Dr. Öğr. Üyesi SÜLEYMAN SEZGİN MERCAN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1844
E-Posta : mercan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Çalişmalari
 • Yüksek Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler Ve Avrupa Birliği
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararasi İlişkiler

Çalışma Alanları


 • SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • AVRUPA BİRLİĞİ

Kitaplar


 • Mercan S. Güvenlik ve Dış Politika. In:Sinem Ünaldılar Kocamaz editors. 50 Soruda Türkiye-AB İlişkileri. Ankara: Altınbaş Üniversitesi Yayınları/Nobel Akademik Yayıncılık; 2022. p.127-172.

 • Ongun Y, Mercan S, Romya Bilgin K. İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler 2021 Yılı Değerlendirmesi (Assessment of Hate Crimes, Rights and Freedoms in England for the Year 2021). Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2022

 • Mercan S. Avrupa Bütünleşme Kuramları. In:İmre Ersoy, Hatice Yazgan, İlke Göçmen editors. Avrupa Birliği Ansiklopedisi. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yayınları; 2021

 • Mercan S. Yeni Savaşların Avrupa Birliği ve NATOda Yarattığı Etkiler: Uluslararası Kurumlarda Zorunlu Dönüşüm. In:Erhan Büyükakıncı editors. Savaşın Dönüşümü: Yeni Dinamikler, Aktörler ve Araçlar. Ankara: Adres Yayınları; 2021. p.591-634.

 • Mercan S. İngilterede Zayıflayan Bir Gelenek: Aşırı Sağ Partiler. In:Uğur Burç Yıldız editors. Avrupada Güçlenen Aşırı Sağ Partiler. Ankara: Detay Yayıncılık; 2020. p.121-148.

 • Mercan S. Pratiği Kuramlaştırmak: Diplomatlar ve Diplomasi Teorisi. In:Oktay Bingöl, Selma Şekercioğlu editors. Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar. Ankara: Barış Kitap; 2020. p.63-92.

 • Mercan S. Diplomaside Kriz Yönetimi: Suriye İç Savaşı, Türkiye-AB İlişkileri ve AB'de Bütünleşme Krizi. In:F. Senem Güngör ve Kıvılcım Romya Bilgin editors. Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak. Ankara: Gazi Kitabevi; 2020. p.231-258.

 • Mercan S. İskoçya Bağımsızlık Hareketi. In:Uğur Burç Yıldız editors. Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrılıkçı Hareketler: Katalonya, Bask Bölgesi, Kuzey İrlanda, İskoçya, Flaman Bölgesi ve Kuzey İtalya. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2020. p.141-166.

 • Mercan S. Kuramsal Perspektif ve Pratik Yansımalarla Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri. In:Tarık Oğuzlu, Yelda Ongun editors. Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019. p.165-190.

 • Mercan S. The EU and Turkey at the Time of New Geopolitical Tendencies. In:Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Giovanna Gianturco editors. Contemporary Approaches in Social Science Researches. Bialystok, Poland: International Association of Social Science Research Publication; 2019. p.547-557.

 • Danış D, Çınar D, Göksel G, Elçim Ş. Yelda Demirağ, Sezgin Mercan, Kıvılcım Romya Bilgin editors. Suriyeden Gelen Sığınmacılar ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri Çalıştay Bildiri Kitabı. Ankara: Anadolu Sanat; 2019

 • Mercan S. EFTA ile AB Arasındaki İşbirlikleri ve Ayrışmalar: Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn Örnekleri. In:Uğur Burç Yıldız editors. Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA): Tarihçe, Kurumlar, Ticaret Anlaşmaları ve Avrupa Birliği İle İlişkiler. Ankara: Detay Yayıncılık; 2019. p.189-216.

 • Mercan S. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Bütünleşmeci Kuramlar ve Barış Teması: David Mitrany. In:Erhan Büyükakıncı editors. Barış Çalışmaları. Ankara: Adres Yayınları; 2018. p.138-171.

