004

 • Beksaç S, Çakar M, Erdinç S, Şenocak Z. Gebelik Takibinde Prenatal Tarama ve Antenatal Bakım: Etik ve Yasal Boyut. In:Sinan Beksaç editors. Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıpta Etik ve Yasal Boyut. Ankara: Medikal Network; 2004

Makaleler


 • Pekkurnaz D, Ökem G, Çakar M. Understanding women's provider choice for induced abortion in Turkey. Health Policy, 2021; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sözen C, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş, Çakar M. Marshall plan or a mediator: the intellectual structure of management studies in Europe. European Journal of International Management, 2020; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Berna T, Çakar M, Ökem ZG, Tanacan A, Fadıloğlu E, Örgül G, Beksaç S. Concerns of Pregnant Women in ?Prenatal Screening/Diagnosis? Practice and Termination of Pregnancy. Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie, 2020; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökem ZG, Örgül G, Kasnakoğlu BT, Çakar M, Beksaç MS. Budget Impact of Incorparating Non-Invasive Prenatal Testing in Prenatal Screening for Down Syndrome in Turkey. Health Policy and Technology, 2019; :402-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ökem ZG, Örgül G, Kasnakoğlu B, Çakar M, Beksaç M. Economic Analysis of Prenatal Screening Strategies for Down Syndrome in Singleton Pregnancies in Turkey. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özen Ş, Uysal ÖÖ, Çakar M. Seemingly embedded but obviously exploitative relations: Organizational contingencies of mutual dependence, power imbalance and embedded relations. European Management Review, 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eşiyok B, Çakar M, Kurtulmuşoğlu FB. The effect of cultural distance on medical tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çakar M, Tari Kasnakoğlu B, Ökem G, Okuducu Ü, Beksaç MS. The Effect of Different Information Sources on the Anxiety Level of Pregnant Women who Underwent Invasive Prenatal Testing. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal, 2016; 1:1-5. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökem ZG, Çakar M. What have health care reforms achieved in Turkey? An appraisal of the ?Health Transformation Programme. Health Policy, 2015; 119:1153-1163. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eser Z, Mutlu S, Çakar M. Changing Environment and Consumer in Turkey. The Journal of Euromarketing, 2007; :-. ( ABI/INFORM(PROQUEST) )

 • Atakan Duman Ş, Kalemci A, Çakar M. Türkiye?de Stratejik Yönetim Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2005; :-.

 • Eser Z, Çakar M. Modernden Postmoderne: Turizm Pazarlamasında Yeni Anlayışlar ve Yeni Yaklaşımlar. Seyahat ve Otel İşletmeciliğ Dergisi, 2005; :-.

Bildiriler


 • Toyata B, Çakar M. Kariyer Başarısına Öznel Bakış: Pozitif Psikolojik Sermayenin Etkisi. International Conference on Applied Economics and Finance ans Extended with Social Sciences: Turkey; 16/11/2019 - 17/11/2019

 • Pekkurnaz D, Çakar M, Ökem G. Induced Abortion in Turkey. EconTR2019@Ankara International Conference on Economics: ; 05/09/2019 - 07/09/2019

 • Sözen C, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş, Çakar M. MARSHALL PLAN OR A MEDIATOR: THE TEN YEARS LONG JOURNEY OF EUROPEAN MANAGEMENT REVIEW. Euram 2019: ; 26/06/2019 - 28/06/2019

 • Çakar M, Tanyolaç C. Türkiye'de Sağlık Sektöründe Mobbing: 2008-2019 Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar, Mevcut Durumun Tespiti ve Öneriler. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences ICEESS'19: Bandırma-Balıkesir20/06/2019: ; 20/06/2019 - 22/06/2019

 • Çakar M, Pekkurnaz D, Ökem G. Türkiye'de İsteyerek Gebeliği Sonlandırmada Kamu ve Özel Sektör Hizmet Sunucusuna Erişim Tercihini Etkileyen Faktörler. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences ICEESS'19: Bandırma-Balıkesir20/06/2019: ; 20/06/2019 - 22/06/2019

