Prof. Dr. HAKKI OKAN YELOĞLU

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6817
E-Posta : okany[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2002), Başkent Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Lisans (2000), Anadolu Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ödüller


 • Yeloğlu HO, Kaya Ç. Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülleri. 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi", Antalya", 18/04/2019.

Projeler


 • Sargut S, Özen Ş, Varoğlu AK, Sözen C. Ulusal İş Sistemi ve Örgüt Ağları: Devlete Bağımlılık ve Merkez Çevre İkililiğinin Örgütler Arası İlişkilere Etkisi. ", Başkent Üniversitesi", TÜBİTAK", 31/12/2007.

 • Atatüre S, Sezen M, Hasanoğlu E. 2015 Yılında Dünya ve Türkiye. Başkent Üniversitesi ", Başkent Üniversitesi", ", 31/12/2005.

 • Ersoy K, Kısa A, Kavuncubaşı Ş, Özcan C, Akgün S. Türkiye Ulusal Hastalık Yükü Çalışması. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ", Başkent Üniversitesi", T.C. Sağlık Bakanlığı", 31/12/2005.

Kitaplar


 • Yeloğlu HO, Çakır S, Yıldırım N, Burhan M, Aslantaş T, Dalkılıç AO, Çaldağ MT, Bayhan NA, Ansal H, Asiloğulları M, Beğenirbaş M, Şimşek K, Tiryaki E, Köker AR, Çakar M, Öztürk A. Hakkı Okan Yeloğlu, Serhat Çakır, Nihan Yıldırım editors. Teknoloji Yönetimi-Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü. Ankara: Arkadaş Kitabevi; 2022

 • Yeloğlu HO. Örgütsel Ekoloji - İşletmemi Nereye Açsam. In:H. Cenk Sözen H. Nejat Basım editors. Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar-1. Ankara: Beta; 2022. p.153-154.

 • Yeloğlu HO. İş Ekosistemi - Paydaşlarım Nerede. In:H. Cenk Sözen H. nejat Basım editors. Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1. Ankara: Beta; 2022. p.151-1521.

 • Yeloğlu HO, Dalkılıç AO. Teknoloji Edinimi. In:Hakkı Okan Yeloğlu, Serhat Çakır, Nihan Yıldırım editors. Teknoloji Yönetimi-Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü. Ankara: Arkadaş Kitabevi; 2022. p.140-150.

 • Yeloğlu HO. Teknofobi. In:Sema Polatcı editors. URAMSAL TEMELLERİYLEÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık; 2020. p.791-796.

 • Yeloğlu HO. Technology Management. In:Assoc. Prof. Dr. Ahmet Emre Demirci editors. Organizational Theory and Design. Eskişehir: Anadolu University; 2018. p.50-65.

 • Yeloğlu HO. Yenilik Yönetimi. In:Senem Besler, Hatice Zümrüt Tonus editors. Yönetimde Güncel Yaklaşımlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2017. p.47-61.

 • Paşamehmetoğlu A, Yeloğlu HO. Motivasyon. In:Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta; 2017. p.140-164.

 • Yeloğlu HO. Örgütsel Ekoloji. In:H.Cenk Sözen, H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2017. p.205-236.

 • Yeloğlu HO. Örgütsel Ekoloji. In:H.Cenk Sözen H. Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2017. p.189-220.

 • Yeloğlu HO, Alkış N. Teknoloji Yönetimi. In:Doç.Dr. Sait Gürbüz - Doç. Dr. Harun Şeşen editors. Yönetimde Güncel Konular. İstanbul: Beta; 2016. p.292-308.

 • Yeloğlu HO. Bilgi ve Kontrol Süreçleri. In:Ömür Timurcanday özmen editors. Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak. Ankara: Nobel; 2015. p.416-449.

 • Yeloğlu HO. Örgütsel Ekoloji. In:Cenk Sözen, Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2015. p.205-236.

 • Yeloğlu HO, Paşamehmetoğlu A. Motivasyon. In:Ünsal Sığrı / Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. Istanbul: Beta; 2014. p.137-175.

 • Sözen C, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım N, Varoğlu MA, Ersoy K. Cenk Sözen Nejat Basım editors. Türkiye'de İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. Siyasal Kitabevi: Siyasal; 2012

 • Yeloğlu HO. Yenilik Yönetimi. In:Senem Besler H. Zümrüt Tonus editors. Yönetimde Güncel Yaklaşımlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2012. p.46-68.

