Prof. Dr. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2159
E-Posta : gurayk[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/

 • Doktora (2003), Ankara Üniversitesi, İşletme
 • Yüksek Lisans (1999), Central Missouri State University, Mba-Finance
 • Lisans (1998), Central Missouri State University, Finance

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

Kitaplar


 • Çakır N, Küçükkocaoğlu G. TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SON YİRMİ YILI (2000-2020) TÜRKİYE-ÇİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ www.ekonendeks.com. ANKARA: SİYASAL; 2022

 • Kulaksiz S, Küçükkocaoğlu G. KAMU HİZMET TEDARİK YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNDE YATIRIMIN DEĞERİ ANALİZİ (VALUE FOR MONEY). In:Uğur Emek; Güray Küçükkocaoğlu editors. Teoriden Uygulamaya Türkiye'de Kamu Özel İşbirlikleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2019. p.163-185.

 • Emek U, Küçükkocaoğlu G. Uğur EMEK, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU editors. Teoriden Uygulamaya Türkiye'de Kamu Özel İşbirlikleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2019

 • Küçükkocaoğlu G, Gökten S. KAMU?ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDE FİNANSAL MODELLEME: METODOLOJİ VE UYGULAMA ADIMLARI. In:Uğur Emek; Güray Küçükkocaoğlu editors. Teoriden Uygulamaya Türkiye'de Kamu Özel İşbirlikleri. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2019. p.327-339.

 • Gokten S, Kucukkocaoglu G. Soner Gokten, Guray Kücukkocaoglu editors. Energy Management for Sustainable Development. London: Intech; 2018

 • Küçükkocaoğlu G, Gökten S. Güray Küçükkocaoğlu, Soner Gökten editors. Financial Management from an Emerging Market Perspective. Hırvatistan: Intech; 2018

 • Küçükkocaoğlu G, Gökten S. - editors. Energy Management for Sustainable Development. -: Books on Demand; 2018

 • Küçükkocaoğlu G. Baskent Logistics: Delivering More, Further. In:Brealey, Myers, Marcus editors. Fundamentals of Corporate Finance. İngiltere: Mcgraw-Hill; 2012. p.710.

 • Küçükkocaoğlu G, Küçüksözen C. Turkish Capital Market Regulation. In:Tamer Çetin, Fuat Oğuz editors. Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets. USA: Nova Publishing; 2011

 • Küçükkocaoğlu G. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU editors. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA GÜN İÇİ GETİRİ, VOLATİLİTE VE KAPANIŞ FİYATI MANİPÜLASYONU. ANKARA: SPK YAYINLARI; 2005

Makaleler


 • Alıcıoğlu Y, Küçükkocaoğlu G. IMPACT OF BANKING SECTOR CREDITS ON NET SME FORMATION IN TURKEY. VERİMLİLİK, 2022; (2):345-354.

 • Küçükkocaoğlu G, Çakır N. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler. ISARDER - JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK, 2021; 13(3):2320-2339.

 • Aysoy D, Küçükkocaoğlu G. Türkiye'de Döviz Rezervi ile Döviz Kuru arasında Nedensellik İlişkisi - Ocak 2018 - Aralık 2020. Vergi Dünyası, 2021; Haziran(478):-.

 • Arda E, Küçükkocaoğlu G. Yapay Zeka Yöntemleri ile Hisse Senedi Fiyat Öngörüleri. Ekonomi, Politika ve Finansal Araştırmalar, 2021; 6(2):565-586.

 • Canbaloglu B, Alp OS, Küçükkocaoğlu G. Are Emerging Market Economies Subject to Credit Rating Bias?: Evidence from South Africa, Hungary and Turkey Cases. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019; 11(2):1068-1078. ( TR Dizin )

 • Daver G, Küçükkocaoğlu G. Türk Bankacılık Sistemi Performans Analizleri. Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 2019; 10(19):385-402. ( EconLit )

 • Küçükkocaoğlu G, Kuzu DA, Göksu G. Türk Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmini Etkileyen Değişkenler ve Etki Düzeyleri. Bankacılar Dergisİ, 2019; -(109):3-21.