 • Çakar M, Tanyolaç C. Türkiye'de 2008-2018 Yılları Arasında Yapılan Mobbing Çalışmaları Üzerine Bir Literatür İncelemesi: Mevcut Durumun Tespiti ve Gelecekteki Çalışmalar İçin Öneriler. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences ICOAEF'18: Kuşadası: ; 28/11/2018 - 30/11/2018

 • Taşdemir B, Çakar M. Algılanan Stratejik Liderlik Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü. International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences: Bandırma Türkiye; 27/06/2018 - 28/06/2018

 • Gönlüaçık N, Çakar M. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMAYI (MOBBİNG) YORDAYICI DEĞİŞKENLER: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ETKİSİ. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Sargut AS, Çakar M, Sözen C. ;Örgütlerde Sosyal Zaman Algısı: Statüye Göre Zamana Yüklenen Değer Nasıl Farklılaşır?. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KOngresi: ; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Çakar M, Sözen C. Türk Savunma Sanayiinde Firmalar Arası İlişkiler. 7. Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Özen Ş, Uysal ÖÖ, Çakar M. Firmalararası Bağımlılığın ve Güç Eşitsizliğinin Yerleşik İlişkilere Etkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesi Üzerine Bir Araştırma. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Şengün AE, Çakar M. Trust, Knowledge Sharing,and Innovationin Horizontal Inter-firm Exchanges: Evidence from an Indsutrial District Context. 25th EGOS Colloqium: Barselona İspanya; 02/07/2009 - 04/09/2009

 • Çakar M. Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi: ; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Çakar M, Yoğurtçuoğlu G. The Symbolic Expression of Consumption with Pride: The Car in the Turkish Popular Media. 21st European Business Ethics Annual Conference: Antalya; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Özen Ş, Çakar M, Kalemci A. Developing and Testing a Work Ethics Typology for Turkish Context. 21st European Business Ethics Annual Conference: Antalya; 17/10/2008 - 19/10/2008

 • Şengün AE, Çakar M. Endüstriyel Bölgelerde Güven, Bilgi Paylaşımı ve Yenilikçilik İlişkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesinde Karşılaştırmalı Nicel Bir Çalışma. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Uysal ÖÖ, Çakar M. Ankara Mobilyacılar Sitesindeki Örgüt Topluluğunda ilişki Ağları ve Yerleşiklik Olgusu. 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sakarya; 25/05/2007 - 27/07/2007

 • Çakar M. Yapısal Nedenlerden Bireysel Farklılılara Anomi Kavramsallaştırmaları: Sosyal Sapma Davranışının Nedenleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi: Ankara; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Varoğlu K, Basım N, Çakar M. An Unusual Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction. World Congress of Sociology: Durban, Güney Afrika Cumhuriyeti; 01/07/2006 - 05/07/2006

 • Kalemci A, Duman ŞA, Çakar M, Paşamehmetoğlu A. Definition Construction For Strategic Management: Text Analysis Conducted on Turkish Literature. 2nd International Strategic Conference: Istanbul; 08/06/2006 - 10/08/2006

 • Özen Ş, Çakar M, Kalemci A. Türkiye'de Çalışma Ahlakı: Bir Tipoloji Önerisi. 14. Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 27/06/2006

 • Varoğlu K, Çakar M. The Sources and Outcomes of Trust: The Case of Turkish Armed Forces. Biennial International 45th Anniversary Conference on Armed Forces and Society: Chicago, ABD; 21/10/2005 - 23/10/2005

 • Ilgaz S, Çakar M. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Turim Eğitimi Konferansı: Ankara; 11/12/2002 - 13/12/2002

 • Çakar M. Kurumsal Etkiler Mi Yoksa Popülasyon Dinamikleri Mi?:Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşması. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Adana; 20/05/1010 - 22/05/2010