Prof. Dr. YELDA HATİCE ONGUN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ProgramıTel : 0312 246 6650
E-Posta : demirag[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2003), Gazi Üniversitesi, Tarih
 • Yüksek Lisans (1995), Hacettepe Üniversitesi, Tarih
 • Lisans (1992), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih

Çalışma Alanları


 • SİYASİ TARİH

Ödüller


 • Ongun Y. Gümüş Kariyer Ödülü. Protokol Dergisi", Ankara", 05/04/2021.

 • Ongun Y. Meslek Başarı ödülü. Rotary Klübü", Ankara", 03/04/2021.

Projeler


 • Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Akademik Eğilimlerin Ölçülmesi Projesi 01/06/2019 - 01/12/2021

 • Kazakistan'ın Kamu Diplomasi Faaliyetlerinin Ölçümlenmesi Projesi 06/09/2021 - 31/12/2021

 • Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Akademik Eğilimlerin Ölçülmesi Projesi 01/06/2019 - 01/06/2021

Kitaplar


 • Ongun Y, Mercan S, Romya K. Yelda Ongun, Sezgin mercan, Kıvılcım Romya Bilgin editors. İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler 2021 Yılı Değerlendirmesi. Ankara: Başkent Üniversitesi Basım ve yayın Birimi; 2022

 • Bingöl O, Ongun Y. Oktay Bingöl-Yelda Ongun editors. Afganistan'da Taliban Dönemi: Bölgesel Küresel Bakış ve Türkiye Açısından inceleme. Ankara: Nobel; 2022

 • Ongun Y. Turkey in an İncreaingly Complex Eastern Mediterranean :How Turkey Can Defend İts İnterests and Alleviate İts Isolation in the Region. In:Prof.Michael Tanchum editors. Eastern Mediterranean in Uncharted Waters : Perspectives on Emerging Geopolitical Realities. Ankara: Konrad Adenauer Stiftung; 2021. p.47-59.

 • Ongun Y. Türk Cumhuriyetleri'nde Bölgesel Güvenlik. In:Fırat Yaldız editors. 30.Yılında Türk Cumhuriyetleri: Bölgesel Politika. Ankara: Nobel; 2021. p.67-106.

 • Özdağ P, Ongun P. Prof.Dr.Ümit ÖZdağ & Prof.Dr.Yelda Ongun editors. Türk Dış Politikasında Hasar Tespiti. İstanbul: Destek; 2020

 • Ongun Y. Türk Dış Politikasında Yeniden Dirilen Rusya: Kuramsal Tartışmanın Sınırları. In:Prof.Dr.Tarık Oğuzlu & Prof.Dr.Yelda Ongun editors. Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar. Ankara: Nobel; 2019. p.191-214.

 • Oğuzlu P, Ongun P. Prof.Tarık Oğuzlu ve Prof.Yelda Ongun editors. Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar. Ankara: Nobel; 2019

 • Özdağ Ü, Demirağ Y. Prof.Dr.Ümit Özdağ ve Prof.Dr.Yelda Demirağ editors. Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?. Ankara: Kripto; 2018

 • Demirağ Y. 19.Yüzyılda Orta Asya'da Rus Çarlığı ve İngiltere Arasındaki Rekabetin Diplomasinin gelişimine Etkileri. In:Barış Özdal-R.Kutay Karaca editors. Diplomasi Tarihi I. İstanbul: Dora; 2017. p.537-555.

 • Demirağ Y. Rusya'nın Suriye Politikası ve Türk-Rus İlişkilerine Etkisi. In:Ümit Özdağ-Yelda Demirağ editors. Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası. Ankara: Kripto; 2016. p.75-87.

 • Özdağ Ü, Demirağ Y. Ümit Özdağ-Yelda Demirağ editors. Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası. Ankara: Kripto; 2016

 • Demirağ Y. Rusya Federasyonu'nun Güney Kafkasya Politikası. In:Sezgin Kaya editors. Rusya'nın Doğu Politikası. Bursa: Ekin Yayınları; 2013. p.249-274.

 • Demirağ Y. Türk Dış Politikasında Güney Kafkasya. In:Yelda Demirağ ve Özlen Çelebi editors. Türk Dış Politikası. Ankara: Palme Yayınevi; 2011. p.93-131.

 • Demirağ Y, Çelebi Ö. Yelda Demirağ & Özlen Çelebi editors. Türk Dış Politikası: Son On Yıl. Ankara: Palme; 2011

 • Demirağ Y. Eu Policy Toward Central Asia. In:Birgül Demirtaş Coşkun editors. Neighbourhood Challenge the European Union and Its Neighbours. Florida: Universal publishers; 2009. p.33-49.

