Doç. Dr. SONER GÖKTEN

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1694
E-Posta : sgokten[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2014), Gazi Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
 • Yüksek Lisans (2007), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

 • İKTİSADİ BÜYÜME VE GELİŞME, BÖLGESEL GELİŞME VE PLANLAMA

Kitaplar


 • Gokten S, Okan Gokten P. IPSAS 10 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama. In:Ganite Kurt, Ali Alagoz, Saime Once editors. Kamu Sektör Muhasebe Standartları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022. p.115-126.

 • Gokten S, Okan Gokten P. Dijital Ekosistem ve Sosyoekonomik Geleceği. In:Nalan Akdogan, Ummuhan Aslan editors. Blokchain Teknolojisi ve Kripto Varlıklar Eko Sistemi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022. p.11-14.

 • Cil Kocyigit S, Gungor Tanc S, Gokten S, Okan Gokten P, Nazlıoglu B. Covid-19 Sürecinin İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Sektörü. In:Nalan Akdogan, Deniz Umut Dogan, Neslihan Cetinkaya editors. Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2021. p.218-252.

 • Küçükkocaoğlu G, Gökten S. KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDE FİNANSAL MODELLEME: METODOLOJİ VE UYGULAMA ADIMLARI. In:Uğur Emek, Güray Küçükkocaoğlu editors. Teoriden Uygulamaya Türkiye'de Kamu Özel İşbirlikleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2019. p.340-351.

 • Gokten S. BİLANÇO DIŞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİKLERİ KAMU İÇİN BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ Mİ YOKSA YARATICI MUHASEBE UYGULAMASI MI?. In:Uğur Emek, Güray Küçükkocaoğlu editors. Teoriden Uygulamaya Türkiye'de Kamu Özel İşbirlikleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2019. p.18-36.

 • Gokten S. Recording Process. In:Saime Önce editors. Accounting I. Türkiye: Anadolu University Press; 2018. p.41-74.

 • Gokten S. Accounting and Business Environment. In:Saime Önce editors. Accounting I. Türkiye: Anadolu University Press; 2018. p.3-40.

 • Gokten S, Kucukkocaoglu G. Soner Gokten, Guray Kücukkocaoglu editors. Energy Management for Sustainable Development. London: Intech; 2018

 • Kucukkocaoglu G, Gokten S. Guray Kucukkocaoglu, Soner Gokten editors. Financial Management from an Emerging Market Perspective. Crotia: Intech; 2018

 • Gokten S, Okan Gokten P. Soner Gokten, Pinar Okan Gokten editors. Sustainability Assessment and Reporting. London: Intech; 2018

 • Gokten PO, Gokten S. Sustainability Reporting and Multilevel Governance. In:T. Uysal & C. Aldemir editors. Multi-Level Governance in Developing Economies. Hershey, PA: IGI Global; 2018. p.140-162.

 • Atalay B, Gokten S, Turkcan M. An Overview of Measuring and Reporting Intellectual Capital. In:Hasan DincerÜmit HaciogluSerhat Yüksel editors. Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance. Switzerland: Springer; 2018. p.369-388.

 • Gokten S. Soner Gokten editors. Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow. Crotia: Intech; 2017

 • Gokten S, Okan Gokten P. Recent Financial Crisis and the Structured Finance: Accounting Perspective for Future. In:Hasan Dincer, Umit Hacioglu editors. Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry. : Springer International Publishing; 2017. p.277-285.

 • Gökten S. Yapılandırılmış Finans. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Nobel Bilimsel Eserler); 2016

 • Gokten S. Finansal Yönetime Temel Bakış. In:Nevzat Aypek editors. Finansal Yönetimin Temelleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2014. p.2-25.

 • Gokten S. An Overview of Financial Aspect for Thermal Power Plants. In:Mohammad Rasul editors. Thermal Power Plants. Crotia: InTech; 2012. p.179-194.

