Prof. Dr. HAMDULLAH NEJAT BASIM

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6645
E-Posta : nbasim[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1998), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (1991), İnönü Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1982), Kara Harp Okulu, İşletme

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Basar U, Sigri U, Basim N. Transactional Leadership. In:Ozgur Demirtas, Mustafa Karaca editors. A Handbook of Leadership Styles. Newcastle, UK: Chambridge Scholars Publishing; 2020. p.102-125.

 • Aydın E, Basım HN. Sosyal Öğrenme Kuramı. In:Senay Yürür editors. Örgütsel Davranış Kuramları. İstanbul: Beta; 2019. p.159-186.

 • Çetin F, Basım HN. Örgütte Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler. In:Ünsal Sığrı ve Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta; 2017. p.93-135.

 • Sözen HC, Basım HN. H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (4. Baskı). İstanbul: Beta; 2017

 • Şeşen H, Basım HN. Birlikte Evrim. In:H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (4. Baskı). İstanbul: Beta; 2017. p.237-256.

 • Begenirbaş M, Basım HN. Türkiyede Duygusal Emek Çalışmalarının Genel Görünümü. In:Ranâ Özen Kutanis editors. Türkiyede Örgütsel Davranış Çalışmaları II. Ankara: Gazi Kitabevi; 2016. p.357-388.

 • Erşahan B, Bakan İ, Basım HN. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. In:M.Şerif Şimşek, Adnan Çelik ve Ayten Akatay editors. İnsan Kaynakları Yönetimi Kariyer Uygulamaları. Konya: Eğitim Kitabevi; 2016

 • Korkmazyürek H, Basım HN. Kriz Yönetimi. In:Sait Gürbüz ve Harun Şeşen editors. Yönetimde Güncel Konular. İstanbul: Beta; 2016. p.156-181.

 • Sözen C, Basım HN, Fıkırkoca A, Danışman A. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (3. Baskı). İstanbul: Beta; 2015

 • Şeşen H, Basım HN. Birlikte Evrim. In:Cenk Sözen ve H.Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (3. Baskı). İstanbul: Beta; 2015. p.221-240.

 • Yağcı Ö, Basım HN, Tayfun R. İletişim. In:Ali Halıcı ve Musa Toprak editors. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları; 2014. p.125-158.

 • Çetin F, Basım HN. Örgütte Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler. In:Ünsal Sığrı-Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayıncılık; 2013. p.93-135.

 • Basım HN. Spor Yönetim Fonksiyonları. In:Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2013. p.26-51.

 • Basım HN. Örgüt Kültürü. In:Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2013. p.96-116.

 • Basım HN. İnsan Kaynakları Yönetimi. In:Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2013. p.53-75.

 • Şeşen H, Çetin F, Tabak A, Tokay Argan M. H. Nejat Basım, Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Ankara: Detay; 2012

 • Şeşen H, Basım HN. Birlikte Evrim. In:H. C. Sözen ve H. N. Basım editors. Örgüt Kuramları (2. Baskı). İstanbul: Beta; 2012. p.221-240.

 • Basım HN, Argan M, Tabak A, Çetin F. H. Nejat Basım, Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Ankara: Detay; 2012

 • Sözen C, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım HN, Varoğlu A, Ersoy K. Türkiye?de İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2012

 • Sözen HC, Basım HN, Çetin F, Danışman A, Fıkırkoca A, Kalemci Tüzün İ. H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (2. Baskı). İstanbul: Beta; 2012

 • Basım HN, Aydoğan E, Çetin F. İnsan kaynakları Bilişim Sistemleri. In:Adnan Çelik ve Tahir Akgemci editors. Yönetim Bilişim Sistemleri. Ankara: Gazi Kitabevi; 2010. p.181-198.

 • Sözen C, Basım HN. Contemporary Issues in Management and Organizations. In:Cengiz Demir editors. Social Network Analysis in Organizational Studies. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım; 2010. p.229-248.

 • Basım HN, Şeşen H. Ordular İçin Öğrenen Organizasyona Dönüşmenin Gerekliliği. In:Haldun Yalçınkaya editors. Savaş. Ankara: Siyasal Yavınevi; 2010. p.161-176.

 • A. Kadir Varoğlu ve H. Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2009

 • Basım H, Şeşen H. Yönetim Fonksiyonları. In:H. Nejat Basım ve Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık; 2009. p.33-70.

