Prof. Dr. HULUSİ CENK SÖZEN

İşletme ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2103
E-Posta : csozen[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), Başkent Üniversitesi, .
 • Yüksek Lisans (2001), Başkent Üniversitesi, .
 • Lisans (1998), Ankara Üniversitesi, .

Çalışma Alanları


 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Projeler


 • BİDEB 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı. ", ", TÜBİTAK", 19/10/2014.

 • Tosun C, Sözen C. BİDEP 3327 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı. ", Gazi Üniversitesi", TÜBİTAK", 19/10/2014.

 • Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararlari Ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma. Siyasal Kitabevi ", Başkent Üniversitesi", TÜBİTAK", 01/10/2011.

 • 107k042 nolu Türkiye'deki Büyük Girişimci Profilindeki Değişim konulu proje. TÜBİTAK ", Başkent Üniversitesi", TUBİTAK", 01/07/2008.

 • Sargut AS, Varoğlu AK, Özen Ş, Sözen C, Oğuz F, Yeloğlu O. 106K174 Nolu Ulusal İş Sistemi ve Örgüt Ağları: Merkez-Çevre İkiliğinin Örgütler Arası İlişkilere Etkisi konulu TUBİTAK projesi. Başkent Üniversitesi ", Başkent Üniversitesi", TUBİTAK", 01/09/2007.

 • Ersoy K, Kısa A, Kavuncubaşı Ş, Özgülbaş N, Malhan S, Sözen C. Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi. Sağlık Bakanlığı ", Başkent Üniversitesi", Dünya Bankası", 20/03/2005.

Kitaplar


 • Kızrak M, Sözen C, Gürsoy A. Who dislikes whom networks: bases and consequences of negative ties. In:Cenk Sözen, Nejat Basım editors. The Dark Side of Organizational Behavior. New York, USA: Taylor & Francis, Routledge; 2022. p.32-53.

 • Sözen C, Basım N. Cenk Sözen, Nejat Basım editors. The Dark Side of Organizational Behavior. New York, USA: Taylor & Francis; 2022

 • Sözen C, Basım N. Cenk Sözen, Nejat Basım editors. Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar. İstanbul: Beta Yayınevi; 2022

 • Sözen C. Cenk Sözen editors. Congress Proceeding of Management and Organization Studies on Blue & Grey Collar Workers. Ankara: Elsevier; 2022

 • Varoğlu A, Sözen C. H.Cenk Sözen, H.Nejat Basım editors. Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1. İstanbul: Beta; 2022

 • Sözen C. Examining the Network of Visitors? Traffic in a Mall: Frequency of Visits and Educational Level. In:Martínez-López F.J., Gázquez-Abad J.C. editors. Advances in National Brand and Private Label Marketing. Switzerland: Springer, Cham; 2021. p.95-104.

 • Sözen C, Öztürk A. Sosyal Ağ Kuramı ve Örgüt Araştırmaları. In:Cenk Sözen, Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2021. p.422-455.

 • Sözen C. Organizational Structure and Design. In:Ayşe Aytül Cengiz editors. Organizational Behavior. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2019. p.202-232.

 • Sözen C. The Organization and Its Environment. In:Ahmet Emre Demirci editors. Organization Theory and Design. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2019. p.52-81.

 • Kızrak M, Sözen C, Fayganoğlu P. Sosyal Ağ Kuramı ve Olumsuz İlişkiler. In:Senay Yürür editors. Örgütsel Davranış Kuramları. İstanbul: Beta Yayınevi; 2019. p.341-366.

 • Varoğlu K, Sözen C. Business in the Global Context. In:Güneş Zeytinoğlu editors. Introduction to Business. Eskişehir: Anadolu University Publications; 2017. p.53-70.

 • Sözen H, Gürbüz S. Örgütsel Ağlar. In:H.Cenk Sözen, H.Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2017. p.317-342.

 • Sığrı Ü, Sözen C. Gruplar ve Grup Dinamikleri. In:Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta; 2017. p.302-325.

 • Sözen H, Basım H. H.Cenk Sözen, H.Nejat Basım editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta; 2017

 • Şeşen H, Sözen C. Girişimcilik. In:Sait Gürbüz ve Harun Şeşen editors. Yönetimde Güncel Konular. İstanbul: Beta; 2016. p.82-109.

 • Sözen H. Örgütler Arası İlişkiler. In:Ömür Timurcanday Özmen editors. ÖRGÜT Kuramları ve Tasarımını Anlamak - Understanding the Theory and Design of Organizations. İstanbul: Nobel; 2015. p.146-174.

