Dr. Öğr. Üyesi ALPEREN ÖZTÜRK

İngilizce İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2116
E-Posta : alperen[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi

Çalışma Alanları


 • İŞLETME

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Öztürk A. Klan Denetiminin Avantajları ve Dezavantajları. In:H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar. İstabul: Beta Yayıncılık; 2022. p.147-150.

 • Öztürk A, Çakar M. Yönetim ve Yönetimin İşlevleri. In:Hakkı Okan Yeloğlu, Serhat Çakır ve Nihan Yıldırım editors. Teknoloji Yönetimi: Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü. Ankara: Arkadaş; 2022. p.45-84.

 • Sözen HC, Öztürk A. Sosyal Ağ Kuramı ve Örgüt Araştırmaları. In:H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. Ankara: Beta yayıncılık; 2020. p.317-354.

Makaleler


 • Sözen HC, Öztürk A, Köker AR. Örgütsel Ağlar Özel Sayısı: Seçilim ve Uyumlanma Tartışmasında Örgütsel Ağlar Yaklaşımı. Y.A.D. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2021; 1-2(15):6-28.

 • Ocak M, Öztürk A. The Role of Transformational Leadership Behaviours? Effects on Corporate Entrepreneurship Behaviours and Financial Performance of Firms. International Review of Management and Marketing, 2018; 8(4):45-55. ( EBSCO )

 • Öztürk A. ÖRGÜTSEL YAŞ VE EYLEMSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ, YENİ KURUMSALCILIK, KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ YAKLAŞIMLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2018; 4(19):2460-2474. ( ResearchBib )

 • Öztürk A, Varoğlu MA, Varoğlu D. A Critical Review of Implicit Leadership Theory on the Validity of Organizational Actor-National Culture Fitness. International Journal of Organizational Leadership, 2017; 6(4):456-469. ( Web of Science )

 • Öztürk A, Sözen HC. Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(1):1-22. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Öztürk A, Sargut S. Sosyal Yapının Belirleyici Rolünün Modern Mantıklar ve Profesyonellik Düzeyi İlişkisine Etkisi.. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Venezia Otel. Antalya; 18/04/2019 - 20/04/2019

 • Öztürk A, Sargut S. GELENEKSEL MANTIKLAR VE PROFESYONELLEŞME DÜZEYİ İLİŞKİSİNDE SOSYAL YAPININ BELİRLEYİCİ ROLÜ. 10. Örgüt Kuramı Sempozyumu: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir; 08/02/2019 - 09/02/2019

 • Şenyuva Z, Öztürk A. Yeni Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Kurumsal Sosyal. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Bilkent Otel/Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Öztürk A, Sargut AS. Kurumsal Mantıklar, Sosyal Beceriler ve Sosyal Öğrenme İlişkisi. VIII. Örgüt KuramI Sempozyumu: Çankaya Üniversitesi; 02/02/2017 - 03/02/2017

 • Öztürk A, Varoğlu A. An Alternative View to the Relationship Between Leadership, National Culture and Implicit Leadership Theory. 4th International Conferences on New Challenges in Management and Business: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Yeloğlu HO, Fidanboy CÖ, Serpoush M, Öztürk A. The Effects of Organizational Silence on Organizational Learning:The Mediating Effect of Perceived Organizational Support. Euram 2016: Manageable Cooperation: Fransa/Paris; 31/05/2016 - 04/06/2016