 • Çakır N, Kapucu H, Küçükkocaoğlu G. Halka Arzda Aracılık Kuruluş İtibarının Etkisi 2: Kuramsal Değerlendirme. MÖDAV, 2019; 21(3):778-808. ( TR Dizin )

 • Daver G, Küçükkocaoğlu G. ON DIMENSION REDUCTIONS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS WITH AN ILLUSTRATIVE APPLICATION TO TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2019; -(24):259-268. ( TR Dizin )

 • Kulaksız S, Küçükkocaoğlu G. KAMU HİZMET TEDARİK YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİNDE YATIRIMIN DEĞERİ ANALİZİ: BİR HASTANE PROJESİ ÜZERİNDE UYGULANMASI. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2019; 21(1):197-227. ( TR Dizin )

 • Çakır N, Küçükkocaoğlu G. HALKA ARZDA ARACI KURULUŞ İTİBARININ ETKİSİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2018; 20(4):924-955. ( TR Dizin )

 • Kucukkocaoglu G, Aktas Bozkurt M. Identifying the Effects of Mergers and Acquisitions on Turkish Banks Performances. Asian Journal of Economic Modelling, 2018; 6(3):235-244. ( SCOPUS )

 • Sultanoğlu B, Küçükkocaoğlu G, Alp ÖS. Match-fixing in Turkish Football Super League: Fenerbahçe Case. Journal of Business Research-Turk, 2018; 10(4):646-660. ( ULAKBİM )

 • Aysoy D, Kucukkocaoglu G. Döviz Müdahalelerinin Kur Üzerindeki Etkisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 2018; 10(1):65-94. ( TR Dizin )

 • Çakır N, Küçükkocaoğlu G, Kapucu H. İLK HALKA ARZDA SICAK VE SOĞUK PİYASALAR. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; (16):695-708. ( TR Dizin )

 • Canbaloglu B, Küçükkocaoğlu G. THE RESPONSES OF ASSET PRICES TO MONETARY POLICIES OF FEDERAL RESERVE AND EUROPEAN CENTRAL BANK: EVIDENCE FROM TURKEY. International Journal of Economic Perspectives, 2017; 11(3):2059-2071. ( Scopus )

 • Başer F, Gökten S, Küçükkocaoğlu G, Türe H. Liquidity-profitability Tradeoff Existence in Turkey: an Empirical Investigation under Structural Equation Modeling.. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2017; 5(2):27-44. ( EBSCO )

 • Kucukkocaoglu G, Altıntaş MA. Using non-performing loan ratios as default rates in the estimation of credit losses and macroeconomic credit risk stress testing: A case from Turkey. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions Journal, 2016; 6(1):52-63. ( EconLit )

 • Alp ÖS, Gökgöz F, Küçükkocaoğlu G. ESTIMATING TURKISH STOCK MARKET RETURNS WITH APT MODEL: COINTEGRATION AND VECTOR ERROR CORRECTION APPROACHES. Economic Review - Journal of Economics and Business, 2016; 1(14):-. ( EconLit )

 • Göksu G, Kadıoğlu E, Küçükkocaoğlu G. Predicting Crises in Turkey Using an Exchange Market Pressure Model and Four-Way Decomposition Analysis of Gross Capital Flows. International Business Research, 2015; 8(11):-. ( EconLit )

 • Kadioğlu E, Küçükkocaoğlu G. Borsa İstanbul'da Gün İçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 2015; 9(1):103-126. ( EconLit )

 • Kadioğlu E, Küçükkocaoğlu G, Kiliç S. Closing Price Manipulation in Borsa Istanbul and the Impact of Call Auction Sessions. Borsa Istanbul Review, 2015; :1-9. ( ECONLIT )

 • Erol T, Küçükkocaoğlu G, Algüner A. Diversities of Exchange Rate Exposure in Emerging Markets. Journal of Finance and Accounting, 2013; 1(1):1-12.