 • Sığrı Ü, Sözen H. Gruplar ve Grup Dinamikleri. In:Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz editors. Örgütsel Davranış. istanbul: Beta; 2012. p.301-338.

 • Kahraman Ç, Sözen H. Liderlik araştırmalarında Sosyal Ağ Analizinin Kullanımı. In:Akif Tabak, Harun Şeşen, Tolga Türköz editors. Liderlikte Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Detay; 2012. p.435-446.

 • Sözen H, Varoğlu D, Yeloğlu H, Basım H, Varoğlu A, Ersoy K. Yazar editors. Türkiye'de İşsizlik ve Sosyal Sermaye. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2012

 • Sözen H. Öğrenen Örgütler. In:Senem Besler, Zeynep Tonoslu editors. Yönetimde Güncel Yaklaşımlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2012. p.70-85.

 • Sözen H, Basım H. Editör editors. Örgüt Kuramları. İstanbul: Beta Yayıncılık; 2012

 • Sözen H. Yeniliklerin Yayılımında Çevrenin Kısıtlayıcılığı. In:H.Okan Yeloğlu editors. Yeniliklerin Yayılımı: Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2011. p.57-78.

 • Sözen H, Kırkbeşoğlu E. Kamu Kurumlarında Sosyal Ağlar ve Bilgi Yönetimi. In:Mustafa Sağsan editors. Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları. Ankara: Siyasal; 2010. p.191-217.

 • Sözen HC, Basım HN. Social Network Analysis in Organizational Studies. In:Cengiz Demir editors. Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications. İzmir: Ekin Yayınevi; 2010. p.229-248.

 • Yeloğlu H, Sözen H. Bilgi Toplumu ve Teknoloji Kullanımı. In:Adnan Çelik, Tahir Akgemci editors. Yönetim Bilişim Sistemleri. Ankara: Gazi; 2010. p.21-33.

 • Sözen HC, Varoğlu AK. Chaos and Complexity Theories for Management and Organization Studies. In:Cengiz Demir editors. Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications. İzmir: Ekin Yayınevi; 2010. p.65-84.

 • Sözen C. Örgütsel Öğrenme, Değişim ve Sosyal Ağ Düzenekleri. In:A. Kadir Varoğlu editors. Örgütlerde Öğrenme ve Değişim. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009. p.121-143.

 • Sözen HC. Örgütler ve Doğrusal Olmayan Değişim Yaklaşımları. In:A. Kadir Varoğlu editors. Örgütlerde Öğrenme ve Değişim. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2009. p.157-175.

Makaleler


 • Güner Kibaroğlu G, Basım N, Sözen C. The role of job satisfaction in the effect of mindfulness on increasing structural job resources. Business And Management Studies An International Journal, 2022; 10(3):913-930. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Fayganoğlu P, Sözen C. SOSYAL AĞ BAĞLANTILARININ BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Savunma Bilimleri Dergisi, 2022; 32(1):37-66. ( türkiye atıf dizini )

 • Sözen C, Köker AR, Öztürk A. Seçilim ve Uyumlanma Tartışmasında Örgütsel Ağlar Yaklaşımı. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2021; 19(1):6-27.

 • Sözen C, Kırkbeşoğlu E, Tuzlukaya Ş, Çakar M. Marshall plan or a mediator: the intellectual structure of management studies in Europe. European Journal of International Management, 2021; 2(35):145-165. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tuzlukaya Ş, Sözen C, Sargut S. GENERATIONAL CHANGE IN BUSINESS OWNERS? SOCIAL TIES: THE CASE OF TURKEY. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2020; 11(1):18-40. ( Akademik Türk Dergileri İndeksi )

 • Kahraman ÇA, Sözen C, Meydan CH. Bireylerin Ağ Düzeneğindeki Yerinin Oluşmasında Lider-Üye Etkileşiminin Rolü: Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı. , 2018; 9(1):12-34. ( EBSCO )

 • Nacak O, Sözen C. Sosyal Ağ Analizlerinin Gözüyle Kilit Çalışanlar. HR Dergi İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, 2017; :-.