Makaleler


 • Gokten S, Okan Gokten P. Yolsuzluk Muhasebesi: GRI 205 Standardı Özelinde Normatif Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2021; 13(4):3701-3711. ( EBSCO )

 • Gokten S, Ozerhan Y, Okan Gokten P. `The historical development of sustainability reporting: a periodic approach. Theoretical Journal of Accounting (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo?ci - ZTR), 2020; 107(163):99-117. ( Index Copernicus )

 • Gokten S, Arslan Kurnaz G. UFRS16 Kiralamalar Standardının Kiracının Finansal Tabloları Üzerine Etkileri: Seçilmiş Hava Yolu İşletmelerinde Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020; 12(2):1848-1860. ( Index Copernicus )

 • Baser F, Gokten S. Paths of economic development: A global evidence for the mediating role of human capital. The Journal of International Trade & Economic Development, 2019; 28(8):996-1018. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gokten S, Saler SM. Dinamik Değişimlere Uyarlanabilir Bir Sistem: Zamana Dayalı Maliyetleme ve Avantajlarını Doğrulayan Bulgular. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019; 11(1):625-640. ( Index Copernicus )

 • Okan Gokten P, Marsap B, Gokten S. Sera Gazı Emisyon Raporlaması Bir Tercih mi Yoksa Zorunluluk mu? Kuramsal Bir Değerlendirme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2019; 20:911-922. ( EBSCO )

 • Atalay B, Okan Gokten P, Gokten S. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve Raporlanması Üzerine Eleştirel ve Kuramsal Tartışmaların Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2019; 20:923-936. ( EBSCO )

 • Gokten S, Tanyolac C, Atalay B. Hangi Türde Bir Lider Hileyi Önleyebilir? Değer İlgililiği Teorisi ve Hile Elması Modeli Çerçevesinde Kuramsal Bir Bakış Açısı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2019; 20:939-962. ( EBSCO )

 • Gokten S, Atalay B. Bilanço Dışı Varlıkların Muhasebe Bilgisinin Değer İlgililiği Üzerindeki Etkisi: Türkiye?ye Özgü Bulgular. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2019; 12(2):271-288. ( Index Copernicus )

 • Gokten S. Ekonomik Kalkınma Teorisi ile Muhasebedeki Paradigma Kayması Arasındaki Etkileşim: Saptanan Ayak İzleri ve Çıkarımlar. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(3):848-873. ( EBSCO )

 • Gokten S. UFRS 13 Seviye 1 ve 2 Girdilerinin Gerçeğe Uygunluğu: Etkin Piyasalar Hipotezi Çerçevesinde Kuramsal Bir Tartışma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2018; 20(4):785-809. ( EBSCO )

 • Gökten S, Karabudak ÇÖ. Uluslararası Vergi Planlaması: Türkiye?nin Merkez Olarak Kullanıldığı Bir Vaka Çalışması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MODAV), 2017; 19(2):547-566. ( EBSCO )

 • Gökten S, Başer F, Yalçın İS. F-Skor Göstergelerinin Hisse Senedi Değeri Üzerindeki Etkisinin Defter Değerinin Aracılık Rolü Çerçevesinde İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(4):837-857. ( EBSCO )

 • Gokten S, Okan Gokten P. Value Creation Reporting: Answering the Question `Value to Whom? according to the International Integrated Reporting Framework. Theoretical Journal of Accounting-ZTR, 2017; 91(147):145-170. ( index copernicus )

 • Okan Gokten P, Baser F, Gokten S. Using fuzzy c-means clustering algorithm in financial health scoring. Audit Financiar Journal, 2017; 15(147):385-394. ( EBSCO )

 • Baser F, Gokten S, Kucukkocaoglu G, Ture H. Liquidity-profitability tradeoff existence in Turkey: an empirical investigation under structural equation modeling.. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2016; 5(2):27-44. ( Index Copernicus )

 • Gokten S. Entegre Raporlama Yaklaşımı İçin Uygulamaya Yönelik Sistematik Bir Öneri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016; 18(4):741-765. ( EBSCO )

 • Türe H, Gökten S, Başer F. Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016; 8(4):187-201. ( index copernicus )

 • Gokten S. An Audit Gap Problematic In Turkey: The Role Of Turkish Court Of Account For Semi-Public Companies. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 2016; 10(1):230-244. ( Google Scholar )

 • Okan Gokten P, Gokten S. Uluslararası Eğitim Standartlarına Genel Bakış: Geçerliğinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016; 3(6):49-66. ( Google Scholar )

