Araş.Gör. ASLIHAN ÇOBAN

Milletlerarası Hukuk Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1718
E-Posta : aslihancoban[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2019), Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (2014), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Doktora (0), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

Kitaplar


  • Çoban A. Reklam Yapım Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk. In:Mehmet Özdamar,Hayrettin Çağlar editors. Prof. Dr. Rıza Ayhan'a Armağan. Ankara: Yetkin Yayınları; 2022. p.1763-1788.

Makaleler


  • Çoban A. Brüksel I Tüzüğü (Recast) Işığında Elektronik Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Milletlerarası Yetki Anlaşmaları. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019; 5(2):187-209.

Bildiriler


  • Çoban A. Elektronik Tüketici Sözleşmesinde Yetki. Hukuk Buluşmaları: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 24/02/2018