 • Öztürk A, Sözen H. Müşterilerin Sosyo Ekonomik Statüsü ve Kurumsallaşma: Kuyumculuk Sektöründe Yapılan Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(1):1-22. ( Index Copernicus )

 • Alan H, Sözen H. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Sosyal Ağların Sosyal Sermaye Edinimindeki Rolü: Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(1):339-361. ( Index Copernicus )

 • Yürür Ş, Sayılar Y, Yeloğlu O, Sözen C. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ. GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, 2016; 2(1):1-25. ( EBSCO )

 • Sözen H, Varoğlu D, Yeloğlu H, Basım H. Human or Social Resources Management: Which Conditions Force HR Departments to Select the Right Employees for Organizational Social Capital?,. European Management Review, 2016; 13(1):3-16. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çetin F, Turgut H, Sözen H. Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(76):68-75. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kırkbeşoğlu E, Sözen H, Kurt E. Türkiye?de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2015; 52(52):109-138. ( ASOS )

 • Ateş F, Sözen C, Yeloğlu O. Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(2):106-124. ( Index Copernicus )

 • Sözen H. Social networks and power in organizations: A research on the roles and positions of the junior level secretaries in an organizational network. Personnel Review, 2012; 41(4):487-512. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sözen HC, Ezel Esatoğlu A. Sosyal Ağ Kuramlarının Bakış Açısıyla Örgütlerde Çatışma Yönetimi. Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2010; 8(15):109-134.

 • Sağsan M, Yücel R, Sözen H. Krizin Aşılmasında Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi ve Kullanım Kapasitesi. Bilgi Dünyası, 2010; 11(1):140-154.

 • Sözen C, Basım N, Hazır K. Social Network Analysis in Organizational Studies. International Journal of Business and Management Studies, 2009; 1(1):21-35. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Sözen C, Sağsan M. . Social networks versus technical networks: How different social interaction patterns effect information system utilization in the organizations?. Journal of US-China Public Administration, 2009; 6(7):65-72. ( EBSCO )

 • Kırkbeşoğlu E, Sözen H. Örgütsel Ağ Düzenekleri ve Yönetici Elitler. Savunma Bilimleri Dergisi, 2009; 8(1):87-111.

 • Basım HN, Şeşen H, Sözen H, Hazır K. Çalışanların Öğrenen Örgüt Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 22(22):395-408. ( EBSCOhost )

 • Sözen H, Yeloğlu H, Ateş M. Eşitsizliğe Karşi Sessiz Kalma: Mavi Yakali Çalişanlarin Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalişma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 22(22):395-408. ( EBSCOhost )

 • Sözen H, Yeloğlu H. INTERORGANIZATIONAL AND INTERDEPARTMENTAL RESOURCE. INTERNATIONAL JOURNAL OF eBUSINESS AND eGOVERNMENT STUDIES, 2009; 1(1):15-26. ( EconLit )

 • Sözen H, Ersoy K. Web based distance learning as an efficient tool for in-service training to improve technical skills. International Journal of Business, Management and Economics, 2006; 2(5):67-78.

 • Sözen C, Kavuncubaşı Ş. Kaos paradigmasıyla yönetim. Hastane Dergisi, 2004; (31):-.

 • Sözen C, Kavuncubaşı Ş. Teledermatoloji örneği. Hastane Dergisi, 2004; (30):-.

 • Sözen C, Kısa A. . Sağlık Sektöründe Çalışanların Eğitiminde Alternatif Bir Yöntem: Uzaktan Eğitim. Hastane Dergisi, 2004; (27):-.

 • Sözen H, Kısa A, Kavuncubaşı Ş. Can rural telemedicine help to solve the health care access problems in Turkey?. Clinical Research and Regulatory Affairs, 2003; 20(1):117-127. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sözen HC, Kısa A, Kavuncubaşı Ş, Ersor K. A Great Potential in Turkey for Telemedicine & Teleeducation Applications. Telemedicine and E-Health, 2003; 9(1):68-69. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kavuncubaşı Ş, Sözen C, Kısa A. Türkiye'de bir tele-kardiyoloji modeli. Hastane Dergisi, 2003; (21):-.

 • Kavuncubaşı Ş, Sözen C, Kısa A. Sağlık sektöründe değişim rüzgarları:Tele-Tıp Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta?. Hastane Dergisi, 2003; (20):-.

