Prof. Dr. HAMDULLAH NEJAT BASIM

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6645
E-Posta : nbasim[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~nbasim/

 • Doktora (1998), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (1991), İnönü Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1982), Kara Harp Okulu, İşletme

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Güner Kibaroğlu G, Güner B, Basım HN. The Role of Job Crafting in the Effect of Job Passion on Job Satisfaction. In:Joanna Paliszkiewicz, Demet Varoğlu editors. Management and Organizational Studies on Blue- and Gray-collar Workers: Diversity of Collars. Bingley: Emerald Publishing Limited; 2023. p.45-66.

 • Şenyuva Z, Gönül ÖÖ, Kızrak M, Çetin F, Sözen H, Dirik D, Aydın E, Şen C, Basım HN, Varoğlu D, Doğan A. H. Cenk Sözen, H. Nejat Basım editors. The Dark Side of Organizational Behavior - Examining Undesirable Aspects of Organizational Life. New York: Routledge; 2022

 • Aydın E, Basım HN. Discrimination at work. In:H. Cenk Sözen, H. Nejat Basım editors. The Dark Side of Organizational Behavior - Examining Undesirable Aspects of Organizational Life. New York: Routledge; 2022. p.73-104.

 • Şen C, Basım HN. Organizational Cynicism. In:H. Cenk Sözen, H. Nejat Basım editors. The Dark Side of Organizational Behavior - Examining Undesirable Aspects of Organizational Life. New York: Routledge; 2022. p.54-72.

 • Aşkun OB, Tüzüner VL, Varoğu D, Hale A. H. Cenk Sözen, H. Nejat Basım editors. Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1. İstanbul: Beta; 2022

 • Aydın E, Basım HN. Örgütlerde Kariyer Yönetimi. In:Ahmet Günay, Rukiye Çelik, İlker Hüseyin Çarıkçı, Azmi Yalçın, Kutay Özdemir editors. Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2021. p.263-295.

 • Şeşen H, Basım HN. Birlikte Evrim. In:Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (Genişletilmiş 5.Baskı). İstanbul: Beta; 2020. p.237-256.

 • Şeşen H, Yeloğlu HO, Sargut S, Çetin F. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (Genişletilmiş 5. Baskı). İstanbul: Beta; 2020

 • Basar U, Sigri U, Basim N. Transactional Leadership. In:Ozgur Demirtas, Mustafa Karaca editors. A Handbook of Leadership Styles. Newcastle, UK: Chambridge Scholars Publishing; 2020. p.102-125.

 • Aydın E, Basım HN. Sosyal Öğrenme Kuramı. In:Senay Yürür editors. Örgütsel Davranış Kuramları. İstanbul: Beta; 2019. p.159-186.

 • Çetin F, Basım HN. Örgütte Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler. In:Ünsal Sığrı ve Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta; 2017. p.93-135.

 • Şeşen H, Basım HN. Birlikte Evrim. In:H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (4. Baskı). İstanbul: Beta; 2017. p.237-256.

 • Sözen HC, Basım HN. H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (4. Baskı). İstanbul: Beta; 2017

 • Begenirbaş M, Basım HN. Türkiyede Duygusal Emek Çalışmalarının Genel Görünümü. In:Ranâ Özen Kutanis editors. Türkiyede Örgütsel Davranış Çalışmaları II. Ankara: Gazi Kitabevi; 2016. p.357-388.

 • Korkmazyürek H, Basım HN. Kriz Yönetimi. In:Sait Gürbüz ve Harun Şeşen editors. Yönetimde Güncel Konular. İstanbul: Beta; 2016. p.156-181.

 • Erşahan B, Bakan İ, Basım HN. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. In:M.Şerif Şimşek, Adnan Çelik ve Ayten Akatay editors. İnsan Kaynakları Yönetimi Kariyer Uygulamaları. Konya: Eğitim Kitabevi; 2016

 • Sözen C, Basım HN, Fıkırkoca A, Danışman A. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (3. Baskı). İstanbul: Beta; 2015

 • Şeşen H, Basım HN. Birlikte Evrim. In:Cenk Sözen ve H.Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (3. Baskı). İstanbul: Beta; 2015. p.221-240.

 • Yağcı Ö, Basım HN, Tayfun R. İletişim. In:Ali Halıcı ve Musa Toprak editors. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları; 2014. p.125-158.

 • Çetin F, Basım HN. Örgütte Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler. In:Ünsal Sığrı-Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayıncılık; 2013. p.93-135.

 • Basım HN. İnsan Kaynakları Yönetimi. In:Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2013. p.53-75.

 • Basım HN. Spor Yönetim Fonksiyonları. In:Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2013. p.26-51.

 • Basım HN. Örgüt Kültürü. In:Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2013. p.96-116.

 • Şeşen H, Çetin F, Tabak A, Tokay Argan M. H. Nejat Basım, Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Ankara: Detay; 2012

 • Sözen C, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım HN, Varoğlu A, Ersoy K. Türkiye?de İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2012

 • Basım HN, Argan M, Tabak A, Çetin F. H. Nejat Basım, Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Ankara: Detay; 2012

 • Şeşen H, Basım HN. Birlikte Evrim. In:H. C. Sözen ve H. N. Basım editors. Örgüt Kuramları (2. Baskı). İstanbul: Beta; 2012. p.221-240.

