Dr. Öğr. Üyesi NURCAN ALKIŞ BAYHAN

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1675
E-Posta : nalkis[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri
 • Yüksek Lisans (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri
 • Lisans (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Çalışma Alanları


 • BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Ödüller


 • Alkış N. ODTÜ FBE-SBE-EE-UME-DBE Lisansüstü Tez Ödülü. ODTÜ", ODTÜ", 09/06/2016.

Projeler


 • Özkan Yıldırım S, Alkış N. Kullanıcı Teknoloji Benimseme Faktörleri: Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı İle Farklı Bağlamlarda Ampirik İncelemeler. ", ODTÜ", TÜBİTAK, 1001", 15/09/2011.

Kitaplar


 • Alkış Bayhan N, Özmen E. ÖĞRENCILERIN STAJ DENEYIMLERI ÜZERINE NITEL BIR ÇALIŞMA: YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI ÖRNEĞI. In:Neslihan COŞKUN KARADAĞ, Abdullah BALCIOĞULLARI editors. Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler IV. Ankara: Akademisyen Yayınevi; 2023. p.103-118.

 • Alkiş Bayhan N. Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Adil Dönüşüm Kavramının İncelenmesi. In:Safure Cantürk, Zahide Erdoğan editors. İklim Adaleti ve Adil Dönüşüm. Ankara: GAZİ KİTABEVİ; 2022

 • Alkış Bayhan N. The Digital Transformation of Higher Education: The Challenges of the COVID-19 Pandemic. In:Richard Pettinger, Brij Gupta, Alexandru Roja, Diana Cozmiuc editors. Handbook of Research on Digital Transformation Management and Tools. Hershey PA, USA: IGI GLOBAL; 2022

 • Alkış-Bayhan N, Özcan-Top Ö. Awareness and Utilization of Emerging Technologies in E-Businesses: A Survey From Turkey. In:Hamed Taherdoost editors. Driving Transformative Change in E-Business Through Applied Intelligence and Emerging Technologies. Hershey, PA: IGI Global; 2022

 • Çaldağ MT, Alkış Bayhan N. GELİŞEN TEKNOLOJİLERİN ORGANİZASYONLARDA KULLANIMI VE YÖNETİMİ. In:Hakkı Okan Yeloğlu, Serhat Çakır, Nihan Yıldırım editors. Teknoloji Yönetimi Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü. Ankara: Arkadaş; 2022. p.363-386.

 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. ICT-Based Distance Higher Education: A Necessity During the Era of COVID-19 Outbreak. In: Arpaci, I., Al-Emran, M., Al-Sharafi, M.A., Marques, G. editors. Emerging Technologies During the Era of COVID-19 Pandemic. Switzerland: Springer International Publishing; 2021

 • Alkış N, Fındık-Cışkunçay D. Use of Persuasion Strategies in Mobile Health Applications. In:Mobile Health. : Springer International Publishing; 2018

 • Yeloğlu HO, Alkış N. Teknoloji Yönetimi. In:Sait Gürbüz, Harun Şeşen editors. Yönetimde Güncel Konular. : Beta; 2016

Makaleler


 • Alkış-Bayhan N, Fındık-Coşkunçay D. Students? Adoption of m-Learning in Higher Education: An Empirical Study. Current Perspectives in Social Sciences, 2023; 27:160-171. ( EBSCO )

 • Alkiş Bayhan N. Dijital Olgunluk Modellerinin Karşılaştırılması: Üretim Yapan KOBİ lere Öneriler. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergis, 2022; 5(10):1495-1506. ( index copernicus )

 • Özmen E, Karaman E, Alkış Bayhan N. Users' Emotional Experiences in Online Shopping: Effects of Design Components. OPUS-Journal of Society Research, 2022; 19(45):6-18. ( TR Dizin )

 • Alkış N, Fındık-Coşkunçay D. Covid-19 Salgınında Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasının Kullanıcılar Tarafından Benimsenmesi: Ampirik Bir Çalışma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2021; 14(4):367-376. ( TR Dizin )

 • Özmen E, Karaman E, Alkış N. Dijital İşletmeler ve Kullanıcı Deneyimi: Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal Of Business Research Turk), 2021; 13(3):2759-2779. ( TR Dizin )

 • Alkış N, Çaldağ MT, Yeloğlu HO. Örgütsel bağlilik ve işten ayrilma niyeti ilişkisi: dönüşümcü liderliğin düzenleyici etkisi. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi (TÜBİTAK-ULAKBİM), 2020; 55(2):880-892.

