Öğr.Gör.Dr. TÜLAY KORKMAZ DEVRANİ

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2103
E-Posta : tkorkmaz[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~tkorkmaz/

 • Doktora (2008), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2001), Başkent Üniversitesi, Pazarlama
 • Lisans (1997), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • PAZARLAMA

Ödüller


 • Korkmaz Devrani T, Kalemci Tüzün İ. Best Conference Paper Award. International Journal of Arts & Sciences Conference", Almanya/Gotteinheim", 01/12/2008.

Kitaplar


 • Korkmaz Devrani T. Havayolu İşletmelerinde İlişkisel Pazarlama, Müşteri Değeri ve Müşteri Sadakati. In:Havayolu Pazarlaması. : ; 2016. p.188-211.

Makaleler


 • Sözen C, Korkmaz Devrani T. Introduction of a new method for retailing and marketing research: the case of shopping malls.. Property Management, 2020; 38(3):365-381. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Korkmaz Devrani T. The Moderating Effect of State Self-Esteem on the Relationship between Advertising Viewing and Compulsive Buying. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 2018; 4(5):118-133. ( Google Scholar )

 • Alkaya B, Korkmaz Devrani T. Dokunma İhtiyacı ve Yazılı Bilginin Psikolojik Sahiplik Üzerindeki Etkisi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2018; 22:205-232. ( Advanced Sciences inde )

 • Korkmaz Devrani T, Ilgaz Sümer S. The Effect of Commercial and Social Entrepreneurship Motives on Entrepreneurial Intention. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2018; 4(3):447-454. ( ISI International Scientific Indexing )

 • Korkmaz Devrani T. Kişisel Değerlerin Bahşiş Vermeye Karşı tutum Üzerindeki Etkisi. AKÜ İİBF Dergisi, 2014; 16(2):91-104. ( Ulusal Hakemli Dergi )

 • Korkmaz Devrani T. MÜŞTERİLERİN RESTORAN ÇALIŞANLARININ BAHŞİŞ ARTTIRMA AMAÇLI DAVRANIŞLARINA KARŞI TUTUMLARI. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014; 29(1):137-160. ( ASOS )

 • Korkmaz Devrani T. Kişisel Değerlerin Kuramsal Yapısı ve Pazarlamadaki Uygulamalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF dergisi, 2010; (1):49-70. ( ECONLIT )

 • Korkmaz Devrani T. Marka Sadakati Öncülleri: Çalışan Kadınların Kozmetik Ürün Tüketimi Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009; 14(3):-. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Korkmaz Devrani T, Kalemci Tüzün İ. Müşteri Vatandaşlık Davranışının Öncüllerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İStanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 7(13):193-208. ( ASOS )

 • Kalemci Tüzün İ, Korkmaz Devrani T. Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri-Çalışan Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir ;Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008; (2):13-24. ( ECONLIT )

 • Korkmaz Devrani T. Yeniliğe Açıklık Değerlerinin İnternet Üzerinden Alışveriş Davranışı Üzerindeki Etkisi. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK FENER DERGİSİ, 2007; (8):66-77.

 • Korkmaz T, Işın B. Marka Tanıdıklığı ve Kulaktan Kulağa İletişimin Markaya Karşı tutum ve Satın alma Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,, 2003; 17(3):287-303.

Bildiriler


 • Güray Ş, Korkmaz Devrani T. Examine of Mathematical Anxiety of Engineering Students by Factor Analysis. 11th Statistics Congress: ; 04/10/2019 - 08/10/2019

 • Korkmaz Devrani T. Anlaysing the Effect of Market Orientation on Financial Perfromance. Innovation and Global Issues Congress V: Ankara; 02/05/2019 - 05/05/2019

 • Korkmaz Devrani T. Market Orienttaion and Brand Orientation in Non-profit Sector. Innovation and Global Issues Congress V: Ankara; 02/05/2019 - 05/05/2019

 • Korkmaz Devrani T. Durumsal Benlik Saygısının Kompulsif Tüketim Üzerindeki Etkisi. International Social Researches and Behavioral Sciences Symposium: ; 28/04/2018 - 30/04/2018

 • Korkmaz Devrani T, Ilgaz Sümer S. A Research on Commercial and Social Entrepreneurship of University Students. 5th International conference on Social sciences and Education Research: ; 20/04/2018 - 22/04/2018

 • Korkmaz Devrani T. Taklit Ürün Satın Almak Etik Bir Sorun mu? Etik İdeoloji Boyutlarına Göre Bir Karşılaştırma. 22. Ulusal Pazarlama Kongresi: Trabzon; 28/09/2017 - 30/09/2017

 • Sözen C, Korkmaz Devrani T, Nacak O. COMPLEX ORGANIZATIONS AND ENTREPRENEURSHIP: THE CASE OF SHOPPING MALLS. EURAM 2017 Conference: ; 21/06/2017 - 24/06/2017

 • Korkmaz Devrani T. Ortaklaşa Kullanım: İki Taraflı Tüketici Rolü. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: ; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Korkmaz Devrani T, Armutlu C. The Irresistible Desire for Counterfeit Clothing : The Role of Symbolic Meaning. 14 th International Conference of the society for Global business and Economic Development: Montclair, New Jersey, USA; 21/06/2016 - 24/06/2016

 • Korkmaz Devrani T, Kalemci Tüzün İ. Exploring the Determinants of Customer-Company Identification in Service Settings. Internatioanl Journal of Arts and Sciences Germany Conference: Almanya/Gottenheim; 04/12/2008 - 07/12/2008