Bildiriler


 • Atwi A, Alshaibani E, Sözen C. THE RELATIONSHIP BETWEEN NEGATIVE TIES AND BLUE-COLLAR EMPLOYEES PERFORMANCE AND ETHICAL VOICE: THE MEDIATING EFFECTS OF PERSONAL REPUTATION. Management and Organizational Studies on Blue and Grey Collar Workers: Ankara; 09/09/2022 - 12/09/2022

 • Sözen C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Beşeri Sermaye'nin Arttırılması. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Çalıştayı 2020: Ankara; 06/02/2020 - 07/02/2020

 • Fayganoğlu P, Sözen C. Sosyal Ağ Bağlantılarının Bireyin İşyeri Performansı Üzerindeki Etkisi. 27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrei: Antalya; 18/04/2019 - 20/04/2019

 • Gökten S, Basım N, Sözen C, Küçükkocaoğlu G. Reality of Public-Private Partnership Match with the Idea?. Economics and Management of Networks: Kübai, Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Sözen C, Basım N, Gökten S. Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall. Economics and Management of Networks: Küba, Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Sözen C, Basım N, Gökten S. Negative Ties and Interorganizational Dynamics: An Alternative Paradigm for Organizational Inquiry. Economics and Management of Networks: Küba, Havana; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Sözen H, Devrani TK, Nacak O. 1692 - Complex Organizations and Entrepreneurship: The Case of Shopping Malls. EURAM 2017: Birleşik Krallık; 21/06/2017 - 25/06/2017

 • Alan H, Sözen H. Sosyal Sermaye Edinim Biçimi Olarak Sadece Kadın Ağları (Women-Only Networks): Yönetim Kurulu Üyesi Kadınlar Üzerinde Bir Araştırma. 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Sargut S, Çakar M, Sözen H. Örgütlerde Sosyal Zaman Algısı: Statüye Göre Zamana Yüklenen Değer Nasıl Farklılaşır?. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KOngresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Yürür S, Yeloğlu O, Sayılar Y, Sözen C. Why Employees Remain Silent? The Effects of Organizational Justice Perceptions. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences: İtalya, Roma; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Sözen C, Şenyuva Z. Değişime Direnç ve Ataletten Kurtulma. Savunma Bilimleri Sempozyumıu: Ankara; 16/06/2016 - 17/06/2016

 • Sargut S, Çakar M, Sözen H. Örgütlerde Sosyal Zaman Algısı: Statüye Göre Zamana Yüklenen Değer Nasıl Farklılaşır?. 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 28/05/2016 - 01/06/2016

 • Alan H, Sözen H. ÖRGÜTSEL ÇİFT YETENEKLİLİK VE SOSYAL AĞDA YAPISAL EŞİTLİK: SAVUNMA VE. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015: Muğla; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Sargut S, Sözen H, Kırkbeşoğlu E. AKADEMİK GRUPLAR ARASINDA YAPISAL BOŞLUKLARI KÖPRÜLEYEN AĞLARIN. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015: Muğla; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Kırkbeşoğlu E, Sözen C, Kurt E. Türkiye?de örgüt kuramı çalışmalarının bibliyometrik profili: Atıf ağlarının dönemsel karşılaştırması. 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya; 25/05/2014 - 27/05/2014

 • Kırkbeşoğlu E, Sözen C, Kurt E. Türkiye'de Örgüt Kuramı Çalışmalarının Bibliyometrik Profili: Atıf Ağlarının Dönemsel Karşılaştırması. 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Tuzlukaya Ş, Sargut S, Sözen C. İş Sahiplerinin Sosyal Ağ Bağlantılarının Girişimciden, İkinci ve Üçüncü Kuşağa Doğru Değişimi. 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Kahraman Ç, Sözen H. ağ düzeneğindeki yerinin oluşmasında lider-üye etkileşiminin rolü: Sosyal ağ analizi yaklaşımı. 20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: İzmir; 25/05/2012 - 27/05/2012

 • Varoğlu D, Sözen C, Yeloğlu O, Basım N. Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Çanakkale; 26/05/2011 - 28/05/2011

 • Sözen HC, Yeloğlu HO. Interorganizational and Interdepartmental Resource Dependency of E-government Applications. 2nd International Conference on E-government & E-governance, Ankara: Antalya; 10/03/2010 - 12/03/2010

 • Sözen HC, Sağsan M. The Brokerage Roles in the Organizational Networks and Manipulation of Information Flow. 2nd International Conference on E-government & E-governance, Ankara: Antalya; 10/03/2010 - 12/03/2010

 • Sözen HC, Basım HN, Tabak A. A Research on the Roles and Positions of the Secretaries in Organizational Networks. International Conference on Social Sciences: İzmir; 10/09/2009 - 12/09/2009

 • Sözen HC, Varoğlu AK, Şener İ. A Typology to Explain The Emergence & Characteristics of Organizational Networks In Different Economies. 27th Standing Conference on Organizational Symbolism: ; 08/07/2009 - 11/07/2009