 • Basım HN, Meydan CH. Örgüt Kültürü. In:H. Nejat Basım ve Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık; 2009. p.123-144.

 • Basım HN, Şeşen H, Çetin F. Değişim ve Örgütler. In:A.Kadir Varoğlu ve H. Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009. p.13-43.

 • Basım HN, Şeşen H. Öğrenme ve Öğrenen Örgütler. In:A.Kadir Varoğlu ve H. Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2009. p.45-74.

 • Basım HN, Şeşen H. Öğrenme ve Öğrenen Örgütler. In:A.Kadir Varoğlu ve H. Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009. p.140-156.

 • Korkmazyürek H, Basım HN. Haluk Korkmazyürek ve H. Nejat Basım editors. İş Modeli ve Kriz Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009

 • Basım H, Korkmazyürek H. Social Culture, Organizational Culture and Organizational Intelligence. In:Şefika Şule Erçetin editors. Organizational Intelligence in Question. South Carolina, USA: Booksurge Llc; 2009. p.123-148.

 • Varoglu K, Cakar M, Basim N. Unusual Bi-National Military Cooperation: The Case of Turkish-Gambian Relations. In:Joseph Soeters & Philippe Manigart editors. Military Cooperation in Multinational Peace Operations: Managing Cultural Diversity and Crisis Response. London: Routledge; 2008. p.117-128.

 • Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi. In:M.Ş.Şimşek ve A.Çelik editors. Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım. Konya: Eğitim Kitabevi; 2008. p.379-419.

 • Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Örgütler. In:M.Ş.Şimşek ve A.Çelik editors. Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım. Konya: Eğitim Kitabevi; 2008. p.1-35.

 • Basım HN, Tatar İ. İzlenim Yönetimi. In:M.Ş.Şimşek ve A.Çelik editors. Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım. Konya: Eğitim Kitabevi; 2008. p.65-102.

 • Basım HN, Çelik A. İş Yaşamında Mesleki Tükenmişlik. In:M.Ş.Şimsek, A.Çelik ve A.Akatay editors. Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2007. p.265-279.

 • Kesici B, Basım HN. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. In:M.Ş.Şimsek, A.Çelik ve A.Akatay editors. Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2007. p.309-332.

 • Basım HN, Şeşen H. H. Nejat Basım ve Harun Şeşen editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme: Öğrenen Örgütlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Etkileşimi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2007

Makaleler


 • Zwilling M, Klien G, Lesjak D, Wiechetek L, Cetin F, Basim H. Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study. Journal of Computer Information Systems, 2020; :1-16. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çınar E, Basım HN. Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü. Business and Economics Research Journal, 2019; 10(1):187-201. ( EconLit )

 • Güler M, Çetin F, Basım HN. İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Alternatif Bir Versiyon (UWES-6) Önerisi. İş ve İnsan Dergisi, 2019; 6(2):189-197. ( EBSCO )

 • Çınar E, Basım HN. Sosyal Rol Kimliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Social Sciences Studies Journal, 2018; 4(28):6492-6498. ( Index Copernicus )

 • Başar U, Sığrı Ü, Basım HN. Ethics lead the way despite organizational politics. Asian Journal of Business Ethics, 2018; 7(1):81-101. ( Emerging Sources Citation Index )

 • Başar U, Basım HN. Paradoksal Liderlik Modeli. Amme İdaresi Dergisi, 2018; 51(3):121-153. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Improving job performance through identification and psychological capital. International Journal of Productivity and Performance Management, 2018; 67(1):155-170. ( Emerging Sources Citation Index )

 • Güler M, Turgut H, Basım HN. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Sessizliğin ve Ayrımcılığın Düzenleyicilik Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(3):804-820. ( DOAJ )

 • Eroğlu A, Topcu MK, Basım HN. Bireysel Yenilikçi Davranışların Çalışma Arkadaşları ile Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2018; 9(1):123-136. ( EconLit )

 • Güler M, Basım HN. İşveren Markası, Örgütsel Çekicilik ve Organizasyona Katılma Niyeti İlişkisi: Görgül Bir Araştırma. Social Sciences Studies Journal, 2018; 4(21):3659-3673. ( Index Copernicus )

 • Şen C, Basım HN. The Impact of Psychological Capital on Job Performance and Cynicism: The Moderator Effect of Cultural Tightness-Looseness. Social Sciences Studies Journal, 2018; 4(19):2402-2423. ( Index Copernicus )