 • Alkış N, Fındık-Coşkunçay D. Mobil Öğrenmenin Kabulü: Sistematik Literatür İncelemesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (TÜBİTAK-ULAKBİM), 2018; 20(2):571-589.

 • Alkış N, Taşkaya-Temizel T. The Impact of Motivation and Personality on Academic Performance in Online and Blended Learning Environments. Educational Technology & Society, 2018; 21(3):35-47. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Fındık-Coşkunçay D, Alkış N, Özkan-Yıldırım S. A Structural Model for Students? Adoption of Learning Management Systems: an Empirical Investigation in the Higher Education Context. Journal of Educational Technology & Society, 2018; 21(2):13-27. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Alkış N. Bayes Yapısal Eşitlik Modellemesi: Kavramlar ve Genel Bakış. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2016; 2(3):105-116.

 • Alkış N, Taşkaya Temizel T. The impact of individual differences on influence strategies. Personality and Individual Differences, 2015; (87):147-152. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Özmen E, Karaman E, Alkış N. E-TİCARET WEB SAYFALARINDA TASARIM BİLEŞENLERİNİN GÖZ İZLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı: İstanbul; 20/10/2021 - 22/10/2021

 • Fındık-Coşkunçay D, Alkış N. Kişilik Özelliklerinin Bilgisayar Destekli Etkileşim Kalitesine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Araştırılması. 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YAEM21): ; 05/07/2021 - 07/07/2021

 • Alkış N, Fındık-Coşkunçay D. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE HAYAT EVE SIĞAR (HES) MOBİL UYGULAMASININ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNBELİRLENMESİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. TESAM IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİ: ; 07/04/2021 - 08/04/2021

 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. COVID-19 Salgını Nedeniyle Uzaktan Eğitime Zorunlu Geçiş: Uzaktan Eğitim Sürecinde Yenilikçi Teknolojilerin Kullanılması. 7. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı: İzmir; 09/12/2020 - 11/12/2020

 • Kılıç M, Alkış N. Sosyodemografik Özelliklerin Tükenmişlik Üzerindeki Rolü: Tıbbi Sekreterler Üzerinde Bir Çalışma. 1. ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ: Niğde; 07/11/2019 - 09/11/2019

 • Alkış N, Çaldağ MT, Gökalp E. An Integrated Holistic Success Model for Evaluating Smart City Initiatives. 2019 International Conference on Internet Computing & Internet of Things: Las Vegas; 29/07/2019 - 02/08/2019

 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. Analyzing Determinants of Open Government Based Technologies and Applications Adoption in the Context of Organizations. 2019 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, & e-Government: Las Vegas; 29/07/2019 - 02/08/2019

 • Alkış N, Çaldağ MT, Gökalp E. Akıllı Şehir Girişimlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir başarı Modeli Önerilmesi. YAEM 2019: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. Açık Devlet Teknolojilerinin ve Uygulamalarının Örgütler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi. YAEM 2019: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Fındık Coşkunçay D, Alkış N. A SYSTEMATIC REVIEW ON ACCEPTANCE OF MOBILE LEARNING. The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS): Corfu, Greece; 28/09/2018 - 30/09/2018