 • Küçükkocaoğlu G, Ünalmış D, Ünalmış I. How do Banks' Stock Returns Respond to Monetary Policy Committee Announcements in Turkey? Evidence from Traditional versus New Monetary Policy Episodes. Economic Modelling, 2013; (35):536-545. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010; 24(2):-.

 • Küçükkocaoğlu G, Sezgin Ö. IPO Mechanism Selection by Using Classification and Regression Trees (CART). Quantity and Quality, 2012; 46(3):873-888. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Dikmen B, Küçükkocaoğlu G. The detection of earnings manipulation: The three-phase cutting plane algorithm using mathematical programming. Journal of Forecasting, 2010; 29(5):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Küçükkocaoğlu G, Küçüksözen C. Açılış Seansı Uygulamasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Mikroyapısı Üzerine Etkileri. Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, 2009; (564):78-83.

 • Küçükkocaoğlu G. INTRADAY STOCK RETURNS AND CLOSE END PRICE MANIPULATION IN THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. FRONTIERS IN FINANCE AND ECONOMICS, 2008; 5(1):-. ( EconLit )

 • Küçükkocaoğlu G. UNDERPRICING IN TURKEY: A COMPARISON OF THE IPO METHODS. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS, 2008; 13:-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G, Keskin Benli Y, Küçüksözen C. DETECTING THE MANIPULATION OF FINANCIAL INFORMATION BY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS. ISE REVIEW, 2007; (36):-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G, Keskin Benli Y, Küçüksözen C. FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI. İMKB DERGİSİ, 2007; (36):-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G. BİREYSEL EMEKLİLİK BAĞLANTILI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ. ACTİVE-BANKACILIK VE FİNANS DERGİSİ, 2006; (4):-.

 • Sayilgan G, Karabacak H, Küçükkocaoğlu G. THE FIRM-SPECIFIC DETERMINANTS OF CORPORATE CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM TURKISH DYNAMIC PANEL DATA. INTERNATIONAL JOURNAL OF INVESTMENT MANAGEMENT AND FINANCIAL INNOVATIONS, 2006; 3:-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. HALKA ARZLARDA FİYAT İSTİKRARI SAĞLAYICI İŞLEMLERİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. MUHASEBE VE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2006; 8(2):-.

 • Küçükkocaoğlu G. SINGLE PRICE AUCTION SYSTEM FOR THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. ISE REVIEW, 2005; (29):-. ( ECONLIT )

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. KURUMSAL ŞİRKET YÖNETİMİNDE FİNANSAL TABLOLARIN ROLÜ. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2005; (16):-.

 • Küçükkocaoğlu G. ELEKTRONİK EMİR İLETİM SİSTEMİNİN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI?NIN MİKROYAPISI ÜZERİNE ETKİSİ. İŞLETME VE FİNANS DERGİSİ, 2005; (232):-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G, Küçüksözen C. GERÇEĞE AYKIRI FİNANSAL TABLOLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, 2005; (28):-.

 • Küçükkocaoğlu G. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA TEK FİYAT SİSTEMİ. İMKB DERGİSİ, 2005; (29):-. ( ECONLIT )

 • Küçükkocaoğlu G. ALFA, BETA, STANDARD HATA VE PORTFÖY SEÇİMİ. MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 2004; (13):-.

 • Küçükkocaoğlu G, Kiraci A. GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ (Mödav), 2003; 5(4):-.

 • Küçükkocaoğlu G. OPTİMAL PORTFÖYÜN SEÇİMİ VE İMKB ULUSAL-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. ACTIVE-BANKACILIK VE FİNANS DERGİSİ, 2002; (26):-.

