Prof. Dr. HACI AHMET ŞAHİNÖZ

İktisat ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1749
E-Posta : asahinoz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1979), Aix Marseille Ii, Ekonomi
 • Yüksek Lisans (1976), Aix Marseille Ii, Ekonomi
 • Lisans (1974), Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi

Çalışma Alanları


 • MAKRO İKTİSAT

Kitaplar


 • Şahinöz HA. Çevre Sorunları ve Çevre Politikaları: Makro Ekonomik Değerlendirmeler. In:Zeynel Karacagil editors. Current Debates on Social Sciences. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları; 2022. p.1058-1078.

 • Şahinöz A. Gümrük Birliği: Politik İktisat Sorunsalı. Ankara: Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları; 2019

 • Şahinöz A. Gümrük Birliği: Politik İktisat Sorunsalı. Ankara: Hermes; 2018

 • Kalaycıoğlu E. Ahmet Şahinöz editors. 7 Haziran - 1 Kasım Seçimleri: Toplumsal Uzlaşı mı Kaosun Kıyısında Türkiye mi?. Ankara: Hermes Ofset; 2016

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A. Çevre Ekonomisi ve Politikaları. Ankara: İmaj; 2016

 • Şahinöz A. Küresel Ekonomiden Küresel Tarım politikalarına. In:Serdar Kayaoğlu editors. Köylülükten Sonra Tarım. Ankara: Epos; 2014

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A. Küresel Krizden Türkiye'nin Krizine. Ankara: İmaj; 2014

 • Şahinöz A. Neolitik'ten Günümüze Tarım Ekonomi ve Politikaları. ankara: Turhan Kitabevi Yayınları; 2011

 • Özkaramete Coşkun N, Şahinöz A. Türkiye Ekonomisi: Yeni yapı (2000-2008). : İmaj Yayınevi; 2009

 • Şahinöz A, Çağatay S, Teoman Ö. Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikası Aracı Olarak Fark Ödeme Sistemi'nin Uygulanabilirliğinin Tartışılması ve Sistemin İktisadi Analizi. : T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; 2007

 • Şahinöz A, Çağatay S. Tarımda Yeni Politika Arayışları: ?Fark Ödeme?. : Türkiye Ziraat Odaları Birliği; 2005

 • Şahinöz A. Türkiye Ekonomisi: Sektörel Analiz. : İmaj Yayınevi; 2001

 • Akder H, Eraktan G, Şahinöz A. AB ve GATT Karşısında Türk Gıda Sektörü. : SETBİR Yayın; 1997

 • Şahinöz A. Avrupa Topluluğunda Ortak Tarım ve Dış Ticaret Politikası. : Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları; 1993

 • Şahinöz A. ABD-AET-Türkiye Tarım Politikaları ve Dünya Pazarları. : Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Yayınları,; 1989

 • Şahinöz A. Orta Doğu Gıda Pazarları ve Türkiye. : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yayınları; 1984

Makaleler


 • Şahinöz H. Çevre Sorunlarına Ekolojik Ekonomi Açısından Yaklaşım. Efil Journal, 2022; 5(2):67-91. ( CiteFactor,DRJI,SOBIAD,ResearhBib,ULAKBİM TR dizin )

 • Şahinöz A. Neoklasik NeEkolojik Ekonomiye Dönüşümü : Sosyal Demokrat Çevre Politikaları. İktisat ve Toplum Dergisi, 2021; (129):-.

 • Şahinöz A. Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye. Efil journal of Economic Research (DRJI), 2020; 3(9):44-69.

 • Şahinöz A. Sürdürülemeyen "Sürdürülebilir Kalkınma". Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019; (15):77-101.

 • Şahinöz A, Kıymaz T. Çevre Ekonomisi ve Politikaları. İmaj Yayınevi, 2016; :-.

 • Şahinöz A. Food security from local to global. Turkish, 2016; 3:184-197.

 • Şahinöz A, Fotourehchi Z. DTÖ Doha Müzakereleri ve Tarım Politikalarında Yeni Yönelimler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(7):-.

 • Tokgöz E, Gürel ŞS, Uygur E, Şahi?Nöz A. The Determinantes of Enviromental Degradation: An Emprical Analysis of the Enviromental Kuznets Curve. EKONOMİK YAKLAŞIM, 2016; 27(99):139-64. ( ECONLIT )

 • Şahinöz A, Fotourehchi Z. DTÖ Doha Müzakereleri ve Tarım Politikalarında Yeni Yönelimler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(7):-.