 • Yeloğlu HO. Hakkı Okan Yeloğlu editors. Yeniliklerin Yayılımı: Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar. Siyasal Kitabevi: Siyasal; 2011

 • Yeloğlu HO, Oğuz S. Kamu Kurumlarında Yeniliğin Yayılımı Uygulamaları. In:Mustafa Sağsan editors. Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2010. p.95-112.

 • Yeloğlu HO, Sözen C. Bilgi Toplumu ve Teknoloji Kullanımı. In:Adnan Çelik / Tahir Akgemci editors. Yönetim Bilişim Sistemleri. Ankara: Gazi Kitabevi; 2010. p.21-41.

 • Yeloğlu HO. Örgütlerde yeniliklerin yayılımı ve öğrenme süreçleri. In:A. Kadir Varoğlu, Nejat Basım editors. Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal; 2009. p.77-92.

Makaleler


 • Doğan A, Yeloğlu HO. Öz-Yeterliliğin İş Stresine Olan Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolünün İncelenmesine Yönelik Model Önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2021; 13(4):3668-3680. ( DOAJ )

 • Pekkan NÜ, Yeloğlu HO. İŞ STRESİ, ALGILANAN ÖRGÜTSEL ENGEL VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİNDE CİNSİYETİN MERKEZİ ROLÜ: MODELLER ÜZERİNDEN TARTIŞMALAR. International Journal of Eurasia Social Sciences, 2021; 12(46):1298-1315. ( Index Copernicus )

 • Özer BK, Bıçakçı MY, Yeloğlu HO, Aral N, Başaran AÖ, Yavuz CM, Önal S, Özbal EÖ, Aydos S. Peer relations linking overweight and obesity, and mediator factors among Turkish adolescents. Papers on Anthropology, 2021; 30(2):51-69. ( Index Copernicus )

 • Doğan Ü, Aktemur Ş, Uzgör M, Yeloğlu HO. Türkiye'de Havacılık Sektörü Çalışanlarında Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Kesitsel Bir Araştırma. Havacılık Araştırmaları Dergisi, 2020; 2(1):26-44. ( DOAJ, TR Dizin, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, ERIH PLUS )

 • Alkış N, Çaldağ MT, Yeloğlu HO. Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Dönüşümcü Liderliğin Düzenleyici Etkisi. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2020; 55(2):880-892.

 • Dirik D, Yeloğlu HO. Algılanan Örgütsel Politikanın Ardılları Üzerine Ulusal Yazın Bağlamında Bir Meta-Analiz Çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2020; 15(2):475-492. ( ESCI )

 • Karamanlıoğlu AU, Güner G, Bahadır BE, Yeloğlu HO. WHAT KIND OF A MEDIATING ROLE CAN JOB SATISFACTION UNDERTAKE IN THE EFFECT OF PERSON-ORGANIZATION FIT ON THE INTENTION TO LEAVE? AN EMPIRICAL STUDY. Business & Management Studies: An International Journal, 2019; 7(3):26-39. ( ECONLIT )

 • Yeloğlu HO. Örgütsel Davranış İlişkilerinde Örüntü Tanıma (Pattern Recognition) Desenleri ve Öngörü Yaklaşımları: Bir Deney Tasarımı ve Sonuçları Üzerine Tartışma. Journal of Organizational Behavior Review, 2019; 1(1):1-15.

 • Yeloğlu HO, Polatcı S. Investigating The Effect of Time Dependent Mediations In Organizational Behavior: Initial Results From An Experimental Design. Ekonomik Yaklasim, 2019; 30(110):25-47. ( EconLit )

 • Tas M, Yeloğlu HO. The Need for Technology Management Education for Undergraduate Programs: A Conceptual Framework. Universal Journal of Educational Research, 2017; 6(2):249-256. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Aşkun D, Yeloğlu HO, Yıldırım OB. Are Self-Efficacious Individuals more Are Self-Efficacious Individuals more Sensitive to Organizational Justice Issues? The Influence of Self-Efficacy on the Relationship between Justice Perceptions and Turnover. European Management Review, 2017; 15(2):273-284. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yürür S, Sayilar Y, Yeloğlu HO, Sözen HC. Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Sessizliğin Önlenmesindeki Rolü. GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, 2016; 2(3):1-26.