 • Samancı S, Basım HN. Kendilik Değerlendirmeleri ve İş Yükü Fazlalığının Mesleki Haz Üzerine Etkisi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 2018; 5(2):169-184. ( EconLit )

 • Samancı S, Basım HN. Akademisyenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 2018; 9(2):363-380. ( EconLit )

 • Aydın E, Basım HN. İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık Etkileşiminde Algılanan Yönetici Desteğinin Rolü: Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(4):773-784. ( EconLit )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Deviant employee behavior in the eyes of colleagues: The role of organizational support and self-efficacy. Eurasian Business Review, 2017; 7(7):389-405. ( EconLit )

 • Kızrak M, Bıçakçı PS, Basım HN. Öz-liderlik Becerilerinde Psikolojik Sermayenin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(4):797-813. ( EconLit )

 • Ocak M, Basım HN. Kurumsal Girişimciliğin Öncül ve Sonuçları Üzerine Türk Sanayi Firmalarında Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(1):131-151. ( EconLit )

 • Başar U, Sığrı Ü, Basım HN. İş Yerinde Karanlık Liderlik. İş ve İnsan Dergisi, 2016; 3(2):65-76. ( DOAJ )

 • Çetin F, Aşkun Çelik D, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal bir Analiz. Eurasian Business & Economics Journal, 2016; S(2):1-7. ( EconLit )

 • Başar U, Basım HN. A cross-sectional survey on consequences of nurses' burnout: Moderating role of organizational politics. Journal of Advanced Nursing, 2016; 72(8):1838-1850. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Ocak M, Güler M. Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016; 6(1):113-130. ( EconLit )

 • Sözen HC, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım HN. Human or Social Resources Management: Which Conditions Force HR Departments to Select the Right Employees for Organizational Social Capital?. European Management Review, 2016; 13(1):3-18. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güler M, Basım HN. Genel Bilişsel Yetenek Ölçümlerinde Süre ve Performans İlişkisinde A Tipi Kişiliğin Rolü 23, 1, 189-202 (2016). (EconLit). Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2016; 23(1):189-202. ( EconLit )

 • Ocak M, Güler M, Basım HN. Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2016; 23(2):503-518. ( EconLit )

 • Güler M, Basım HN. Adayların Kuruma Katılma Niyetlerinde Örgütsel Çekicilik ve Kurumsal İtibarın Etkisi. İş ve İnsan, 2015; 2(2):115-126. ( DOAJ )

 • Çetin F, Yeloğlu HO, Basım HN. Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki Analizi. Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):81-92. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Başar U, Basım HN. Effects of Organizational Identification on Job Satisfaction: Moderating Role of Organizational Politics. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2015; 22(2):663-683. ( EconLit )

 • Topcu MK, Basım HN. Kavramsal Bağlamı ve Olası Tartışma Alanlarıyla Psikolojik Sözleşme: Bir Gözden Geçirme Çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; 16(2):83-103. ( International Bibliography of the Social Sciences )

 • Topcu MK, Basım HN. Kobilerde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü. Turkish Studies, 2015; 10(10):861-886.

 • Meydan CH, Basım HN. Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Kontrol Odağı, Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; 15(1):99-116. ( EconLit )

 • Meydan CH, Basım HN, Başar U. Power Distance as a Moderator of the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Impression Management. Eurasian Journal of Business and Economics, 2014; 7(13):105-118. ( EconLit )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. The Role of Psychological Capital and Supportive Organizational Practices in The Turnover Process. METU Studies in Development, 2014; 41(2):85-103. ( EconLit )

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamuda Sektöründe bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 13(3):95-108. ( EconLit )

 • Basım HN, Begenirbaş M, Can Yalçın R. Effects of Teacher Personalities on Emotional Exhaustion: Mediating Role of Emotional Labor. Educational Sciences: Theory & Practice, 2013; 13(3):1488-1496. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Basım HN. Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013; 31(1):31-52. ( EconLit )

 • Basım HN, Beğenirbaş M, Can Yalçın R. Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2013; 13(3):1477-1496. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Begenirbaş M, Basım HN. Duygusal Emekte Bazı Demografik Değişkenlerin Rolü: Görgül Bir Araştırma. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 2013; 10(1):45-56.

