Araş.Gör. MURAT TAHİR ÇALDAĞ

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1167
E-Posta : mtcaldag[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2016), Ankara Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (2016), Anadolu Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (2012), Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çalışma Alanları


  • İŞLETME

Makaleler


  • Alkış N, Çaldağ MT, Yeloğlu HO. Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Dönüşümcü Liderliğin Düzenleyici Etkisi. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2020; 55(2):880-892.

Bildiriler


  • Çaldağ MT. ÖRGÜTSEL ŞEFFAFLIK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇERÇEVE ÖNERİSİ. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi: Erciyes Üniversitesi Kayseri; 23/09/2020 - 25/09/2020

  • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. Analyzing Determinants of Open Government Based Technologies and Applications Adoption in the Context of Organizations. International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, e-Government EEE'19: Las Vegas Nevada USA; 29/07/2019 - 01/08/2019

  • Alkış N, Çaldağ MT, Gökalp E. An Integrated Holistic Success Model for Evaluating Smart City Initiatives. International Conference on Internet Computing Internet of Things ICOMP'19: Las Vegas Nevada USA; 29/07/2019 - 01/08/2019

  • Alkış N, Çaldağ MT, Gökalp E. Akıllı Şehir Girişimlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir başarı Modeli Önerilmesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi YAEM 2019: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

  • Çaldağ MT, Gökalp E, Alkış N. Açık Devlet Teknolojilerinin ve Uygulamalarının Örgütler Tarafından Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi YAEM 2019: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019