 • Yıldız UB, Kocamaz S, Mercan S. Britanya ve Avrupa Bütünleşmesi: Winston Churchillden Brexite. Ankara: Gazi Kitabevi; 2018

 • Mercan S. Avrupada Yükselen Popülizm, Almanya ve Türkiye ile İlişkilere Yansımalar. In:Ebru Canan Sokullu editors. Popülizmle Dönüşen Avrupa ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği. İstanbul: Bilgesam Yayınları; 2018. p.69-95.

 • Mercan S. Türkiye-AB İlişkilerinde Gerçekçi Dönüşümün Etkisi. In:Ümit Özdağ, Yelda Demirağ editors. Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?. Ankara: Kripto; 2017. p.335-362.

 • Mercan S. Avrupa Bütünleşmesinin Brexit Ardındaki Geleceği. In:Ali İzzet Keçeci editors. Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve AB'nin Geleceği. İstanbul: Akademos; 2017. p.35-47.

 • Mercan S, Romya Bilgin K. Tarihten Günümüze Almanyanın Küresel Stratejisi. In:Cengiz Dinç, Bülent Akkuş editors. Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri. Ankara: Orion Kitabevi; 2017. p.247-280.

 • Mercan S. Avrupa Birliğinin Yeni Küresel Stratejisini Anlamak. In:Atilla Sandıklı, Elnur İsmayil editors. Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler. İstanbul: Bilgesam Yayınları; 2017. p.39-65.

 • Mercan S. Perceptions of Security in Turkish Foreign Policy toward the Middle East in the 21st Century. In:Sertif Demir editors. Turkey's Foreign Policy and Security Perspectives in the 21st Century. USA: BrownWalker Press; 2016. p.97-120.

 • Mercan S. İsrail-Filistin Çatışması Karşısında Avrupa Birliği. In:Uğur Burç Yıldız editors. Avrupa Birliğinin Bölgesel İhtilaflara Yönelik Politikaları. Ankara: Detay Yayıncılık; 2016. p.167-234.

 • Mercan S. Etnik Ayrışma Pahasına Avrupa Birliği. In:Ayça Günkut Vurucu, Gürsoy Akça, İkbal Vurucu editors. Doğudan Batıya Devletler Toplumlar Farklılıklar. İstanbul: Aygan; 2016. p.393-414.

 • Mercan S. Türk Dış Politikasında Geri Kabul Anlaşması ve Mülteci Krizi Etkisinde Avrupa Birliği ile İlişkiler. In:Ümit Özdağ, Yelda Demirağ editors. Türk Dış Politikası. Ankara: Kripto; 2016. p.187-200.

 • Mercan S, Romya Bilgin K, Gökmenoğlu E. Avrupa Birliği ve Afrika İlişkileri: Yeni Bir Döneme Doğru. In:Cengiz Dinç editors. Avrupa ve Avrupa Birliği. Ankara: Savaş Yayınevi; 2015. p.383-406.

 • Mercan S. Avrupa Birliğinin Orta Doğuya Yönelik Politikası. In:Uğur Burç Yıldız editors. Avrupa Birliğinin Dış İlişkileri: Bölgesel Politikalar, Bölgeler ve Uluslararası Aktörler ile İlişkiler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2015. p.165-208.

 • Mercan S. İngiliz İstihbarat Mekanizmasında MI6. In:Prof. Dr. Ümit Özdağ editors. İstihbarat Örgütleri. Ankara: Kripto; 2014. p.77-112.

 • Mercan S. Civil-Military Cooperation on Foreign Policy-Making: The Case of Turkey. In:Mert Kayhan & Merijn Hartog editors. Promoting Good Governance in the Security Sector: Principles and Challenges. Groningen/Netherlands: CESS Publication; 2013. p.115-121.

Makaleler


 • Mercan SS, Romya Bilgin K, Karadağ H, Ongun Y. Academic Trends in European Union Studies in Turkey within the Framework of Turkey-EU Relations. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 2022; 19(76):1-16. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mercan S. İskoçyanın Bağımsızlık Manifestosu. EUROPolitika Dergisi, 2021; (9):7-11.