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracı Değişken Rolü. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2012; 13(2):189-196. ( EconLit )

 • Çetin F, Basım HN. Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 2012; 45(1):121-137. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şeşen H, Basım HN. Impact of Satisfaction and Commitment on Teachers' Organizational Citizenship. Educational Psychology, 2012; 32(4):475-491. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şeşen H, Basım HN. Demografik Faktörler Ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 2012; 12(Suppl):21-28. ( EconLit )

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Exploring the Effects of EFQM Excellence Model on the Process of Intrapreneurship: A Research from Turkey. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2012; 2(4):173-191.

 • Çetin F, Basım HN. Organizational Psychological Capital: A Scale Adaptation Study. TODAİE?s Review of Public Administration, 2012; 6(1):159-179. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Basım HN. Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü. İş Güç Dergisi, 2011; 13(3):79-94. ( Sociological Abstracts )

 • Basım HN, Beğenirbaş M. Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2011; 19(1):77-90. ( EconLit )

 • Basım HN, Çetin F. Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü. İş Güç Dergisi, 2011; 13(3):83-91. ( Sociological Abstracts )

 • Basım HN, Çetin F. The Reliability and Validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(2):104-114. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Meydan CH, Basım HN, Çetin F. The effect of organizational justice perception and organizational commitment on burnout: An investigation on Turkish public sector. Bilig, 2011; (57):175-200. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Basım HN, Aydoğan O. Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011; 5(25):61-70. ( EBSCOhost )

 • Basım HN, Çetin F. The Reliability and Validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(2):104-114. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tabak A, Türköz T, Basım HN. Çalışanların Öz Liderlik Algılamalarının İzlenim Yönetimi Taktikleri Kullanımına Etkisi: Savunma Sanayinde Bir Araştırma. ODTÜ Gelişme Dergisi, 2011; 38(1):21-50. ( EconLit )

 • Basım H, Meydan CH, Şeşen H. Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. Bilig, 2011; (57):175-200. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Meydan CH, Şeşen H, Basım HN. Adalet Algısı ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Öncüllük Rolü. İş Güç Dergisi, 2011; 13(2):41-62. ( Sociological Abstracts )

 • Hisli Şahin N, Basım HN, Akkoyun N. A Tipi Kişilik-Stres İlişkisinde Üç Önemli Bileşen: Öfke, Etkisiz Başa Çıkma ve İş Saplantısı?. Türk Psikoloji Dergisi, 2011; 26(68):31-44. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şeşen H, Çetin F, Basım HN. The Effect of Burnout on Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2011; 1(1):40-64.

 • Çetin F, Basım HN, Karataş M. Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2011; 18(1):71-85. ( EconLit )

 • Basım HN, Çetin F. Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği' nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2011; 22(2):104-114. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Basım HN. İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Öz Yeterlilik Algısının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010; (35):255-269. ( EconLit )

 • Şeşen H, Basım HN. Çalışanların Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü. ODTÜ Gelişme Dergisi, 2010; 37(2):171-191. ( EconLit )

 • Basım HN, Çetin F, Meydan CH. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010; 21:25-69. ( DOAJ )

 • Tabak A, Basım N, Tatar İ, Çetin F. İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 2010; 10(2):541-559. ( DOAJ )

 • Basım HN, Erkenekli M, Şeşen H. Birey Davranışındaki Kontrol Odağının Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Algısı ile İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırm. Amme İdaresi Dergisi, 2010; 43(1):145-165. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Şeşen H, Sözen HC, Hazır K. Çalışanların Öğrenen Örgüt Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; (22):55-66. ( DOAJ )

 • Basım HN, Şeşen H, Meydan CH. Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2009; 64(3):27-44.

 • Sözen C, Hazır K, Basım HN. Social Network Analysis in Organizational Studies. International Journal of Business and Management, 2009; 1(1):21-35.

 • Basım HN, Çetin F, Tabak A. The Relationship between Big Five Personality Characteristics and Conflict Resolution Approaches. Turkish Journal of Psychology, 2009; 24(63):20-37. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Şeşen H, Sözen C, Hazır K. The Effect of Employees? Learning Organization Perceptions on Organizational Citizenship Behaviors. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 22:55-56. ( DOAJ )