 • Demirağ Y. I.Dünya Savaşına Kadar Ermeni Sorunu'na Yönelik Rus ve İngiliz Politikası. In:Seyit Sertçelik, Haldun Eroğlu editors. Prof.Dr.Yavuz Ercan'a Armağan. Ankara: Turhan Kitabevi; 2008. p.301-321.

 • Demirağ Y. II.Dünya Savaşı sırasında Türkiye üzerine pazarlıklar. In:Prof. Haydar Çakmak editors. Türk Dış Politikası 1918-2008. Ankara: Platin; 2008. p.370-379.

 • Demirağ Y. Kurtuluş Savaşı Öncesi Dış Politika. In:Prof.Haydar Çakmak editors. Türk Dış Politikası 1919-2008. Ankara: Platin; 2008. p.69-79.

 • Demirağ Y. Ayastefanos'tan Berlin Kongresi'ne Giden Süreç: Batı'nın Osmanlı'ya Yönelik Politikası. In:Ersin Embel editors. Prof. Dr. Fahit Armaoğlu'na Armağan. Ankara: Türk Tarih Kurumu; 2008. p.123-153.

 • Demirağ Y. Viyana Kongresi ve Güç Dengesi Sistemi. In:Prof. Dr. Haydar Çakmak editors. Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler. Ankara: Platin; 2007. p.250-258.

 • Demirağ Y. I.Büyük Oyun: 19.yy'da Rusya ve İngiltere'nin Orta Asya'da rekabeti. In:Yelda Demirağ ve Cem Karadeli editors. Değişen Dünya Düzeninde Orta Asya ve Kafkasya. Ankara: Palme Yayınevi; 2006. p.1-17.

 • Demirağ Y, Karadeli C. Yelda Demirağ ve Cem Karadeli editors. Değişen Dünya Düzeninde Orta Asya ve Kafkasya. Ankara: Palme Yayınları; 2006

Makaleler


 • Demirağ Y. Türkiye-Ermenistan İlişkileri. Yeni Türkiye, 2015; 21(78):584-592.

 • Demirağ Y. Türkiye-Gürcistan. Yeni Türkiye, 2015; 22(77):560-567.

 • Demirağ Y. Rusya'nın Güney Kafkasya Politikası. Yeni Türkiye, 2015; 1(71):627-643.

 • Demirağ Y. Turkish foreign policy after the 'Arab Spring': from agenda-setter state to agenda-entrepreneur state. Israel Affairs, 2014; 20(3):328-346.

 • Demirağ Y. 1755-1949 yılları arasında Doğu Türkistan. Uygur Araştırmaları Dergisi, 2014; 1(2):1-24.

 • Demirağ Y. 2015'e Bir Kala Türkiye-Ermenistan İlişkileri. Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2014; 1(47):71-85.

 • Demirağ Y. The European Union's Black Sea Policy: In Light of Recent Developments. Karadeniz Araştırmaları, 2014; 1(42):76-86.

 • Özpek BB, Demirağ Y. Turkish Foreign Policy After the Arap Spring: From Agenda Setter State to Agenda Enterpreneur State. Israel Affairs, 2014; 20(3):1-19. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özpek BB, Demirağ Y. The Davutoğlu effect in Turkish Foreign Policy: What if the Bowstring is Broken?. Iran and the Caucasus, 2012; 16(1):117-128. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Demirağ Y, Tangör B. 2008 Georgian Crisis and the Limits of European Security Governance. Central Asia and Caucasus, 2011; 12(2):34-53.

 • Özen Ç, Demirağ Y, Tetik A. Foreign Ministry versus the War Ministry: Different Approaches in Ottoman Bureaucracy regarding the Beginings of the 1911 Malesor rebellion and Montenegro. International Journal of Turcologia, 2009; 4(7):5-22.

 • Özen Ç, Demirağ Y, Tetik A. The Montenegrin Policy of Expansion towards Albania before the Balkan War and the 1912 Summer Campaign. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2009; 6(22):125-145. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirağ Y. Prospects for the development of peace and stability in the Southern Caucasus. Central Asia and Caucasus, 2006; 4(40):98-107.

 • Demirağ Y. Turkish Armenian Relations in the Shadow of 1915. Review of Armenian Studies, 2006; 4(10):99-109.

 • Demirağ Y. The Role of Turco-Russian Rapproachement in the resolution of ethnic Conflicts in Georgia. Turkish Review of Eurasian Studies, 2006; 4(1):45-67.

 • Demirağ Y. Pan-Ideologies in the Ottoman Empire against the West: From Pan-Ottomansim to Pan-Turkism. The Turkish Yearbook of International Relations, 2006; 36:139-158. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Demirağ Y. Bağımsızlıktan Kadife Devrime Türkiye-Gürcistan İlişkileri. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2005; 2(7):125-155.

 • Demirağ Y. 18. ve 19.yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa ile Teması. Demokrasi Platformu, 2005; I(1):231-245.