 • Gokten S, Karatepe S. Electricity consumption and economic growth: A causality analysis for Turkey in the frame of import-based energy consumption and current account deficit. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 2016; 11(4):385-389. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gokten S, Karatepe S. Effects of Match-fixing Related Publications on Football Clubs? Stock Prices: An Example from Turkey. Muhasebe ve Finansman Dergisi(MUFAD), 2015; Ekim(68):169-183. ( Index Copernicus )

 • Cavusoglu T, Gokten S. Efficiency and hedging effectiveness in the NYMEX crude oil futures market. IKTISAT ISLETME VE FINANS, 2011; 26(308):29-51. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Uner M, Kose N, Gokten S. Leading Indicators of Heating Coal Pricing in Turkey: A Coal Pricing Model (2003-2009). Natural Resources, 2011; 2(2):102-106. ( EBSCO )

 • Okan Gokten P, Gokten S. Denetimin Etkinliği Çerçevesinde Analitik İnceleme ve Örnekleme. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2010; 3(1):87-104. ( EBSCO )

 • Uner MM, Kose N, Gokten S. An Econometric Model of Tourism Demand and Room Rates: A Study in Belek, Antalya. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 2008; 19(1):41-50. ( EconLit )

 • Gokten S, Okan P, Oner E, Aypek N. Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü ? Kırgızistan Örneği. Sosyoekonomi Dergisi, 2008; 4(7):117-133. ( EconLit )

 • Oner E, Okan P, Gokten S, Aypek N. Mikrofinans Sistemi ve Ticari Bankaların Mikrofinans Sistemindeki Yeri. Sosyoekonomi Dergisi, 2008; 4(8):55-74. ( EconLit )

 • Uner M, Kose N, Gokten S, Okan P. Financial and economic factors affecting the lignite prices in Turkey: An analysis of Soma and Can lignites. Resources Policy Journal, 2008; 33(4):230-239. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Varoglu A, Gokten S, Ozdogan B, Acıkgoz T. Decentralized autonomous organizations (DAOS) and governance token mechanism: What can we learn from DAOS for corporate governance practices?. Management and Organizational Studies on Blue&Grey Collar Workers: Ankara; 09/09/2022 - 12/09/2022

 • Varoglu A, Gokten S, Ozdogan B, Okan Gokten P. From web 1.0 to metaverse: A review from white and grey collar perspective. Management and Organizational Studies on Blue&Grey Collar Workers: Ankara; 09/09/2022 - 12/09/2022

 • Apaydın A, Baser F, Gokten S. Human Capital Scoring of the Countries. International Scientific Conference for the Information Systems and Technologies Achievements and Perspectives: Baku, Azerbaijan; 15/11/2018 - 16/11/2018

 • Sozen C, Basım N, Gokten S. Negative Ties and Interorganizational Dynamics: An Alternative Paradigm for Organizational Inquiry. 8th International Conference on Economics and Management of Networks (EMNet 2018): Havana, Cuba; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Gokten S, Basım N, Sozen C, Kucukkocaoglu G. Does the Reality of Public Private Partnership Match with the Idea?. 8th International Conference on Economics and Management of Networks (EMNet 2018): Havana, Cuba; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Sozen C, Basım N, Gokten S. Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall: A Research on Frequency of Visits and Educational Status of the Customers. 8th International Conference on Economics and Management of Networks (EMNet 2018): Havana, Cuba; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Gokten S, Tanyolac C, Atalay B. HANGİ TÜRDE BİR LİDER HİLEYİ ÖNLEYEBİLİR? DEĞER İLGİLİLİĞİ TEORİSİ VE HİLE ELMASI MODELİ ÇERÇEVESİNDE KURAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir-Türkiye; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Okan Gokten P, Marsap B, Gokten S. SERA GAZI EMİSYON RAPORLAMASI BİR TERCİH Mİ YOKSA ZORUNLULUK MU? KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir-Türkiye; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Atalay B, Okan Gokten P, Gokten S. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE RAPORLANMASI ÜZERİNE ELEŞTİREL VE KURAMSAL TARTIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. MODAV 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı: Kapadokya/Nevşehir-Türkiye; 13/09/2018 - 15/09/2018

