Dr. Öğr. Üyesi MURAT TAHİR ÇALDAĞ

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1670
E-Posta : mtcaldag[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2022), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (2016), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2016), Anadolu Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2012), Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • İŞLETME

Kitaplar


 • Çaldağ MT, Gökalp E. Developing a reference model for open data capability maturity assessment. In:Khan Arif Ali , Le Dac-Nhuong editors. Evolving Software Processes: Trends and Future Directions. : John Wiley & Sons, Inc.; 2022. p.135-150.

 • Çaldağ MT, Alkış Bayhan N. GELİŞEN TEKNOLOJİLERİN ORGANİZASYONLARDA KULLANIMI VE YÖNETİMİ. In:Hakkı Okan Yeloğlu, Serhat Çakır, Nihan Yıldırım editors. Teknoloji Yönetimi Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü. Ankara: Arkadaş; 2022. p.363-386.

 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. ICT-Based Distance Higher Education: A Necessity During the Era of COVID-19 Outbreak. In:Arpaci I., Al-Emran M., A. Al-Sharafi M., Marques G. editors. Emerging Technologies During the Era of COVID-19 Pandemic. Switzerland: Springer International Publishing; 2021. p.365-385.

Makaleler


 • Çaldağ MT, Gökalp E. The Maturity of Open Government Data Maturity: A Multivocal Literature Review. Aslib Journal of Information Management, 2022; 74(6):1007-1030. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çaldağ MT, Gökalp E. Exploring Critical Success Factors for Blockchain-based Intelligent Transportation Systems. Emerging Science Journal, 2020; 4:27-44. ( Scopus )

 • Alkış N, Çaldağ MT, Yeloğlu HO. Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Dönüşümcü Liderliğin Düzenleyici Etkisi. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2020; 55(2):880-892.

Bildiriler


 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. COVID-19 Salgını Nedeniyle Uzaktan Eğitime Zorunlu Geçiş: Uzaktan Eğitim Sürecinde Yenilikçi Teknolojilerin Kullanılması. 7. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı: İzmir; 09/12/2020 - 11/12/2020

 • Çaldağ MT. ÖRGÜTSEL ŞEFFAFLIK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇERÇEVE ÖNERİSİ. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi: Erciyes Üniversitesi Kayseri; 23/09/2020 - 25/09/2020

 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. Open Government Data: Analysing Benefits and Challenges. 2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK): Ankara/Turkey; 06/11/2019 - 07/11/2019

 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. Analyzing Determinants of Open Government Based Technologies and Applications Adoption in the Context of Organizations. International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, e-Government EEE'19: Las Vegas Nevada USA; 29/07/2019 - 01/08/2019

 • Alkış N, Çaldağ MT, Gökalp E. An Integrated Holistic Success Model for Evaluating Smart City Initiatives. International Conference on Internet Computing Internet of Things ICOMP'19: Las Vegas Nevada USA; 29/07/2019 - 01/08/2019

 • Alkış N, Çaldağ MT, Gökalp E. Akıllı Şehir Girişimlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir başarı Modeli Önerilmesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi YAEM 2019: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. Açık Devlet Teknolojilerinin ve Uygulamalarının Örgütler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi YAEM 2019: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019