 • Sargut AS, Sözen C. Sosyal Yerleşiklik ve Örgütsel Ağ Düzeneklerinin Yapısı: Sektörlerde Gruplaşma ve Devlete Bağımlılık Üzerine Görgül Bir Çalışma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 15/05/2008 - 17/05/2008

 • Yeloğlu O, Sözen C. Örgütsel Ekoloji Kuramı, Yerleşiklik Kavramı ve Kapanma Oranlarına Yönelik Önermeler. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 15/05/2008 - 17/05/2008

 • Varoğlu AK, Sözen C. Türk İş Hayatının Eski ve Yeni Aktörleri: TÜSİAD, MÜSİAD ve Uluslararası Firmalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Antalya; 15/05/2008 - 17/05/2008

 • Sözen C. Ulusal İş Sistemi Ve Örgüt Ağları: Devlete Bağımlılık Ve Merkez-Çevre İkiliğinin Örgütler Arası İlişkilere Etkisi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Adapazarı; 25/05/2007 - 27/05/2007

 • Özgülbaş N, Koyuncugil AS, Sözen C. Determination of Success Limit of Capacity Utilization Rate and Its Impact Factors via Datamining. Socond International Conference on Business, Management & Economics: Çeşme (uluslararası); 13/06/2006 - 15/06/2006

 • Sözen C, Özgülbaş N, Ersoy K. A Conceptual Framework to Explain Characteristics of Network Activities of the Organizations. Socond International Conference on Business, Management & Economics: Çeşme (uluslararası); 13/06/2006 - 15/06/2006

 • Sözen C, Sözen N. Re-Adjustment of Organizations and Management Processes for Sustainable Development. X. European Ecological Congress: Kuşadası (uluslararası); 25/11/2005 - 27/11/2005

 • Sözen N, Sözen C. Landscape Ecology. X. European Ecological Congress: Kuşadası (uluslararası); 25/11/2005 - 27/11/2005

 • Sözen C, Akgün S, Beder A. Experience with E-Learning from Turkey: A Country Wide Web-Based Distance Learning Program. International Symposium on E-Learning in Public Health: Yeni Delhi / Hindistan; 15/10/2005 - 22/10/2005

 • Beder A, Sözen C, Erdem Ö. Telehealth: Possible Public Health Applications with the Help of OFICT?s. International Symposium on E-Learning in Public Health: Yeni Delhi / Hindistan; 15/10/2005 - 22/10/2005

 • Çolak M, Sümbüloğlu V, Sözen C, Ersoy K. Tele-radyoloji Uygulaması Etkililiğinin Gizli Sınıf (latent class) Analizi ile Değerlendirilmesi. VIII. Biyoistatistik Kongresi: Bursa; 22/09/2005 - 26/09/2005

 • Sözen C, Koyuncugil AS, Özgülbaş N. Bilgi Sistemleri Kurulumunun Maliyet-Etkililiği Üzerine Bir Çalışma: Hastane Otomasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi: Ankara; 10/09/2005 - 13/09/2005

 • Sözen C, Ersoy K. Web Based Distance Learning as an Efficient Tool for In-Service Training to Improve Technical Skills. International Conference on Business, Management & Economics: Çeşme (Uluslararası); 12/06/2005 - 15/06/2005

 • Sözen C, Ersoy K, Diler V. the Effectiveness of Store and Forward Teleradiology in TB Diagnosis. Third International Conference on Health Systems: West Virginia / A.B.D.; 22/10/2004 - 25/10/2004

 • Sözen C, Kısa A, Kavuncubaşı Ş, Ersoy K. Telemedicine: An Effective Tool for Using Healthcare Resources in Turkey. Third International Conference on Health Systems: West Virginia / A.B.D.; 22/10/2004 - 25/10/2004

 • Sözen C, Ersoy K, Kısa A. Distance Learning in the Health Sector: Experience from a Countrywide Web Based Program for Turkish Health Planners and Administrators. Third International Conference on Health Systems: West Virginia / A.B.D.; 22/10/2004 - 25/10/2004

 • Sözen C, Ersoy K, Kısa A, Kavuncubaşı S. A Great Potential in Turkey for Telemedicine & Tele-education Applications. Annual Meeting of American Telemedicine Association: Floriad / Amerika; 27/04/2003 - 01/05/2003

 • Sözen C, Kısa A, Kavuncubaşı Ş. Can Rural Telemedicine Help to Solve Healthcare Access Problems in Turkey. Second International Healthcare Conference World Health Systems: A nkara; 15/07/2002 - 17/07/2002