Araş.Gör. TÜRKER AÇIKGÖZ

İngilizce İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2150
E-Posta : tacikgoz[at]baskent.edu.tr
  • Lisans (2019), Atilim Üniversitesi, İşletme

Çalışma Alanları


  • MUHASEBE VE FİNANS

Makaleler


  • Açıkgöz T. Kurumsal Yönetim-Firma Performansı İlişkisi: İmalat Sektörü Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2021; 21(63):309-332. ( EBSCO )

  • Açıkgöz T. İmalat Sektörü İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi ve Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2021; (90):127-148. ( EBSCOhost )

  • Açıkgöz T. Scale Specific Determinants of Profitability: Evidence from Turkey. IAR Journal of Business Management, 2021; 2(1):168-179. ( Index Copernicus )

  • Açıkgöz T, Kılıç G. Investigation of Financial Performance and Market Value of Technology Firms with Dupont-Regression Analysis. Journal of Acconting and Finance, 2021; :-. ( EBSCOhost )

  • Akdoğan N, Küçüktop FB, Açıkgöz T. BORSA İSTANBULDA KAYITLI ŞİRKETLERİN 2015-2019 YILLARINA AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE İNCELENMESİ VE SEKTÖRLERİN NAKİT HAREKETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 2020; 21(61):1-36. ( EBSCO )