 • Hisli Şahin N, Güler M, Basım HN. A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve Duygusal Zekânın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belirtileri ile İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(3):243-254. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Basım HN, Çetin F. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):153-163. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Çetin F, Tabak A. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 2009; 24(63):20-34. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Güler M, Basım HN. The relationship between cognitive intelligence, emotional intelligence, coping and stress symptoms in the context of type A personality pattern. Turkish Journal of Psychiatry, 2009; 20(3):243-254. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım H, Meydan CH, Şeşen H. Bireyin Örgütsel Adalet Algısının İç Girişimcilik Davranışı İle İlişkisi: Kamuda Bir Araştırma. İktisat İşletme ve Finans, 2009; 24(274):79-99. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Şeşen H. Tükenmişliğin Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. ODTÜ Gelişme Dergisi, 2009; 35(Suppl):41-57. ( EconLit )

 • Korkmazyürek H, Tokat A, Basım H. Örgüt İçi Girişimcilik Bağlamında Yenilikçilik, Risk Alma ve Fırsatlara Odaklanma Tutumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. İktisat İşletme ve Finans, 2008; 23(263):70-81. ( EconLit )

 • Basım H, Korkmazyürek H, Tokat A. Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008; (19):121-130. ( DOAJ )

 • Basım HN, Şeşen H, Şeşen E. Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; (1):35-44.

 • Basım HN, Şeşen H. Çalışanların Kontrol Odaklarının Örgüt İçi Girişimcilik Tutumları İle İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2008; 63(3):49-64.

 • Hisli Şahin N, Onur A, Basım HN. İntihar Olasılığının, Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik ile Yordanması. Türk Psikoloji Dergisi, 2008; 23(68):79-88. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Songür N, Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Adalet Algısının Öncüllük Rolü. Amme İdaresi Dergisi, 2008; 41(4):79-100. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Önder Ç, Basım N. Examination of Developmental Models of Occupational Burnout Using Burnout Profiles of Nurses. Journal of Advanced Nursing, 2008; 64(5):514-523. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Songür N, Basım HN, Şeşen H. The antecedent role of justice perception in organizational citizenship behaviour. TODAİE?s Review of Public Administration, 2008; 2(4):87-111. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şeşen H, Basım HN. Örgüt-Çevre İlişkisinde Uyum-Seçim Sorunsalına Bütünleştirici Bir Yaklaşım: Birlikte Evrim. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2008; 7(1):170-186.

 • Basım H, Şeşen H, Korkmazyürek H. A Turkish Translation, Validity and Reliability Study of the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. World Applied Sciences Journal, 2007; 2(4):368-374.

 • Tavukçuoğlu C, Basım HN. Kurumsal İmajın Sanal Ortama Yansıması Açısından Alexa Verileri İle Türk Silahlı Kuvvetleri Web Sitelerinin Analizi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2007; 6(1):1-19.

 • Basım HN, Şeşen H. EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamalarının Çalışanların Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007; 21(1):201-214.

 • Basım H, Şeşen H. Öğrenen Örgüte Dönüşüm: Türk Tekstil Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İktisat İşletme ve Finans, 2007; 22(251):114-122. ( EconLit )

 • Basım H, Şeşen H, Şeşen E. Are They Equal? Comparison of Turkish And English Job Announcements in Terms of Some Discrimination Factors. Humanity & Social Science Journal, 2007; 2(1):34-42.

 • Meydan CH, Basım HN. Kurumsal Yönetim-Şirket Performansı İlişkisi: Kuramsal Bir Analiz. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2007; 6(2):48-67.

 • Basım H, Şeşen H. İşletmelerin Verimlilik ve Etkililiğini Artırmada Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Büyük Ölçekli İşletmeler ve Kobi? ler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İktisat İşletme ve Finans, 2006; 21(242):92-100. ( EconLit )

 • Ercil Y, Varoğlu D, Basım N, Şensoy SE. Organizasyon Kültürünün Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Açıklanmasında Kaotik Bir Yol. İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, 2006; 4(3):13-22.

 • Basım HN, Şeşen H. Mesleki Tükenmişlikte Bazı Demografik Değişkenlerin Etkisi: Kamu? da Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 2006; 6(2):15-23.

 • Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2006; 61(4):83-102.

 • Basım HN, Tatar İ. Kamuda İzlenim Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Amme İdaresi Dergisi, 2006; 39(4):225-244.

 • Sığrı Ü, Basım N. İşgörenlerin İş Doyumu ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2006; 6(12):131-154.