 • Sözen HC, Basım HN, Çetin F, Danışman A, Fıkırkoca A, Kalemci Tüzün İ. H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları (2. Baskı). İstanbul: Beta; 2012

 • Sözen C, Basım HN. Contemporary Issues in Management and Organizations. In:Cengiz Demir editors. Social Network Analysis in Organizational Studies. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım; 2010. p.229-248.

 • Basım HN, Aydoğan E, Çetin F. İnsan kaynakları Bilişim Sistemleri. In:Adnan Çelik ve Tahir Akgemci editors. Yönetim Bilişim Sistemleri. Ankara: Gazi Kitabevi; 2010. p.181-198.

 • Basım HN, Şeşen H. Ordular İçin Öğrenen Organizasyona Dönüşmenin Gerekliliği. In:Haldun Yalçınkaya editors. Savaş. Ankara: Siyasal Yavınevi; 2010. p.161-176.

 • A. Kadir Varoğlu ve H. Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2009

 • Basım H, Şeşen H. Yönetim Fonksiyonları. In:H. Nejat Basım ve Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık; 2009. p.33-70.

 • Basım HN, Şeşen H, Çetin F. Değişim ve Örgütler. In:A.Kadir Varoğlu ve H. Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009. p.13-43.

 • Basım HN, Şeşen H. Öğrenme ve Öğrenen Örgütler. In:A.Kadir Varoğlu ve H. Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2009. p.45-74.

 • Basım HN, Şeşen H. Öğrenme ve Öğrenen Örgütler. In:A.Kadir Varoğlu ve H. Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009. p.140-156.

 • Basım HN, Meydan CH. Örgüt Kültürü. In:H. Nejat Basım ve Metin Argan editors. Spor Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık; 2009. p.123-144.

 • Basım H, Korkmazyürek H. Social Culture, Organizational Culture and Organizational Intelligence. In:Şefika Şule Erçetin editors. Organizational Intelligence in Question. South Carolina, USA: Booksurge Llc; 2009. p.123-148.

 • Korkmazyürek H, Basım HN. Haluk Korkmazyürek ve H. Nejat Basım editors. İş Modeli ve Kriz Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009

 • Varoglu K, Cakar M, Basim N. Unusual Bi-National Military Cooperation: The Case of Turkish-Gambian Relations. In:Joseph Soeters & Philippe Manigart editors. Military Cooperation in Multinational Peace Operations: Managing Cultural Diversity and Crisis Response. London: Routledge; 2008. p.117-128.

 • Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi. In:M.Ş.Şimşek ve A.Çelik editors. Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım. Konya: Eğitim Kitabevi; 2008. p.379-419.

 • Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Örgütler. In:M.Ş.Şimşek ve A.Çelik editors. Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım. Konya: Eğitim Kitabevi; 2008. p.1-35.

 • Basım HN, Tatar İ. İzlenim Yönetimi. In:M.Ş.Şimşek ve A.Çelik editors. Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım. Konya: Eğitim Kitabevi; 2008. p.65-102.

 • Basım HN, Şeşen H. H. Nejat Basım ve Harun Şeşen editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme: Öğrenen Örgütlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Etkileşimi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2007

 • Kesici B, Basım HN. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. In:M.Ş.Şimsek, A.Çelik ve A.Akatay editors. Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2007. p.309-332.

 • Basım HN, Çelik A. İş Yaşamında Mesleki Tükenmişlik. In:M.Ş.Şimsek, A.Çelik ve A.Akatay editors. Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2007. p.265-279.

Makaleler


 • Güner B, Basım HN. İş Biçimlendirmenin Görev Performansına Etkisinde İşe Tutulma ve Psikolojik Sermayenin Rolü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2023; 10(1):314-340. ( Emerging Sources Citation Index )

 • Güner Kibaroğlu G, Basım HN. The effects of organization based self-esteem and proactive personality on relationship between tight and loose organizational cultures and job crafting. Journal of Management and Economics Research, 2023; 21(1):102-124. ( Index Copernicus )

 • Karamanlıoğlu AU, Basım HN. Sosyal Zekânın Karar Verme Stiline Olan Etkisinde Bilişsel Esnekliğin Düzenleyici Rolü. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2022; 13(Suppl):148-164. ( EconLit )

 • Çınar E, Basım HN. Who desires to stay? The role of relational job crafting on the intention to stay with the mediating role of workplace friendship. Journal of East European Management Studies, 2022; 27(4):583-611. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güner Kibaroğlu G, Güner B, Basım HN. The role of job engagement and organizational-based self esteem in the effect of organizational commitment on job satisfaction: A study on industrial enterprises. European Journal of Managerial Research, 2022; 6(10):125-148. ( DRJI )

 • Zwilling M, Klien G, Lesjak D, Wiechetek L, Cetin F, Basim H. Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study. Journal of Computer Information Systems, 2022; 62(1):82-97. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Aydın E, Çınar E, Basım HN. Can job crafting be a remedy for struggling with work alienation? The moderator effect of perceived supervisor support. Journal of East European Management Studies, 2022; 27(1):64-86. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Güner Kibaroğlu G, Basım HN. İş Biçimlendirme (Job Crafting) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. İş ve İnsan, 2021; 8(2):257-271. ( DOAJ )