 • Sayılar Y, Yürür S, Yeloğlu HO. Why Do Employees Remain Silent? The Effects of Organizational Justice Perceptions. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016; 35(1):119-144. ( ASOS, EBSCOHOST, MLA, DRJI )

 • Yeloğlu HO, Karahan G. Mobbing Probleminin Akademik Çalışanlar ve Sosyal Hayatları Üzerindeki Etkileri: Sözleşme Sorunu. Savunma Bilimleri Dergisi, 2016; 15(2):45-69. ( ULAKBİM, ASOS,EBSCO,ProQuest, SOBİAD, TÜBİTAK )

 • Yeloğlu HO, Yumak C. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi?nin Uygulanabilirliği Sorunu: Gönüllülük mü? Zorunluluk mu?. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2016; 2(1):2149-4924.

 • Sözen HC, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım HN. Human or Social Resources Management: Which Conditions Force HR Departments to Select the Right. European Management Review, 2016; 13(1):3-18. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Yeloğlu HO, Basım HN. Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki Analizi. Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(75):81-92. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ateş MF, Sözen HC, Yeloğlu HO. Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalıların Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(2):106-124.

 • Yeloğlu HO, Varoğlu A. Interactions Among Populations and Effects on Founding Rates: the Case of Financial Intermediary Institutions in Turkey: 1986-2005. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2013; 14(2):267-281. ( ECONLIT )

 • Fidanboy CÖ, Yeloğlu HO, Alan H. The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application of It Sector. International Journal of Business and Management, 2013; 5(1):113-119. ( ECONLIT )

 • Tarkan Yeloğlu Y, Seferoğlu G, Yeloğlu HO. A Case Study on Instructors? Perceptions of Writing Exam Grading Criteria. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 28(1):369-381. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alan H, Yeloglu HO. Markalaşma ve Yenilikçilik. Iktisadi Yenilik Dergisi, 2013; 1(1):13-26. ( ASOS, EBSCOHOST, MLA, DRJI )

 • Fidanboy CÖ, Alan H, Yeloğlu HO. Performans Değerlendirmelerine paradigmatik Bakış: Yönetici ve Çalışan İlişkileri Açısından Epistemolojik Bir Bakış. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2012; 1(1):75-90.

 • Yeloğlu HO. Türk Toplumsal Kültürünün Örgüt Yapılarına Olan Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Ordu Üniver. SBE Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2011; 2(4):153-170.

 • Telci D, Doğan A, Özbek E, Polat E, Şimsek A, Çakır S, Yeloglu H, Şahin F. KLOTHO Gene Polymorphism of G395A Is Associated with Kidney Stones. American Journal of Nephrology, 2011; 33(1):337-343. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sözen C, Yeloğlu HO, Ateş F. Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 22(2):395-408. ( Index Copernicus )

 • Yeloğlu HO. Bilgi Ekonomisine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye OECD Karşılaştırmaları. Bilgi Dünyası, 2009; 10(2):245-260.

 • Yeloğlu HO, Sağsan M. The diffusion of e-government innovations in Turkey: A conceptual framework. Journal of US-China Public Administration, 2009; 6(7):17-23.

 • Sözen C, Yeloğlu HO. Interorganizational and interdepartmental resource dependency of e-government applications. International Journal Of Ebusiness And Egovernment Studies, 2009; 1(1):15-26. ( ECONLIT )

 • Selçuk H, Korkmaz M, Kanbay M, Töre E, Sümer H, Ünal H, Hakkı Okan Y, Gür G, Bilezikçi B, Demirhan B, Yılmaz U, Boyacıoğlu S. Total colonic polyp diameter: A marker for the risk of malignancy. Hepato-gastroenterology, 2008; 55(84):936-939. ( SCI EXP.SCİENCE CİTATİNON İNDEX )

 • Yeloğlu HO. Örgütlerde Yapısal-Stratejik Konfigürasyonlar: Koşulbağımlılık Kuramı, Konfigürasyon Yaklaşımı Bağlamında Örgüt Yapıları Üzerine Önermeler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2008; 3(2):155-170. ( ULAKBİM, ASOS,EBSCO,ProQuest, SOBİAD, TÜBİTAK )

 • Yeloğlu HO. ÖRGÜT, BİREY, GRUP BAĞLAMINDA YENİLİK ve YARATICILIK TARTIŞMALARI. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2007; 7(1):133-152. ( ULAKBİM, ASOS,EBSCO,ProQuest, SOBİAD, TÜBİTAK )

 • Özen Ş, Yeloğlu HO. Bir Örgüt Kimliği Olarak "Holding" adının İnşası ve Aşınması: Eşanlı Kurumsallaşma ve Çözülme Üzerine Bir Model Önerisi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2007; 7(1):45-84. ( ULAKBİM, ASOS,EBSCO,ProQuest, SOBİAD, TÜBİTAK )

 • Yeloğlu HO. İŞE ELEMAN SEÇME YÖNTEMLERİNDE ÖRGÜTSEL FARKLILIKLAR ve ÖZGÜNLÜK TARTIŞMALARI. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2004; 4(1):121-130.