 • Zel U, Basım HN. İş tatmini arttıkça bağlılık artar mı? Örgütsel bağlılık ve iş tatmini kavramları. -Kamu ve özel sektörde çalışanların algı farklılıklarının analizi-. İktisat İşletme ve Finans, 2006; 21(249):72-80. ( EconLit )

 • Basım H, Şeşen H. Kontrol Odağının Çalışanların Nezaket ve Yardım Etme Davranışlarına Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006; (16):159-168. ( DOAJ )

 • Basım H, Tatar İ, Hisli Şahin N. Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):1-17. ( PsycInfo )

 • Basım H, Tatar İ, Hisli Şahin N. İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı, Mesleki Hedeflere Ulaşma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği. Türk Psikoloji Dergisi, 2006; 21(58):1-19. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Şeşen H. Çalışma Yaşamında Tükenmişlik: Sosyal Hizmet Uzmanları ile Hemşireler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2005; 16(2):57-70.

 • Pehlivan O, Basım HN. Ödül Sisteminin Meslekî Motivasyona Etkisi: Kara Kuvvetleri Mensubu Subaylar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. Ödül Sisteminin Meslekî Motivasyona Etkisi: Kara Kuvvetleri Mensubu Subaylar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, 2005; 4(2):84-104.

 • Basım HN, Özpınar MT. İş Özellikleri Modelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Faaliyetlerinde Uygulanabilirliği: Görgül Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2004; 3(2):18-30.

 • Basım N. Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Kültürel Boyutları Bağlamında Asker Yöneticiler Üzerine Görgül Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2000; 10(2):33-52.

 • Basım N. Yönetim ve Örgütlenme Kuramlarının Evrenselliği. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2000; 10(2):123-138.

Bildiriler


 • Çetin F, Basım HN, Aydın E. Akış Deneyiminin İş Performansına Etkisinde Algılanan Stres ve Tükenmişlik. 7. Örgütsel Davranış Kongresi: Burdur; 01/10/2019 - 02/10/2019

 • Güler M, Ocak M, Basım HN. Temel Benlik Değerlendirmesinin İşe Tutulma Üzerindeki Etkisinde Başa Çıkma ve İşi Biçimlendirmenin Aracılık Rolü. 7. Örgütsel Davranış Kongresi: Burdur; 01/10/2019 - 02/10/2019

 • Ocak M, Basım HN. Liderlerin Entelektüel Teşvik Davranışlarının Çalışanların Risk Alma Davranışı ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. 5. Al-Farabi International Congress of Social Sciences: Bakü; 01/08/2019 - 04/08/2019

 • Çetin F, Basım HN. Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Sample of Academicians from Turkey. Knowledge Management: Research, Organization, and Applied Innovation Congress: Warsaw; 26/06/2019 - 29/06/2019

 • Sözen C, Basım HN, Gökten S. Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall. 8. International Conference on Economics and Management of Networks: Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Sözen C, Basım HN, Gökten S. Negative Ties and Interorganizational Dynamics: An Alternative Paradigm for Organizational Inquiry. 8. International Conference on Economics and Management of Networks: Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Gökten S, Basım HN, Sözen C, Küçükkocaoğlu G. Does the Reality of Public-Private Partnership Match with the Idea. 8. International Conference on Economics and Management of Networks: Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Güler M, Çetin F, Basım HN. Bireysel Performansta Bilişsel ve Duygusal Süreçler: Akış Deneyimi ve İş Tatmini. 6. Örgütsel Davranış Kongresi: Isparta; 02/11/2018 - 03/11/2018

 • Şen C, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Sinizm Üzerindeki Etkisi: Kültürel Sıkılık-Esnekliğin Düzenleyici Rolü. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences: Bandırma; 29/06/2018 - 30/06/2018

 • Aydın E, Basım HN. Özdeşleşme Kaynakları ile İşyeri Sapma Davranışı İlişkisinin Sosyal Mübadele Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Güler M, Turgut H, Basım HN. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İşe Yabancılaşmayı Önler mi?. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Güler M, Çetin F, Basım HN. İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Formu (UWES-3) Geçerlilik Çalışması ve Alternatif Bir Versiyon Önerisi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi: Çeşme; 26/04/2018 - 28/04/2018

 • Güler M, Çetin F, Basım HN. Duygusal Emek-Performans İlişkisinde İşe Tutulmanın Aracılık Rolü. 5. Örgütsel Davranış Kongresi: Antalya; 03/11/2017 - 04/11/2017