 • Aydın E, Basım HN. Multilevel Identification Sources as Predictors of Deviant Workplace Behaviors. İş ve İnsan, 2021; 8(2):139-152. ( DOAJ )

 • Basım N, Güler M, Ocak M. Bireysel Kaynaklar, İşi Biçimlendirme ve İşe Tutulma İlişkisinde Başa Çıkmanın Aracılık Rolü. Erciyes Akademi, 2021; 35(4):1741-1754. ( Index Copernicus )

 • Çınar E, Basım HN. Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü. Business and Economics Research Journal, 2019; 10(1):187-201. ( EconLit )

 • Güler M, Çetin F, Basım HN. İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Alternatif Bir Versiyon (UWES-6) Önerisi. İş ve İnsan Dergisi, 2019; 6(2):189-197. ( EBSCO )

 • Başar U, Sığrı Ü, Basım HN. Ethics lead the way despite organizational politics. Asian Journal of Business Ethics, 2018; 7(1):81-101. ( Emerging Sources Citation Index )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Improving job performance through identification and psychological capital. International Journal of Productivity and Performance Management, 2018; 67(1):155-170. ( Emerging Sources Citation Index )

 • Başar U, Basım HN. Paradoksal Liderlik Modeli. Amme İdaresi Dergisi, 2018; 51(3):121-153. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çınar E, Basım HN. Sosyal Rol Kimliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Social Sciences Studies Journal, 2018; 4(28):6492-6498. ( Index Copernicus )

 • Şen C, Basım HN. The Impact of Psychological Capital on Job Performance and Cynicism: The Moderator Effect of Cultural Tightness-Looseness. Social Sciences Studies Journal, 2018; 4(19):2402-2423. ( Index Copernicus )

 • Samancı S, Basım HN. Kendilik Değerlendirmeleri ve İş Yükü Fazlalığının Mesleki Haz Üzerine Etkisi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 2018; 5(2):169-184. ( EconLit )

 • Güler M, Turgut H, Basım HN. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Sessizliğin ve Ayrımcılığın Düzenleyicilik Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(3):804-820. ( DOAJ )

 • Samancı S, Basım HN. Akademisyenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 2018; 9(2):363-380. ( EconLit )

 • Eroğlu A, Topcu MK, Basım HN. Bireysel Yenilikçi Davranışların Çalışma Arkadaşları ile Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2018; 9(1):123-136. ( EconLit )

 • Güler M, Basım HN. İşveren Markası, Örgütsel Çekicilik ve Organizasyona Katılma Niyeti İlişkisi: Görgül Bir Araştırma. Social Sciences Studies Journal, 2018; 4(21):3659-3673. ( Index Copernicus )

 • Aydın E, Basım HN. İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık Etkileşiminde Algılanan Yönetici Desteğinin Rolü: Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(4):773-784. ( EconLit )

 • Kızrak M, Bıçakçı PS, Basım HN. Öz-liderlik Becerilerinde Psikolojik Sermayenin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(4):797-813. ( EconLit )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Deviant employee behavior in the eyes of colleagues: The role of organizational support and self-efficacy. Eurasian Business Review, 2017; 7(7):389-405. ( EconLit )

 • Ocak M, Basım HN. Kurumsal Girişimciliğin Öncül ve Sonuçları Üzerine Türk Sanayi Firmalarında Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 2017; 8(1):131-151. ( EconLit )

 • Başar U, Sığrı Ü, Basım HN. İş Yerinde Karanlık Liderlik. İş ve İnsan Dergisi, 2016; 3(2):65-76. ( DOAJ )

 • Çetin F, Aşkun Çelik D, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal bir Analiz. Eurasian Business & Economics Journal, 2016; S(2):1-7. ( EconLit )

 • Basım HN, Ocak M, Güler M. Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016; 6(1):113-130. ( EconLit )

 • Sözen HC, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım HN. Human or Social Resources Management: Which Conditions Force HR Departments to Select the Right Employees for Organizational Social Capital?. European Management Review, 2016; 13(1):3-18. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ocak M, Güler M, Basım HN. Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2016; 23(2):503-518. ( EconLit )

 • Güler M, Basım HN. Genel Bilişsel Yetenek Ölçümlerinde Süre ve Performans İlişkisinde A Tipi Kişiliğin Rolü 23, 1, 189-202 (2016). (EconLit). Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2016; 23(1):189-202. ( EconLit )

 • Başar U, Basım HN. A cross-sectional survey on consequences of nurses' burnout: Moderating role of organizational politics. Journal of Advanced Nursing, 2016; 72(8):1838-1850. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güler M, Basım HN. Adayların Kuruma Katılma Niyetlerinde Örgütsel Çekicilik ve Kurumsal İtibarın Etkisi. İş ve İnsan, 2015; 2(2):115-126. ( DOAJ )

 • Topcu MK, Basım HN. Kavramsal Bağlamı ve Olası Tartışma Alanlarıyla Psikolojik Sözleşme: Bir Gözden Geçirme Çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; 16(2):83-103. ( International Bibliography of the Social Sciences )

 • Başar U, Basım HN. Effects of Organizational Identification on Job Satisfaction: Moderating Role of Organizational Politics. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2015; 22(2):663-683. ( EconLit )

 • Topcu MK, Basım HN. Kobilerde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü. Turkish Studies, 2015; 10(10):861-886.