Bildiriler


 • İmançer AB, Yeloğlu HO. THE FACTORS AFFECTING THE TECHNOLOGY ACQUISITION OF ORGANIZATIONS IN ENERGY SECTOR: A RESEARCH IN CONTEXT OF THE RESOURCE DEPENDENCE THEORY. INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT SUMMIT 2021: İstanbul; 16/09/2021 - 17/09/2021

 • Pekkan NÜ, Yeloğlu HO. ÖRGÜTSEL YAŞAMDA CİNSİYETİN MERKEZİ ROLÜ: İŞ STRESİ, ALGILANAN ÖRGÜTSEL ENGEL VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE MODEL ÖNERMELERİ. 29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Kars; 02/09/2021 - 04/09/2021

 • Güven S, Tavukçuoğlu İC, Yeloğlu HO. İŞ STRESİ, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI İÇİN KRİTİK FAKTÖR MÜDÜR? MODELLER ÜZERİNE TARTIŞMALAR. 29. Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi: Kars; 02/09/2021 - 04/09/2021

 • Doğan A, Yeloğlu HO. Öz-Yeterliliğin İş Stresine Olan Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolünün İncelenmesine Yönelik Model Önerileri. 20. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ: Giresun; 10/06/2021 - 13/06/2021

 • Polatcı S, Yeloğlu HO. Karanlık ve Aydınlık Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi: Kayseri; 20/09/2020 - 21/09/2020

 • Ergin D, Yeloğlu HO. Klan ve Piyasa Türü Örgütlerde Bilgi Saklama Davranışı: Kuramsal Çerçeve Bağlamında Önermeler. 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 03/09/2020 - 05/09/2020

 • Yıldırım N, Yeloğlu HO. An Evaluation Framework for Organizational Characteristics Of Innovativeness: Comparative Multiple Case Study From Manufacturers in Turkey. International Engineering and Technology Management Summit: Istanbul; 10/11/2019 - 11/11/2019

 • Doğan Ü, Aktemu Ş, Uzgör M, Yeloğlu HO. Örgütsel Adaletin İşten Ayrılmaya Etkisinde İş Tatmini Aracılık Rolü Üstlenebilir mi? Türk Havacılık Sektöründe Kesitsel Bir Alan Araştırması. 7. Örgütsel Davranış Kongresi: Burdur; 01/11/2019 - 02/11/2019

 • Karamanlıoğlu AU, Güner G, Bahadır BE, Yeloğlu HO. Kişi-Örgüt Uyumunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Ampirik Bir Araştırma. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi: Adana/Osmaniye; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Yeloğlu HO, Kaya Ç. ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMI BAĞLAMINDA DIŞ SİSTEM MÜDAHALELERİNİN KURULMA VE KAPANMA ORANLARINA ETKİSİ: ?KÖY MUALLİM MEKTEPLERİ? ÖRNEĞİ. 27. Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi: Antalya; 18/04/2019 - 20/04/2019

 • Yeloğlu HO, Polatcı S. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARINDA ARACILIK ETKİSİNİN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ: DENEYSEL BİR MODELE YÖNELİK İLK BULGULAR. 27. Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi: Antalya; 18/04/2019 - 20/04/2019

 • Yeloğlu HO. rgütsel Davranış İlişkilerinde Örüntü Tanıma (Pattern Recognition) veTahmin Modelleri İle Öngörü: Bir Deney Tasarımı veSonuçları. 6. Örgütsel Davranış Kongresi: Isparta; 02/10/2018 - 03/10/2018

 • Dirik D, Yeloğlu HO. Algılanan Örgütsel Politikanın Ardılları Üzerine Ulusal Yazında Bir Meta-Analiz Çalışması. 6. Örgütsel Davranış Kongresi: Isparta; 02/10/2018 - 03/10/2018