 • Şahinöz A. Yerelden Küresele Gıda Güvencesi. Turkish Journal Of Bioethics, 2016; 3(4):184-197. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Sahinoz A. ?Doha Ticaret ve Çevre Müzakereleri: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Pazara Giriş?. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016; 34(3):-.

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A. Çevresel Tahribatın Belirleyicileri: Çevresel Kuznets Eğirisinin Ampirik Bir Analizi. Ekonomik Yaklaşım, 2016; 27(99):-.

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A, Panahi J. Patterns of Current Account Imbalances: A Case Study on Iran and Turkey. Journal of Economic Cooperation and Development, 2015; 36(1):1-32. ( SCOPUS )

 • Şahinöz A, Fotourehchi Z. Kirlilik Emisyonu ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları. Sosyoekonomi Dergisi, 2014; :-. ( Diğer Index )

 • Fotourehchi Z, Sahinoz A, Panahi D. Comparison of Effective Factors on Current Account: A Case Study on Iran and Turkey. Middle-East Journal of Scientific Research, 2013; 13(1):50-55.

 • Şahinöz A, Fotourehchi Z. Çevresel Kuznets Eğrisi: İndirgenmiş ve Ayrıştırılmış Modellerle Ampirik Bir Analiz. Hacettepe Üniversaitesi İİBF Dergisi, 2013; 31(1):199-224. ( türkiye atıf dizini )

 • Şahinöz A, Yeni O. Türkiye?nin Avrupa Birliği?ne Üyeliğinin Gıda Tüketicileri Üzerindeki Refah Etkisi. İktisat İşletme ve Finans, 2012; (316):-.

 • Şahinöz A, Tutulmaz O, Çağatay S. Karbondioksit Emisyonu Üzerinden Çevre Baskısı Değerlendirmesi: Çevresel Kuznets Eğrisine Panel Veri Uygulanması. İktisat, İşletme ve Finans, 2012; (314):-.

 • Şahinöz A. Yeni Binyılda Yeni Tarım Politikaları. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010; :-.

 • Şahinöz A, Çağatay S, Taşdoğan C. 2001-2008 Yıllarında Türkiye'de Uygulanan Alternatif Tarım Politikalarının Gelir Çarpan Analizi ve Politika Önerileri. Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, 2010; :-.

 • Kıymaz T, Şahinöz A. Dünya ve Türkiye Gıda Güvencesi Durumu. Ekonomik Yaklaşım, 2010; 21(76):1-30. ( EconLit )

 • Şahinöz A. Küresel Kriz ve Türkiye. ASOMEDYA, 2008; :-.

 • Şahinöz A. DTÖ ve Değişen Tarım Politikaları. İktisat Dergisi, 2006; :-.

 • Şahinöz A. Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Türk Tarımı. İŞVEREN, 2006; :-.

 • Sahinoz A, Zahoor Hussain J. "To Visualize Relationship Between Economic Growth, Goverrnment Spending and Money Supply: Evidence from Turkey.". Journal of Applied Sciences, 2005; 5(3):569-574.

 • Şahinöz A, Javed ZH. Wheather Optimal Seignorage Exists in SARC Countries. Journal of Applied Sciences, 2005; :-. ( SCOPUS )

 • Sahinoz A, Javed ZH. Interaction of Monetary and Fiscal Policy in Case of Turkey. Journal of Applied Sciences, 2005; 5(2):220-226. ( scopus )

 • Javed ZH, Şahinöz A. External debt: Some experience from Turkish economy. Journal of Applied Sciences, 2005; :-. ( Google Scholar )

 • Şahinöz A. OTP?ye Uyum Aracı: Fark Ödeme Sistemi. ASOMEDYA, 2004; :-.

 • Şahinöz A. AB-Türkiye: Ticari İlişkiler ve Gümrük Birliği. İşletme ve Finans, 2004; (219):-.

 • Şahinöz A. Dünya Ticaret Örgütü'nün Dönüşümü. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, 2002; :-.

 • Şahinöz A, Teoman Ö. Osmanlı Tarımında Bir Sistem Tartışması: Timar. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002; 4(3):-.

 • Şahinöz A, Kıymaz T. Şekerin Geleceği ve Alternatif Politika Arayışları. Hazine Dergisi, 2002; (15):-.

 • Şahinöz A. Ekonomik İstikrar Programı ve Kriz. Borsavizyon, 2001; (49):-.

 • Şahinöz A. Tarım Reformu ?Made in IMF. İşletme ve Finans, 2000; (172):-.