 • Çetin F, Yeloğlu HO, Basım HN. Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki Analizi. Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):81-92. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Meydan CH, Basım HN. Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Kontrol Odağı, Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; 15(1):99-116. ( EconLit )

 • Meydan CH, Basım HN, Başar U. Power Distance as a Moderator of the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Impression Management. Eurasian Journal of Business and Economics, 2014; 7(13):105-118. ( EconLit )

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. The Role of Psychological Capital and Supportive Organizational Practices in The Turnover Process. METU Studies in Development, 2014; 41(2):85-103. ( EconLit )

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamuda Sektöründe bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 13(3):95-108. ( EconLit )

 • Basım HN, Begenirbaş M, Can Yalçın R. Effects of Teacher Personalities on Emotional Exhaustion: Mediating Role of Emotional Labor. Educational Sciences: Theory & Practice, 2013; 13(3):1488-1496. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Basım HN. Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013; 31(1):31-52. ( EconLit )

 • Begenirbaş M, Basım HN. Duygusal Emekte Bazı Demografik Değişkenlerin Rolü: Görgül Bir Araştırma. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 2013; 10(1):45-56.

 • Basım HN, Beğenirbaş M, Can Yalçın R. Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2013; 13(3):1477-1496. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracı Değişken Rolü. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2012; 13(2):189-196. ( EconLit )

 • Çetin F, Basım HN. Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 2012; 45(1):121-137. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şeşen H, Basım HN. Impact of Satisfaction and Commitment on Teachers' Organizational Citizenship. Educational Psychology, 2012; 32(4):475-491. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Basım HN. Organizational Psychological Capital: A Scale Adaptation Study. TODAİE?s Review of Public Administration, 2012; 6(1):159-179. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Exploring the Effects of EFQM Excellence Model on the Process of Intrapreneurship: A Research from Turkey. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2012; 2(4):173-191.

 • Şeşen H, Basım HN. Demografik Faktörler Ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 2012; 12(Suppl):21-28. ( EconLit )

 • Çetin F, Basım HN. Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü. İş Güç Dergisi, 2011; 13(3):79-94. ( Sociological Abstracts )

 • Basım HN, Beğenirbaş M. Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2011; 19(1):77-90. ( EconLit )

 • Meydan CH, Şeşen H, Basım HN. Adalet Algısı ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Öncüllük Rolü. İş Güç Dergisi, 2011; 13(2):41-62. ( Sociological Abstracts )

 • Tabak A, Türköz T, Basım HN. Çalışanların Öz Liderlik Algılamalarının İzlenim Yönetimi Taktikleri Kullanımına Etkisi: Savunma Sanayinde Bir Araştırma. ODTÜ Gelişme Dergisi, 2011; 38(1):21-50. ( EconLit )

 • Çetin F, Basım HN, Karataş M. Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2011; 18(1):71-85. ( EconLit )

 • Çetin F, Basım HN, Aydoğan O. Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011; 5(25):61-70. ( EBSCOhost )

 • Meydan CH, Basım HN, Çetin F. The effect of organizational justice perception and organizational commitment on burnout: An investigation on Turkish public sector. Bilig, 2011; (57):175-200. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şeşen H, Çetin F, Basım HN. The Effect of Burnout on Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2011; 1(1):40-64.

 • Basım HN, Çetin F. The Reliability and Validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(2):104-114. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Çetin F. The Reliability and Validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version. Turkish Journal of Psychiatry, 2011; 22(2):104-114. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Basım HN, Akkoyun N. A Tipi Kişilik-Stres İlişkisinde Üç Önemli Bileşen: Öfke, Etkisiz Başa Çıkma ve İş Saplantısı?. Türk Psikoloji Dergisi, 2011; 26(68):31-44. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım H, Meydan CH, Şeşen H. Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. Bilig, 2011; (57):175-200. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Çetin F. Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü. İş Güç Dergisi, 2011; 13(3):83-91. ( Sociological Abstracts )

 • Basım HN, Çetin F. Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği' nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2011; 22(2):104-114. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Şeşen H, Basım HN. Çalışanların Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü. ODTÜ Gelişme Dergisi, 2010; 37(2):171-191. ( EconLit )

 • Çetin F, Basım HN. İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Öz Yeterlilik Algısının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010; (35):255-269. ( EconLit )

 • Basım HN, Çetin F, Meydan CH. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010; 21:25-69. ( DOAJ )

 • Basım HN, Erkenekli M, Şeşen H. Birey Davranışındaki Kontrol Odağının Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Algısı ile İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırm. Amme İdaresi Dergisi, 2010; 43(1):145-165. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tabak A, Basım N, Tatar İ, Çetin F. İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 2010; 10(2):541-559. ( DOAJ )

 • Basım HN, Şeşen H, Sözen HC, Hazır K. Çalışanların Öğrenen Örgüt Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; (22):55-66. ( DOAJ )

 • Hisli Şahin N, Güler M, Basım HN. A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve Duygusal Zekânın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belirtileri ile İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(3):243-254. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Çetin F, Tabak A. The Relationship between Big Five Personality Characteristics and Conflict Resolution Approaches. Turkish Journal of Psychology, 2009; 24(63):20-37. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sözen C, Hazır K, Basım HN. Social Network Analysis in Organizational Studies. International Journal of Business and Management, 2009; 1(1):21-35.