 • Fındık-Coşkunçay D, Erdilmen-Ocak Ş, Alkış N. Akademisyenlerin Proje Gelistirmeye Karsı Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. YAEM 2017- 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Alkış N, Sevindik İ, Fındık-Coşkunçay D. Mobil Saglık Uygulamaları: Saglıklı Davranıs Kazanımı. YAEM 2017- 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Sevindik İ, Alkış N. Kisisel Bütçe Yönetimi: Ikna Teknolojileri Yaklasımı. YAEM 2017- 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Alkış N, Taşkaya Temizel T. THE IMPACTS OF PERSUASIVE MESSAGES ON STUDENTS` MOTIVATION AND LEARNING MANAGEMENT. ICERI 2016: 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation: Seville; 14/11/2016 - 16/11/2016

 • Alkış N, Fındık Coşkunçay D, Özkan Yıldırım S. E-Öğrenme Bağlamında Teknoloji Kabul Modelinin Sistematik İncelenmesi. YAEM 2015: 35. Ulusal Yöneylem Arastirmasi ve Endustri Mühendisligi Kongresi: Ankara; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Fındık Coşkunçay D, Alkış N, Özkan Yıldırım S. Öğrenme Yönetim Sistemlerininin Kullanmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Teknoloji Kabul Modeli Yaklaşımı. YAEM 2015: 35. Ulusal Yöneylem Arastirmasi ve Endustri Mühendisligi Kongresi: Ankara; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Alkış N, Fındık Coşkunçay D, Özkan S. A Systematic Review of Technology Acceptance Model in e-Learning Context. Interacción '14: XV International Conference on Human Computer Interaction: Tenerife; 10/09/2014 - 12/09/2014

 • Alkış N, Taşkaya Temizel T. How to Persuade Students for Active Participation in Course Activities?: A Qualitative Study. Persuasive 2014: ; 21/05/2014 - 23/05/2014

 • Alkış N, Fındık D, Özkan S. A Systematic Review of Technology Acceptance Model in eLearning. WCIT 2012-3rd WORLD CONFERENCE on INFORMATION TECHNOLOGY: Barselona; 14/11/2012 - 16/11/2012

 • Fındık D, Alkış N, Özkan S. Identifying The Factors Affecting Students? Adoption Of Learning Management System In Higher Education Context. WCIT 2012-3rd WORLD CONFERENCE on INFORMATION TECHNOLOGY: Barselona; 14/11/2012 - 16/11/2012

 • Özkan S, Alaşehir O, Alkış N, Çakır M, Çetin Y, Fındık D, Kanat E, Sezgin E. Kullanıcı Teknoloji Benimseme Faktörleri: Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı ile Farklı Bağlamlarda Ampirik İncelemeler. 31. Ulusal Yöneylem Arastirmasi ve Endustri Mühendisligi Kongresi YAEM 2011: Sakarya; 05/07/2011 - 07/07/2011

 • Alkış N, Özkan S. Work in progress ? A modıfıed technology acceptance model for e-assessment: Intentıons of engıneerıng students to use web-based assesment tools. FIE 2010: Frontiers in Education Conference: Washington, DC; 27/10/2010 - 30/10/2010

 • Fındık D, Alkış N, Özkan S. The Usage Of WEB2.0 Tools in Learning Management Systems from the Perspective of Instructors in Turkey. ECER 2010: European Conference on Educational Research: Helsinki; 25/08/2010 - 27/08/2010

 • Özkan S, Alaşehir O, Alkış N, Çakır M, Çetin Y, Fındık D, Kanat E, Sezgin E. Factors Influencing Users' Adoption of Technology: Empirical Investigations in Different Contexts Using Structural Equation Modeling Approach.. EURO2010: 24th European Conference on Operations Research: Lizbon; 11/07/2010 - 14/07/2010

 • Özkan S, Alaşehir O, Alkış N, Çakır M, Çetin Y, Fındık D, Kanat E, Sezgin E. Kullanıcı Teknoloji Benimseme Faktörleri: Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı ile Farklı Bağlamlarda Ampirik İncelemeler. YAEM 2010: 30. Ulusal Yöneylem Arastirmasi ve Endustri Mühendisligi Kongresi: ; 30/06/2010 - 02/07/2010