Öğr.Gör. ZÜHAL ŞENYUVA

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2148
E-Posta : zuhala[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1999), Ankara Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Öğütveren Gönül Ö, Şenyuva Z. Negative Emotions at Work. In:H.C. Sözen ve H. N. Basım editors. The Dark Side of Organizational Behavior. New York: Routledge; 2022. p.4-31.

 • Şenyuva Z, Kırkbeşoğlu E. Sosyal Ağ Kuramı ve Güç. In:Harun Yıldız ve Tarhan Okan editors. Örgütlerde Güç ve Politika. : Beta; 2019. p.111-123.

 • Tanyolaç C, Şenyuva Z. Duygusal Olaylar Kuramı. In:Senay Yürür editors. Örgütsel Davranış Kuramları. İstanbul: Beta; 2019. p.313-340.

 • Şenyuva Z, Kırkbeşoğlu E. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. In:H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. Ankara: Beta; 2017. p.437-466.

Makaleler


 • Ogutveren Gonul O, Senyuva Z. How Social Entrepreneurs Can Create Impact for a Better World. Entrepreneur & Innovation Exchange, 2020; March(12):-.

 • Senyuva Z, Ogutveren Gonul Ö. Impact of Cultural Differences on Entrepreneurial Practices. International Journal of Management and Applied Science, 2019; 5(11):13-16.

 • Şenyuva Z, Öğütveren Gönül Ö. Örgütler Arası İlişkilerde Bilginin Paylaşım Sürecinde Özgözlemciliğin Güvene Etkisi. Eskişehir Osmangazi Dergisi İİBF Dergisi, 2012; 7(1):75-96.

 • Şenyuva Z, Öğütveren Gönül Ö. The Impact of Social Learning on Constructing Person-Organization Fit. International Journal of Business and Social Science, 2011; 2(11):154-159.

 • Özen Ş, Aslan Z. İçsel ve dışsal sosyal sermaye yaklaşımları açısından Türk toplumunun sosyal sermaye potansiyeli: Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) örneği. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 2006; 6(12):130-161.

Bildiriler


 • Şenyuva Z, Öğütveren Gönül Ö. Girişimcinin Psikolojik Esenliği Açısından Duygusal Rol Davranışları. 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 03/09/2020 - 05/09/2020

 • Senyuva Z, Ogutveren Gonul O. Impact of Cultural Differences on Entrepreneurial Practices. ISERD-International Conference on Economics, Management and Social Study: New York, USA; 16/10/2019 - 17/10/2019

 • Şenyuva Z, Öztürk A. Yeni Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Öğütveren Gönül Ö, Şenyuva Z. The Role of Business Incubators on Start-Up Growth. The 14th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development: MontClair, NJ, USA; 21/06/2016 - 24/06/2016

 • Sözen C, Şenyuva Z. Askeri Örgütlerde Yapısal Ataletin Kaynakları ve Değişim Yönetimi. Askeri Organizasyonlarda Değişim ve Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 16/06/2016 - 17/06/2016

 • Şenyuva Z. The Process of Diffusion and Legitimization of Private Tutoring Centers in Turkey. The International Academy of Business and Public Administration: Las Vegas, Nevada; 24/10/2013 - 27/10/2013

 • Öğütveren Gönül Ö, Şenyuva Z. Types of Interorganizational Trust within the Networks of Small Sized Businesses. 8th International Academy of Management and Business Congress: Madrid, Spain; 28/06/2010 - 30/06/2010

 • Şenyuva Z, Özen Ş. Türkiye'de Dershanelerin Yayılma ve Meşrulaşma Süreci: Başarı Öyküsü mü - Efsane mi?. 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Adana; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Şenyuva Z, Öğütveren Gönül Ö. Örgütlerarası İlişkilerde Bilginin Paylaşım Sürecinde Özgözlemciliğin Güveni Biçimleyici Etkisi. Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Yalova; 30/10/2009 - 01/11/2009

 • Gönül Öğütveren Ö, Aslan Z. Örgütler Arası İlişkilerde Güven: Küçük İşletmeler Üzerine Görgül Bir Çalışma. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Sakarya; 25/05/2007 - 27/05/2007