 • Basım HN, Şeşen H, Sözen C, Hazır K. The Effect of Employees? Learning Organization Perceptions on Organizational Citizenship Behaviors. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 22:55-56. ( DOAJ )

 • Basım HN, Şeşen H, Meydan CH. Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2009; 64(3):27-44.

 • Hisli Şahin N, Güler M, Basım HN. The relationship between cognitive intelligence, emotional intelligence, coping and stress symptoms in the context of type A personality pattern. Turkish Journal of Psychiatry, 2009; 20(3):243-254. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Şeşen H. Tükenmişliğin Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. ODTÜ Gelişme Dergisi, 2009; 35(Suppl):41-57. ( EconLit )

 • Hisli Şahin N, Basım HN, Çetin F. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2009; 20(2):153-163. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Çetin F, Tabak A. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 2009; 24(63):20-34. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım H, Meydan CH, Şeşen H. Bireyin Örgütsel Adalet Algısının İç Girişimcilik Davranışı İle İlişkisi: Kamuda Bir Araştırma. İktisat İşletme ve Finans, 2009; 24(274):79-99. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Korkmazyürek H, Tokat A, Basım H. Örgüt İçi Girişimcilik Bağlamında Yenilikçilik, Risk Alma ve Fırsatlara Odaklanma Tutumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. İktisat İşletme ve Finans, 2008; 23(263):70-81. ( EconLit )

 • Basım H, Korkmazyürek H, Tokat A. Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008; (19):121-130. ( DOAJ )

 • Songür N, Basım HN, Şeşen H. The antecedent role of justice perception in organizational citizenship behaviour. TODAİE?s Review of Public Administration, 2008; 2(4):87-111. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Şeşen H. Çalışanların Kontrol Odaklarının Örgüt İçi Girişimcilik Tutumları İle İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2008; 63(3):49-64.

 • Basım HN, Şeşen H, Şeşen E. Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; (1):35-44.

 • Şeşen H, Basım HN. Örgüt-Çevre İlişkisinde Uyum-Seçim Sorunsalına Bütünleştirici Bir Yaklaşım: Birlikte Evrim. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2008; 7(1):170-186.

 • Songür N, Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Adalet Algısının Öncüllük Rolü. Amme İdaresi Dergisi, 2008; 41(4):79-100. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Önder Ç, Basım N. Examination of Developmental Models of Occupational Burnout Using Burnout Profiles of Nurses. Journal of Advanced Nursing, 2008; 64(5):514-523. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hisli Şahin N, Onur A, Basım HN. İntihar Olasılığının, Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik ile Yordanması. Türk Psikoloji Dergisi, 2008; 23(68):79-88. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım H, Şeşen H. Öğrenen Örgüte Dönüşüm: Türk Tekstil Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İktisat İşletme ve Finans, 2007; 22(251):114-122. ( EconLit )

 • Basım H, Şeşen H, Şeşen E. Are They Equal? Comparison of Turkish And English Job Announcements in Terms of Some Discrimination Factors. Humanity & Social Science Journal, 2007; 2(1):34-42.

 • Meydan CH, Basım HN. Kurumsal Yönetim-Şirket Performansı İlişkisi: Kuramsal Bir Analiz. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2007; 6(2):48-67.

 • Basım HN, Şeşen H. EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamalarının Çalışanların Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007; 21(1):201-214.

 • Tavukçuoğlu C, Basım HN. Kurumsal İmajın Sanal Ortama Yansıması Açısından Alexa Verileri İle Türk Silahlı Kuvvetleri Web Sitelerinin Analizi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2007; 6(1):1-19.

 • Basım H, Şeşen H, Korkmazyürek H. A Turkish Translation, Validity and Reliability Study of the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. World Applied Sciences Journal, 2007; 2(4):368-374.

 • Basım H, Şeşen H. İşletmelerin Verimlilik ve Etkililiğini Artırmada Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Büyük Ölçekli İşletmeler ve Kobi? ler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İktisat İşletme ve Finans, 2006; 21(242):92-100. ( EconLit )

 • Basım H, Şeşen H. Kontrol Odağının Çalışanların Nezaket ve Yardım Etme Davranışlarına Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006; (16):159-168. ( DOAJ )

 • Zel U, Basım HN. İş tatmini arttıkça bağlılık artar mı? Örgütsel bağlılık ve iş tatmini kavramları. -Kamu ve özel sektörde çalışanların algı farklılıklarının analizi-. İktisat İşletme ve Finans, 2006; 21(249):72-80. ( EconLit )

 • Basım H, Tatar İ, Hisli Şahin N. Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 2006; 9(18):1-17. ( PsycInfo )

 • Sığrı Ü, Basım N. İşgörenlerin İş Doyumu ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2006; 6(12):131-154.