 • Başar U, Sığrı Ü, Basım HN. Etik Liderlik Algısının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Politika Algısının Düzenleyici Rolü. 5. Örgütsel Davranış Kongresi: Antalya; 03/11/2017 - 04/11/2017

 • Kızrak M, Sevgin Yalçın P, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Öz Liderlik Becerilerine Etkisi: Görgül Bir Çalışma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Çetin F, Güler M, Basım HN. Bireysel Performansta Psikolojik Sermaye, Örgüte Bağlılık ve İç Girişimcilik Davranışları: Cinsiyet Ayrımcılığında Meritokrasi mi Tokenizm mi. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Başar U, Basım HN. Temel Benlik Değerlendirmeleri ile Duygusal Emek Arasındaki İlişkide Mesleki Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Öğretmenler Üzerinde Kesitsel Bir Araştırma. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Kuşadası; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Çetin F, Aşkun Çelik D, Basım HN. Çalışan Motivasyonunda Kültürel bir Farklılık Arayışı: Bireysel Performansta Temel Psikolojik İhtiyaçlar ile Akış. 4. Örgütsel Davranış Kongresi: Adana; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Çetin F, Aşkun Çelik D, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal Bir Analiz. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Çetin F, Kalemci Tüzün İ, Basım HN. Türkiye?deki Beş Faktör Kişilik Özellikleri Araştırmalarının Meta Analizi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Tokat; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Başar U, Basım HN. Etik Liderliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Tokat; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Başar U, Başar HN. Etik Liderliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Tokat; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Ocak M, Basım HN. Kurumsal Girişimciliğin Örgüt Performansı ile Etkileşimi: Görgül Bir Araştırma. III. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi: Malatya; 11/06/2015 - 13/06/2015

 • Kurt E, Basım HN. İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracı Rolü. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Çetin F, Aşkun Çelik D, Basım HN. Kontrol Odağı İnanışlarının Çatışma Çözme Sürecinde Farklılaşması: Yapısal Eşitlik Modellerinde (YEM) Ölçme Eşdeğerliliği. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Çalışanların Özdeşleşme Kaynaklarının Psikolojik Dayanıklılık ve İş Performansıyla Etkileşimleri. 2. Örgütsel Davranış Kongresi: Kayseri; 07/11/2014 - 08/11/2014

 • Altay M, Eroğlu A, Basım HN. Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıkları ve İş Yükünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. II. The Second International Davraz Congress: Isparta; 29/05/2014 - 31/05/2014

 • Eroğlu A, Topçu MK, Basım HN. Bireylerin Yenilikçi Davranış Algılamalarının Çalışma Arkadaşları İle Çatışma Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Örgütsel Destek ile Normlardan Sapma Davranışları İlişkisinde Özyeterliliğin Biçimlendirici Rolü. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Kütahya; 30/05/2013 - 01/06/2013

 • Topçu MK, Basım HN. Örgütsel Özdeşleşmenin Bir Öncülü Olarak Psikolojik Sözleşme Algısı: Kobi?lerde Bir Araştırma. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Kütahya; 30/05/2013 - 01/06/2013

 • Topçu MK, Basım HN. Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Sözleşme Algısına Etkisi: KOBİ?lerde Bir Araştırma. 8. Kobi?ler ve Verimlilik Kongresi: İstanbul; 27/11/2012 - 28/11/2012

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Algılanan Örgütsel Destek ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Psikolojik Sermayenin Rolü. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Örgütsel Psikolojik Sermayenin Çalışan Tükenmişliğine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Çetin F, Hazır K, Basım HN. Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 05/05/2012 - 07/05/2012

 • Topçu MK, Meydan CH, Basım HN. Kişiliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 05/05/2012 - 07/05/2012

 • Şeşen H, Basım HN. Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. International Congress on Sports Economics and Management: İzmir; 12/10/2011 - 15/10/2011

 • Meydan CH, Basım HN. İzlenim Yönetimi Taktikleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İlişkisinde Güç Mesafesi Algısının Belirleyici Etkisi. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Varoğlu D, Sözen HC, Yeloğlu HO, Basım HN. Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkileri ve Bu Süreçte Örgütsel Bağlılığın Rolü. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Çorum; 05/05/2011 - 07/05/2011

 • Tavukçuoğlu C, Basım HN. Sanallaşamayan İşletmeler: Keçi Yoluna Asfalt Dökmek. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Çorum; 05/05/2011 - 07/05/2011

