Öğr.Gör.Dr. İKLİM ELİF UMUT

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2149
E-Posta : esarman[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2017), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
  • Yüksek Lisans (2000), Başkent Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (1995), Hacettepe Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


  • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


  • Umut E, Öztürk C. Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS): Genel Bakış ve IFRS'lerden Farklılığı. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2019; :445-478. ( EBSCO )

  • Umut İE. ÖRGÜT ÜST KADEMİSİNDEKİ KARA ÜÇLEMENİN STRATEJİK MUHASEBEFİNANSMAN KARARLARI VE SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2018; 20:870-896. ( EBSCO )

  • Umut İE. YATIRIM FONLARININ MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN DENETÇİ GÖRÜŞLERİ İLE DENETÇİ ROTASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2017; 19(3):671-695. ( EBSCO )

Bildiriler


  • Umut E. Entegre Raporlama, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri Işığında Muhasebe-Finansman Alanında Kadın Çalışmaları. ICAR (International Congress of Academic Research: BOLU; 17/02/2020 - 19/02/2020

  • Umut İE. Örgüt Üst Kademesindeki Kara Üçlemenin Stratejik Muhasebe Finansman Kararları ve Sonuçları Üzerindeki Etkileri. 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı, MODAV ICA 2018: Nevşehir; 13/09/2018 - 14/09/2018