 • Basım HN, Tatar İ. Kamuda İzlenim Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Amme İdaresi Dergisi, 2006; 39(4):225-244.

 • Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2006; 61(4):83-102.

 • Basım HN, Şeşen H. Mesleki Tükenmişlikte Bazı Demografik Değişkenlerin Etkisi: Kamu? da Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 2006; 6(2):15-23.

 • Ercil Y, Varoğlu D, Basım N, Şensoy SE. Organizasyon Kültürünün Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Açıklanmasında Kaotik Bir Yol. İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, 2006; 4(3):13-22.

 • Basım H, Tatar İ, Hisli Şahin N. İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı, Mesleki Hedeflere Ulaşma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği. Türk Psikoloji Dergisi, 2006; 21(58):1-19. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Basım HN, Şeşen H. Çalışma Yaşamında Tükenmişlik: Sosyal Hizmet Uzmanları ile Hemşireler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2005; 16(2):57-70.

 • Pehlivan O, Basım HN. Ödül Sisteminin Meslekî Motivasyona Etkisi: Kara Kuvvetleri Mensubu Subaylar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. Ödül Sisteminin Meslekî Motivasyona Etkisi: Kara Kuvvetleri Mensubu Subaylar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, 2005; 4(2):84-104.

 • Basım HN, Özpınar MT. İş Özellikleri Modelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Faaliyetlerinde Uygulanabilirliği: Görgül Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2004; 3(2):18-30.

 • Basım N. Yönetim ve Örgütlenme Kuramlarının Evrenselliği. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2000; 10(2):123-138.

 • Basım N. Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Kültürel Boyutları Bağlamında Asker Yöneticiler Üzerine Görgül Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2000; 10(2):33-52.

Bildiriler


 • Güner Kibaroğlu G, Güner B, Basım HN. The role of job crafting in the effect of job passion on job satisfaction. International Congress of Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers: Ankara; 10/09/2022 - 12/09/2022

 • Kıvanç S, Doğan A, Basım HN. The mediating role of self-efficacy in the effect of perceived organizational support on burnout: A study on gray collar employees. International Congress of Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers: Ankara; 10/09/2022 - 12/09/2022

 • Güner Kibaroğlu G, Güner B, Basım HN. The Role of Job Engagement and Organizational-Based Self-Esteem in the Effect of Organizational Commitment on Job Satisfaction: A Study on Industrial Enterprises. 7. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi: Taşkent - Özbekistan; 20/06/2022 - 22/06/2022

 • Güner Kibaroğlu G, Basım HN, Sözen HC. Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya Etkisinde İş Tatminin Rolü. 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi: Kahramanmaraş; 12/05/2022 - 14/05/2022

 • Çetin F, Güler M, Varoğlu AK, Basım HN. Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akışı Deneyimi. 8. Örgütsel Davranış Kongresi: Muğla; 05/11/2021 - 06/11/2021

 • Çetin F, Basım HN, Güner Kibaroğlu G. Psikolojik Dayanıklılık ile Performans İlişkisinde İşe Yönelik Çabanın Aracılık ve Sektörün Düzenleyicilik Rolleri: Pandemi Sürecinde Hemşireler Üzerine Bir Araştırma. 8. Örgütsel Davranış Kongresi: Muğla; 05/11/2021 - 06/11/2021

 • Karamanlıoğlu AU, Basım HN. Sosyal Zekânın Karar Verme Stiline Olan Etkisinde Bilişsel Esnekliğin Düzenleyici Rolü. 29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Kars; 02/09/2021 - 04/09/2021

 • Güner B, Basım HN. İş Biçimlendirmenin Görev Performansına Etkisinde İşe Tutulmanın Aracı Rolü. 29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Kars; 02/09/2021 - 04/09/2021

 • Çetin F, Basım HN, Aydın E. Akış Deneyiminin İş Performansına Etkisinde Algılanan Stres ve Tükenmişlik. 7. Örgütsel Davranış Kongresi: Burdur; 01/10/2019 - 02/10/2019

 • Güler M, Ocak M, Basım HN. Temel Benlik Değerlendirmesinin İşe Tutulma Üzerindeki Etkisinde Başa Çıkma ve İşi Biçimlendirmenin Aracılık Rolü. 7. Örgütsel Davranış Kongresi: Burdur; 01/10/2019 - 02/10/2019

 • Ocak M, Basım HN. Liderlerin Entelektüel Teşvik Davranışlarının Çalışanların Risk Alma Davranışı ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. 5. Al-Farabi International Congress of Social Sciences: Bakü; 01/08/2019 - 04/08/2019

 • Çetin F, Basım HN. Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Sample of Academicians from Turkey. Knowledge Management: Research, Organization, and Applied Innovation Congress: Warsaw; 26/06/2019 - 29/06/2019

 • Sözen C, Basım HN, Gökten S. Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall. 8. International Conference on Economics and Management of Networks: Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Sözen C, Basım HN, Gökten S. Negative Ties and Interorganizational Dynamics: An Alternative Paradigm for Organizational Inquiry. 8. International Conference on Economics and Management of Networks: Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Gökten S, Basım HN, Sözen C, Küçükkocaoğlu G. Does the Reality of Public-Private Partnership Match with the Idea. 8. International Conference on Economics and Management of Networks: Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Güler M, Çetin F, Basım HN. Bireysel Performansta Bilişsel ve Duygusal Süreçler: Akış Deneyimi ve İş Tatmini. 6. Örgütsel Davranış Kongresi: Isparta; 02/11/2018 - 03/11/2018

