Araş.Gör. SELAHATTİN SAMET BİLGE

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1791
E-Posta : ssbilge[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2016), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • CEZA VE CEZA USUL HUKUKU

Makaleler


  • Bilge SS. Mobbing terimi ve Türk hukuk düzeninde incelenmesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 65(4):1245-1290.

Bildiriler


  • Hafızoğulları Z, Bilge SS. Beşeri Cinselliğin Cezai Himayesi. Hukuk Düzeninde Cinselliğe Genel Bakış Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 15/03/2017