 • Mercan S. Normatif Bir Güç Olarak Avrupa Birliğinin Dış Politikada Kriz Yönetimi Yeteneği: Arap Baharı Tecrübesi. Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, 2021; 16(1):399-417. ( ULAKBİM )

 • Mercan S. Polonyanın İkilemi Olarak Avrupa Birliği ve Farklılaştırılmış Avrupa Bütünleşmesi. Marmara Journal of European Studies, 2020; 28(2):285-316. ( EconLit )

 • Mercan S. COVID-19 Salgını Gölgesinde AB ve Dış Politika Sarmalı. EUROPolitika Dergisi, 2020; 4(2):79-89.

 • Mercan S, Gürsoy B. A Policy Shift In The European Neighbourhood: Ukraines Dynamics Versus Europe. Ege Strategic Research Journal (ULAKBİM), 2016; 7(2):253-269.

 • Mercan S. Geri Kabul Anlaşması ve Mülteci Krizi Etkisinde Türkiye-AB İlişkileri. EUROPolitika Dergisi, 2016; (2):12-19.

 • Mercan S. The Role of Turkey in EU Policies in the 2000s: An Examination of Foreign Policy Partnership. Research Turkey, 2015; 4(2):106-112.

 • Mercan S, Akbal Ö. The Missile Defense System and Its Effects on Security Policies of the EU, the US and Turkey. International Relations and Diplomacy, 2014; 12(8):504-517. ( Index Copernicus )

 • Düğen T, Mercan S. Avrupa Birliği Modeli ve Türkistanda Bütünleşme. Yeni Türkiye Dergisi, 2013; (53):733-743.

 • Romya Bilgin K, Mercan S. European Financial Assistance Provided to Turkey and the CEECs: An Equity Shift. Turkish Studies, 2011; 12(3):491-510. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mercan S. Siyasal Bütünleşme Kuramları Işığında AB Genişlemesi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (ESCI-ULAKBİM), 2011; 10(1):67-83. ( TR Dizin )

 • Mercan S. Neighborhood Challenge: The European Union and Its Neighbors. Insight Turkey, 2010; 12(4):213-215. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Mercan S. Avrupa Dış Politikası: İsrail-Filistin Çatışması Örnek Olayı. Akademik Orta Doğu (EBSCO), 2008; 3(1):97-131.

 • Mercan S. Avrupa Güvenlik Stratejisinin ABD Güvenlik Stratejisiyle Mukayeseli Analizi. Savunma Bilimleri Dergisi (ULAKBİM), 2008; 7(2):15-34.

Bildiriler


 • Mercan S, Romya Bilgin K, Ongun Y. Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Akademik Eğilimler. Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) IX. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: Mersin; 26/05/2022 - 29/05/2022

 • Mercan S. The EU in the New War Concept and the War in Ukraine. Erasmus+ Jean Monnet Network Conference-Peace, War and the World in European Security Challenges: İzmir; 12/05/2022 - 13/05/2022

 • Mercan S. Differentiated European Integration and the Case of Poland. 79th Annual Midwest Political Science Association Conference: Chicago/ABD; 07/04/2022 - 10/04/2022

 • Mercan S, Romya Bilgin K. Normatif Aktör Avrupa Birliğinin Küresel Yönetişim Krizi: Avrupa Komşuluk Politikası Örnek Olayı. IV. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Ankara; 15/10/2020 - 17/10/2020

 • Mercan S. Polonyanın İkilemi Olarak Avrupa Birliği ve Farklılaşmış Avrupa Bütünleşmesi. Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı (MCES-2020): İstanbul; 07/02/2020 - 08/02/2020

 • Mercan S. Toplum 5.0. Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı: Gelişim Üniversitesi-İstanbul; 03/12/2019

 • Mercan S. Türkiye-AB İlişkilerinde Karşılıklı Muhafazakarlaşma Etkisi. Türk Sosyal Bilimler Derneği 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ-Ankara; 26/11/2019 - 28/11/2019

