Prof. Dr. İSMAİL AYDINGÜN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1680
E-Posta : aydingun[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~aydingun/

 • Doktora (2000), Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
 • Yüksek Lisans (1994), Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
 • Lisans (1990), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji

Çalışma Alanları


 • SOSYOLOJİ

 • SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR

Ödüller


 • Aydıngün İ. 10. Eurasian Conference on Language and Social Sciences Best Presentation. Kalbike Yessenova", Almatı-Kazakistan", 21/11/2020.

Projeler


 • RUSYA'NIN KIRIM'I İLHAKINDAN SONRA KIRIM TATARLARININ GÖÇÜ: VATAN, KİMLİK VE SİYASET 01/04/2016 - 31/12/2016

 • Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ", Ukrayna", Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", 24/02/2012.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A, Asker A, Tokluoğlu C, Çelikpala M, Balım Ç. Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler ve Türkiye. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler ", Ukrayna", Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı", 24/02/2012.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A, Tokluoğlu C, Erdemir A. Between Integration and Resettlement: The Meskhetian Turks. ", Bursa, Antalya", European Centre for Minority Issues", 31/03/2005.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A. Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi. ", Kazakistan", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı", 31/12/2002.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A. Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi. ", Kırım (Ukrayna)", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı", 30/04/2002.

Kitaplar


 • Aydıngün İ. Kırım'ın İşgali ve Yasa Dışı İlhakının Kırım Tatar Milli Varlığına Yönelik Tehdidi. In:Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu editors. Geçmişten Geleceğe Kırım: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul: SETA; 2022. p.101-124.

 • Aydıngün İ, Kuzgunkaya G. Millî Belleğin Canlandırılmasında ve Millî Kimliğin İnşasında Holodomor'un Rolü. In:Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün editors. Sovyet Sonrası Ukrayna'da Devlet, Toplum ve Siyaset-Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler. Ankara: AVİM; 2020. p.127-164.

 • Aydıngün İ, Acicbe C. Kırım'ın İşgali, Yasa Dışı İlhakı ve Değişen Bölgesel Dinamikler. In:Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün editors. Sovyet Sonrası Ukrayna'da Devlet, Toplum ve Siyaset-Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler. Ankara: AVİM; 2020. p.253-293.

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. Yayılmacı Jeopolitikanın Amaçlanmamış Sonucu: Rusya 'Ruhu'nu Kaybediyor-'Slava Ukrayini!Heroyam Slava!'. In:Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün editors. Sovyet Sonrası Ukrayna'da Devlet, Toplum ve Siyaset-Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler. Ankara: AVİM; 2020. p.411-439.

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün editors. Sovyet Sonrası Ukrayna'da Devlet, Toplum ve Siyaset-Değişen Dinamikler, Dönüşen Kimlikler. Ankara: AVİM; 2020

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün editors. Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler. Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları; 2014

 • Aydıngün İ. Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna'da Ulus Devlet İnşası ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme. In:İsmail Aydıngün editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012. p.393-423.

 • Aydıngün İ. Yeni Başlangıçlara Doğru. In:İsmail Aydıngün editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012. p.425-472.

 • Aydıngün İ. Ne Doğu Ne Batı, Hem Doğu Hem Batı: Avrasya'nın 'Geçiş' Ülkesi Ukrayna. In:İsmail Aydıngün editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012. p.203-299.

 • Aydıngün İ, Balım Ç. Giriş. In:İsmail Aydıngün-Çiğdem Balım editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012. p.1-13.

 • Aydıngün İ, Özdemir AM. İsmail Aydıngün, Ali Murat Özdemir editors. 11 Eylül-Küresel Felakete Yerel Yorumlar. Ankara: Tan Kitabevi; 2012

 • Aydıngün İ, Balım Ç. İsmail Aydıngün-Çiğdem Balım editors. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna, Türk Dilli Halklar-Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2012

 • Aydıngün İ. Etnik Milliyetçilik. In:Ahmet Cevizci editors. Felsefe Ansiklopedisi. Ankara: Ebabil Yayıncılık; 2007. p.891-897.

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. Ayşegül Aydıngün, İsmail Aydıngün editors. Kırım Tatarlarının Vatana Dönüşü: Kimlik ve Kültürel Canlanma. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2004

 • İçduygu A, Sirkeci İ, Aydıngün İ. Türkiye'de İç Göç ve İç Göçün İşçi Hareketine Etkisi (1965-1997). In:Ahmet İçduygu editors. Türkiye'de İç Göç. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları; 1998. p.207-244.

Makaleler


 • Aydıngün İ. Yeni İpek Yolu Projesinin SSCB Sonrası Orta Asyası'nda Ulus ve Devlet İnşa Sürecine Etkileri. Avrasya Dünyası, 2017; 1(1):72-77.