Bildiriler


 • Çakır N, Küçükkocaoğlu G, Göksu G. Endeksler Düzeyinde Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri. 25. FI?NANS SEMPOZYUMU: Burdur - Türkiye; 19/10/2022 - 22/10/2022

 • Kanlıoğlu E, Küçükkocaoğlu G. ARE THE DAYS OF THE BLUE-WHITE-GRAY COLLAR OVER? EFFECTS OF INNOVATIONS IN ACCOUNTING AND FINANCE. Management and Organizational Studies On Blue & Grey Collar Workers International Congress: Ankara; 10/09/2022 - 12/09/2022

 • Küçükkocaoğlu G. Uluslararası Akreditasyon: AQAS Deneyimi. Akreditasyonda Uluslararasılaşma: Ankara; 05/07/2022

 • Turan İ, Küçükkocaoğlu G. Economic Effects on Time Dimension on Incentive Mechanism For Renewable Energy Resources (RES). Uluslararası Dünya Enerji Kongresi: Kayseri; 03/12/2021 - 04/12/2021

 • Alıcıoğlu Y, Küçükkocaoğlu G. Effects of Bank Credit on Industrial Performance in Turkey. World Finance Conference: Latvia; 05/12/2020 - 06/12/2020

 • Ünalmış İ, Karakaş T, Küçükkocaoğlu G. Correlation between Idiosyncratic Commodity Price Shocks and Country Credit Default SWAP Spreads. american Association of Behavioral and Social Sciences: ABD; 24/02/2020 - 25/02/2020

 • Kulaksız S, Küçükkocaoğlu G. Public Private Partnership in Healthcare Investments : Value for Money Analysis of a Public Hospital Project in Turkey. ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NETWORKS: Küba; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Gökten S, Basım N, Sözen C, Küçükkocaoğlu G. DOES THE REALITY OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP MATCH WITH THE IDEA?. International Conferences on Economics and Management of Networks - EMNet: Küba; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Aktas Bozkurt M, Kucukkocaoglu G. Bankacılık Sektörü Açısından Piyasa Disiplini : Türkiye Uygulaması. I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: Ankara; 05/04/2018 - 05/05/2018

 • Gulhan O, Kucukkocaoglu G. Bankacılıkta Likidite Riski ve Likidite Düzenlemeleri: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Uygulamalar. I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: Ankara; 05/04/2018 - 05/05/2018

 • Kuzu DA, Kucukkocaoglu G. Kredi Hacmini Belirleyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması. I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: Ankara; 05/04/2018 - 05/05/2018

 • Atalay B, Küçükkocaoğlu G. PASİF PORTFÖY YÖNETİMİYLE UZUN DÖNEMLİ YATIRIM STRATEJİSİ. Uluslararası Katılımlı 21. FİNANS SEMPOZYUMU: Balıkesir; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Kucukkocaoglu G. The Political Economics of Credit Rating Agencies: The Case of Turkey Under Coup Attempt. 9th Annual American Business Research Conference: New York - ABD; 10/07/2017 - 12/07/2017

 • Çakır N, Küçükkocaoğlu G, Kapucu H. İlk Halka Arzda Sıcak ve Soğuk Piyasalar. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Ege Üniversitesi İİBF; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Küçükkocaoğlu G, Gökten S. Multiple Mediator Analysis of Capital Structure Decisions: An Investigation for Turkish Manufacturing Firms. Annual Tokyo Business Research Conference, Tokyo: Japonya - Tokyo; 03/05/2017 - 05/05/2017

 • Önkol G, Küçükkocaoğlu G. Türkiye'deki Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin Kefalet Hacminin ve İşlerliğinin Arttırılabilmesi İçin Yapılabilecekler. 13. Uluslararası Muhasebe Konferansı: İzmir - Türkiye; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Daver G, Küçükkocaoğlu G. Turkish Banking Sector Performance Analyses. 5th International Business and Finance Conference: Sydney-Avustralya; 02/06/2016 - 03/06/2016

 • Bakın B, Küçükkocaoğlu G. THE RESPONSES OF ASSET PRICES TO MONETARY POLICIES OF FEDERAL. Euroconference 2016: Portekiz; 28/05/2016 - 03/06/2016

 • Küçükkocaoğlu G, Aktaş M. Identifying The Effects Of Mergers And Acquisitions On Turkish Banks? Performances. SSEM International Conference: Budapeşte; 07/06/2014 - 10/06/2015