 • Şahinöz A. GAP: Gıda Güvenliği ve Dış Ticaret. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2000; :-.

 • Şahinöz A. Geçmişten Günümüze Ankara?nın Ekonomik Yapısı. Vehbi Koç ve Ankara Araştırmalar Merkezi, 1999; :-.

 • Şahinöz A. Rôle des organisations professionnelles dans le processus de modernisation agricole en Turquie. Options Méditerranée, 1997; :-.

 • Şahinöz A. Gümrük Birliği Işığında Türk Tarımı. ASOMEDYA, 1996; :-.

 • Şahinöz A. Gümrük Birliği Sonrası Türk Tarımı. İktisat, İşletme ve Finans, 1995; :-.

 • Şahinöz A. Ekonomik Bunalım ve Yanılgılar. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 1994; 12:-.

 • Şahinöz A. ABD-AT Ticaret Savaşı: Paylaşılamayan Dünya Pazarları. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 1992; 10:-.

 • Şahinöz A. D?une crise à l?autre. Revue Tiers Monde, 1991; (125):-.

 • Şahinöz A. Gelişemeyen İhracat: Tarım Ürünleri. TMMOB Zİraat Mühendisleri Dergisi, 1991; (36):-.

 • Şahinöz A. L?agriculture sacrifiée. Solagral, 1990; (95):-.

 • Şahinöz A. Couteuse Facture du Libéralisme en Turquie. Le Monde Diplomatique, 1990; :-.

 • Şahinöz A. Dünya Tarım Pazarlarından Sübvansiyonlar Savaşı. Dış Ticarette Durum, 1989; :-.

 • Şahinöz A. Gıda ve Tarım Ürünleri Açısından Ortadoğu Pazarları. Dış Ticarette Durum, 1987; :-.

 • Şahinöz A. Gıda Endüstrilerinde Hammadde Sorunu. Ankara Sanayi Odası Dergisi, 1985; (69):-.

 • Şahinöz A. Tüketim Kooperatiflerinde Bunalıma Çözüm: Mondragan Modeli. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 1985; 3(1):-.

 • Şahinöz A. Les Trente Années de la Mécanisation de l?Agriculture Turque. Monde en Développement, 1984; :-.

Bildiriler


 • Şahinöz H. Hangi Sürdürülebilir Kalkınma. ICSHR 1st International Conferance on Humanity: İzmir; 22/07/2022 - 23/07/2022

 • Şahinöz H. Covid-19'la Derinleşen Ekonomik ve Sosyal Kriz. Anadolu 9th. İnternational Conferance on Social Science: Diyarbakır; 11/06/2022 - 12/06/2022

 • Şahinöz HA. Gıda Krizi ve Gelecek. Gaziantep Sanayi Odası- FAO: Gaziantep; 06/06/2022

 • Şahinöz H. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği : Unutkan Paris. EKO-İklim Zirvesi, ATO-Başkent Üniversitesi: Ankara; 30/03/2022 - 31/03/2022

 • Şahinöz H. Türkiye-AB Siyasi Geriliminde Gümrük Birliği. 7.Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi: Kayseri; 09/03/2022 - 10/03/2022

 • Şahinöz HA. Ekonomik Açıdan Pandemi Dönemi. Türkiye'de Pandemi: Karşıyaka Belediyesi/ İzmir; 05/02/2022

 • Şahinöz HA. AB-Türkiye Gümrük Birliğinin Ekonomik Yönü. Ankara Üniversitesi ATAUM: Ankara; 08/12/2021

 • Şahiöz HA. AB-Türkiye Gümrük Birliğinin Siyasi Yönü. Ankara Üniversitesi ATAUM: Ankara; 06/12/2021

 • Ahmet Ş. Türkite Ekonomisinde Sonbahar. başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi: Ankara; 01/12/2021

 • Şahinöz A. Türkiye'ni Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Sorunları. Gazete Karınca: Ankara; 24/11/2021

 • Şahinöz A. ATAUM - Seminer. ATAUM: ; 27/04/2021

 • Şahinöz A. Gümrük Birliği Ekonomi Politiği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: ; 19/12/2020

 • Şahinöz A. 67. Dönem Temel AB Eğitim Sertifika Programı. ATAUM: ; 09/12/2020

 • Şahinöz A. Ekonomi ve Sosyal Demokrat Bakış. Sosyal Demokrasi Derneği Yıllık Seminerleri: ; 09/11/2020

