Araş.Gör. TÜRKER AÇIKGÖZ

İngilizce İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2150
E-Posta : tacikgoz[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2021), Başkent Üniversitesi, Muhasebe Ve Finans
 • Lisans (2019), Atilim Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


 • MUHASEBE VE FİNANS

 • İKTİSADİ BÜYÜME VE GELİŞME, BÖLGESEL GELİŞME VE PLANLAMA

Kitaplar


 • Sezgin Alp Ö, Açıkgöz T, Kılıç G. Şirket Değerleme Örneği. In:Uluslararası Değerleme Standartları. Ankara: Gazi Kitabevi; 2022. p.259-273.

 • Çetinkaya N, Kılıç G, Açıkgöz T, Umut İE. COVID-19 Sürecinin Gıda, İçecek ve Tütün Sektöründeki İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. In:Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Deniz Umut Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya editors. COVID-19 Salgının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2021. p.645-680.

Makaleler


 • Açıkgöz T, Fidan A. A Panel Dupont Regression Approach to Evaluate Financial Performance and Market Value of Transportation Firms in Türkiye. Journal of Accounting and Finance, 2023; (97):99-112. ( EBSCOhost )

 • Açıkgöz T. Global Connectedness and Networks of Agricultural Production. The Singapore Economic Review, 2023; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Açıkgöz T, Sezgin Alp Ö. Firm-Specific and Macroeconomic Determinants of Fixed Asset Investment Decisions in Turkey. Journal of Accounting and Finance, 2022; :-. ( EBSCOhost )

 • Açıkgöz T. Cash-Based Accounting Information in Predicting Bankruptcy Risk: Evidence from Listed Turkish Firms. The World of Accounting Science, 2022; :-. ( EBSCO )

 • Açıkgöz T. Sürdürülebilirlik Raporlamasının Piyasa Riski ve Volatilite Yayılmaları Üzerine Etkisi. Muhasebe Bilim Dünyası, 2022; :-. ( EBSCO )

 • Açıkgöz T. Scale Specific Determinants of Profitability: Evidence from Turkey. IAR Journal of Business Management, 2021; 2(1):168-179. ( Index Copernicus )

 • Açıkgöz T. İmalat Sektörü İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi ve Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2021; (90):127-148. ( EBSCOhost )

 • Açıkgöz T. Kurumsal Yönetim-Firma Performansı İlişkisi: İmalat Sektörü Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2021; 21(63):309-332. ( EBSCO )

 • Açıkgöz T, Kılıç G. Investigation of Financial Performance and Market Value of Technology Firms with Dupont-Regression Analysis. Journal of Acconting and Finance, 2021; :-. ( EBSCOhost )

 • Akdoğan N, Küçüktop FB, Açıkgöz T. BORSA İSTANBULDA KAYITLI ŞİRKETLERİN 2015-2019 YILLARINA AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE İNCELENMESİ VE SEKTÖRLERİN NAKİT HAREKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2020; 21(61):1-36. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Varoğlu MA, Aslan Ü, Özdoğan B, Gökten S, Okan Gökten P, Açıkgöz T. From Web 1.0 To Metaverse: A Review From White and Grey Collar Perspective. Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers: Ankara; 09/09/2022 - 12/09/2022

 • Varoğlu MA, Açıkgöz T, Özdoğan B, Gökten S, Okan Gökten P. Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) and Governance Token Mechanism: What Can We Learn From DAOs For Corporate Governance Practices?. Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers: Ankara; 09/09/2022 - 12/09/2022

 • Sezgin Alp Ö, Açıkgöz T, Kılıç G. Şirket Değerleme Uygulaması. 7. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı: Ankara; 25/02/2022 - 27/02/2022

 • Açıkgöz T. Can Cash-Based Accounting Information Measure Bankruptcy Risk? A review on Turkish Firms. 18th International Conference on Accounting: Istanbul; 25/11/2021 - 27/11/2021

 • Açıkgöz T, Kılıç G. The Effect of Sustainability reporting on Market Risk: BIST Food Industry Review. 18th International Conference on Accounting: Istanbul; 25/11/2021 - 27/11/2021

 • Özer Ö, Açıkgöz T, Kanlıoğlu E. Analysis of Cash Flow Profiles of Wholesale, Retail, Restaurants and Hotels Sectors and Comparison of Financial Performances by TOPSIS Method. 18th International Conference on Accounting: Istanbul; 25/11/2021 - 27/11/2021

 • Açıkgöz T. The Effect Of Sustainability Reporting On Market Risk: Comparative Analysis On Turkish Energy Sector. 8. International Congress on Accounting and Finance Research: Malatya; 04/11/2021 - 07/11/2021