 • Şen C, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Sinizm Üzerindeki Etkisi: Kültürel Sıkılık-Esnekliğin Düzenleyici Rolü. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences: Bandırma; 29/06/2018 - 30/06/2018

 • Güler M, Turgut H, Basım HN. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İşe Yabancılaşmayı Önler mi?. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Aydın E, Basım HN. Özdeşleşme Kaynakları ile İşyeri Sapma Davranışı İlişkisinin Sosyal Mübadele Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Trabzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Güler M, Çetin F, Basım HN. İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Formu (UWES-3) Geçerlilik Çalışması ve Alternatif Bir Versiyon Önerisi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi: Çeşme; 26/04/2018 - 28/04/2018

 • Başar U, Sığrı Ü, Basım HN. Etik Liderlik Algısının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Politika Algısının Düzenleyici Rolü. 5. Örgütsel Davranış Kongresi: Antalya; 03/11/2017 - 04/11/2017

 • Güler M, Çetin F, Basım HN. Duygusal Emek-Performans İlişkisinde İşe Tutulmanın Aracılık Rolü. 5. Örgütsel Davranış Kongresi: Antalya; 03/11/2017 - 04/11/2017

 • Çetin F, Güler M, Basım HN. Bireysel Performansta Psikolojik Sermaye, Örgüte Bağlılık ve İç Girişimcilik Davranışları: Cinsiyet Ayrımcılığında Meritokrasi mi Tokenizm mi. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Kızrak M, Sevgin Yalçın P, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Öz Liderlik Becerilerine Etkisi: Görgül Bir Çalışma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Başar U, Basım HN. Temel Benlik Değerlendirmeleri ile Duygusal Emek Arasındaki İlişkide Mesleki Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Öğretmenler Üzerinde Kesitsel Bir Araştırma. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Kuşadası; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Çetin F, Aşkun Çelik D, Basım HN. Çalışan Motivasyonunda Kültürel bir Farklılık Arayışı: Bireysel Performansta Temel Psikolojik İhtiyaçlar ile Akış. 4. Örgütsel Davranış Kongresi: Adana; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Çetin F, Aşkun Çelik D, Basım HN. Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal Bir Analiz. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Başar U, Basım HN. Etik Liderliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Tokat; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Çetin F, Kalemci Tüzün İ, Basım HN. Türkiye?deki Beş Faktör Kişilik Özellikleri Araştırmalarının Meta Analizi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Tokat; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Başar U, Başar HN. Etik Liderliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Tokat; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Ocak M, Basım HN. Kurumsal Girişimciliğin Örgüt Performansı ile Etkileşimi: Görgül Bir Araştırma. III. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi: Malatya; 11/06/2015 - 13/06/2015

 • Çetin F, Aşkun Çelik D, Basım HN. Kontrol Odağı İnanışlarının Çatışma Çözme Sürecinde Farklılaşması: Yapısal Eşitlik Modellerinde (YEM) Ölçme Eşdeğerliliği. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Kurt E, Basım HN. İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracı Rolü. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Çalışanların Özdeşleşme Kaynaklarının Psikolojik Dayanıklılık ve İş Performansıyla Etkileşimleri. 2. Örgütsel Davranış Kongresi: Kayseri; 07/11/2014 - 08/11/2014

 • Altay M, Eroğlu A, Basım HN. Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıkları ve İş Yükünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. II. The Second International Davraz Congress: Isparta; 29/05/2014 - 31/05/2014

 • Eroğlu A, Topçu MK, Basım HN. Bireylerin Yenilikçi Davranış Algılamalarının Çalışma Arkadaşları İle Çatışma Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Örgütsel Destek ile Normlardan Sapma Davranışları İlişkisinde Özyeterliliğin Biçimlendirici Rolü. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Kütahya; 30/05/2013 - 01/06/2013

 • Topçu MK, Basım HN. Örgütsel Özdeşleşmenin Bir Öncülü Olarak Psikolojik Sözleşme Algısı: Kobi?lerde Bir Araştırma. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Kütahya; 30/05/2013 - 01/06/2013

 • Topçu MK, Basım HN. Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Sözleşme Algısına Etkisi: KOBİ?lerde Bir Araştırma. 8. Kobi?ler ve Verimlilik Kongresi: İstanbul; 27/11/2012 - 28/11/2012

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Örgütsel Psikolojik Sermayenin Çalışan Tükenmişliğine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Kalemci Tüzün İ, Çetin F, Basım HN. Algılanan Örgütsel Destek ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Psikolojik Sermayenin Rolü. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Topçu MK, Meydan CH, Basım HN. Kişiliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 05/05/2012 - 07/05/2012

 • Çetin F, Hazır K, Basım HN. Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 05/05/2012 - 07/05/2012

 • Şeşen H, Basım HN. Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. International Congress on Sports Economics and Management: İzmir; 12/10/2011 - 15/10/2011