 • Atalay B, Gökten S. Modifiye Edilmiş Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Türkiye'deki Bankaların Entelektüel Sermaye Performanslarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bankacılık Kongresi: Ankara; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Okan Gokten P, Gokten S. Yeni Kurumsal Ekonomi Bakış Açısı Çerçevesinde Güncel Finansal Raporlama Gelişmeleri Üzerine Bİr İrdeleme. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi: Erzurum-Türkiye; 13/12/2017 - 17/12/2017

 • Turkcan M, Atalay B, Gokten S. Impact of New IFRS 9 Standard on Bank Audits. 14th International Conference on Accounting: Tiran-Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Karabudak CO, Gokten S. Auditing of Special Purpose Entities in terms of International Taxation and Black Money. 14th International Conference on Accounting: Tiran-Albania; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Gökten S. Manipülasyonları Engelleme Unsuru Olarak Yeni Raporlama Yaklaşımları. 7. Muhasebe Düşünce Kampı: Manipülatif Davranışlar ve Finansal Bilginin Kalitesi: Eğirdir-Isparta; 09/08/2017 - 13/08/2017

 • Ture H, Gokten S, Baser F. Human Development Ranking of Countries by Multimoora Optimization. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences: Belgrade, Serbia; 10/05/2017 - 14/05/2017

 • Gokten S, Okan Gokten P. Value Creation in Integrated Reporting: A Comprehensive View to Answer The Question Value to Whom. Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researchers and Academic Staff: Lodz, Poland; 06/04/2017 - 07/04/2017

 • Kucukkocaoglu G, Gokten S. Multiple Mediator Analysis of Capital Structure Decisions: An Investigation for Turkish Manufacturing Firms. Annual Tokyo Business Research Conference: Tokyo, Japan; 03/04/2017 - 05/04/2017

 • Gokten S. Entegre Raporlama Yaklaşımı İçin Uygulamaya Yönelik Sistematik Bir Öneri. 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı: İzmir, Türkiye; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Gokten S. An Audit Gap Problematic in Turkey: The Role of Turkish Court of Account for Semi-Public Companies. 15th International Conference: Economy and Business: Elenite, Bulgaria; 01/09/2016 - 05/09/2016

 • Gokten S. Financial Aspects of Turkey's Critical Energy Infrastructure: An Analysis within Geopolitics of Middle East. 6th International Symposium on Energy Challenges and Mechanics - Towards a Big Picture: Inverness-Scotland, UK; 14/08/2016 - 18/08/2016

 • Gokten S, Okan Gokten P. Basis Risk Oriented Hedging Education: An Example of Futures Contract as a Teaching Method. 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History: Istanbul; 15/09/2010 - 18/09/2010

 • Cavusoglu T, Gokten S. The Hedging Effectiveness in Crude Oil Futures. Second Multinational Energy and Value Conference: Istanbul-Turkey; 02/07/2009 - 05/07/2009

 • Okan P, Gokten S, Uner M. Pricing Based on Product Life Cycle Costing Method in the Frame of Cost Approach:Comparison with the Traditional Methods. 8th International Marketing Trends Congress: Paris, France; 17/01/2009 - 19/01/2009

 • Okan P, Gökten S. Küreselleşme Sürecinde Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Yöntemi. 7. Anadolu İşletmecilik Kongresi: Çorum-Türkiye; 08/05/2008 - 10/05/2008

 • Karakaya M, Marsap B, Gokten S. Yeni Sermaye Uzlaşısı Ve Kobilerin Resmi Kredi Kanallarına Ulaşmasında Kurumsal Yapılanma: Kredi Garanti Fonu Örneği. Birinci Uluslararası Sempozyum: KOBİ'ler ve Basel II: İzmir; 02/05/2008 - 04/05/2008

 • Uner M, Gokten S, Okan P, Kose N. Lignite Pricing Strategies in Turkey. 7th International Marketing Trends Congress: Venice, Italy; 17/01/2008 - 19/01/2008

 • Okan P, Oner E, Gokten S, Aypek N. Tax Avoidance and the Role of the Tax in the Selection of the Legal Structure. Second International International Symposium on Public Finance: Bishkek, Kyrgyzstan; 24/10/2007 - 27/10/2007

 • Gokten S, Okan P, Oner E, Aypek N. Depository Receipt System in International Integration of Capital Markets. Second International Symposium on Public Finance: Bishkek, Kyrgyzstan; 24/10/2007 - 27/10/2007