 • Fidanboy CÖ, Yeloğlu HO. BiLişiM SEKTORUNDE TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJiLER: CMMI MODELi ÇERÇEVESİNDE BiR DEĞERLENDİRME. 34. Ulusal Bilişim Kurultayı: Ankara; 20/12/2017 - 21/12/2018

 • Yeloğlu HO. Kalite Güvence Sistemlerinin Türkiye?deki Yayılımının Matematiksel Yöntemlerle İncelenmesi. 34. Ulusal Bilişim Kurultayı: Ankara; 20/12/2017 - 21/12/2018

 • Yeloğlu HO, Hizal SG, Işikman NG, Demir E. Phases of University Industry Interaction:An Example from Creative Cultural Industries Perspective. 4th International Conference on Business and Economics Studies: Istanbul; 08/12/2017 - 10/12/2017

 • Tanyolaç C, Yeloğlu HO. Örgütsel bağlılık ve iş tatmininin işten ayrılma niyetine etkisi sektörlere göre farklılık gösterir mi? Y kuşağı örneklemi üzerine bir çalışma. 5. örgütsel Davranış Kongresi: İstanbul; 03/11/2017 - 04/11/2017

 • Yeloğlu HO. Yaratıcı Endüstriler İçin Yükseköğretim Sektör Etkileşimi: Ne Yapıldı, Ne Yapılıyor ve Ne yapılmalı. Seminar on Creative Cultural Industries and Higher Education: Ankara; 05/10/2017 - 06/10/2017

 • Yeloğlu HO. Does Gender Matter? The Inconsistent Mediating Effects of Organizational Commitment and Job Satisfaction. Annual Tokyo Business Research Conference: ; 03/04/2017 - 05/04/2017

 • Tas M, Yeloglu HO. TECHNOLOGY MANAGEMENT EDUCATION IN UNDERGRADUATE PROGRAMS:A CONCEPTUAL FRAMEWORK. International Conference on Humanities and Educational Research: Houston, Texas, USA; 23/03/2017 - 26/03/2017

 • Kızrak M, Yeloğlu HO. ÖĞRENMEYE ADANMIŞLIK VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK DEĞİŞKENLERİ İLE PROSOSYAL SES VE SESSİZLİK ÜZERİNE BİR MODEL ÖNERİSİ. 4. Örgütsel Davranış Kongresi: Adana; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Çelik DA, Yeloğlu HO, Yıldırım OB. The Moderating Role of Self Efficacy on the Perceptions of Justice and Turnover Intentions. 12th International Strategic Management Conference: Antalya; 28/10/2016 - 30/10/2016

 • Yürür S, Yeloglu HO, Sayılar Y, Sözen HC. Çalışanlar Neden Sessiz Kalır? : Örgütsel Adalet Algısının Etkileri. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Roma-İtalya; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Yeloğlu HO, Fidanboy CÖ, Serpoush M, Öztürk A. The effects of organızatıonal sılence on organızatıonal learnıng: The medıatıng effect of organızatıonal support. EURAM 2016: Paris-Fransa; 01/06/2016 - 03/06/2016

 • Serpoush M, Fidanboy CÖ, Yeloğlu HO. Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Ses: Çalışanların Örgütsel Destek Algısı Açısından Bir İnceleme. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Fidanboy CÖ, Serpoush M, Yeloğlu HO. Örgütsel Sessizlik Davranışının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. 2. Örgütsel Davranış Kongresi: Kayseri; 07/11/2014 - 08/11/2014

 • Ateş FM, Hale A, Fidanboy CÖ, Sözen C, Hakkı Okan Y, Yeloğlu HO. Örgütsel Değişimin Koşulbağımlılık Faktörleri Algısına etkisi: Bilişim Sektörü Örneği. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Marmaris; 01/06/2013 - 10/06/2013

 • Fidanboy Ö , Alan H, Yeloğlu HO. The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application Of It Sector. International Conference on Business and Management: Kuşadası/Aydın; 15/05/2013 - 20/05/2013

 • Fidanboy CÖ, Şahin S, Yeloğlu HO. Yazılım Geliştirme Sektöründe Takım Güçlendirmenin Takım Bağlılığıyla İlişkisi. 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu: Ankara; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Sözen HC, Varoğlu D, Yeloğlu HO, Basım HN. Social Network Analysis of the Organizations in İstanbul Stock Exchange ISE100 Index. World Conference on Financial Crisis: Ankara; 28/09/2011 - 02/10/2011