 • Meydan CH, Basım HN. İzlenim Yönetimi Taktikleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İlişkisinde Güç Mesafesi Algısının Belirleyici Etkisi. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Varoğlu D, Sözen HC, Yeloğlu HO, Basım HN. Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Çetin F, Şeşen H, Basım HN. Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkileri ve Bu Süreçte Örgütsel Bağlılığın Rolü. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Çorum; 05/05/2011 - 07/05/2011

 • Tavukçuoğlu C, Basım HN. Sanallaşamayan İşletmeler: Keçi Yoluna Asfalt Dökmek. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Çorum; 05/05/2011 - 07/05/2011

 • Işın E, Nacak AO, Basım HN. Gelecek Çalışmaları ve Savunma Planlamasına Etkileri: NATO Çoklu Gelecek Çalışması Örneği. SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 23/06/2010 - 25/06/2010

 • Sözen C, Basım N, Tabak A. A Research on the Roles and Positions of Secretaries in Organizational Networks. International Conference on Social Sciences: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Sözen C, Basım N, Hazır K. Social Network Analysis in Organizational Studies. International Conference on Social Sciences: İzmir; 10/09/2009 - 11/09/2009

 • Basım HN, Meydan CH, Şeşen H. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Eskişehir; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Basım HN, Şeşen H. Örgütsel Adalet Algısı-Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Eskişehir; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Basım HN, Tatar İ, Şeşen H. Örgütsel Ortamda Kontrol Odağı-İzlenim Yönetimi İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Basım HN, Şeşen H, Meydan CH. Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Basım HN, Meydan CH, Şeşen H. Aile Şirketlerinde Şeffaflık: Kıdemli İşletmeler Üzerine Bir İnceleme. 3. Aile İşletmeleri Kongresi: İstanbul; 18/04/2008 - 19/04/2008

 • Korkmazyürek H, Basım N. The Changing Face of the Turkish Defense Industry and Turkey?s New Armaments Strategy. 3. International Conference on Business, Management and Economics: İzmir; 13/06/2007 - 17/06/2007

 • Varoglu K, Basim N, Çakar M. An Unusual International Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction. XVI ISA World Congress of Sociology: Durban, South Africa; 23/07/2006 - 29/07/2006

 • Arda K, Başarır AC, Basım N. Savunma Planlamasında Milli Güç Analizleri ve Analitik Bir Model Önerisi. SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 29/06/2006 - 30/06/2006

 • Basım HN, Tabak A, Soylu MY. Savunma Sanayii Faaliyetlerinde Değişim Algılamaları: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma. SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 29/06/2006 - 30/06/2006

 • Korkmazyürek H, Öztürk Y, Basım HN. Belirsizlik-Yoğun Güvenlik Ortamında Savunma Planlamasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve Bir Metodoloji Önerisi Olarak Senaryo Uzayı. SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 29/06/2006 - 30/06/2006

 • Çodur KB, Basım HN. Savunma Planlamasında Yeniden Kullanım Yaklaşımının İncelenmesi. SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 29/06/2006 - 30/06/2006

 • Yaşar O, Basım HN, Tatar İ. Yeni Savunma Stratejisi Bağlamında Yeni Tedarik Sistemi Modeli Önerisi: Akıllı Tedarik. SAVTEK 2008 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 26/06/2006 - 27/06/2006

 • Basım HN, Meydan CH, Şeşen H. Küçük ve Orta Ölçekli Savunma Sanayii Şirketlerinde İşletme Kaynak Planlaması (ERP) Kullanım. SAVTEK 2008 Savunma Teknolojileri Kongresi: Ankara; 26/06/2006 - 27/06/2006

 • Ercil Y, Basım N. Holistic Approach to Organizations in Crisis: Implications for Strategy Research. II. International Strategic Management Conference: İstanbul; 08/06/2006 - 10/06/2006

 • Korkmazyürek H, Basım N. The Lessons Learned from A Real Crisis and Its Implications on the Business of An Enterprise: The Case Study Of A Honey Company. II. International Strategic Management Conference: İstanbul; 08/06/2006

 • Erkuş A, Coşkun E, Basım N. İnsan Kaynakları Yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimine Geçiş Üzerine Kavramsal Bir Tartışma. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 26/06/2006

 • Akgemci T, Çavuş F, Basım N. Kobi'lerde İnternet ve E-Ticaret Uygulamalarının Yönetim ve İşletme Fonksiyonlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 26/05/2006

 • Bakan İ, Çelik A, Büyükbeşe T, Basım N. Aile İşletmelerinde Yeni Neslin Eğitimi: Bir Alan Çalışması. 2. Aile İşletmeleri Kongresi: İstanbul; 14/04/2006 - 15/04/2006

 • Yalçınkaya H, Basım N, Tabak A, Erkuş A. Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna Değişen Savaş ve Liderlik Kavramları. 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Sakarya; 15/09/2005 - 16/09/2005

 • Varoğlu AK, Basım HN, Ercil Y. Bilimsel Araştırma Yöntemine Farklı Bir Bakış: Analitik Düşünce-Bütünleşik Düşünce Modelleri ile Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Araştırması. 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Nevşehir; 25/05/2000 - 27/05/2000