 • Mercan S. EU-Turkey Cooperation at a Time of New International and Regional Developments. The Situation of Syrian Refugees in Turkey: Expert Exchange Conference: Ankara; 17/09/2019

 • Mercan S. Uluslararası Örgütlerin Eylemlerinde Zorunlu Dönüşüm: AB ve NATO Örnekleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi III. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi: Trabzon; 12/09/2019 - 13/09/2019

 • Mercan S. The EU and Turkey at the Time of New Geopolitical Tendencies. XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Roma/İTALYA; 30/01/2019 - 31/01/2019

 • Mercan S. Bütünleşme Kuramlarında 'Barış' Arayışları. Karadeniz Teknik Üniversitesi II. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi: Trabzon; 15/11/2018 - 16/11/2018

 • Mercan S. The Border Wall: As a Deterrent of Insecurity and Promoter of Integrity. 25th International Political Science Association (IPSA) World Congress of Political Science: Brisbane/AVUSTRALYA; 21/07/2018 - 25/07/2018

 • Mercan S. The EU's Global and Regional Performance at a Time of New Geopolitical Developments. 6. European Union in International Affairs Conference: Brüksel/BELÇİKA; 16/05/2018 - 18/05/2018

 • Mercan S. A New Test for European Survival: Separatism in the EU. 76th Annual MPSA Conference: Chicago/ABD; 05/04/2018 - 08/04/2018

 • Mercan S. Foreign Policy Partnership in the Future of Turkey-EU Relations. Global Civil Diplomacy Summit: İstanbul; 21/04/2016 - 22/04/2016

 • Mercan S. The Refugee and Migration Crisis in Turkey. 3rd Greek-Turkish Workshop on Migration and Refugees: Selanik/YUNANİSTAN; 14/03/2016 - 16/03/2016

 • Mercan S. The EU's Dilemma Dependence: The Case of Turkey's Negotiation Process. UACES Annual Conference: Bilbao/İSPANYA; 07/09/2015 - 09/09/2015

 • Mercan S. The EU's Dilemma of Foreign Policy Partnership: The Case of Turkey. ECPR General Conference 2015: Montreal/KANADA; 26/08/2015 - 29/08/2015

 • Mercan S. A Policy Shift in the European Neighbourhood: Ukraines Dynamics versus Europe. EUBORDERREGIONS Conference: BORDERS, REGIONS, NEIGHBOURHOODS: Tartu/ESTONYA; 27/11/2014 - 28/11/2014

 • Mercan S. Conceptualising of European Foreign Policy: The Challenge of the Arab Spring. 8th Pan-European Conference on International Relations: Varşova/Polonya; 18/09/2013 - 21/09/2013

 • Mercan S, Akbal Ö. Turkeys Security Perceptions: A Case Study of Missile Defense System. 12th METU Conference on International Relations: Turkey in the World: Ankara; 12/06/2013 - 14/06/2013

 • Mercan S. ABnin Siyasi Ekonomik Bütünleşmesi ve Hegemonya Meselesi. IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Ankara; 21/05/2012 - 23/05/2012

 • Ateşoğlu L, Mercan S. EU Enlargement in the Light of the Integration Theories and the Correlation Between Widening and Deepening. International Conference on Social Sciences (ICSS): İzmir; 21/08/2008 - 22/08/2008

 • Mercan S. AB Güvenlik Stratejisinin ABD Güvenlik Stratejisi Aracılığıyla Analizi. Siyasi İlimler Türk Derneği V. Lisansüstü Konferansı: Kayseri; 20/10/2007

 • Mercan S. The Israeli-Palestinian Conflict and the European Union. 6. METU Conference on International Relations: Middle East in Global and Regional Perspectives: Ankara; 14/06/2007 - 16/06/2007

 • Mercan S. Avrupa Birliğinin Kimlik Sorunu. Siyasi İlimler Türk Derneği IV. Ulusal Siyasi Bilimler Kongresi: Isparta; 11/11/2006