 • Şahinöz A. İklim Krizine Sosyal Demokrat Yaklaşım. Sosyal Demokrasi Derneği Platformu Konferansı: Ankara; 26/09/2020

 • Şahinöz A. Küresel Isınma ve Enerji Politikaları. 4th International Mardin Artuklu Scientific Research Conference: Mardin; 07/08/2020

 • Şahinöz A. Covid-19 Döneminde Ekonomi. Sosyal Demokrasi Derneği Video Konferansı: Ankara; 09/05/2020

 • Şahinöz A. Dünya ve Türkiye'de Ekonomi. Türkiye'de ve Dünyada neler Oluyor? Sivil Toplum Örgütlerinin Etkisi: Ankara; 03/03/2020

 • Şahinöz A. Türkiye'nin Ekonomik Görünümü. TARGEV Yaşam Boyu Eğitim Konferansı: Ankara; 19/02/2020

 • Şahinöz A. Türkiye'nin İktisadi Gerçekleri ve Türkiye Kalkınma Vakfı. Türkiye Kalkınma Vakfı 50. Yıl Kutlama Etkinlikleri: ; 22/10/2019

 • Şahinöz A. Neoliberal Politikalar Açlığa Çare Oldu Mu?. Dünya Gıda Günü: Sürdürülebilir Gıdanın Ekonomi Politiği: Ankara; 19/10/2019

 • Şahinöz A. Ekonomiye Sosyal Demokrat Bakış. Sosyal Demokrasi Derneği Yıllık Seminerleri: ; 15/10/2019

 • Şahinöz A. Osmanlı'da Tımar: Sistem Çözümleme Aracı Olarak "Tarımsal Artık". Türkiye Tarih ve İktisadi Düşüncede Sencer Divitçioğlu: İstanbul; 10/10/2019

 • Şahinöz A. Gıda Güvencesinden Açık Piyasaya: Türkiye Tarım Politikaları. Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi: ; 21/06/2019 - 23/06/2019

 • Şahinöz A. Türkiye'de Çevre Politikalarının İtici Gücü: AB'ye Tam Üyelik Süreci. International Academic Research Symposium: İzmir; 05/04/2019

 • Şahinöz A. Ekonomik Kriz. Ekonomik Kriz: Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Dönüşümlere Bir Bakış: ; 29/11/2018

 • Şahinöz A. Türkiye Ekonomisinin Aşil Topukları. Türkiye Ekonomisi: ; 31/10/2018

 • Şahinöz A. Kırılgan Ekonomi. Kırılgan Ekonomi: ; 18/10/2018

 • Şahinöz A. Çevre ve Ekonomi: Ekolojik Ekonomi. Economics and Politics of Environment After the United Nations Paris Conference: Ankara; 30/04/2018

 • Şahinöz A. Hocam ve Meslektaşım Osman Okyar. Prof. Dr. Osman Okyar 100. Yıl Anma Paneli: Ankara; 22/12/2017

 • Şahinöz A. Büyürken Yaratılan Kırılganlıklar: Türkiye Ekonomisi. Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform: Antalya; 19/10/2017 - 21/10/2017

 • Sahioz A. Türkiye'nin Güncel Sorunları. Günce Programı: Kanal B; 01/09/2016

 • Sahinoz A. DTÖ Doha Müzakereleri ve Tarım Politikalarında Yeni Yönelimler. Scientific Cooperation For Future International Conference-2016: Uşak Üniversitesi,Uşak; 22/06/2016 - 23/06/2016

 • Şahinöz A. Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları. Günce Programı: Kanal B, Ankara; 02/06/2016

 • Sahinoz A. Türkiye-AB Siyasi İlişkilerinde Mülteci Dönemi. Türkiye'de Mülteciler ve Geri Kabul Anlaşması: Sosyal Demokrasi Derneği,Bursa; 28/05/2016

 • Sahinoz A. 1 Kasım Seçimleri Sonrası Türkiye'de Ekonomik Durum. 1 Kasım Seçimleri Sonrası Türkiye?de Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal Durum: Başkent Üniversitesi, Ankara; 19/11/2015

 • Sahinoz A. Küreselleşme Çağında Dünya Tarımında Yapısal Sorunlar. 21. Yüzyıl için Planlama, Mülkiyeliler Birliği: Ankara; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Fotourehchi Z, Şahinöz A. İktisadi Büyüme ve Çevresel Tahribat İlişkisi. Anadolu International Conference in Economics: Eskişehir; 10/06/2015 - 12/06/2015