 • Küçükkocaoğlu G, Ünalmış D, Ünalmış I. How do Banks' Stock Returns Respond to Monetary Policy Committee Announcements in Turkey? Evidence from Traditional versus New Monetary Policy Episodes Economic Modelling. 10th Annual NBP-SNB Joint Seminar on Monetary Transmission Mechanism in Transition Countries: Zürih, isviçre; 03/06/2013 - 04/06/2013

 • Altıntaş MA, Küçükkocaoğlu G. Using non-performing loan ratios as default rates in the estimation of credit losses and macroeconomic credit risk stress testing: A case from Turkey. 9th EBES Conference: Roma, italya; 10/01/2013 - 15/01/2013

 • Küçükkocaoğlu G. Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Finansman Kaynakları. Yenilenebilir Enerji Konferansı: Adana Ticaret Odası; 19/02/2010

 • Küçükocaoğlu G. OUTLIERS EFFECT ON PORTFOLIO OPTIMIZATION. ICORS 2008 International Conference on Robust Statistics: Antalya, Türkiye; 08/09/2008 - 12/09/2008

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. İMKB'DE UYGULANAN HALKA ARZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. 10.ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, TÜRKİYE; 01/11/2006 - 05/11/2006

 • Küçükkocaoğlu G, Alagöz A. BOOK BUILDING VS. FIXED PRICE OFFER: EVIDENCE FROM THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. EMERGING MARKETS: FINANCE AND ECONOMICS CONFERENCE (EMFE): ISTANBUL BILGI UNIVERSITY, TURKEY; 01/09/2006 - 07/09/2006

 • Küçükkocaoğlu G. UNDERPRICING IN TURKEY: A COMPARISON OF THE IPO METHODS. MONEY, MACRO AND FINANCE RESEARCH GROUP 38TH ANNUAL CONFERENCE: UNIVERSITY OF YORK, UNITED KINGDOM; 01/09/2006 - 05/09/2006

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. KURUMSAL ŞİRKET YÖNETİMİNDE FİNANSAL TABLOLARIN ROLÜ. 4.ANADOLU İŞLETMECİLİK KONGRESİ: ETÜ-TOBB, ANKARA, TÜRKİYE; 01/05/2005 - 05/05/2005

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. DETECTING FALSE FINANCIAL STATEMENTS USING PUBLISHED DATA FROM THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON FINANCIAL REPORTING,: ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY, ISTANBUL; 01/05/2005 - 05/05/2005

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. MANIPULATION OF FINANCIAL INFORMATION: AN EMPIRICAL STUDY ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE) FIRMS. 1ST ANNUAL INTERNATIONAL ACCOUNTING CONFERENCE: ISTANBUL, TURKEY; 01/11/2004 - 07/11/2004

 • Küçüksözen C, Küçükkocaoğlu G. Finansal Bilgi Manipülasyonu: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. 1ST ANNUAL INTERNATIONAL ACCOUNTING CONFERENCE: ISTANBUL, TURKEY; 01/11/2004 - 07/11/2004

 • Erol T, Küçükkocaoğlu G, Algüner A. EXCHANGE RATE EXPOSURE OF PRICE-TAKERS: FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM THE TURKISH MANUFACTURING. ?, 4TH ANNUAL CONFERENCE OF INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE SOCIETY: CITY UNIVERSITY, LONDON, UNITED KINGDOM; 01/11/2003 - 07/11/2003

 • Erol T, Küçükkocaoğlu G, Algüner A. EXCHANGE RATE EXPOSURE OF PRICE-TAKERS: FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM THE TURKISH MANUFACTURING. 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS, ERC - METU: ANKARA, TURKEY; 01/09/2003 - 07/09/2003

 • Küçükkocaoğlu G, Kiraci A. GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. 5. ULUSAL EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK KONFERANSI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA, TÜRKİYE; 01/05/2003 - 05/05/2003

 • Küçükkocaoğlu G. INTRADAY STOCK RETURNS AND CLOSE END PRICE MANIPULATION IN THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE. 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS, ERC - METU: ANKARA, TURKEY; 01/09/2002 - 07/09/2002