 • Işın E, Nacak AO, Basım HN. Gelecek Çalışmaları ve Savunma Planlamasına Etkileri: NATO Çoklu Gelecek Çalışması Örneği. SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 23/06/2010 - 25/06/2010

 • Sözen C, Basım N, Hazır K. Social Network Analysis in Organizational Studies. International Conference on Social Sciences: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Sözen C, Basım N, Tabak A. A Research on the Roles and Positions of Secretaries in Organizational Networks. International Conference on Social Sciences: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Adalet Algısı-Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Eskişehir; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Basım HN, Meydan CH, Şeşen H. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Eskişehir; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Basım HN, Tatar İ, Şeşen H. Örgütsel Ortamda Kontrol Odağı-İzlenim Yönetimi İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Basım HN, Şeşen H, Meydan CH. Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Basım HN, Meydan CH, Şeşen H. Aile Şirketlerinde Şeffaflık: Kıdemli İşletmeler Üzerine Bir İnceleme. 3. Aile İşletmeleri Kongresi: İstanbul; 18/04/2008 - 19/04/2008

 • Korkmazyürek H, Basım N. The Changing Face of the Turkish Defense Industry and Turkey?s New Armaments Strategy. 3. International Conference on Business, Management and Economics: İzmir; 13/06/2007 - 17/06/2007

 • Varoglu K, Basim N, Çakar M. An Unusual International Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction. XVI ISA World Congress of Sociology: Durban, South Africa; 23/07/2006 - 29/07/2006

 • Arda K, Başarır AC, Basım N. Savunma Planlamasında Milli Güç Analizleri ve Analitik Bir Model Önerisi. SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 29/06/2006 - 30/06/2006

 • Çodur KB, Basım HN. Savunma Planlamasında Yeniden Kullanım Yaklaşımının İncelenmesi. SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 29/06/2006 - 30/06/2006

 • Korkmazyürek H, Öztürk Y, Basım HN. Belirsizlik-Yoğun Güvenlik Ortamında Savunma Planlamasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve Bir Metodoloji Önerisi Olarak Senaryo Uzayı. SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 29/06/2006 - 30/06/2006

 • Basım HN, Tabak A, Soylu MY. Savunma Sanayii Faaliyetlerinde Değişim Algılamaları: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma. SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 29/06/2006 - 30/06/2006

 • Yaşar O, Basım HN, Tatar İ. Yeni Savunma Stratejisi Bağlamında Yeni Tedarik Sistemi Modeli Önerisi: Akıllı Tedarik. SAVTEK 2008 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 26/06/2006 - 27/06/2006

 • Basım HN, Meydan CH, Şeşen H. Küçük ve Orta Ölçekli Savunma Sanayii Şirketlerinde İşletme Kaynak Planlaması (ERP) Kullanım. SAVTEK 2008 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 26/06/2006 - 27/06/2006

 • Korkmazyürek H, Basım N. The Lessons Learned from A Real Crisis and Its Implications on the Business of An Enterprise: The Case Study Of A Honey Company. II. International Strategic Management Conference: İstanbul; 08/06/2006

 • Ercil Y, Basım N. Holistic Approach to Organizations in Crisis: Implications for Strategy Research. II. International Strategic Management Conference: İstanbul; 08/06/2006 - 10/06/2006

 • Akgemci T, Çavuş F, Basım N. Kobi'lerde İnternet ve E-Ticaret Uygulamalarının Yönetim ve İşletme Fonksiyonlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 26/05/2006

 • Erkuş A, Coşkun E, Basım N. İnsan Kaynakları Yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimine Geçiş Üzerine Kavramsal Bir Tartışma. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 26/06/2006

 • Bakan İ, Çelik A, Büyükbeşe T, Basım N. Aile İşletmelerinde Yeni Neslin Eğitimi: Bir Alan Çalışması. 2. Aile İşletmeleri Kongresi: İstanbul; 14/04/2006 - 15/04/2006

 • Yalçınkaya H, Basım N, Tabak A, Erkuş A. Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna Değişen Savaş ve Liderlik Kavramları. 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Sakarya; 15/09/2005 - 16/09/2005

 • Varoğlu AK, Basım HN, Ercil Y. Bilimsel Araştırma Yöntemine Farklı Bir Bakış: Analitik Düşünce-Bütünleşik Düşünce Modelleri ile Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Araştırması. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Nevşehir; 25/05/2000 - 27/05/2000