 • Varoğlu D, Sözen HC, Yeloğlu HO, Basım HN. Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 19. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Yeloğlu HO, Şimşek BD. Örgütsel Söylem, Toplumsal Bağlam ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Eşbiçimliliği: Türkiye Üzerine Genel Bir Değerlendirme. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Yeloğlu HO. İşletme Gruplarının Yönetim Uygulamalarını Kullanma Öncülüğü, 1991?1999 Yılları Arası, Kesitsel Bir Çalışma. 1. Örgüt Kuramı Çalıştayı: Ankara, başkent üniversitesi; 01/10/2010 - 05/10/2010

 • Sözen C, Yeloğlu HO. INTERORGANIZATIONAL AND INTERDEPARTMENTAL RESOURCE DEPENDENCY OF E-GOVERNMENT APPLICATIONS. 2.nd International Conference on E-government & E-governance: Antalya-Belek; 11/03/2010 - 12/03/2010

 • Yeloğlu HO, Sağsan M. The Diffusion of E-government Applications in Turkey: Resistance or Rapid Adoption. 2nd International Conference on E-government & E-governance, Ankara: Antalya; 10/03/2010 - 12/03/2010

 • Yeloğlu HO, Sözen C. Örgütsel Ekoloji Kuramı, Yerleşiklik Kavramı, ve Kapanma Oranlarına Yönelik Önermeler. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 16/05/2008 - 18/05/2008

 • Erdem İ, Yeloğlu HO. Zaman Serisi Verilerine Bootstraping Metodu Uygulaması. 6. İstatistik Kongresi: Antalya; 20/05/2007 - 24/05/2007

 • Yeloğlu HO, Erdem İ. Combining Forecasting Techniques in Organizational Ecology: An Application on Travel Agencies in Turkey. Second International Conference on Business, Management and Economics: İzmir; 15/06/2006 - 18/06/2006

 • Yeloğlu HO, Arslan G. Örgütsel Ekolojide Model Birleştirme Yaklaşımları; Türkiye'deki Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Uygulama. 14. Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi: Erzurum; 25/05/2006 - 27/05/2006

 • Selçuk H, Töre E, Sümer H, Ünal H, Yeloğlu HO, Bilezikçi B, Demirhan B, Gür G, Yılmaz U, Boyacıoğlu S. Multipl Poliplerin Total Büyüklüğünün Yüksek Riskli Histolojiye Etkisi. 22. Ulusal Gastroentoloji Haftası: Malatya; 30/08/2005 - 04/09/2005

 • Selçuk, H, Cambaz H, Gülşener P, Yeloğlu HO, Gür G, Yılmaz U, Boyacıoğlu S. Nutrisyon Desteği Verilen Hastalarda Enfeksiyon Gelişimine Katkıda Bulunan İkincil Hastalıklar. 22. Ulusal Gastroentroloji Haftası: Malatya; 30/08/2005 - 04/09/2005

 • Yeloğlu HO. Ulusal İş Sistemlerinde ?Devlete Bağımlılık? Yaklaşımı, Türk Ulusal İş Sistemleri Üzerine Makro Kurumsal Bir Değerlendirme. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İstanbul; 12/05/2005 - 14/05/2005

 • Yeloğlu HO, Erdem İ. IMKB 100 Endeksinin Teknik Analiz ve Zaman Serileri Yöntemi ile Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. 4. İstatistik Kongresi: Antalya; 08/05/2005 - 12/05/2005

 • Yeloğlu HO, Keskinkaya S, Kaya Ç, Şendil H. Avrupa Birliği ve Resmi İstatistikler: Ülkelerin Karşılaştırılmalarına yönelik bir çalışma. 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu: Ankara; 05/05/2005 - 06/05/2005

 • Yeloğlu HO. Bilgi Ekonomisi ve Değişkenleri: Türkiye ve OECD Karşılaştırmaları. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Eskişehir; 25/11/2004 - 26/11/2004

 • Yeloğlu HO. Riske Maruz Değer Kavramı: Portföy Getirileri ve Varsayımları Üzerine Farklı Yaklaşımlar. 4. İstatistik Günleri Sempozyumu: Antalya; 20/05/2004 - 21/05/2004

 • Yeloğlu HO. Kalite Güvence Sistemlerinin Türkiye'deki Yayılımının Kurumsal ve Matematiksel Modellerle İncelenmesi. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Afyon; 22/05/2003 - 24/05/2003