 • Demirağ Y, Yeşilyurt Gündüz Z. Turkey and West: Contacts with Europe during the Ottoman Empire and Early Turkish Republic. Zeitschrift für Turkeistudien, 2004; 27(1):7-22.

 • Demirağ Y. Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının sosyal ve hukuki durumu. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2003; 3(13):15-35.

 • Demirağ Y. Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşayan Azınlıkların Sosyal ve Ekonomik Durumları. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2002; 13(13):15-33. ( ? )

Bildiriler


 • Demirağ Y. Kafkasya'da Güvenlik. I.Ulusal Güvenlik Zirvesi: Trabzon; 12/05/2017 - 13/05/2017

 • Demirağ Y. Krizden Normalleşmeye Türkiye-Rusya İlişkileri. III.Türk Dış Politikası Çalıştayı: Ankara; 18/02/2017 - 19/02/2017

 • Demirağ Y. Türkiye-Amerika İlişkileri Tarihi. Uluslararası İlişkiler Sertifika Programı: Ankara; 25/12/2016 - 26/12/2016

 • Demirağ Y. Rus İstihbaratı. İstihbarat Sertifika Programı: Gaziantep; 12/11/2016 - 13/11/2016

 • Demirağ Y. 1945-1980 arası Türkiye'nin Ortadoğu Politikası. Ortadoğu'da Bitmeyen I. Dünya Savaşı: Süregelen Düzensizlik Sykes Picot'nun 100. Yılı: safranbolu; 15/04/2016 - 17/04/2016

 • Demirağ Y. Rusya'nın Suriye Politikası ve Türk-Rus İlişkileri. 2. Türk Dış Politikası Çalıştayı: Antalya; 05/02/2016 - 07/02/2016

 • Demirağ Y. AB'nin Orta Asya Politikası. Konrad Adeneur Vakfı AB Programı: ORDU; 04/04/2015 - 05/04/2015

 • Demirağ Y. AB'nin Orta Asya Politikası. 2.Amasya Türk Dünyası Kongresi: Amasya; 24/10/2014 - 26/10/2014

 • Demirağ Y. AB'nin Orta Asya Politikası. Küresel Değişim ve Demokratikleşme Kongresi: İnönü Üniversitesi, MALATYA; 19/04/2012 - 20/04/2012

 • Demirağ Y. EU Policy Toward Central Asia. Neighbourhood Challenge: The EU and Its Neighbourhood: Loughborough University, UK; 18/01/2008 - 19/01/2008

 • Demirağ Y. Russian Policy Toward Crimean Tatars in the 19th Century. 8th Annual Conference of Central Eurasian Society: Washington University, Seattle; 19/10/2007 - 21/10/2007

 • Demirağ Y. EU Policy toward South Caucasus. Sixth Annual Conference of Central Eurasian Society: Boston; 28/10/2005 - 02/11/2005

 • Demirağ Y. Pan-Ideologies in the Ottoman Empire against the West:From Pan-Ottomanism to Pan-Turkism. Occidentalism or the (bias) images that East builds to the West: Bulgarian Academy of Sciences, Sofya; 04/05/2005 - 05/05/2005

 • Demirağ Y. Stability and Security in South Caucasus. International Congress of Asian and North African Studies-ICANAS 37: Moskova; 16/08/2004 - 21/08/2004

 • Demirağ Y. Petro-Politics in Eurasia and US Policy in the Region: The Post 11 September Era. The 2003 Middle East and Central Asia Politics,Economics and Society Conference: Utah University,UTAH; 16/10/2003 - 17/10/2003

 • Demirağ Y. Geopolitical Importance of the Caucasus: The Caucasus policy of Turkey and Russia. Second METU Conference on International Relations: Regional Perspectives: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ANKARA; 23/06/2003 - 25/06/2003

 • Demirağ Y. Turkey-Armenia Relations in Post-Independence Period and Karabakh Issue. Uluslararası Ermeni Terörizmi İnsan Haklarına Tehdittir: Bakü, Azerbaycan-Kafkas Üniversitesi; 02/05/2003 - 03/05/2003

 • Demirağ Y. Conflict of Turco-Russian Interests in Central Asia and Caucasus. Tenth Annual Conference of Central Eurasian Central Society: Indıana University, Bloomington; 12/04/2003 - 13/04/2003

 • Demirağ Y. From Past to the Present: Relations Between Turkey-Central Asia. Third Annual Conference of Central Eurasian Society: Wisconsin; 17/10/2002 - 20/10/2002

 • Demirağ Y. The Place of Turkish Republic Lessons in Teaching History. Tarih Öğretimi ve Yeni, Yaklaşımlar: 18 Mart Ünivertsitesi, ÇANAKKALE; 10/10/2002 - 12/10/2002