Araş.Gör. BERKAY KABALAY

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1665
E-Posta : bkabalay[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2017), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
 • Lisans (2015), Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Çalışma Alanları


 • SİYASET TEORİSİ

 • ULUSLARARASI EKONOMİ

Kitaplar


 • Kabalay B, Özcan E. Yeni Toplumsal Hareketler Literatürüne Eleştirel Bir Bakış: Öznellik Üretimi Olarak Gençliğin Konumu ve Moleküler Devrim. In:Merve Deniz Pak ve Emre Özcan editors. Gençliğin Dönüşümü: Politika ve Mücadele. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2020. p.31-49.

Makaleler


 • Yücel Y, Kabalay B. Suicidal Economy of Turkey in Times of Crisis: 2018 Crisis and Beyond. Critical Sociology, 2022; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Kabalay B, Yücel Y. The Violent Character of Indebtedness: The Case of Turkey. 12th Annual Critical Finance Studies Conference: Londra, İngiltere; 27/08/2020 - 28/08/2020

 • Kabalay B. Policing Through Subjection and Subjectivation in Contemporary Politics. Riot, Rebellion, Resistance, Repression: Representations of and Responses to Protest, Policing, and Power Since 1900: Manchester, İngiltere; 08/04/2020 - 10/04/2020

 • Kabalay B. Neoliberal Özneleşmenin Yeniden Üretimi: 2000'ler Türkiye'sinde Polis Reformu. TSBD 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 26/11/2019 - 29/11/2019

 • Kabalay B. Three Events of Capital-as-Debt. Innovation, Economic Complexity and Economic Geography: Cenevre, İsviçre; 27/08/2018 - 29/08/2018

 • Kabalay B. Truth and Politics: Beyond the Sign-Model. IAPSS Autumn Convention: Bremen, Almanya; 13/09/2017 - 17/09/2017