 • Aydıngün İ. Avrasya Birliği: `Gerçek' Bir Entegrasyon mu, Rusya'nın Yeni Hegemonya Kurma Arayışlarının Bir Aracı mı?. Karadeniz Araştırmaları, 2017; (55):101-113. ( MLA International Bibliography )

 • Aydıngün İ, Aydıngün A. Nation-State Building in Kyrgyzstan and Transition to the Parliamentary System. Parliamentary Affairs, 2014; 67(2):391-414. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Aydıngün İ. Sürgün, Vatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarlarında Kültürel Melezlik. Karadeniz Araştırmaları, 2014; Yaz(42):53-67.

 • Aydıngün İ. Kırım Tatarları. Yeni Türkiye, 2013; (54):1947-1958.

 • Aydıngün İ, Aydıngün A. Crimean Tatars Return Home: Identity and Cultural Revival. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2007; 33(1):113-128. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Aydıngün İ, Dardağan E. Rethinking the Jewish Communal Apartment in the Ottoman Communal Building. Middle Eastern Studies, 2006; 42(2):319-334. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Aydıngün İ. Crimean Tatars in Crimea: Source of Conflict or Stability between Crimean Russians and Ukrains. Central Asia and the Caucasus, 2004; 6(30):134-143. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. The Role of Language in the Formation of Turkish National Identity and Turkishness. Nationalism & Ethnic Politics, 2004; 10(3):415-432. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Language in Society, 2002; 31(4):645-647. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Aydıngün İ. Rusya'nın Kırım'ı İşgali ve Ukrayna'ya Saldırısının Kırım Tatarlarının Millî Varlığına Tehdidi. Geçmişten Geleceğe Kırım: Sorunlar ve Çözüm Önerileri: ; 18/05/2022

 • Aydıngün İ. Rusya'nın Ukrayna'ya Müdahalesi. Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı: ; 28/03/2022

 • Aydıngün İ. ABD-Rusya Sarkacında Ukrayna'nın İşgali: Ufukta Yeni Bir 'Demir Perde' Mi Var?. Toplumsal Mağduriyete Yol Açan Süreçler Sonrası Doğru Müdahale Teknikleri: Savaş, Ukrayna-Rusya Savaşı Özelinde Bir Değerlendirme: ; 24/03/2022

 • Aydıngün İ. Ukrayna'da Rusça Algısı. 10. Eurasian Conference on Language and Social Sciences: Almatı-Kazakistan; 20/11/2020 - 21/11/2020

 • Aydıngün İ. Ukrayna'da Ulusal Kimlik İnşa Aracı Olarak Holodomor. VI. Eurasian Conference on Language and Social Sciences: Özbekistan; 30/04/2019 - 01/05/2019

 • Aydıngün İ. Ukrayna'daki Ahıska Türkleri ve Türkiye'ye İskânlı Göçleri. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu: ; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Aydıngün İ. Ukrayna'daki Ahıska Türkleri ve Türkiye'ye İskânlı Göçleri. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu,: Erzincan; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Aydıngün İ. Kırım'ın İlhakı ve `Türk Dünyası': Reel Politik Açıdan Gerçek Bir `Türk Dünyası' Mümkün Mü?. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III, Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler: Kazakistan; 26/04/2017 - 28/04/2017

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. Ana Vatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarları Örneği. 14th International Sport Sciences Congress: Antalya; 01/11/2016 - 04/11/2016

 • Aydıngün İ. Tarihî İpek Yolu ve Yeni İpek Yolu Projesi Güzergâhındaki Orta Asya'da SSCB Sonrası Ulus ve Devlet İnşa Süreci. IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu: Bişkek, Kırgızistan; 21/04/2016 - 22/04/2016

 • Aydıngün İ. Rusya'nın Yeni Hegemonya Kurma Arayışlarının Avrasya Birliği Sürecine Yansımaları: 'Gerçek' Bir Entegrasyon Mümkün Mü?. III. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu: Almatı (Kazakistan); 15/11/2014 - 16/11/2014

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. Return to the Homeland and Cultural Revival: The Case of the Crimean Tatars. Central Eurasian Studies Fourth Annual Conference: Cambridge, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletl; 02/10/2003 - 05/10/2003

 • Aydıngün İ. Forced Migration of Ethnic Turks from Bulgaria to Turkey and its Consequences: The Case of Bursa. Middle East Studies Association Annual Meeting: Orlando, Florida, Amerika Birleşik Devletleri; 16/11/2000 - 19/11/2000

 • Aydıngün A, Aydıngün İ. The Ideological Roots of Turkish Nationalist Literature. Literature and Nationalism in the Middle East and North Africa: Edinburg, Birleşik Krallık; 10/07/2000 - 13/07/2000

 • Aydıngün İ, Abacı N. 17. Yüzyılda Osmanlı Şehrinde Mahalleli ve Kentli Kimliği İlişkisi: Bursa Örneği. XIII. Türk Tarih Kongresi: Ankara; 03/10/1999 - 08/10/1999